Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2024/2025 | Beste urte batzuk:  2023/2024  |  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021 
Ekonomian Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 171102 Irakasgaia: ENPRESAREN EKONOMIA
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 1º S
Saila: Enpresen Kudeaketa
Irakasleak:
GOÑI LEGAZ, SALOMÉ (Resp)   [Tutoretzak ] ORIA BARAIBAR, ITZIAR   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Enpresa-Ingurunea.

 

Zuzendaritza Nagusia

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Enpresaren azterketa ekonomikoari buruzko ikastaroa da hau. Ikasturte honetan, ekintza kolektiboan sortzen diren antolakuntza-arazoen izaera ulertzeko eta enpresaren eraginkortasuna hobetzeko ezinbestekoak diren azterketa-tresnekin eta oinarrizko kontzeptu-ezagutzekin hornitu nahi da ikaslea.

Akziodunek, zuzendaritzako kideek, langileek, bankuek, bezeroek eta hornitzaileek beren ekimena eta baliabideak ekartzen dituzte enpresak balioa sortzea eta banatzea lortzeko. Ikastaroak azterketa ekonomikoak proposatutako ereduak erabiltzen ditu kolektibo horien arteko interakzioan agertzen diren lankidetza- eta gatazka-harremanak aztertzeko.

Ikastaroak aitortzen du enpresa erakunde konplexua dela eta bertako protagonistak ez direla baliabideak, ez helburuak, baizik eta eragile arrazoizko gisa jarduten duten pertsonak. Eragile horiek beren artean lotuta daude kontratuen bitartez. Harreman horiek ezartzen diren esparruan ziurgabetasunak, kontratatzaileen arteko informazio-asimetriak eta helburu oso desberdinak egon ohi dira, eta horrek zaildu egiten du lankidetza. Enpresa lankidetzarako oztopoak neurri batean konpon ditzakeen erakunde gisa proposatzen da. Metodologia honekin dauden enpresa motak begiesten dira, hala nola sozietate kapitalistak eta izaera sozialeko enpresak, eta, era berean, enpresan agintaritzak jokatzen duen papera ebaluatzen da.

Azkenik, enpresaren barruan balio-katearen kontzeptuaren bitartez burura eramaten diren hainbat jardueraren deskribapena egiten da eta enpresaren irabaziak sortzearekin erlazionatzen dira.

 

Ikastaro honek enpresaren ezagutzarako lehen hurbilketa izan nahi du, goi mailako ikastaroetan sakonago azter daitezkeen oinarrizko eta funtsezko alderdi batzuk jorratuz. Enpresaren ikuspegi globala eta integratua ematea da helburua, jarduten duen sistema ekonomiko eta sozialaren testuinguru orokorrenean.

Irakasgaia bi zatitan banatzen da. Lehenengo zatiak Enpresa: funtzio-arloen integrazioa du izenburu. Zati honetan, enpresa bezalako errealitate konplexu bat ezagutzeari helduko zaio, arlo funtzionalak aztertuz, erabaki operatiboetan zentratuz. Enpresaren funtzionamenduari buruzko ikuspegi integratua ematea ahalbidetuko duten irakaskuntza-metodologiak planteatuko dira.

Irakasgaiaren bigarren zatian, Enpresa XXI. mendean izenekoan, enpresaren gaur egungo alderdi batzuetan sakontzen da, ikasteko metodologien bidez, hala nola kasuen azterketa, eztabaidak, talde-lanak, etab. Hainbat kontzeptu azpimarratuko dira, hala nola enpresaren jabetza, zuzendaritza eta gobernua, enpresa-bilakaera, enpresa-mota batzuen espezifikotasunen azterketa eta iraunkortasuna

Gora

Gaitasun orokorrak

Ez dagokio

Gora

Berariazko gaitasunak

Es dagokio

Gora

Ikasketaren emaitzak

RA08: Enpresa-kudeaketa eta haren funtzionamendu-arloak ezagutzea.

RA10: Datu ekonomiko eta sozialetatik informazio garrantzitsua ondorioztatzea, profesionalak ez izateagatik ezagutzen zaila dena.

RA12: Baliabideen esleipenaren kudeaketa egokia egitea, eremu pribatuan zein publikoan.

RA14: Ekintza-aukera desberdinen ondorioak ebaluatzea eta, helburuak kontuan hartuta, onenak hautatzea.

 

RA18: Taldean lan egitea, proposamenak argudiatzeko eta beste pertsona batzuen argudioak arrazoituta baliozkotzeko edo ukatzeko gai izanik.

RA19: Lana antolatzea, denboraren kudeaketa egokiari, antolamenduari eta plangintzari dagokienez.

RA20: Arazo bakoitzerako beharrezko informazioa hautatzea eta sortzea, aztertzea eta horren arabera erabakiak hartzea

RA21: Lanbide-jardunean konpromiso etikoa, soziala eta ingurumenekoa baloratzea.

RA22: Etorkizunean modu autonomoan ikasten jarraitzea, eskuratutako ezagutzetan sakonduz edo jakintza-arlo berrietan hasiz.

 

Gora

Metodologia

Metodologia - Jarduera Aurrez aurreko orduak Bertaratzea eskatzen ez duten orduak
1. J Saioak talde handian (azken azterketa barne) 46  
2. J Saioak talde ertainean 14  
3. J Lanak egitea eta ariketak ebaztea   40
4. J Tutoretzak ikasturtean zehar   06
5. J Bakarkako prestakuntza   40
6. J Azterketa   04
Guztira 60 90

 

Metodologia - Jarduera Aurrez aurreko orduak Bertaratzea eskatzen ez duten orduak
1. J Saioak talde handian (azken azterketa barne) 46  
2. J Saioak talde ertainean 14  
3. J Lanak egitea eta ariketak ebaztea   40
4. J Tutoretzak ikasturtean zehar   06
5. J Bakarkako prestakuntza   40
6. J Azterketa   04
Guztira 60 90

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren emaitza Ebaluazio jarduera Pisua (%) Errekupera daitekeen edo ez Eskatzen den nota minimoa
Guztiak Ebaluazio-probak 45 Bai (Ebaluzaio-probak) Gutxieneko nota haztapena kalifikazioan amaiera: Batez bestekoa: 10etik 3
Guztiak Talde-lana 45 Ez  
Guztiak Parte-hartze aktiboa 10 Bai (Ebaluzaio-probak)  

 

 

Gora

Gai-zerrenda

1. gaia: Enpresa2. gaia. Merkataritza-sistema
3. gaia: Sistema ekonomiko-finantzarioa
4. gaia: Ekoizpen-sistema
5. gaia: Enpresaren estrategia

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


Montoro Sánchez, M.A.; Díez Vial, I; Martín de Castro, G (2020) Fundamentos de Administración de Empresas, Thomson-Civitas, Madrid 

Iborra et al (2014): Fundamentos de Dirección de empresas. Paraninfo.

Pérez Gorostegui, E. (2017): Curso de Economía de la Empresa (Introducción). Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid.

Pérez Gorostegui, E. (1995): Enpresaren economia: (sarrera). Elhuyar. Bilbao: Servicio Editorial, Universidad del País Vasco

Pérez Gorostegui, E. (2009): Casos prácticos de introducción a la economía de la empresa. Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid

 

Gora

Hizkuntzak

Euskera.

 

Gaztelania.

Gora

Non emango den

Arrosadiko Campusa.

 

Aulario.

Gora