Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2023/2024 | Beste urte batzuk:  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021  |  2019/2020 
Industria Teknologietako Ingeniaritzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 242405 Irakasgaia: ELEKTRONIKAREN HASTAPENAK
Kredituak: 6 Mota: Nahitaezkoa Ikasmaila: 2 Iraupena: 2º S
Saila: Ingeniaritza Elektrikoa, Elektronikoa eta Telekomunikazio Ingeniaritza
Irakasleak:
GUBIA VILLABONA, EUGENIO (Resp)   [Tutoretzak ] GALARZA GALARZA, MARKO   [Tutoretzak ]
SAGUES GARCIA, MIKEL   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Modulua: Industrial Heziketa Orokorra.

Gaia: Elektronika eta Automatika.

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Elektronikaren garrantzi ekonomikoa eta sozialari sarrera bat.

Material eroaleei eta zirkuitu integratuen fabrikazio teknikei sarrera.

Oinarrizko gailuak.

Seinale analogiko zirkuitoen diseinua eta analisia.

Elektronika digitalari sarrera.

Ate logikoak.

Potentzia elektrinikara sarrera.

Zubi-erdiko inbertsore bihurtzaileak eta diodo artezgailuak.

Aplikazio industrialak.

Gora

Gaitasun orokorrak

CB2: Ikasleek jakin dezatea aplikatzen beraien ezagutzak bere lan edo bokazioari era profesional batean, eta izan dezatela argudioen defentsa eta elaborazioaren bidez baieztatzen diren konpetentziak eta beraien ikasketa eremuan problemen ebazpena.

CB4: Ikasleek informazioa, ideiak, problemak eta ebazpenak adierazteko gaitasuna eduki dezatela bai publiko bereiztu bateri, bai publiko adeigabeko bateri.

CG1: Ingenieritza industrial eremuko poriektuen idazketa, siñadura eta garapena, hiru teknologi espezifikoetan, Mekanika, Elektrika eta Elektronika Industriala, dutenak helburu bezala honako sistemen eraikuntza, erreforma, konponketa, kontserbazioa, eraispena, fabrikazioa, instalazioa, muntaketa edo ustiapena: estrukturak, tresna mekanikoak, instalazio energetikoak, instalazio eletriko eta elektronikoak, instalazio eta planta industrialak eta fabrikazio eta automatizazio prozesuak.

CG2: Aurreko epigrafean deskribatutako ingeniaritza proiektuek duten jardeurak zuzentzeko gaitasuna.

CG3: Oinarrizko eta teknologiko gaien ezagutza, trebatzen dielarik teoria eta metodo berrien ikaskuntzan, eta hornitzen dielarik egoera berrietara egokitzeko gaitasunarekin.

CG4: Gaitasuna ekimenarekin ebazteko problemak, erabakitasuna, kreatibitatea, arrazoiketa kritikoa eta ahalmena jakinarazteko eta transmititzeko ezagutzak, trebetasunak eta abileziak Ingenieritza Industrialaren eremuan hiru teknologia espezifikoetan, Elektrika eta Elektronika Industriala.

CG5: Ezagutza egiteko neurketak, kalkuloak, balorazioak, tasazioak, perotatzeak, ikerketak, txostenak, zeregin planak eta antzeko beste lanak.

CG10: Diziplina eta hizkuntza anitzeko inguru batean lan egiteko gaitasuna.

 

 

Gora

Berariazko gaitasunak

CC5: Elektronika hastapenen ezaguerak izan

CC9: Ekoizpen eta fabrikazio sistemen oinarrizko ezagutzak izan.

Gora

Ikasketaren emaitzak

Heziketa amiatzerakoan, ikaslea gai da:

 • R1: Adierazi eta deskribatu funtsezko osagai elektronikoen oinarrizko operazio printzipioak.

 • R2: Dispositibo elektronikoen operazio parametro nagusiak aurkitu hauen ezaugarri orri komertzialetan.

 • R3: Diseinatu aplikazioak diodo, transistore, anplifikadore operazional eta beste zirkuitu integratu analogikoekin.

 • R4: Kodifikazio binatarraren hastapenak ezagutu.

 • R5: Ate logikoak ezagutu.

 • R6: Zubi erdiko bihurtzaile inbertsoerak eta diodo zuzentzaileak ulertu.

 • R7: Zirkuitu analogiko, digital eta potentziako ezaugarri nagusiak eta mugaketak ulertu eta ezagutu.

 • R8: Problema bat zirkuitu elektronikoetan egiteko errazak diren bloke funtzionaletan banakatu.

 • R9: Zirkuitu elektronikorako simulazio programa bat erabili, diseinuan eta egiaztatzean laguntzeko.

 • R10: Erabili seinale sorgailuak, elikadura jarraiko iturriak, polimetroa eta osziloskopioa.

Gora

Metodologia

 

Metodologia - Aktibitatea Ordu presentzialak Ordu ez presentzialak
A-1 Azalpen/parte hartze klaseak 46  
A-2 Praktikak 14 14
A-3 Eztabaidak, akordiok, talde tutoriak   10
A-4 Lan elaboratzea   22
A-5 Materialen irakurketa    
A-6 Bakarka ikastea   35
A-7 Azterketa, ebaluaketa 3  
A-8 Tutoriak bakarka   6
     
GUZTIRA 63 87

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 Erantzun luzeko probak 5/10-eko emaitza minimo bat lortu beharko da ebaluaketaren beste atalekin batez bestekoaren kalkuloa egiteko. Emaitza hau ez bada lortzen, ikasgaiaren azken nota izango da jarduera guztien batez besteko balorea, baina 4,8 gehienez lortuz. 40% Bai 5
R3, R8 Lanak eta eduki handiko txostenak (proiektua). Txostenak Lana egiteak eta txostenaren emateak erabakitako datan eta ezarritako formatoan, beharrezkoak dira ikasgaia gainditzeko. Baldintza hau ez bada betetzen azken kalifikazioa izango da: AURKEZTU GABE. 5/10-eko emaitza minimo bat lortu beharko da ebaluaketaren beste atalekin batez bestekoaren kalkuloa egiteko. Emaitza hau ez bada lortzen, ikasgaiaren azken nota izango da jarduera guztien batez besteko balorea, baina 4,8 gehienez lortuz. 50% Bai 5
R2, R3, R7, R8 Lan esperimental frogak eta txosnten laburrak. Laborategira etortzeak, diseinu aurreko lanak egitea eta praktika guztiak burutzea, beharrezkoa da ikasgaia gainditzeko. Baldintza hau ez bada betetzen azken kalifikazioa izango da: AURKEZTU GABE. 4/10-eko nota bat lortu beharko da gutxienez atal honetan beste jarduerekin batez bestekoa egiteko. Emaitza hau ez bada lortzen, ikasgaiaren azken nota izango da jarduera guztien batez besteko balorea, baina 4,8 gehienez lortuz. 10% Bai 4

 

Gora

Gai-zerrenda

1. Oharra: irakasgaiaren edukiak jarraitzeko zirkuituen analisiaren oinarrizko teknikak ezagutzea beharrezkoa da.  Ezagutza horiek aurreko seihilekoko "Zirkuituen Teoria" irakasgaian eskuratzen dira.
2. Oharra: Ikastaroak elektronika analogikoaren alorreko diseinu-proiektu bat du barne (1etik 4ra bitarteko gaiak).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Gaia. Erdieroaleen teknologia
  1.1 Material erdieroaleak
  1.2 PN juntura
  1.3 Fabrikazio teknikak

2. Gaia. Oinarrizko osagaiak
  2.1 Diodoak
    Artezlea
    Zener
    LED
    Fotodiodoa
  2.2 Transistoreak
    Bipolarra
    MOSFET

3. Gaia. Elektronika analogikoa
  3.1 Sarrera
  3.2 Anplifikadore operazionala
  3.3 AOren aplikazio linealak eta ez-linealak

4. Gaia. Zarata, EMI eta iragazketa
  3.1 Zarata eta EMI
  4.2 Iragazkia

5. Gaia: Elektronika digitala
  5.1 Sarrera
  5.2 Sistema digital programagarrien sarrera
  5.3 Familia logikoak
  5.4 A/D eta D/A bihurgailuak
  5.5 Aplikazio industrialak

6. Gaia: Potentzia-elektronika
  6.1 Potentzia elektronikaren sarrera
  6.2 Potentzia bihurgailu kommutatuak eta aplikazio industrialak
  6.3 Potentzia bihurgailu linealak eta aplikazio industrialak


Praktiken programa esperimentala
Diseinuari buruzko praktikak LTspice zirkuitu analisi programarekin.
1. Praktika: LTSpice-ren erabilera eta proiektuaren soluzio eskematikoaren hurbilpena.
2. Praktika: Sentsoreen eta eragingailuen ezaugarriak proiektuaren soluzioan sartzea.

Laborategiko muntaketa praktikak:
1. Praktika: Zirkuituak diodoekin
2. Praktika: Transistoreak etengailu lanetan
3. Praktika: Bufferra eta anplikazio zirkuitua AOrekin
4. Praktika: Histeresi zirkuitua AOrekin
5. Praktika: Zirkuitu digitala

 

 

 

 

Gora

Praktika esperimentalen programa

0. Praktika. LTSpice simuladoreari sarrera

Laborategiko praktikak

1. Praktika. Diodoekin zirkuitoak

2. Praktika. Transistoreak etengailu bezala

3. Praktika. Zirkuito jarraitzailea eta anplifikazioa AO-rekin

4. Praktika. Histeresi zirkuitoa AO-rekin

5. Praktika. Zirkuito digitala

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


Ikasgaiaren hasieran xehetasunez adierazten da gomendatzen den dokumentazioa eta nola kontsultatu ikasgaiarekiko.

 

Ikasgaiaren eduki gehienak dituen dokumentu bat emango da.

 

Hurrengo liburuak goimendatzen dira, batez ere lehen biak ikasgaiaren eduki gehienak lantzen dutelako.

 • Circuitos Electrónicos. Análisis, Simulación y Diseño. Norbet R. Malik. Prentice Hall 1996.

 • Microelectronic Circuits. Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith. Oxford University Press. 1998.

 • Thomas L. Floyd; ¿Fundamentos de sistemas digitales¿, PRENTICE HALL

 • Mohand, Undeland, Robbins; ¿Power electronics ¿ Converters, applications, and design¿, WILEY

Gora

Hizkuntzak

Gaztelaniaz, Euskaraz, Ingelesez.

Gora

Non emango den

Aularioa. Ingenieria Elektriko eta Elektroniko saileko laborategiak. Informatika gelak.

Gora