Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2023/2024 | Beste urte batzuk:  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021  |  2019/2020 
Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 172203 Irakasgaia: ESTATISTIKA I
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 2º S
Saila: Estatistika, Informatika eta Matematika
Irakasleak:
PANIELLO ALASTRUEY, IRENE (Resp)   [Tutoretzak ] ADIN URTASUN, ARITZ   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Estatistika.

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Irakasgai honek kontzeptu estatistiko oinarrizkoenak lantzen ditu aldagai bakarreko eta biko datu analisia, eta denbora aldagaiekin loturikoak aztertuz. Halaber ikasleek Excel programa erabiliko dute datu analisirako era eroso eta errazaz batean kalkuluak egin ditzaten ordenagailuan. Era berean R-commander programara sarrera eginen dugu. Irakasle eta ikasleen arteko komunikazio lotura bezala MiAulario-ren erabilera sustatuko da.

1go Gaia: Ekonomia eta enpresarako estatistikara sarrera: estatistikaren erabilera, datu sortak.

2. Gaia: Aldagai bakarrerako analisi deskribatzailea: taulak, grafikoak eta neurri estatistikoak.

3. Gaia: Bi aldagaien analisi deskribatzailea: kontingentzi taulak eta erregresio analisia.

4. Gaia: Denbora serieak: zenbakizko deskribapena eta grafikoa, seriearen osagaiak.

5. Gaia: Probabilitatea eta Zorizko aldagaiak.

Gora

Gaitasun orokorrak

CG01. Analisirako eta sintesirako ahalmena
CG02. Antolaketarako eta plangintzarako ahalmena
CG03. Ama hizkuntzan ahozko eta idatzizko komunikazioa
CG05. Ikerketa eremuari buruzko informatika ezaguerak
CG07. Problemen ebazpenerako ahalmena
CG09. Taldean lan egiteko ahalmena
CG14. Ahalmen kritiko eta autokritikoa
CG17. Ikasketa autonomorako ahalmena

Gora

Berariazko gaitasunak

CE02. Enpresarako garrantzizkoak  diren datu ekonomikoen eta bere edukien informazio iturrien identifikazioa.
CE03. Gaian profesionalak ez diren haiek ezagutu ezingo luketen eta enpresarako nabarmena den informazioaren eskuratzea datuetatik.
CE04. Tresna teknikoetan  oinarritutako irizpide profesionalak ematea empresa kudeaketaren problemetan

Gora

Ikasketaren emaitzak

Ikasgaia bukatzerakoan ikasleek ondorengo gaitasunak eduki beharko lituzkete:

EM1 - Aldagai bakarreko eta anitzeko Estatistika Deskribatzailearen kontzeptuak ulertu, aztertu beharreko aldagai ezberdinen arabera modu egokian erabiliz.
EM2 - Datu sozio-ekonomikoen denbora bilakerak aztertu denbora-serien analisia erabiliz.
EM3 - Datuen tratamendurako programa informatikoak erabiltzen jakin.
EM4 - Informazio iturri ezberdinen eta beharrezko tresna informatikoak erabiliz lortutako datu ekonomikoekin, analisi estatistikoen txostenak landu eta aurkezteko gai izan.
EM5 - Probabilitate kontzeptua ulertu, bere propietateak ezagutu eta arlo sozio-ekonomikoko problemen ebazpenetan erabili.

Gora

Metodologia

Sei-hilabetean zehar 60 orduko lana eskainiko diote irakasgaiari, horietatik 40 materiaren ikuspuntu teoriko, praktiko eta teoriko praktikoak landuaz. Gainontzeko orduak ebaluazio eta jarraipen lanak egiteari dagozkie, bai klase teorikoetan nola praktikoetan.

Irakasgaiari dagokionez, klase teorikoak eta praktikoak elkar alternatzen joanen dira, ondorengoak kontutan izanik:

a) Klase teorikoak materiaren irakurketan zentratuko dira ikasleei galderak eginen zaizkielarik. Ikasleei egindako galderak euren arreta eta ulermena eta parte hartzea sustatzeko erabiliko dira.

b) Klase praktikoetan ordenagailua erabiliko da, datua iturri desberdinetatik lortzeko eta hauek aztertzeko tresna desberdinak erakusteko. Honetarako software bereziak erabiliko direlarik.

OHARRA: Berrogeialdi partziala edo erabateko konfinamendua ezarriko balitz eta NUPek hala adieraziko balu, modalitate erdipresentzialera edo online modalitatera egokituko litzateke irakaskuntza.

Material guztia NireIkastegian egonen da.

Formakuntza Jarduerak Ordu presentzialak Ordu ez presentzialak
Klase teorikoak (Erakuste/partehartzekoak) 28  
Praktikak 28  
Materialaren irakurketa eta banakako ikastea   87
Azterketak (ebaluaketa jarraitua eta finala) 06  
Tutoritzak 01  

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
EM1, EM3, EM4 Ebaluketa jarraitua: Ordenagailu bidez problemen ebazpena eta lorturiko emaitzen interpretazioa %60 Bai 5 / 10
EM1, EM2, EM3, EM4, EM5 Azterketa: Problemen ebazpena eta lorturiko emaitzen interpretazioa kurtsoan zehar erabilitako pakete estatistikoen bidez. %40 Bai Ez

 

Gora

Gai-zerrenda

Irakasgai honek kontzeptu estatistiko oinarrizkoenak lantzen ditu aldagai bakarreko eta biko datu analisia, eta denbora aldagaiekin loturikoak aztertuz. Halaber ikasleek Excel programa erabiliko dute datu analisirako era eroso eta errazaz batean kalkuluak egin ditzaten ordenagailuan. Era berean R-commander programara sarrera eginen dugu. Irakasle eta ikasleen arteko komunikazio lotura bezala MiAulario-ren erabilera sustatuko da.

1. Gaia. Ekonomia eta enpresarako estatistikara sarrera: estatistikaren erabilgarritasuna, datu motak eta datu iturriak.

- Estatistika kontzeptua. Ikerketa estatistiko baten faseak eta estatistika motak.

- Datuak kalkulu orrietan sartzea eta pakete estatistikoak.

- Aldagai motak eta neurtze sistemak.

2. Gaia. Aldagai bakar baten analisi deskribatzailea: taulak, grafikoak eta neurri estatistikoak.

- Maiztasun banaketak eta adierazpen grafikoak.

- Posizio edo joera zentral eta ez-zentraleko neurriak.

- Kutxa diagramak.

- Sakabanatze neurri absolutu eta erlatiboak.

- Aldagai tipifikatua.

- Forma neurriak.

3. Gaia. Bi aldagairen analisi deskribatzailea: kontingentzia taulak eta erregresio analisia.

- Kontingentzia taulak.

- Kobariantza eta korrelazioa.

- Zorizko menpekotasuna eta menpekotasun funtzionala.

- Erregresio líneal minimo koadratikoa.

- Erregresio ez linealak.

4. Gaia. Denbora serieak: zenbakizko deskribapena eta deskribapen grafikoa, seriearen osagaiak.

- Sarrera.

- Denbora serie baten analisi grafikoa.

- Denbora serie baten osagaiak eta ereduak.

- Tendentzia analisia eta estazionalitatea.

5. Gaia: Probabilitatea eta zorizko aldagaien sarrera.

- Probabilitatearen oinarrizko terminologia.

- Probabilitatearen erregelak.

- Probabilitate baldintzatua eta independentzia.

- Bayes-en teorema.

- Zorizko aldagaiak.

- Zorizko aldagai diskretuak. Banaketa binomiala eta Poisson banaketa.

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


Oinarrizkoa

RIVERA, R.; PANIELLO, I.; PORTILLA, M.I.; GARCIA, M.: Herramientas estadísticas para el análisis de datos socioeconómicos. EDS.

GARCIA, M.; PANIELLO, I.; RIVERA, R.; PORTILLA, M.: Estadística básica con Microsoft Excel y R-Commander. EDS.

Newbold, P, Carlson, W.L. y Thorne, B. (2008). Estadística para Administración y Economía. Editorial Prentice Hall.

Osagarria

ARNALDOS, F.; DÍAZ, T.; FAURA, U.; MOLERA, L.; PARRA, I. (2003) Estadística Descriptiva para Economía y Administración de Empresas. Cuestiones Mota test y ejercicios con Microsoft Excel. 2a edición revisada. Editorial AC-Thomson.

CARRASCAL ARRANZA, U. (2007) Estadística descriptiva con Microsoft Excel 2007. Editorial Rama.

LIND; MARCHAL; WATHEN (2008) Estadística aplicada a los negocios y la economía. 3ª edición en español (13a en inglés). Ed. McGraw-Hill Interamericana.

MARTÍN-PLIEGO, F.J. (2004) Introducción a la estadística económica y empresarial: teoría y práctica. 3a edición revisada. Editorial Thomson.

MiAulario-ren erabilera sustatuko da bertan irakasgaiaren material guztia ezarriko delarik.

Gora

Hizkuntzak

Euskaraz.

Gora

Non emango den

Aulario eraikineko gelatan. Arrosadiako Kanpusa.

Saio praktikoak informatika gelatan emango dira.

Saio teorikoak Fakultateak ezarritako gelatan emango dira (ikusi esteka):
http://www.unavarra.es/estudios/gradu?languageId=100001

Gora