Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2023/2024 | Beste urte batzuk:  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021 
Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 172402 Irakasgaia: MERKATARITZAKO ZUZENDARITZA I
Kredituak: 6 Mota: Nahitaezkoa Ikasmaila: 2 Iraupena: 2º S
Saila: Enpresen Kudeaketa
Irakasleak:
CEBOLLADA CALVO, JOSE JAVIER (Resp)   [Tutoretzak ] MARTINEZ ARAMBARRI, ENEKO   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Modulua: Marketinaren hastapenak.

Irakasgaia: Marketinaren hastapenak.

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Erakundearen merkataritza funtzioa edo marketin funtzioa aztertzen da, funtzio hori baita merkatuarekin den erlazioa aztertzen duena.  Marketinaren hastapenak moduluan dauden bi irakasgai orokorretatik lehenbizikoa da, eta bestea Merkataritza Zuzendaritza II da. Lehenbiziko irakasgai honetan parte estrategikoa aztertzen da, eta parte operatiboa bigarrenean.

Gora

Gaitasun orokorrak

Gaitasun orokor hauek berenganatu beharko lituzkete ikasleek irakasgai honetan:

01GO. Analisirako eta sintesirako gaitasuna

02GO. Antolatzeko eta plangintza egiteko gaitasuna.

03GO. Ahozko eta idatzizko komunikazioa ama hizkuntzan.

07GO. Arazoak konpontzeko gaitasuna.

08GO. Erabakiak hartzeko gaitasuna.

09GO. Taldean lan egiteko gaitasuna.

17GO. Ikasketa autonomorako gaitasuna.

Gora

Berariazko gaitasunak

Gaitasun espezifiko hauek berenganatu beharko lituzkete ikasleek irakasgai honetan:

02GE Enpresarentzat garrantzitsuak diren informazio ekonomikoaren iturriak eta beren edukiak identifikatzea.

03GE: Garrantzitsua izan arren profesionalak ez direnek ezagutu ezin duten informazioa ateratzea datuetatik.

04GE. Tresna teknikoen erabilpenean oinarritzen diren irizpide profesionalak aplikatzea enpresaren kudeaketako problemen analisian.

05GE. Enpresen eta merkatuen egoera jakinei buruzko aholkularitzako txostenak egitea.

12GE. Enpresak dauzkan arlo funtzionaletan proiektuak planifikatzea, antolatzea eta kontrolatzea.

13GE. Enpresa sistema den aldetik identifikatzea, eta arlo funtzionalen arteko elkarren mendekotasunak identifikatzea.

14GE. Enpresaren kudeaketan eraginkortasuna eta efizientzia hobetzeko politikak eta praktikak ezartzea.

18GE. Marketin politikak garatzea, kontsumitzaileen beharrak hobeki ezagutzeko, eta gora egin dezan haien atsegin mailak.

Gora

Ikasketaren emaitzak

Ikaskuntzaren emaitza Edukia (gaiak). Prestakuntza jarduera (ikusi kodeak beherago). Jarduera / Ebaluatzeko tresnak (ikusi kodeak beherago).
01E. Ulertzea zer den marketina eta bere kontzeptu nagusiak, eta, halaber, zenbateko garrantzia duen erakundeetan. 1 eta 2 1.J, 2.J, 3.J, 4.J, 5.J, 6.J, 7.J 1EB, 3EB, 4EB
02E. Marketinak eta erakundeen beste arlo batzuk elkarrekin duten erlazioa ulertzea. 1 eta 2 1.J, 2.J, 3.J, 4.J, 5.J, 6.J, 7.J 1EB, 4EB
05E. Marketinaren ingurunea analizatzeko gai izatea, batez ere merkatuari eta kontsumitzaileen jokabideari dagokiona. 3, 4, 5 eta 6 1.J, 2.J, 3.J, 4.J, 5.J, 6.J, 7.J 1EB, 2EB, 3EB, 4EB
03E. Segmentatzeko, bezeroak hautatzeko, posizionatzeko eta bereizteko estrategiak formulatzeko gai izatea. 7 1.J, 2.J, 3.J, 4.J, 5.J, 6.J, 7.J 1EB, 2EB, 3EB, 4EB
06E. Erakundeetan marketinari dagozkion erabakiak hartzeko gai izatea. 1etik 8ra artekoak 1.J, 2.J, 3.J, 4.J, 5.J, 6.J, 7.J 1EB, 3EB, 4EB
04E. Politikari eta merkataritzako estrategiari buruzko erabakiak. 1etik 8ra artekoak 1.J, 2.J, 3.J, 4.J, 5.J, 6.J, 7.J 1EB, 2EB, 3EB, 4EB

 

Gora

Metodologia

Metodologia - Jarduera Ordu presentzialak Ordu ez presentzialak
1.J. Azaltzeko/parte hartzeko eskolak 34  
2.J Eskola praktikoak: 14  
3.J Eztabaidak, bateratze lanak, taldeen tutoretza 08  
4.J  Talde lanerako aretoak.   30
5.J  Materiala irakurtzea   20
63.J Bakarka ikastea   35
7.J Azterketak, ebaluazio probak 04  
8.J Banakako tutoretzetan   05
Guztira 60 90

Gora

Ebaluazioa

Ikaskuntzaren emaitza Jarduera / Ebaluatzeko tresna Pisua (%) Errekuperatzekoa den edo ez Eskatzen den
nota minimoa
01E, 05E, 03E, 06E, 04E 1EB. Parte hartzea eta jarduerak (banakakoa) 15 Ez  
05E, 03E, 06E, 04E 2EB. Ariketa praktikoak: klasean landu eta eztabaidatu (taldean) 15 Ez  
01E, 02E, 05E, 03E, 06E, 04E 3EB Enpresa edo industria baten marketin estrategiak analizatzeko proiektua (taldean). 25 Bai. Proba baliokidea 5
01E, 02E, 05E, 03E, 04E 4EB. Azkeneko azterketa. Eskatzen den nota minimoa: 5 puntu 10 puntutatik (indibiduala da) 45 Bai. Azterketa 5

Ikasleak eskatzen diren ebaluazio-jardueretan eskatzen den gutxieneko nota gainditzen ez duenean, irakasgaiaren  kalifikazioa 4,9koa izango da gehienez.

 

Gora

Gai-zerrenda

I.Unitatea: Marketinaren hastapenak.

1. gaia: Sarrera eta oinarrizko kontzeptuak.

2. gaia: Marketin prozesua enpresan.

II.Unitatea: Marketin Aukeren Analisia.

3. gaia: Marketinaren ingurunearen analisia.

4. gaia. Merkatuen Ikerketa.

5. gaia: Kontsumitzaileen merkatuak eta erosteko jokabidea.

6. gaia. Organizazio merkatuak eta erosteko jokabidea.

III.Unitatea: Marketinaren estrategiaren diseinua.

7. gaia: Segmentazioa, hautaketa eta posizionamendua merkatuan.

IV.Unitatea: Merkatuan azaleratzen ari diren gaiak.

8. gaia: Merkatuan azaleratzen ari diren gaiak.

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


Irakurtzeko materiala.

Kasu praktikoak.

Irakasleak ekartzen dituen materialak.

Oinarrizko bibliografia.

Kotler, P. eta G. Armstrong (2018), Principios de Marketing, Pearson-Prentice Hall, Madril, 17. ed.

Gehigarrizko bibliografia.

Roger D. Blackwell, James F. Engel, Paul W. Miniard (2002), Comportamiento del consumidor, Thomson,

José Luis Munuera Alemán, Ana Isabel Rodríguez Escudero (2012), Estrategias de marketing. Un enfoque basado en el proceso de dirección.

Gora

Hizkuntzak

Gaztelania.

Gora

Non emango den

Fakultatearen webgunean esteka bat daukazu orduak eta ikasgelak zein diren ikusteko.

Gora