Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2023/2024 | Beste urte batzuk:  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021  |  2019/2020 
Ingeniaritza Biomedikoko Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 246107 Irakasgaia: ESTATISTIKA
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 2º S
Saila: Estatistika, Informatika eta Matematika
Irakasleak:
SANTAFE RODRIGO, GUZMAN (Resp)   [Tutoretzak ] RUIZ SARRIAS, OSKITZ   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Modulua: Oinarrizko ingenieritza formakuntza
Gaia: Matematika

Gora

Deskripzioa/Edukiak

 • Probabilitatea, probabilitatearen banaketak eta prozesu estokastikoak.
 • Inferentzia estatistikoa eta pakete informatikoak kalkulu estatistikorako. 

Gora

Gaitasun orokorrak

 •  1. GO - Ingeniaritzan plantea daitezkeen problema matematikoak ebazteko gaitasuna. Gaitasuna ezagutzak aplikatzeko ondorengo gai hauei buruz: aljebra lineala, geometria, geometria diferentziala, kalkulu diferentzial eta integrala, ekuazio diferentzialak eta deribatu partzialak, zenbaki-metodoak, zenbaki-algoritmika, estatistika eta optimizazioa.
 •  4. OG - Ikasleak, bai jende espezializatuari eta bai espezializatu gabeari ere, informazioa, ideiak, arazoak eta konponbideak jakinarazteko gauza izatea.
 •  5. OG - Ikasleek geroko ikasketak autonomia maila handiarekin hasteko beharrezkoak diren ikasteko iaiotasunak garatu izatea.

Gora

Ikasketaren emaitzak

 • R1. Ingeniaritzan aplikatzen den probabilitatearen, probabilitatearen banaketaren eta Markoven prozesu estokastikoen oinarrizko kontzeptuak ulertzea eta erabiltzen jakitea.
 • R2. Ingeniaritzan aplikatzen den inferentzia estatistikoaren oinarrizko kontzeptuak ezagutzea eta erabiltzen jakitea.
 • R3. Datu esperimentalak aztertzeko programa estatistikoak ezagutzea eta erabiltzen jakitea.

Gora

Metodologia

Metodologia - Jarduera Ordu presentzialak Ordu ez-presentzialak
1. J - Azaltzeko/parte hartzeko eskolak 45  
2. J - Praktikak 15  
3. J - Ikasleak bere kabuz ikastea eta lan egitea   75
4. J - Ebaluazio probak eta Tutoretzak 15  
Guztira 75 75

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
   R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9 Azterketa partziala. Ariketa teoriko-praktikoen ebazpena. 30 Bai, berreskuratze proba bidez  
  R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9  Azterketa finala. 60  Bai, berreskuratze proba bidez Irakasgaia gainditzeko 10 puntutik 5 gutxienez beharrezkoak dira.
  R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9  Segimendu probak 10 Bai, berreskuratze proba bidez  

Gora

Gai-zerrenda

Estatistika deskribatzailea

 • Aldagai kualitatibo eta kuantitatiboen deskribapena.
 • Posizio eta dispertsio neurriak
 • Aldagai biko eta anitzeko datuak.

Probabilitatea eta zorizko aldagaiak

 • Lagin-espazioa eta gertakariak
 • Probabilitate baldintzatua, probabilitate osoaren legea, Bayesen teorema eta gertaera independenteak.
 • Probabilitate dentsitate funtzioa eta banaketa funtzioa. Mediana, moda, pertzentilak eta momentuak.
 • Zorizko aldagai diskretuak: uniformea, binomiala eta Poisson. Zorizko aldagai jarraituak: uniformea, esponentziala gamma eta normala.
 • Zorizko aldagai diskretu eta jarraituen  banaketa bateratuak, marginalak eta baldintzatuak.

Inferentzia Estatistikoa

 • Lagin banaketaren sarrera. Parametroak eta estimatzaileak.
 • Ji-karratu eta t-Student banaketak.
 • Batazbesteko baten banaketa laginean, bi batazbestekoren arteko diferentziaren banaketak laginean eta proportzio baten banaketa laginean.
 • F banaketa
 • Bariantza baten banaketa laginean eta bi bariantzen arteko zatiketaren banaketa laginean.
 • Estimazio puntuala eta propietateak. Batazbesteko errore kuadratikoa.
 • Konfidantza tarteak. Tarte motak.
 • Hipotesi kontrasteak. I eta II motako erroreak. P-balioa eta potentzia. Kontraste motak.

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


OINARRIZKOA

Ugarte, M. D., Militino, A. F., Arnholt, A. T. (2016). Probability and Statistics with R. CRC Press/Chapman and Hall. 2nd Edition.

Montgomery, D.C. (2002). Probabilidad y Estadística aplicadas a la ingeniería. Limusa-Wiley

 

OSAGARRIAK

Devore, J. (2005) Applied statistics for engineers and scientists. Thomson.

Mendenhall, W. (1997). Probabilidad y Estadística para ingeniería y ciencias. Prentice-Hall

Elena Agirre Basurko (2010). Estatistikaren oinarriak. Ariketak. Udako Euskal Unibertsitatea

Juan Etxeberria Murgiondo (2011). Estatistika aplikatua. Teoria eta praktika. Elhuyar Fundazioa.

 

Gora

Hizkuntzak

Gaztelania, ingelesa eta euskara.

Gora