Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2023/2024 | Beste urte batzuk:  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021  |  2019/2020 
Industria Teknologietako Ingeniaritzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 242303 Irakasgaia: MATERIALEN ZIENTZIA
Kredituak: 6 Mota: Nahitaezkoa Ikasmaila: 2 Iraupena: 1º S
Saila: Ingeniaritza
Irakasleak:
GARCIA LORENTE, JOSÉ ANTONIO (Resp)   [Tutoretzak ] ZALAKAIN IRIAZABAL, IÑAKI   [Tutoretzak ]
CLAVER ALBA, ADRIAN   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Deskripzioa/Edukiak

 

Materialen zientzia eta ingeniariari sarrera. Materialen propietateak. Material motak: metalikoak, plastikoak, zeramikoak eta konpositeak. Materialen diseinu eta aukeraketari sarrera. Materialen barne egitura. Propietate mekanikoak. Aleazio metalikoak. Propietate elektriko eta magnetikoak.

Gora

Gaitasun orokorrak

CG3: Oinarrizko eta teknologi materien ezagutza, metodo, teoria berriak  eta egoera berriekiko moldatzeko eta azterketarako gaitasuna ahalbideratuz.

CG4: Ekimenarekin arazoak konpontzeko gaitasuna, erabakiak hartu, sormena, arrazoiketa kritikoa, komunikaziorako eta ezagutza helarazi, Mekanikako teknologia alorrean Ingeniaritza industrialean trebetasuna eta abilezia garatu.

CG5: Neurketa, kalkulu, balorazio, tasazio, peritazio, ikasketa, informe, lan plana eta antzeko beste lanak gauzatzeko ezagutza.

Gora

Berariazko gaitasunak

CC3: zientzia, teknologia eta materialeen kimikaren oinarriak ezagutzea. Mikroegitura, sintesia edo prozesaketa eta materialen propietateen arteko erlazioa ezagutu.

 

 

Gora

Ikasketaren emaitzak

Heziketa amaitzerakoan, ikaslea gai izango da:


RA1: Sistemak proposatu eta instalazio mekaniko, egitura eta fabrikazio sistemei buruzko proiektuak planteatzeko.
RA2: Alor mekaniko, fabrikazio sistema eta material arloetan ezagutza jaso, metodo eta teoria berrien ikasketa ahalbideratuz, eta egoera berrien aurrean egokitzeko  gaitasuna sortzeko.
RA3: Fabrikazio sistema eta materialekin erlazionaturiko ideia eta sistemak espresatu eta komunikatu.
RA4: Makinen elementu mekaniko, egitura eta piezen eskaera, material eta fabrikazio sistemekin erlazionaturiko ekintzetan dokumentazio tekniko profesionala ulertu eta burutzeko.
RA5: Jasotako emaitzak interpretatzeko.
RA6: Ingeniaritzan erabiltzen diren oinarrizko fabrikazio prozesuak menperatzeko.
RA7: Ingeniaritzarekin erlazionaturiko materialen oinarrizko kontzeptuak menperatzeko.

Gora

Metodologia

 

Metodologia - Ekintza Ordu presentzialak Ordu ez presentzialak
A-1. Klaseak 45 0
A-2. Gelako eta laborategiko praktikak 5 3
A-3. Ikaskuntza kooperatiboko ekintzak        
A-4. Taldeko proiektuen buruketa 5 15
A-5. Ikaslearen bakarkako ikasketa eta lana     72
A-6. Tutoretzak eta ebaluaketa 5    
           
Totala 60 90

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
RA1, RA2, RA3, RA4, RA7 Jasotako kontzeptuen froga idatzia 70 Froga idatzi baten bidez berreskuragarria 5/10
RA1, RA2, RA3, RA4, RA7 Materiaren zati bat aplikatu, aztertu, garatu eta biltzen duen taldekako lana 15 Ez -
RA1, RA2, RA3, RA4, RA7 Laborategiko praktikak eta banakako lana, praktiken zehar azalduriko problemak ebatzi eta emaitzen analisia uztartzen dituena 10 Ez -
RA1, RA2, RA3, RA4, RA7 Irakaslearen erregistroa 5 Ez -

 

 

 

Gora

Gai-zerrenda

Materialen zientzia ikasgaia hurrengo gaietan banatzen da:

1. Gaia. Materialen zientziari sarrera.

2. Gaia. Lotura kimikoak eta material motak.

3. Gaia. Egitura kristalinoa. Akatsak. Material amorfoak.

4. Gaia. Propietate mekanikoak. Egitura/propietate erlazioa. Haustura hauskorra, inpaktu bidezko haustura, nekea.

5. Gaia. Sistema bitarrak. Orekazko diagramak.

6. Gaia. Material metalikoak.

7. Gaia. Material zeramikoak eta beirak.

8. Gaia. Material polimerikoak.

Gora

Praktika esperimentalen programa

Praktikak

Aldi berean, laborategiko zenbait praktikak planteatzen dira:

  • Analisi metalografikoko praktikak.
  • Saiaketa mekanikoko praktikak.

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


Oinarrizko bibliografia:

W. Smith. Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Ed McGraw-Hill. (1998).
W.D. Callister Jr. Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Tomos I y II. Editorial Reverté
(2003).
D.R. Askeland. Ciencia e Ingeniería de los Materiales.International Thomson Editores. (2001)

Bibliografia osagarria:

J.M. Montes, F.G. Cuevas, J. Cintas. Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Paraninfo. (2014).
J.F. Shackelford. Introduction to Materials Science for Engineers. Pearson
Ashby Mikel. Materiales para la Ingeniería 1 y 2. Prentice Hall (2005).

Gora

Hizkuntzak

Gaztelania, euskera eta ingelesa

Gora

Non emango den

Arrosadia kanpusa

Gora