Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2023/2024 | Beste urte batzuk:  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021  |  2019/2020 
Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 172304 Irakasgaia: MAKROEKONOMIA
Kredituak: 6 Mota: Nahitaezkoa Ikasmaila: 2 Iraupena: 1º S
Saila: Ekonomia
Irakasleak:
AGUIRRE OSA, IDOIA (Resp)   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Makroekonomia.

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Ikastaro honek Makroekonomia modernoaren teoria aurkezten du, errenta, enplegua, prezioak eta interes-tasa bezalako aldagai agregatuen zehazpenean arreta berezia jarriz. Ikastaroaren lehen zatia ondasun-merkatuen, aktiboen merkatuen eta diru-merkatuen oreka aztertzera bideratzen da, sektore pribatua, gobernua eta banku zentrala dituen ekonomia itxiko IS-LM eredu batean. Eredua banku-sektoreko osagaiekin zabaltzen da, finantza-perturbazioek aldagai agregatuetan duten papera eztabaidatzeko. IS-LM eredua esportazio garbiak eta truke-tasak barneratzen dituen ekonomia ireki batean aztertzen da. Ekonomiaren eskaintzaren aldetik, lan-merkatua azalduko da honek enpleguaren, langabeziaren, soldataren eta prezioen zehazpen endogenoan duen papera aztertzeko. Ikastaroaren gai nagusia ekonomia egonkortzeko politika makroekonomikoen (politika fiskala eta diru-politika) indarguneak eta mugak ulertzea izango da. Phillips kurba eta itxaropenak (expektatibak) sortzeko modu anitzak IS-LM-PC eredu osoan aztertuko dira, arduradun politikoek jasaten dituzten inflazioaren eta langabeziaren arteko erabakien elkar-trukeak eta konpentsazioak isladatzeko.

Gora

Gaitasun orokorrak

01GO. Analisirako eta sintesirako gaitasuna.

03GO. Ahozko eta idatzizko komunikazioa ama hizkuntzan.

04GO. Ahozko eta idatzizko komunikazioa atzerriko hizkuntza batean.

07GO. Arazoak konpontzeko gaitasuna.

09GO. Taldean lan egiteko gaitasuna.

11GO. Nazioarteko testuinguru batean lan egitea.

12GO. Iturri desberdinetatik datorren informazioa aztertzeko eta aurkitzeko trebetasuna.

17GO. Ikasketa autonomorako gaitasuna lantzea.

19GO. Sormena lantzea.

Gora

Berariazko gaitasunak

CE01. Ekonomiaren funtzionamenduaren irudikapen formal eta teknikoaren bitartez instituzio ekonomikoak ulertzea

CE04. Ekonomiako analisia burutzeko irizpide profesionalak erabiltzea, batez ere baliabide teknikoak erabiltzera eramaten gaituztenak.

CE05. Ekonomiaren egoera zehatzen (nazioartekoak, nazionalak edo herrialdekoak) aholkularitza txostenak idaztea.

CE06. Nazioarteko, nazionala edo herrialdeko kudeaketa ekonomikoen proiektuak lantzea.

CE10. Ekintza aukera desberdinen ondorioak balioztatu eta helburuak kontutan harturik hoberenak hautatzea.

Gaitasun espezifikoak

01GE. Ekonomiaren funtzionamenduari buruzko irudikapen teorikoek edo formalek duten emaitza eta aplikazio gisa ulertzea ekonomia erakundeak.

04GE. Irizpide profesionalak erabiltzea analisi ekonomikorako, gehienbat tresna teknikoen erabilpenean oinarrituak dauden haiek.

05GE. Aholkatzeko txostenak idaztea ekonomiaren (nazioarteko, nazioko edo eskualdeko ekonomiaren) egoera jakin batzuei buruz edo ekonomiaren sektore batzuei buruz.

06GE. Nazioarteko, nazioko edo eskualdeko mailako ekonomia kudeaketarako proiektuak prestatzea.

10GE. Ebaluatzea zein diren ekintzarako dauden alternatiben ondorioak eta onenak hautatzea helburuei begira.

Gora

Ikasketaren emaitzak

Orekako errenta zehazteko eredu makroekonomikoak.

Egonkortzeko politika ekonomikoak. Politika monetarioa, politika fiskala eta eskaintza politikak.

Epe ertaineko prezioen maila agregatuaren doikuntza.

Aukerak, inflazioa eta langabezia.

Gora

Metodologia

Metodologia - Jarduera Ordu presentzialak Ordu ez-presentzialak
1.J- Saio teorikoak 40  
2.J- Saio praktikoak 15  
3.J- Edukiak prestatu eta ikastea   30
4.J- Banakako lanak   20
5.J-  Taldeko lanak   10
6.J-  Azterketak, ebaluazio probak prestatzea   25
7.J- Azterketak eta ebaluazio probak egitea. 05  
8.J-  Banakako tutoretzak   05
Guztira 60 90

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez*
Eskatzen den
nota minimoa
Guztiak Ebaluaketa jarraiko probak 35% BAI EZ
Guztiak Guztiak Froga partziala 25% BAI EZ
Guztiak Guztiak Azken azterketa** 40% BAI 4
         

 

*Ohizko ebaluaketan irakasgaia gainditzen ez duten ikasleek berreskuraketa frogara aurkeztu ahalko dira, hau gai guztien azterketa bat egitean oinarritzen delarik. 

**Irakasgaia gainditzeko ohiko deialdian, ikasleak azken azterketan gutxienez 10etik 4 bat atera beharko du azken azterketan eta guztira 10etik 5 bat atera beharko du azken nota globalean. Ohiko azken azterketan 10etik 4ko gutxieneko nota atera ez duten ikasleei eta guztizko nota globaleko batazbestekoan (ohiko azken azterketa barne) 10etik 5 bat edo gehiago atera dutenei 10etik 4ko azken nota (Ez-Gainditua) jarriko zaie ohiko ebaluaketan.

 

Gora

Gai-zerrenda

1. Kapitulua. Ondasunen merkatua

2. Kapitulua. Finantza merkatuak I

3. Kapitulua. Ondasun eta finantza-merkatuak: IS-LM eredua

4. Kapitulua. Finantza merkatuak II: IS-LM eredu luzatua

5. Kapitulua. Ondasunen merkatua ekonomia ireki batean

6. Kapitulua. Lan merkatua

7. Kapitulua. Phillips-en kurba, langabezi tasa naturala eta inflazioa

8. Kapitulua. Epe laburretik epe ertainera: IS-LM-PC eredua

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


Oinarrizko Bibliografia:

Blanchard, O. (2017) Macroeconomía. 7ª edición. Pearson Education. Madrid.

 

Bibliografia osagarria:

Dornbusch, R., Fischer, S. y Startz, R. (2015): Macroeconomía (12ª edición), McGraw-Hill, Madrid.

Mankiw, N.G. (2020) Macroeconomía (10ª edición) Ed. Antoni Bosch, Barcelona.

Gora

Hizkuntzak

Gaztelania, euskara eta ingelesa.

Gora

Non emango den

Arrosadiko campusa.

Gora