Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2024/2025 | Beste urte batzuk:  2023/2024  |  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021 
Ekonomian Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 171105 Irakasgaia: FINANTZA ERAGIKETAK
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 1º S
Saila: Enpresen Kudeaketa
Irakasleak:
GONZALEZ URTEAGA, ANA (Resp)   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Enpresa-esparrua/Finantzak

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Ikaslea finantza eragiketak aztertu eta ebazteko gai izan dadin ezagupen zehatzak jasotzeko moduan antolatua dago ikasgai hau.

Helburua, ikasleak oinarrizko finantza kontzeptuak ezagutu eta erabiltzeko gaitasuna lortzea da, oinarrizko formakuntza baten bidez. Modu honetan, testuinguru ekonomiko edo finantzario erreal batean finantza aukera ezberdinen arteko azterketa arrazional bat egiteko baldintzak izanen ditu.

Gora

Gaitasun orokorrak

Ez dagokio

Gora

Berariazko gaitasunak

Es dagokio

Gora

Ikasketaren emaitzak

RA08: Enpresa-kudeaketa eta haren funtzionamendu-arloak ezagutzea.

RA09: Informazio ekonomiko garrantzitsuaren iturriak eta horien edukia identifikatzea eta ezagutzea.

RA1: Datu ekonomiko eta sozialetatik eratorri informazio garrantzitsua, profesionalak ez direnek ezagutzeko zaila dena.

RA12: Baliabideen esleipena ondo kudeatzea, bai eremu pribatuan, bai publikoan.

RA14: Ekintza-alternatiben ondorioak ebaluatzea eta helburuak kontuan hartuta onenak hautatzea.

RA18: Taldean lan egitea, proposamenak argudiatzeko eta beste pertsona batzuen argudioak arrazoituz baliozkotzeko edo uko egiteko gai izanik.

RA19: Lana antolatzea, denbora ondo kudeatzeari, antolatzeari eta planifikatzeari dagokionez.

RA20: Arazo bakoitzerako beharrezko informazioa hautatzea eta sortzea, aztertzea eta horren arabera erabakiak hartzea.

RA21: Lanbide-jardunean konpromiso etikoa, soziala eta ingurumenekoa baloratzea.

RA22: Etorkizunean modu autonomoan ikasten jarraitzea, eskuratutako ezagutzak sakonduz edo ezagutza-arlo berrietan hasiz.

Gora

Metodologia

Aktibitatea/Orduak Presentziala Ez Presentzialak
A-1 Saio Teorikoak 28  
A-2 Saio Praktikoak 28  
A-3 Banakako ikasketa   42
A-4 Banakako edota taldeko jarduerak   40
A-5 Tutoretzak   08
A-6 Azterketa 04  
  60 90

Gora

Ebaluazioa

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
Emaitza guztiak Taldeka egin beharreko jarduerak 10% Ez berreskuragarria Ez
Emaitza guztiak Banaka egin beharreko jarduerak 30% Berreskuragarria1 Ez
Emaitza guztiak Azterketa finala 60% Berreskuragarria1 Bai2 
Azkeneko kalifikazioan ponderatu ahal izateko gutxienezko nota = 5/10

1Errekuperazio-azterketa, ikastetxeak errekuperazio-deialdiaren barruan ezarritako datan
2Azterketa finalean ez bada betetzen ponderazioa egiteko gutxieneko baldintzak, ebaluazio jarraiaren nota hartuko da kontuan, eta irakasgaiaren azken nota, ebaluazio jarraiko nota eta azterketa finaleko nota batuta, ezin izango da 10etik 4,5etik gorakoa izan (ez gainditua).

Gora

Gai-zerrenda

1. UNITATEA: FINANTZA BALORAZIOA ETA FINANTZA ERAGIKETAK

1. Gaia: Finantza Balorazioa

1.1. Finantza balorazioaren oinarriak

1.1.1. Finantza Kapitala

1.1.2. Finantza legeak eta hauen ezaugarriak

1.1.3. Kapitalizazio bakuna

1.1.4. Kapitalizazio konposatua

1.1.5. Deskontu bakuna: merkatala eta arrazionala

1.1.6 Deskontu konposatua: merkatala eta arrazionala

1.2. Kapitalen konparaketa eta ordezkapena

1.2.1. Kapitalen konparaketa

1.2.2. Kapitalen batuketa

1.2.3. Kapitalen banakuntza

2. Gaia: Finantza Eragiketak

2.1. Kontzeptua

2.2. Sailkapena

2.3. Finantza baliokidetasuna

2. UNITATEA: FINANTZA ERRENTEN BALORAZIOA

3. Gaia: Finantza errenten balorazioa

3.1. Kontzeptua, sailkapena, kapital balioa eta ezaugarriak

3.2. Errenta konstante eta aldiunekoak

3.3. Errenta diferituak eta aurrez-aurretikoak

3.4. Errenta aldakorrak

3.5. Errenta frakzionatuak

3. UNITATEA: EPE LUZEKO FINANTZA ERAGIKETAK

4. Gaia: Maileguak

4.1. Kontzeptua

4.2. Amortizazio metodoak

4.3. Amortizazio frakzionatua

4.4. Amortizazioa gabetasun epeekin

4.5. Amortizazioa interes aldakorrekin

4.6. Interes tasa efektiboak eta TAE

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


Oinarrizko Bibliografia.

  • De Pablo López, A. (2002) -Valoración Financiera- Editorial Centro de Estudios Ramón Areces

Bestelako bibliografia

  • BETZUEN ZALBIDEGOITIA, Amancio (1990) Euskaratzailea: BILBAO GARZON, Alberto: MATEMATIKA FINANTZARIOZKO KURTSOA. Oinarrizko Finantz Analisia. Errentak. Kapitalen Eraketaren Eragiketak-. Instituto de Estudios FinancieroActuariales / Finantza Aktuarial Ikerketetarako Institutua. UPV/EHU. Bilbo.
  • BETZUEN ZALBIDEGOITIA, Amancio (1993) Euskaratzailea: BILBAO GARZON, Alberto: -MATEMATIKA FINANTZARIOZKO KURTSOA. Mailegu-Eragiketak. Obligazio-Jesapenen Eragiketak-. Instituto de Estudios FinancieroActuariales / Finantza Aktuarial Ikerketetarako Institutua. UPV/EHU. Bilbo.
  • De Pablo López, A. (2002) -Matemáticas de las operaciones financieras- Editorial UNED.
  • Delgado, C y Palomero, J (2002) -Gestión Financiera: Teoría y 800 ejercicios-. Palomero-Delgado Editores.
  • Ruiz Cabestre, F.J. y Rodríguez Oses, E. (2005): -Valoración de las Operaciones Financieras: Manual teórico-práctico- Ed. Thomson.

Gora

Hizkuntzak

Euskara.

Gora

Non emango den

Gela arrunta eta informatika gelak.

Gora