Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2024/2025 | Beste urte batzuk:  2023/2024  |  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021 
Ekonomian Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 171104 Irakasgaia: MATEMATIKA I
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 1º S
Saila: Estatistika, Informatika eta Matematika
Irakasleak:
GOICOECHEA LOPEZ-VAILO, M. ISABEL (Resp)   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Modulua: Metodo Kuantitatiboak. Gaia: Matematika.

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Kalkulu diferentziala: aldagai bakarreko eta anitzeko funtzioen azterketa, propietateak, adierazpen grafikoa, joera asintotikoa, jarraitasuna, deribagarritasuna, funtzio homogeneoak. Optimizazioa: aldagai bakarreko eta anitzeko funtzioen muturrak, murrizketarik gabeko optimizazioa, berdintza murrizketadun optimizazioa. Kalkulu integrala: integral mugagabea eta mugatua. Jatorrizkoen kalkulua. Aplikazioak azaleren kalkuluan eta bestelakoak. Kalkulu matriziala: matrizeak, determinanteak, eragiketak eta aplikazioak. Ekuazio linealetako sistemen azterketa eta ebazpena. Gai bakoitzaren aplikazioak Ekonomia eta Enpresaren ereduetan.

Gora

Gaitasun orokorrak

Ez dagokio

Gora

Berariazko gaitasunak

Es dagokio

Gora

Ikasketaren emaitzak

RA07: Ekonomiaren azterketan, ahozko analisiaren, analisi grafikoaren, analisi matematikoaren eta analisi ekonometrikoaren arteko erlazioa ezagutzea.

RA10: Datu ekonomiko eta sozialetatik informazio garrantzitsua ondorioztatzea, profesionalak ez izateagatik ezagutzen zaila dena.

RA11: Irizpide profesionalak erabiltzea azterketa ekonomikoa egiteko, ahal dela tresna teknikoen erabileran oinarrituta.

Gora

Metodologia

 • Saio teorikoak
 • Saio praktikoak
 • Banakako zein taldeko lanak
 • Tutoretza
 • Saioen aurkezpen eta eztabaida
 • Ariketak eta problemak ebaztea
 • Norberaren ikastea
 • Azterketak burutzea

Gora

Ebaluazioa

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
Guztiak Ebaluazio jarraitua: ikasgaian parte hartze aktiboa, lan praktiko, buruketa eta test moduko ariketen ebazpenean oinarrituriko banakako eta taldekako kontrol-probak. 40 Bai, ezohizko ebaluaketan. Ez
Guztiak Ohiko ebaluazioa, banaka burutu beharrekoa, bertan buruketa edo egoera praktikoak ebatzi beharko dira. 60 Bai, ezohizko ebaluaketan. Ez

Gora

Gai-zerrenda

1. ZATIA. MATRIZE KALKULUA

1. Gaia: Matrizeekin eragiketak.

2. Gaia: Alderantzizko matrizea.

3. Gaia: Determinanteak.

4. Gaia: Ekuazio linealetako sistemak.

2. ZATIA. KALKULU DIFERENTZIALA

5. Gaia: Funtzio errealak,  limiteak eta jarraitasuna.

6. Gaia: Aldagai bakarreko funtzioen deribazioa.

7. Gaia: Aldagai anitzeko funtzioen deribazioa.

8. Gaia: Funtzio homogeneoak.

3. ZATIA. OPTIMIZAZIOA

9. Gaia: Aldagai bakarreko funtzioen optimizazioa.

10. Gaia: Aldagai anitzeko funtzioen optimizazioa. 

4. ZATIA. KALKULU INTEGRALA

11. Gaia: Integral mugagabea.

12. Gaia: Integral mugatua.

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


'Nire Ikasgelategia' tresnaren bidez ikasleei helaraziko zaizkie teoriaren laburpenak, problema eta ariketak eta beste baliabiderako lokarriak.

Ez dugu testu-liburu finkorik proposatuko. Ondoren aipatutakoak erabil daitezke irakasleek esandakoa osatu eta sakontzeko, baita problemen ebazteko gaitasuna aberasteko ebatzita dauden adibideak direla medio.

 • Arya, Jagdish C.; Lardner, Robin W. . (2005) "Matemáticas Aplicadas a la Administración y la Economía" (5ª edición) Pearson Educación.
 • Baum, A. (1992) "Cálculo aplicado" Limusa.
 • Caballero, R. y otros (1993) "Matemáticas aplicadas a la economía y a la empresa (380 ejercicios resueltos y comentados)" Pirámide.
 • Calvo y otros (2003) "Problemas resueltos de matemáticas aplicadas a la Economía y la Empresa" Paraninfo.
 • Canceló, J.R. y otros (1987) "Problemas de álgebra lineal para economistas" Tebar Flores.
 • García Güemes, A. (1992) "Matemáticas aplicadas a la Empresa" A.C.
 • Hoffman, L.D. y Bradley, G.L. (1998) "Cálculo aplicado a Administración, Economía y Ciencias Sociales" (6ª edición) McGraw-Hill.
 • Martínez Estudillo, F. J. (2005) "Introducción a las Matemáticas para la Economía" Desclée de Brouwer.
 • Muñoz Alamillos, A. y otros (2003) "Problemas de matemáticas para economía, administrac ión y dirección de empresas" Ediciones Académicas.
 • Piskunov, N. (1992) "Kalkulu Diferentziala eta Integrala I" U.E.U, Bilbo.
 • Sammamed y otros "Matemáticas I. Economía y Empresa. Problemas" Centro de Estudios Ramón Areces.
 • Vázquez Cueto, J.M. (2002) "Matemáticas Empresariales: Ejercicios planteados y resueltos" CEURA.
 • Zurutuza, I. (2000) "Oinarrizko Aljebra" Elhuyar.

Gora

Hizkuntzak

Euskera. Gaztelaniako taldea ere badago.

Gora

Non emango den

Ikasgelategia. Ikus Ordutegia/Gelak orria.

Gora