Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2023/2024 | Beste urte batzuk:  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021  |  2019/2020 
Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 172401 Irakasgaia: ENPRESAREN HISTORIA EKONOMIKOA
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 2 Iraupena: 2º S
Saila: Ekonomia
Irakasleak:
SANZ LAFUENTE, M. GLORIA (Resp)   [Tutoretzak ] ZABALZA CATALA, OIHANE   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Historia Ekonomikoa eta Marko Juridikoa / Historia Ekonomikoa.

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Ikasgaiak jarduera ekonomikoaren, marko instituzionalaren eta enpresen funtzionamenduaren ikuspegiak eskaintzen du, bereziki azken bi mendeotan sakonduz. Kurtsoak tresnak eskaini nahi dizkie ikasleei kapitalismo industrialerako aldaketa eta hazkunde modernoaren arrazoiak ulertzeko, enpresaren antolaketari eta izaera aldaketari garrantzi berezia emanez. XIX. Mendeko industrializazioa eta mundu mailako merkatuen osaketa aztertu ondoren, XX. Lehen erdialdean mundu ekonomiak izan zuen zatiketa aztertzen da, II. Mundu Gerraren osteko hazkundearekin jarraitzeko. Bukaera aldea, garapen eta enpresa ereduen krisia aztertzen da, azkenengo globalizazioaren testuinguruan. Iraganeko aldaketak ulertzea ezinbestekoa bada ere, ikasgaiaren helburu nagusia gaurko gizartearen ulermena erraztea da.

Gora

Gaitasun orokorrak

Ikasgai honekin ikasleak garatu beharko dituen gaitasun orokorrak honako hauek dira:

Prozedurazkoak

 • G-01 Analisi eta sintesi gaitasuna
 • G-02 Antolakuntza eta planifikazio gaitasuna
 • G-03 Idatzizko zein ahozko komunikazioa ama hizkuntzan
 • G-06 Iturri ezberdinetatik informazioa bilatu eta aztertzeko gaitasuna
 • G-07 Arazoak konpontzeko gaitasuna

Pertsonalak

 • G-09 Taldean lan egiteko gaitasunak
 • G-15 Lanarekiko atxikimendu etikoa
 • G-16 Baldintza sailetan lan egitea

Sistemikoak

 • G-17 Modu autonomoan ikasteko gaitasuna
 • G-19 Sormena
 • G-23 Ingurugiro zein gizarte gaiekiko jarrera ona

Gora

Berariazko gaitasunak

Ikasgai honekin ikasleak garatu beharko dituen berariazko gaitasunak honako hauek dira:

 • E-1 Erakunde ekonomikoak ekonomiaren funtzionamenduari buruzko adierazpen teoriko zein formalen ondorio gisa ulertzea.
 • E-2 Informazio ekonomiko iturri nagusiak identifikatu eta beren esanahia ulertu.
 • E-3 Datuetatik informazio esanguratsua atera, profesional ez direnek hori ezinezkoa dutenean.
 • E-4 Arazoak aztertzean baliabide teknikoetan oinarrituriko irizpide profesionalak erabili

Gora

Ikasketaren emaitzak

MECES izenekoaren 2. Mailak formazio orokorra hartzen du Graduaren helburutzat, jarduera profesionalean ezagutza aurreratuak erabiltzeko gaitasuna emanez.
Bertan aspektu teoriko eta praktikoak ulertu dituela eta ezagutza horiek arazoak konpontzeko tresna moduan erabiltzeko aukera eman behar die, entzuleria eta egoera ezberdinen aurrean.

Bere aldetik, EZA Gradu Tituluaren Memoriako R06-ak ikasgai honen orokorreko helburutzat hartzen du ¿nazio zein nazioarteko errealitate ekonomikoa, ekoizpen sektoreak, arlo publikoa eta erakundeen ezaugarriak eta bilakaera ezagutzea¿. Modu espezifikoago batean, hauxek lirateke hezkuntzaren emaitzak:

Hezkuntzaren emaitza Edukiak Hezkuntza jarduera Ebaluazio Tresna
Industrializaziotik Globalizazio arte enpresaren bilakaera ezagutzea. Gaitegi orokorra A1, A2, A4, A5, A6 E5, E3, E4, E1
Enpresen aniztasuna bere testuinguruan sailkatzea: ETEetatik multinazional handietara Bereziki T2,T3,T5,T7,T10 A1, A2 E5, E3, E4, E1
Enpresen ekarpena hazkunde eta aldaketa ekonomikoei baloratzea Gaitegi orokorra A1, A2, A3 E5, E3, E4, E1
Ekoizpen, lan, inbertsio, finantzazio, merkaturatze eta berriztapen sistemen bilakaera historikoa ulertzea. Gaitegi orokorra A1, A2, A3, A4, A5 E5, E3, E4, E1
Enpresen arteko kooperazio, konpetentzia eta menpekotasun tresnak garai bakoitzean izendatzea, bereziki merkatuen globalizazio garaietan. Bereziki T4, T5, T7, T9, T10 A1, A2, A3, A4, A5 E5, E3, E4, E1
Ekoizpen sektoreen eraldaketa eta elkarreraginak berreraikitzea Bereziki T2, T3, T5, T6, T7, T9 A1, A2, A5, A6 E5, E3, E4, E1
Ekonomia eta enpresaren garapenean sektore publikoak izandako garrantzia ebaluatzea. Bereziki T6, T8, T9, T10 A1, A2, A5 E5, E3, E4, E1
Erakunde ekonomikoen funtzionamendua eta haien bilakaera konparatzea. Gaitegi orokorra A2, A4, A5 E5, E3, E4, E1
Errealitate ekonomiko nazional eta nazioartekoa interpretatzea. Bereziki T6, T7, T8, T9, T10 A1, A2, A6, E5, E3, E4, E1
Baliabide bibliografikoak eta akademia lanaren teknikak erabiltzea.   A9, A2, A4 E2, E5

Gora

Metodologia

Jarduera Ordu Presentzialak Ordu ez presentzialak
A-1 Klase teorikoak 30  
A-2 Praktikak 24  
A-3 Eztabaidak, lanen aurkezpenak, taldekako tutoretzak 04  
A-4 Lanak egitea   24
A-5 Irakurketak   10
A-6 Banakako ikasketa   42
A-7 Ebaluazio frogak 02  
A-8 Banan banako tutoretzak   04
A-9 CI para ECO I kurtsoa   10
Osotara 60 90

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
R1,R2,R3,R4,R5 E1 Azterketa 40 Bai 1,5/4
R1,R2,R3,R4,R5,R6 E2 Klase jarduerak 10 Ez  
R1,R2,R3,R4,R5,R6 E3 Mintegui praktikoak 34 Bai (20/34)
R1,R2,R3,R4,R5 E4 Test galdetekiak 10 Ez
R6 E5 CI para ECO I kursoak 6 Ez  

 

Kurtsoa ebaluazio jarraian oinarriturik dago. Azken notaren % 60 kurtsoan zehar garatutako jardueretan oinarrituko da, eta gainontzeko % 40 azterketan. Osotara 1.5 puntu lortu behar dira.

Kalifikazioaren % 60 berreskuratzeko modukoa da, modu honetan: azterketa bat (%40) eta informatika gelan buruturiko ariketa praktiko bat (%20).

Gora

Gai-zerrenda

Sarrera: Enpresaren izaera historikoa.

1.go Gaia. Munduko eta enpresaren historia ekonomikoa: epe luzeko ikuspegia.

I.go Atala. Ekonomia organikotik industrializazioruntz.

2. Gaia. Enpresa kapitalismoaren sorreran.

3. Gaia. Industrializazioa: lana eta negozioak.

II. Atala. Merkatuen integrazioa.

4. Gaia. Mundu mailako merkatuaren sorrera.

5. Gaia. Lehenengo haustura industriala.

III. Atala. Hausturak eta nazioarteko merkataritzaren hedapena.

6. Gaia. Enpresa, Estatua eta koiuntura gerra arteko epean.

7. Gaia. Garapenaren urrezko garaia.

8. Gaia. Estatuaren partehartzea eta enpresa publikoa.

IV Atala. Mundu merkatu baten sorrera.

9. Gaia. Kointura eta ziklo aldaketa. Petrolioaren krisitik globalizazioruntz.

10. Gaia. Bigarren haustura industriala: postfordismoa eta espezializazio malgua.

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


1. Esku-liburuak.

COMÍN, F., HERNÁNDEZ, M., y LLOPIS, E., Ed. (2013): Munduko Historia Ekonomikoa. X-XX. mendeak, Bilbo, EHU-UPV.

MARKS, R. (2015): Mundu modernoaren sorrera. Kontakizun global eta ekologiko bat: XV. mendetik XXI. mendera arte. Bilbao, Euskal Herriko Unibertsitatea.

Erabilgarriak izan daitezke:

AMATORI, F. y COLLI, A. (2011): Business History. Complexities and Comparisons. London, Routledge.

COMÍN, F. (2011): Historia económica mundial. De los orígenes a la actualidad. Madrid, Alianza.

FELIÚ, G. y SUDRIÁ, C. (2007): Introducción a la historia económica mundial, Valencia, PUV.

FRIEDEN, J.A. (2006), Capitalismo global. El trasfondo económico de la historia del siglo XX, Barcelona, Crítica.

MASSA,P., BRACCO,G., GUENZI,A., DAVIS, J.A., FONTANA, G.L. y CARRERAS, A. (2003): Historia económica de Europa, Siglos XV-XX, Barcelona, Crítica.

VALDALISO, J.Mª y LÓPEZ, S. (2000): Historia económica de la empresa, Barcelona, Crítica.

2. Bibliografia osagarria.

ADDA, J., (2004): Ekonomiaren globalizazioa. Sorrera eta arazoak. Bilbo, Euskal Herriko Unibertsitatea.

ALDCROFT, D.H. (2003): Historia de la economía europea, 1914-2000. Barcelona, Crítica, 4ªed.

AMBROSIUS, G. y HUBBARD, W. H. (1992): Historia social y económica de Europa en el siglo XX. Madrid, Alianza.

ARACIL, R., OLIVER, J., SEGURA,A. (1998): El Mundo actual: de la segunda guerra mundial a nuestros días. Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona.

ARRIGHI, G., (1999): El largo siglo XX. Madrid, Akal.

ARRIGHI, G., (2007): Adam Smith en Pekin. Madrid, Akal.

BAIROCH, P. (1973): El Tercer Mundo en la encrucijada.El despegue económico desde el siglo XVIII al XX. Madrid, Alianza.

BÉNICHI, R. (2006): Histoire de la mondialisation. París, Vuibert.

BRENNER, R., (2003), La expansión económica y la burbuja bursátil. Madrid, Akal.

BUSTELO, F. (1994): Historia Económica. Introducción a la historia económica mundial. Historia económica de España en los siglos XIX y XX. Madrid, Ed. Complutense.

CAMERON, R. (1990): Historia económica mundial. Desde el paleolítico hasta el presente. Madrid, Alianza Universidad.

CIPOLLA, C. (1976): Historia económica de la Europa preindustrial. Madrid, Alianza Editorial.

CIPOLLA, C. M (1982), Historia económica de la población mundial. Barcelona, Crítica.

CIPOLLA, C. (ed.) (1976-1980): Historia económica de Europa. Barcelona, Ariel, 7 vol.

COMÍN, F. (1996): Historia de la Hacienda Pública. I. Europa. Barcelona, Crítica.

CROSBY, A.W. (1988): El Imperialismo ecológico. La expansión de Europa, 900-1900. Barcelona, Crítica.

DUMÉNIL, G. & LEVY, D., (2007), Crisis y salida de la crisis. Orden y desorden neoliberales, México, Fondo de Cultura Económica.

EICHENGREEN, B. (2000): La globalización del capital. Historia del sistema monetario Internacional. Barcelona, Antoni Bosch.

FOREMAN-PECK, J. (1985): Historia de la economía mundial. Barcelona, Ariel.

HOBSBAWM, E.J. (1995), Historia del siglo XX, 1914-1991, Barcelona, Crítica.

GLYN, A., (2010): Capitalismo desatado. Finanzas, globalización y bienestar. Madrid, Libros de la Catarata ¿ CIP Ecosocial.

GUNDER FRANK, A., (2008): Re-orientar. Valencia, Universidad de Valencia.

JAY, P. (2002): La riqueza del hombre. Una historia económica de la humanidad. Barcelona, Crítica.

JONES, E.L. (1990): El milagro europeo. Entorno, economía y geopolítica en la historia de Europa y Asia. Madrid, Alianza.

KRIEDTE, P. (1982): Feudalismo tardio y capitalismo mercantil. Líneas maestras de la historia económica europea desde el siglo XVI hasta finales del XVIII. Barcelona, Crítica.

KENWOOD, A.G. y LOUGHEED, A.L. (1972): Historia del desarrollo económico internacional. Madrid, Istmo.

LIVI-BACCI, M. (1990): Historia mínima de la población mundial. Barcelona, Ariel.

McNEILL, J.R. (2003): Algo nuevo bajo el sol. Historia medioambiental del mundo en el siglo XX. Madrid, Alianza Editorial.

MADDISON, A. (1991): Historia del desarrollo capitalista. Sus fuerzas dinámicas. Barcelona, Ariel.

MUÑOZ CIDAD, C. (1992): Estructura económica internacional. Introducción al crecimiento económico moderno. Madrid, Civitas.

NIVEAU, M. (1968): Historia de los hechos económicos contemporáneos. Barcelona, Ariel.

PALAFOX, J. (ed.) (1998): Curso de Historia Económica. Valencia, Tirant lo Blanc.

POLANYI, K., 1944 (ed. 2007), La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica.

POLLARD, S. (1991): La conquista pacífica. La industrialización de Europa, 1760-1990. Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza.

TILLY, C. (1992): Coerción, capital y los estados europeos: 990-1992. Madrid, Alianza

UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE (1967-1983): Historia económica de Europa. Madrid, EDERSA, 9 vol.

VV.AA. (1986): Historia económica mundial del siglo XX. Barcelona, Crítica, 6 vol.

WOLF, E. R., (2005), Europa y los pueblos sin historia. México, Fondo de Cultura Económica.

ZAMAGNI, V. (2001): Historia económica de la Europa contemporánea. De la revolución industrial a la integración europea. Barcelona, Crítica.

ZURBANO, M., (1998) Munduko ekonomia. Botereak, disparekotasunak eta egonkortasun-eza kapitalismo globalean, Bilbo, Udako Euskal Unibertsitatea.

ZURBANO, M., (2010) (koord.) Ekonomia globala. Gizarte globalerako oinarri berriak, Bilbo, Udako Euskal Unibertsitatea.

3. Estatistikak eta materialak.

Guía práctica de Historia económica mundial. Barcelona, Edicions Universitat de Barcelona, 1997.

MORENO FERNÁNDEZ, J.R., GÓMEZ URDÁÑEZ, G. & GALÁN GARCÍA, A. (2003): Materiales para la historia de las relaciones laborales, Madrid, Tecnos.

MADDISON, A. (2002), La economía mundial. Una perspectiva milenaria, Madrid, Mundi-Prensa.

MITCHELL, B.R. (1998): International Historical Statistics. Europe, 1750-1993, New York, Stockton Press.

MITCHELL, B.R. (1998): International Historical Statistics. The Americas, 1750-1993, New York, Grove¿s Dictionaries.

4. Prozedurak.

CLANCHY,J. & BALLARD, B. (1995): Cómo se hace un trabajo académico: guía práctica para estudiantes universitarios, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza.

Gora

Hizkuntzak

Euskara. Irakurtzeko: Gaztelera eta ingelesa.

Gora

Non emango den

Ikasgelategia. Arrosadia Kanpusa. NUP.

Klase teorikoak: ZEE Fakultateak ezarritako ikasgelak.

Mintegi Praktikoak: Zerbitzu Informatikoak ezarritako ikasgelak.

Gora