Nafarroako Unibertsitate Publikoa



Castellano | Ikasturtea: 2023/2024 | Beste urte batzuk:  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021 
Industria Teknologietako Ingeniaritzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 242503 Irakasgaia: MATERIALEN TEKNOLOGIA
Kredituak: 3 Mota: Nahitaezkoa Ikasmaila: 3 Iraupena: 1º S
Saila: Ingeniaritza
Irakasleak:
SANCHO RODRIGUEZ, JOSE (Resp)   [Tutoretzak ] ZALAKAIN IRIAZABAL, IÑAKI   [Tutoretzak ]
CLAVER ALBA, ADRIAN   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Zeharkako modulu Zientifiko-Teknologikoa

M32 Materia.- Termika, Mekaniko eta Materialen Ingeniaritza

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Materialen teknologiari hastapena. Irakasgaiak Materialen Zientzia irakasgaiaren oinarrizko ezagutzak garatzen ditu, eta osagaien edo egituren benetako diseinurako horiek hautatzeko aplikatzen ditu, materialek jasaten dituzten tratamendu fisikoetan eta fabrikazio-prozesuetan eraginez.

Gora

Gaitasun orokorrak

  • CB1: Ikasleek ezagutza aurreratuak eskuratzea eta alderdi teorikoak eta praktikoak eta beren ikasketa-eremuko lan-metodologia ondo ulertzen dituztela erakustea, ezagutzaren abangoardiaraino iristeko moduan.
  • CB2: Ikasleek beren ezagutzak beren lanari edo bokazioari modu profesional batean aplikatzen jakitea, eta erakutsi ohi diren gaitasunak izatea, argumentuak landuz eta defendatuz eta arazoak konponduz ideia sortzaileak eta berritzaileak erabiltzea eskatzen duten lan-esparru konplexu edo profesional eta espezializatuetan.
  • CG1: Industria-ingeniaritzaren esparruan proiektuak idazteko eta garatzeko gaitasuna, honako hauek eraikitzeko, eraberritzeko, konpontzeko, kontserbatzeko, fabrikatzeko, instalatzeko, muntatzeko edo ustiatzeko xedea dutenak: ekipo mekanikoak, instalazio energetikoak, instalazio elektriko eta elektronikoak, instalazio eta instalazio industrialak eta fabrikazio- eta automatizazio-prozesuak.
  • CG2: Aurreko epigrafean deskribatutako ingeniaritza-proiektuen xede diren jarduerak zuzentzeko gaitasuna.
  • CG3: Oinarrizko eta teknologiako gaiak ezagutzea, metodo eta teoria berriak ikasteko eta egoera berrietara egokitzeko moldakortasuna emateko.
  • CG4:  Arazoak ekimenez ebazteko, erabakiak hartzeko, sormenerako, arrazoiketa kritikorako eta industria-ingeniaritzaren arloko ezagutzak, trebetasunak eta trebetasunak komunikatzeko eta transmititzeko gaitasuna.
  • CG5: Neurketak, kalkuluak, balorazioak, tasazioak, peritazioak, azterlanak, txostenak, lan-planak eta antzeko beste lan batzuk egiteko ezagutzak.

Gora

Berariazko gaitasunak

 • CM5: Materialen ingeniaritza aplikatzeko ezagutza eta gaitasun egokiak izatea.

Gora

Ikasketaren emaitzak

Prestakuntza amaitzen duenean, ikaslea gai da:

¿ R1. Makina mekanikoen teoriarekin lotutako sistemak planteatzea eta simulazioak eta proiektu errealak egitea, materialak eta prozesuak hautatzea eta diseinuko eta kalkuluko ingeniaritza barne.

¿ R2. Makina mekanikoen teoriarekin lotutako ezagutza berria eta garapen tekniko zientifikoa eskuratzea eta aztertzea, materialak eta prozesuak hautatzea eta diseinuko eta kalkuluko ingeniaritza barne, teoria berriak, aurkikuntzak eta aplikazio-eremuak ikasteko eta egoera berrietara egokitzeko moldakortasuna emateko.

¿ R3. Makina mekanikoen, materialen eta beroaren transmisioaren teoriaren ideiak eta sistemak zorroztasun zientifikoz adieraztea eta komunikatzea

¿ R4. Makina mekanikoen, materialen eta beroaren transmisioaren teoriari buruzko ezagutzak ulertzea eta haien eremuetan edo teorian antzekoak diren arazoetan aplikatzea.

Gora

Metodologia

Metodologia - jarduera Ordu presentzialak Ordu ez presentzialak
A-1 Erakusketa klaseak/ Partaidetza klaseak 20  
A-2 Praktikak 5  
A-3 Eztabaidak. Bateratze-lanak, talde-tutoretza 3,5  
A-4 Lan bat garatu   20
A-5 Materialen irakurketak    
A-6 Banakako ikas-lana   22,5
A-7 Azterketak, ebaluazio-probak 4  
A-8 Banakako tutoretzak    
     
Totala  32,5 42,5

Gora

Ebaluazioa

Ikaskuntzaren emaitza Ebaluazio jarduera Pisua (%) Errekupera daitekeen edo ez Eskatzen den nota minimoa
R1, R2 Lanak eta praktikak 30 No 5/10
R3, R4 Azterketa finala 70 >4

 

Para superar la asignatura es imprescindible obtener más de 4 puntos en el examen final y todos los trabajos aprobados. Este examen consta de entre 5 y 7 preguntas o ejercicios. Si en dos de las preguntas/ejercicios se obtienen 3 puntos o menos sobre diez, no se supera la asignatura.

El último trabajo puede entregarse después de realizado el examen final de la asignatura.

Gora

Gai-zerrenda

Sarrera:
Materialen garrantzia eta horiek prozesatzea ingeniaritzan
Materialen aukeraketa
Propietate mekanikoak
Beste propietate batzuk: Termikoak, elektrikoak, optikoak, magnetikoak eta kimikoak

Material metalikoak:
Lorpena
Burdinazko aleazioak
Ez-burdinazko aleazioak
Fabrikazio-prozesuak
Tratamendu termikoak

Material zeramikoak:
Propietateak eta sailkapena
Fabrikazio-teknikak

Material polimerikoak:
Sintesia eta eraldaketa
Osagaiak eta gehigarriak
Aplikazioak
Polimeroen lotura.

Material konposatuak:
Material konposatuetarako sarrera
Izaera eta propietateak
Portaera mekanikoa
Fabrikazio-nozioak

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


¿ Ciencia e ingeniería de los materiales (2 Vol.). W.D. Callister, Jr. Reverté 1995
¿ ASM Handbook, Volúmenes 01 hasta 21.

Gora

Hizkuntzak

Euskera

Gora

Non emango den

Arrosadiako Kanpusa

Gora