Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2023/2024 | Beste urte batzuk:  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021  |  2019/2020 
Ingeniaritza Mekanikoko Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 245605 Irakasgaia: MAKINEN DISEINUA ETA KALKULUA
Kredituak: 6 Mota: Nahitaezkoa Ikasmaila: 3 Iraupena: 2º S
Saila: Ingeniaritza
Irakasleak:
PINTOR BOROBIA, JESUS MARIA (Resp)   [Tutoretzak ] BARBERENA TABAR, ESTIBALIZ   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Modulua: Tecnología Específica Mecánica

Gaia: M34 Makineria eta eraikuntza

Gora

Deskripzioa/Edukiak

  • Makinen elementuan kalkulua.
  • Makinen diseinua
  • Makinen entsegua.

 

Gora

Gaitasun orokorrak

CB2: Ikasleek ezagutza, modu profesional batez, haien lanean edo bokazioan aplika dezatela eta konpetentziak, haien ikasketa arloan argudioen defentsa eta garapenaren eta arazoak ebazpenaren bidez demostratuak, izan ditzatela.  

CG3: Teknologia eta oinarrizko ikasgaietan ezagutza, metodo eta teoria berriak ikasteko balioko zaiena eta egoera berrietara moldatzeko aldakortasuna errezten diena.

CG4: Arazoak konpontzeko ekimena, erabakiak hartzeko gaitasuna, sormena, arrazoiketa kritikoa, ezagutzak zabaltzeko eta trasnmititzeko gaitasuna, ingenieritza mekanikoaren alorrean trebezia eta abilezia.

Gora

Berariazko gaitasunak

CM2: Makinen kalkulu, diseinu eta entsegurako ezagutza eta gaitasuna edukitzea. Elementuen diseinuari aplikatutako teknika berriak ezagutzea.

Gora

Ikasketaren emaitzak

R1.- Analizatu eta sortu sistemak makineen arloan
R2.- Makinen teoria eta diseinuaren ezagutzak eskuratzea.
R3.- Makinen eta mekanismoen eraikuntzari buruzko ideak azaldu eta komunitaku.
R4.- Makinen eraikuntzaren arloko ohiko erramientak eta kalkuluak menderatu.

 

Gora

Metodologia

Metodologia - Jarduera
Ordu presentzialak
Ordu ez-presentzialak
A-1 Teoria klaseak ikasleen parte hartzearekin
40
 
A-2 Praktikak
10
 
A-3 Eztabaidak, aurkezpenak, talde tuturetzak
 
 
A-4 Lanak egitea
2
15
A-5 Materialen irakurketa
 
10
A-6 Banakako ikasketa
 
60
A-7 Azterketak, ebaluazio frogak
8
 
A-8 Banakako tutoretza
 
 5
 
 
 
Guztira
60
90

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
R1,R2,R3,R4 Lehenengo Unitate Didaktikoaren azterketa teoriko-praktikoa 45 Bai, idatzizko probarekin 5.0/10.0
R1,R2,R3,R4 Bigarren Unitate Didaktikoaren azterketa teoriko-praktikoa 30 Bai, idatzizko probarekin 5.0/10.0
R1,R2,R3,R4 Praktikak  10 EZ 5etik 4tara bertaratu
R1,R2R,R3,R4 Sistema mekaniko bat kalkulatzeko eta diseinatzeko lana, binakako taldeetan garatzekoa 15 EZ  

 

  1. Ikasgaia gainditzeko ezinbestekoa da unitate didaktiko bakoitzeko azterketa gainditzea modu independentean, 5 pratiketatik 4ra bertaratzea eta ebaluazio elementu guztien (azterketak, praktikak eta lana) batazbestekoa 10etik 5 baino gehiago izatea.
  2. I. edo II. unitate didaktikoetako azterketak gainditu ezean, berreskurapen azterketa bat egongo da, zeinetan bakarrik suspenditutako zatia egin beharko den.
  3. Berreskurapen azterketaren atal bakoitza gainditzen ez bada, aktan agertuko den nota ebaluazio sistema desberdinen batazbesteko nota izango da. Nota hau 5 baino altuagoa bada, partzial bat suspendituta izanda, jarriko zaion nota 4.9 izango da.
  4. Klasera joatea ikasgaia gainditzeko derrigorrezkoa ez bada ere, klasetan jarrera aktiboa puntuagarria izaten ahal da eta batuko da azkeneko notara behin ebaluazio irizpideak bete direnean.

Gora

Gai-zerrenda

LEHEN UNITATE DIDAKTIKOA: Makinen diseinua. Fundamentuak


1. GAIA: Makinen diseinua. Fundamentuak
 1. kapitulua: Sarrera. Diseinuaren faseak. Ziurtasuna faktoreak
 2. kapitulua: Tentsioen analisia. Esfortzuak (trakzioa, flexioa, tortsioa). Mohr-ren zirkulua


2. GAIA: Materialak
 3. kapitulua: Materialen propietate mekanikoak
 4. kapitulua: Hutsegite moduak. Alde makroskopikoak

 

3. GAIA: Diseinu mekanikoaren kontsiderazio estatikoak
 5. kapitulua: Karga estatikoak. Material harikorrak
 6. kapitulua: Karga aldakorrak. Material hauskorrak

 

4. GAIA: Diseinu mekanikoaren kontsiderazio dinamikoak
 7. kapitulua: Nekearen teoriak. Nekearekiko erresistentzia. Nekearekiko erresistentziaren limitea
 8. kapitulua: Nekearekiko erresistentziaren limitea aldatzen duten faktoreak. S-N kurbak esfortzu-mota desberdinetarako
 9. kapitulua: Tentsio fluktuatzaileak
 10. kapitulua: Nekearenagatik metatutako kaltea. Minerren legea.
 11. kapitulua. Neke Multiaxiala

 

BIGARREN UNITATE DIDAKTIKOA: Transmisio eta lotura elementuak

5. GAIA: Errodadura kojineteak
 12. kapitulua: Errodamenduak
 13. kapitulua: Errodamenduen hautaketa


6. GAIA: Makinen elementuen lotura
 14. kapitulua: Lotura ez-iraunkorrak. Torlojuak. Errematxeak

7. GAIA: Engranaje zilindrikoen kalkulua
 15. kapitulua: Lewisen ekuazioa. AGMA influentzia-faktoreak
 16. kapitulua: AGMA kalkulua


8. GAIA: Lubrifikazioa
 17. kapitulua: Lubrifikazioaren teoria.  Lubrifikazio kojineteak

 

 

Ariketa praktikoa:

Binakako lana: elementu mekaniko baten diseinua eta kalkulua.

Gora

Praktika esperimentalen programa

1. Ansys I: Ansys-en hastapenak

2. Hutsegindako Piezen Analisia

3. Ansys II: Kt-ren kalkulua

4. Ansys III: Kalkulu Estatikoa

5. Ansys IV: Nekearen kalkulua

 

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


Oinarrizko bilbiografia:

Diseño de ingeniería mecánica de Shigley, Richard G. Budynas, J. Keith Nisbett,  ed. McGraw-Hill/Interamericana. (9ª edición en castellano, 2012).

Shigley's mechanical engineering design, Richard G. Budynas, J. Keith Nisbett, McGraw-Hill. (11th Edition, 2020).

 

Bilbiografia osagarria:

 

Tecnología de Máquinas. Tomo I: Fundamentos, Ejes, Acoplamientos y Apoyos, J.I. Pedrero, Unidades Didácticas, UNED, Madrid, 2018.

Fundamentals of Machine Component Design, Robert C. Juvinall, Kurt M. Marshek., John Wiley & Sons, 6th. edition, 2017.

Métodos de cálculo de fatiga para ingeniería: metales, Rafael Avilés, Editorial Paraninfo, 2015.

 

Gora

Hizkuntzak

Euskara eta gaztelania. Hizkuntza hauetan apunte eta aurkezpen sorta bat existitzen da. Ikasleek eskuragai dituzte MiAulario plataforman.

Gora

Non emango den

Arrosadia kanpusa.

Gora