Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2023/2024 | Beste urte batzuk:  2022/2023  |  2021/2022 
Ingeniaritza Mekanikoko Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 248105 Irakasgaia: ENPRESA
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 1º S
Saila: Enpresen Kudeaketa
Irakasleak:
BELLO PINTADO, ALEJANDRO FEDERICO (Resp)   [Tutoretzak ] ORQUIN BARRIOLA, BEÑAT   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Oinarrizko prestakuntza-modulua.

 

Gaia Enpresa

Gora

Deskripzioa/Edukiak

 

I. Modulua. Enpresara Sarrera (%30): Enpresa, Ekintzailea, Zuzendaritza, Antolaketa eta Salmenta.

 • Enpresa eta enpresaren jarduera.
 • Ekintzailea, enpresa motak eta enpresaren helburuak.
 • Enpresaren zuzendaritza. Estrategia, lehia eta lehiakortasuna.
 • Antolakuntza eta Giza Baliabideak.
 • Enpresaren merkataritza-jarduera.

II Modulua. Enpresaren sistema ekonomiko-finantzarioa.

 • Enpresaren egitura ekonomiko-finantzarioa.
 • Mozkinaren eta errentagarritasunaren analisia.
 • Enpresan egindako inbertsioa.

Modulua III. Produkzio-sistema

 • Ekoizpen-sistema enpresan: Sistemak, Emaitzak
 • Kostuak enpresan: Kostuen analisia, puntu hila (errentagarritasun-atalasea), palanka-efektua, amortizazioa. Kostuen kontrola
 • Ekoizpenaren Programazio Ekonomikoa: Programazio Lineala
 • Kalitate kontzeptura sarrera. Oinarriak eta ezinbesteko kontzeptuak
 • Proiektuen kudeaketa: Ezinbesteko oinarriak eta aldi baterako plangintza

Gora

Gaitasun orokorrak

CG1  Erredakzio, sinadura eta proiektu garapenaren ahalmena  ingeniaritza industrialaren eremuko instalazioak, muntaketak, eraikuntza, erreforma, konponketa, kontserbazioa, eraistea, fabrikazioa, helburu dezaten edo ustiapena: egiturak, ekipamendu mekanikoak, instalazio energetikoak, instalazio elektriko eta elektronikoak, instalazioak eta fabrika industrialak eta fabrikazioko eta automatizazioko prozesuak.

 

CG2  Aurreko epigrafean deskribatutako ingeniaritza-proiektuen jardueraren zuzendaritzaren ahalmena.

 

CG3  Oinarrizko materia teknologikoetako ezaguera, metodo berriko ikasketarako gaitasuna eman dezala eta teoriak, eta egoera  berriak aldakortasunaz doha diezazkien moldatzeko.

 

CG6  Espezifikazio, araudi eta behartutako betetzeko arauen erabileraren ahalmena.

 

CG9  Antolaketaren eta plangintzaren ahalmena , enpresaren, eta beste erakunde batzuen eremuan.

 

CG10  Diziplina anitzeko ingurune eleaniztunean lan egiteko ahalmena.

 

CG11 Ezaguera, ulermena eta beharrezko legeria erabiltzeko ahalmena Ingeniaritza Industrialaren eremuan.

Gora

Berariazko gaitasunak

 

 

 

CFB6  Enpresa kontzeptuaren eta enpresaren marko instituzional eta juridikoaren ezaguera egokiak, edukitzea. Antolaketa eta enpresa-kudeaketa.

 

Gora

Ikasketaren emaitzak

R1. Enpresaren eremuan antolatzea eta planifikatzea

R2. Kalitate-metodoak eta printzipioak aplikatu.

R3. Arazoak ekimenarekin, erabaki hartzearekin, sormenarekin, ebaztea arrazoiketa kritikoa eta komunikatzea eta ezaguerak, trebetasunak eta Enpresaren Ingeniaritzaren alorreko trebetasunak transmititzea.

R4. Fabrikazio eta ekoizpeneko-sistemetako oinarrizko ezaguerak lortzea.

R5. Ekoizpenaren antolaketan aplikatutako ezaguerak lortzea.

R6. Ezaguerak lortu oinarrizko eta teknologikoetako materietan metodo berriko ikasketako eta teorietako gaitasuna ematen dituztenak  eta aldakortasunaz egoera berrietara moldatzeko dohatzen dituztenak.

R7. Espezifikazioen, araudien eta betebeharreko arauen gaineko ezaguerak lortzea.

R8. Enpresa-erabakien eragina ezagutu  ingurumen-inpaktuan.

Gora

Metodologia

Metodologia - Aktibitatea Ordu presentzialak Ordu ez presentzialak
A-1 Klaseak 30  
A-2 Praktikak 15  
A-3 Ikasketa lankideko jarduerak   11   30
A-4 Talde proiektuak
A-5 Bakarkako ikasketa   60
A-6 Tutoretzak eta ebaluaketa frogak 4  
     
Guztira 60 90

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren emaitzak Ebaluazio-jarduera Pisua (%) Errekupera daitekeen edo ez Eskatzen den nota minimoa
R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 eta R8 Azken proba 75 Bai 10etik 5
R1, R2 eta R3 Banakako lan eta txostenak 15 Ez  
R1, R2 eta R3 Talde lana eta txostenak 10 Ez  

 

 

Gora

Gai-zerrenda

I. Modulua. Enpresara Sarrera: Enpresa, Ekintzailea, Zuzendaritza, Antolaketa eta Salmenta. %30 4 aste

 • Enpresa sistema gisa: Enpresaren azpisistemak
 • Enpresa motak
 • Enpresaren ingurunea eta balio katea
 • Estrategia: estrategiaren osagaiak eta mailak; estrategia lehiakorrak diseinatzea
 • Kudeaketa eta Antolaketa
 • Giza baliabideen kudeaketa
 • Enpresaren negozio-sistema

II modulua. Enpresaren Sistema Ekonomiko-Finantzarioa (%25) 3 1/2 aste

 • Enpresaren egitura ekonomiko-finantzarioa: Informazio ekonomiko-finantzarioa eta bere antolaketa; Transakzioen eguneroko erregistroa; Enpresaren oreka ekonomiko-finantzarioa.
 • Mozkinaren eta errentagarritasunaren analisia:Enpresaren balioa. Azterketa estrukturala;Enpresaren finantza-egoerak aztertzea;Informazio ekonomiko-finantzarioaren ondorioak.
 • Enpresan egindako inbertsioa.Kontzeptua eta inbertsio motak.Inbertsioa definitzen duten parametroak. Denboraren eragina diruaren balioan.Inbertsioak aukeratzeko irizpideak.

Modulua III. Ekoizpen sistema (%45) 6 1/2 aste

 • Enpresako produkzio-sistema: Helburuak, Erabakiak, Logistika
 • Enpresako kostuak: Amortizazio metodoa. Kostuen analisia: puntu hila (errentagarritasun-atalasea), palanka-efektua, marjinak. Ekoiztu edo erosi. Kostuen kontrola
 • Produktibitatea
 • Ekoizpenaren Programazio Ekonomikoa: Ekoizpenaren plangintza eta programazioa: desberdintasunak. Programazio lineala
 • Kalitatearen kudeaketarako sarrera. Oinarriak eta ezinbesteko kontzeptuak. Etengabeko hobekuntza; Langileen inplikazioa. Prozesuen control estadistikoa
 • Proiektuen kudeaketa: Oinarriak eta aldi baterako plangintza. Gantt Diagramak: Pert Diagrama

 

 

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


Derrigorrezko Bibliografia

José Moyano Fuentes, Sebastian Bruque Cámara, Juan Manuel Maqueira Marín, Fermín Ángel Fidalgo Bautista, Pedro José Martínez Jurado (2011): Enpresen administrazioa: ikuspegi teoriko-praktikoa. Madril (Espainia): Pearson Education. UPNA online sarbidea

Fernandez Sanchez, E; Junquera Cimadevilla, B eta del Brio González, J. Angel (2008): Ingeniarientzako negozioari hasiera. Editorial Paraninfo, Madril. (8,9,10,11 kapituluak)

Gora

Hizkuntzak

Euskera

Gora

Non emango den

Ikasgelategia

Gora