Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2023/2024 | Beste urte batzuk:  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021  |  2019/2020 
Ingeniaritza Mekanikoko Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 245603 Irakasgaia: MATERIALEN TEKNOLOGIA
Kredituak: 3 Mota: Nahitaezkoa Ikasmaila: 3 Iraupena: 2º S
Saila: Ingeniaritza
Irakasleak:
ZALAKAIN IRIAZABAL, IÑAKI (Resp)   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

- Modulua: Teknologia Espezifikoak Mekanika

- Gaia: M33 Materialen Teknologia eta Fabrikazioa

Gora

Deskripzioa/Edukiak

- Material polimerikoak.

- Material zeramikoak.

- Material zeramikoen prozesaketa eta tratamenduak.

- Elkartze teknikak. Soldaduraren metalurgia fisikoa. Defektologia. Plastiko eta zeramikoen elkarketa.

- Pulbimetalurgia.

- Plastikoen konformaketa.

- Konformaketa metalikoa

Gora

Gaitasun orokorrak

  • CG3
  • CG4

Gora

Berariazko gaitasunak

  •  CM7

Gora

Ikasketaren emaitzak

Heziketa amaitzerakoan, ikaslea gai izango da:

  • RA2
  • RA3
  • RA6
  • RA9
  • RA10

Gora

Metodologia

Metodologia - Jarduera Ordu presentzialak Ordu ez presentzialak
A-1 Esposizio/partehartze klaseak 26 20
A-2 Praktikak    
A-3 Eztabaidak, bateratzea, talde tutoretzak    
A-4 Lan baten garapena 2 5
A-5 Materialari buruzko irakurketak    
A-6 Banakako ikasketa   20
A-7 Azterketak, ebaluazio froga 2  
A-8 Banakako tutoretzak    
     
Totala 30 45

 

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
RA2, RA3, RA6, RA9, RA10 Jasotako kontzeptuak biltzen dituen idatzizko froga %80 BAI 5/10
RA2, RA3, RA4, RA6, RA9, RA10 Materiaren parte bat aplikatu, garatu eta jasotzen duen talde lan bat %10 EZ  
RA2, RA3, RA6, RA9, RA10 Talde lanean burutako lanaren ahozko froga %10 EZ 5/10
         

Gora

Gai-zerrenda

- 1. Gaia: Sarrera

Materialak eta gizakia

 

- 2. Gaia: Material metalikoak

Tratamendu termiko eta termokimikoak. Metalen konformaketa

 

- 3. Gaia: Material polimerikoak

Polimero mota ezberdinei buruzko orokortasunak.

 

- 4. Gaia: Polimeroen nahasketa

Nahaste mekanismoak, nahaste prozesuen sailkapena, nahasgailu motak.

 

- 5. Gaia: Material polimerikoen estrusioa

Estrusio prozesuari sarrera, estrusio teknikak, estrusora motak, estrusio prozesua eta bere aplikazioak, estrusio-puzte bidezko moldaketa

 

- 6. Gaia: Material polimerikoen kalandratzea

Kalandratze prozesuari sarrera, materialaren prestaketa, kalandraren zati nagusiak, kalandra mota ezberdinak, kalandratze prozesuak eta honen aplikazioak

 

- 7. Gaia: Material polimerikoen injekzioa

Injekzio prozesuari sarrera, plastifikatzailearen zatiak, plastifikatzaile motak, prentsak (zatiak eta motak), moldeak (zatiak eta motak)

 

- 8. Gaia: Material polimerikoen konpresioa

Konpresio moldaketari sarrera, ekipoa eta moldeak, molde motak, beste moldaketa teknikekiko konparaketa, produktuaren kontsiderapenak

 

- 9. Gaia: Material zeramikoak

Material zeramikoei sarrera, zeramiken propietateak, konformazio hidroplastikoa, barbotina bidezko moldaketa

 

- 10. Gaia: Lotura teknikak

Soldaduraren metalurgia fisikoa, defektologia, plastiko eta zeramikoen elkarketa

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


Oinarrizko bibliografia:

 

- R. A. Elden, A. D. Shaw., Calendering of Plastics, London Ilife Books, Norwich (1971).

- Z. Tadmor & C. G. Gogos, ¿Principles of polymer processing¿  John Wiley & Sons (1979).

- J. Harry du Bois & F. W. John, ¿Plastics¿  Van Nostrand Reinhold Co. (1974).

- R. H. Wildi, C. Maier, Understanding Compounding, Hanser, Munich (1998).

- D. V. Todd Ed. Plastics Compounding. Equipment and Processing Hanser, Munich (1998).

 

Bibliografia osagarria:

 

- J. Royo. Manual de Tecnología del Caucho, Consorcio Nacional de Industriales del Caucho, Madrid (1989).

- Joel Frados (Ed.), ¿Plastics Engineering Handbook¿  Van Nostrand Reinhold Co. (1976).

Gora

Hizkuntzak

Euskera

Gora

Non emango den

Arrosadiako Kanpusa

Gora