Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2023/2024 | Beste urte batzuk:  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021  |  2019/2020 
Industria Teknologietako Ingeniaritzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 242105 Irakasgaia: FISIKAREN HASTAPENAK
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 1º S
Saila: Zientziak
Irakasleak:
EGUZKITZA DIEGO, AITOR   [Tutoretzak ] GARAYO URABAYEN, ENEKO (Resp)   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Modulua: Oinarrizko formakuntza

Gaia: Fisika

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Mekanika, termodinamika

Gora

Gaitasun orokorrak

CG2: Gaitasuna, aurreko idazpuruan deskibatutako Ingeniaritza proiektuetako jarduerak zuzentzeko

CG3: Teoria eta metodo berriak ikasteko gai egiten zaien eta egoera berriei egokitzeko aldakortasuna ematen zaien oinarriko eta teknologiko gaietan ezaguera
CG4: Ariketak iniziatibarekin burutzeko, erabakiak hartzeko, sormenarako, arrazoiketa kritikorako eta ezaguerak eta trebetasunak komunikatzeko eta transmititzeko gaitasuna.

Gora

Berariazko gaitasunak

CFB2: Ulertu eta menperatu mekanika, termodinamika, eremu eta uhinak eta elektromagnetismoaren lege orokorraren inguruko oinarrizko kontzeptuak eta bere aplikazioa ingeniaritzako ariketak burutzeko.

Gora

Ikasketaren emaitzak

R1-  Kontzeptuak analizatzerakoan eta ikasterakoan eta goiko mailetako Kurtsoko ikasgaiei loutako ariketak ebazterakoan Mekanika, Termodinamika, Eremu eta Uhinak eta Elektromagnetismoaren oinarrizko printzipioak ulertzea eta erabiltzea. 

R2-  Ingeniaritzako egoera eta ariketetan Mekanika, Termodinamika, Eremu eta Uhinak eta Elektromagnetismoen alderdi fisikoak identifikatzea eta ebaluatzea.
R3-  Mekanika, Termodinamika, Eremu eta Uhinak eta Elektromagnetismoaren magnitude nagusien neurketa unitateak erabili eta erlazionatu.
R4-  Mekanika, Termodinamika, Eremu eta Uhinak eta Elektromagnetismoaren parametro fisiko nagusien determinaziorako neurketa tresna egokiak erabili. 
R5-  Lege fisikoko baieztapenerako eta parametro fisikoen determinaziorako trebetasun esperimentalak lortu. 
R6-  Bere oinarriari dagokionez, eskatzen duen instrumentazioa eta baliogarritasunaren baldintzetara dagokionez neurketa prozesu baten dokumentatzen jakitea.
R7-  Informazioa, ideiak eta konklusioak transmititzen jakitea.
R8-  Talde lanean egitea.

Gora

Metodologia

Metodologia - Jarduerak Ordu presentzialak Presentzialak ez diren orduak
A-1 Klase espositiboak/partehartzaileak 45  
A-2 Praktikak 15  
A-3 Lanaren laborazioa   15
A-4 Bakarkako ikasketa   67
A-5 Azterketak, ebaluazio probak. Bakarkako tutoretzak 8  
¿    
Osotara 68 82

Gora

Ebaluazioa

Ohiko ebaluaketa:

Ikasgaiaren ohiko ebaluaketa idatzizko proben (2 partzial eta gai bakoitzeko jarraipen-azterketa bana) eta laborategiko praktiken bitartez egingo da.

Laborategiko praktiketara joatea derrigorrezkoa da eta ezin dira berreskuratu.

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
E1, E2, E3, E7 1, 2 eta 3. gaien idatzizko proba (1. partziala). 28 Bai -
E1, E2, E3, E7 4, 5, 6, 7 eta 8. gaien idatzizko proba (2. partziala). 42 Bai -
E1, E2, E3, E7 Gai bakoitzeko ariketa eta galdera sortak. 15 Bai -
E4, E5, E6, E7 Laborategiko praktikak burutzea eta betetako txostenaren ebaluazioa.  15 Ez -

 

Ezohiko ebaluaketa (berreskurapena):

Ikasturtearen eduki guztiak jorratzen dituen idatzizko proba bakarra. Proba horren pisua ebaluaketa finalaren % 85-a izango da. Gainerako % 15-a laborategiko praktiken kalifikazioari dagokio.

Gora

Gai-zerrenda

Gaitegia:

 1. Zinematika.
 2. Newtonen legeak
 3. Lana eta energia.
 4. Partikula sistemen dinamika
 5. Solido zurrunaren dinamika
 6. Tenperatura eta beroa.
 7. Termodinamikaren lehenengo printzipioa.
 8. Termodinamikaren bigarren printzipioa. Makina eta motor termikoak.

Gora

Praktika esperimentalen programa

Laborategiko praktikak:

 • Newton-en legeak.
 • Errotazio-dinamika.
 • Metalen bero espezifikoa.

Ikasketa helburuak betetzeko 3 praktikak gauzatzea beharrezkoa da. Hortaz, ikaslearentzat 3 praktikak egitea derrigorrezkoa izango da.

- Praktikak kalifikatu ahal izateko, nahitaezkoa izango da 3 praktikak bere osotasunean betetzea.

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


OINARRIZKO BIBLIOGRAFIA:

- J. M. Agirregabiria, A. Duoandikoetxea, M. Ensunza, J. R. Etxebarria, O. Ezenarro, J. M. Pitarke, A. Trancho, P.Ugalde. Fisika orokorra. 2. argitalpena. Udako euskal unibertsitatea (2003)

- M. Ensunza, J. R. Etxebarria, O. Ezenarro, J. M. Pitarke, P. Ugalde, N. Zabala. Fisika orokorra. Ariketak. Udako euskal unibertsitatea (1989)

- P.A. Tipler y G Mosca. Física para la Ciencia y la Tecnología, Vol 1. Ed. Reverté (2010)

- M. Alonso y E. Finn. Física. (I y II). Ed. Addison-Wesley Iberoamericana.

- Sears, Zemansky y Young. Física Universitaria. Ed. Fond Educ. Interamerican
- P. Tipler. Física. (I y II). Ed. Reverte
- R. A. Serway. Física. (I y II). Ed. McGraw-Hill

 

BIBLIOGRAFIA OSAGARRIA

- S. Burbano de Ercilla, E. Burbano García, C. Gracia Muñoz. Problemas de FÍSICA. Ed. Mira

- Olga Alcaraz i Sendra, José López López, Vicente López Solana. Física. Problemas y ejercicios resueltos. Ed. Pearson, Prentice Hall.

Gora

Hizkuntzak

Gaztelania, Euskera eta Ingelera

Gora

Non emango den

Klase presentzialak : Aulategian

Praktikak: Laborategian

Tutoretzak: Bulegoan

Gora