Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2023/2024 | Beste urte batzuk:  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021  |  2019/2020 
Bigarren Hezkuntzako Irakasletzako Unibertsitate Masterra Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 73190 Irakasgaia: Gizartea, familia eta hezkuntza
Kredituak: 3 Mota: Nahitaezkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 1º S
Saila: Soziologia eta Gizarte Lana
Irakasleak:
PEREZ-AGOTE AGUIRRE, JOSE MARIA (Resp)   [Tutoretzak ] LAKIDAIN ARTIEDA, ASIER   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Orokorra / Gizartea, familia eta hezkuntza

Gora

Deskripzioa/Edukiak

1. BIGARREN HEZKUNTZA IKASTETXEA (BHI) ETA TESTUINGURUA Gizarte kontzeptua. BHI. ren funtzio sozialak.Gizarte garaikideko testuingurua: familia, gizartea zein eskolarena. Hezkuntza komunitateko partaideen arteko harremanak. Ikaskuntza-komunitateak. Famili zein beste eragileen parte-hartzea ikastetxeetan.
2. NERABEZAROA ETA BERE ERREALITATE SOZIOKULTURALA: Gizarteratze prozesua.Nerabezaroaren eraikuntza sozial eta kulturala.Elkarbizitzaren inguruko arazoak. Komunikabideak eragile gizarteratzaile gisa. Publizitatea, moda, markak.  Gazteen kontsumoaren kultura. Aisialdia gaztearoan.

3. FAMILIA, SARE SOZIALAK ETA HEZKUNTZA-SAREAK  Familia motak eta familiaren funtzioak: tradizioan eta gaur egun. Familia eta eskolaren arteko harremana. Famili eredu aniztasuna eta eskolaren erantzuna. Familien eta gizartearen partehartzea eskoletan. Gizarte eta osasun zerbitzuak. Adingabeen babesa.Errespetuan oinarritutako hezkuntza; eskubide, libertate eta aukera berdintasunean oinarritutako hezkuntza.

Gora

Gaitasun orokorrak

Oinarrizko gaitasunak
8. OG - Ikasleak ezagutzak integratzeko gai izatea, eta moldatzen jakitea, informazio osatu gabe edo mugatu batetik abiatuz, eta beren ezagutza eta iritzien aplikazioari lotutako erantzukizun sozial eta etikoak kontuan hartuz, iritziak eman behar dituztenean, horrek duen konplexutasunarekin.
10. OG - Ikasleek izan ditzatela behar dituzten trebetasunak neurri handi batean beren burua zuzenduz eta era autonomoan ikasten jarraitzeko.

Gaitasun orokorrak
5. GO - Ikasketa guneak diseinatzea eta garatzea arreta berezia emanez ekitateari, emozio eta baloreen hezkuntzari, gizonen eta emakumeen arteko eskubideen eta aukeren berdintasunari, hiritarren prestakuntzari eta giza eskubideen errespetuari, errazago eginez gizartean bizitzea, erabakiak hartzea eta etorkizun jasangarria eratzea.
6. GO - Estrategiak eskuratzea ikaslearen ahalegina suspertzeko eta bere kabuz eta beste batzuekin batera ikasteko ahalmena sustatzeko, eta autonomia, konfiantza eta norbere ekimena erraztuko dioten erabakitzeko eta pentsatzeko trebetasunak garatzea.
8. GO - Diseinatzea eta gauzatzea ikastegia kokatzen den ingurunean parte-hartze eta kulturarako toki bat izan dadin lagunduko duten jarduera formalak eta ez formalak; ikasleen tutoretza eta orientabide eginkizunak garatzea elkarlanean eta koordinatuta; eta parte hartzea irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuen ebaluazioan, ikerketan eta berrikuntzan.
10. GO - Ezagutzea eta aztertzea irakasle lanbidearen ezaugarri historikoak, egungo egoera, ikuspegiak eta garai bakoitzaren errealitate sozialarekin daukan interrelazioa.
11. GO - Familiei informatzea eta aholkularitza ematea irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuari buruz eta beren seme-alaben orientazio pertsonal, akademiko eta profesionalari buruz.

Zeharkako gaitasuna
ZG - Hizkuntza gaitasuna frogatzea gaztelaniaz, edo, hala badagokio, euskaraz edo atzerriko hizkuntza batean (ingelesa), Europako Kontseiluaren "Hizkuntzen Europako Erreferentzia Markoa: ikaskuntza, irakaskuntza, ebaluazioa" delakoaren araberako C2 mailaren parekoa.

Gora

Berariazko gaitasunak

10. GE - Heziketa ingurunearekin lotzea eta ulertzea familiak eta komunitateak daukaten eginkizun hezitzailea, barneratzeko gaitasunak eta ikaskuntzak, eta eskubide eta askatasunekiko errespetuan oinarritutako hezkuntzan, gizon eta emakumeen arteko aukera eta eskubide berdintasunean eta ezgaitasuna duten pertsonen tratu berdintasunean eta diskriminaziorik gabean.
11. GE - Ezagutzea familiaren bilakaera historikoa, dauden familia mota desberdinak eta familiako testuinguruak heziketan daukan eragina.
12. GE - Familia harremanetarako eta orientaziorako trebetasun sozialak eskuratzea.

Gora

Ikasketaren emaitzak

Ikasleak irakasgaian hartu behar dituen gaitasunak zehaztea da Ikasketaren emaitza. Hiru maila ezartzen dira:- Ezin hobea: gaitasunen % 100 hartzea, eta maisutasuna gaitasunen % 75etan gutxienez ere.
- Erdi mailakoa: irakasgaiaren bidez lortu nahi diren gaitasun gehienak hartzea, eta maisutasuna tituluaren gaitasun espezifikoei dagozkien gaietan.
- Eskasa: tituluaren gaitasun espezifikoei dagozkien gaiak behar adina ez hartzea.
Ikasle batek GAI kalifikazioa lortzen du ikaskuntza maila ezin hobea edo erdi mailakoa baldin bada.

Zehaztasuna:

RA1. Conocer la relación del centro de secundaria con la sociedad mediante conceptos sociológicos identificados de forma oral y escrita.
RA2 Analizar las transformaciones sociales y su interacción con el centro de secundaria y las principales agencias de socialización: familia, medios de comunicación y grupo de pares.
RA3. Comprender de modo crítico la cuestión de las desigualdades sociales en el alumnado de secundaria, (como interacción entre familias, escuela y sociedad.
RA 4.Valorar el rol de los docentes en la apertura y coordinación a otras agencias (como los servicios sociales) para dar respuesta a la diversidad de familias y alumnado.
RA5. Aplicar los conocimientos sociológicos adquiridos para recopilar evidencias sobre la actualidad en las aulas de secundaria y realizar un análisis crítico de dicho entorno.
RA6 Sintetizar la información sobre las familias, la escuela y las transformaciones sociales desde una perspectiva histórica y en el contexto actual.
RA7 Valorar críticamente y en estudios de caso nuevas propuestas educativas que surgen en diferentes ámbitos de la sociedad y del centro de secundaria para dar respuesta a los retos y problemas expresados por los diferentes agentes sociales.

 

Gora

Metodologia

Irakasteko metodologiak

Kodea Deskribapena
1. IM Azalpen magistrala talde osoaren aurrean
2. IM Elkarreragina talde handian.
3. IM Elkarreragina talde ertainean.
4. IM Elkarreragina talde txikian.
5. IM Banakako elkarreragina: ikasketa autonomorako egitekoak eta jarraibideak.

Prestakuntza Jarduerak

Metodologia - Jarduera Orduak Izaera presentziala
1.JH  Eskola teorikoak (funtsatzea, adibideez adieraztea, aplikazio kontrastatuak eta garapenak)   14 100
2.JH Eskola praktikoak eta hala badagokio kanpoko praktikak   12 100
3.JH Lanak egitea eta, hala badagokio, ahozko defentsa 20 10
4.JH Ikaslearen lan autonomoa  25 0
5.JH Tutoretzak  2 100
6.JH Ahozko eta idatzizko azterketak  2 100

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7 SE2  Lan praktikoak: behaketak, lanketak, azalpenak eta ebaluazioak. Bakarka eta taldeka (35%) eta SE1  Partaidetza, asistentzia (5%) 40 Ez  
RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7 SE3   Proba idazti eta ahozkoak 60 Bai 5
         
         

 

 

Gora

Gai-zerrenda

1. BIGARREN HEZKUNTZA IKASTETXEA (BHI) ETA TESTUINGURUA
Gizarte kontzeptua.
BHI. ren funtzio sozialak.
Gizarte garaikideko testuingurua: familia, gizartea zein eskolarena.
Aldakuntza soziala: modernitatea eta postmodernitatea.
2. NERABEZAROA ETA BERE ERREALITATE SOZIOKULTURALA
Gizarteratze prozesua.
Nerabezaroaren eraikuntza sozial eta kulturala.
Elkarbizitzaren inguruko arazoak.
Komunikabideak eragile gizarteratzaile gisa.
Publizitatea, moda, markak. Kontsumoaren kultura.
3. FAMILIA
Familia motak eta familiaren funtzioak: tradizioan eta gaur egun.
Familia eta eskolaren arteko harremana.
Famili eredu aniztasuna eta eskolaren erantzuna.
Familien eta gizartearen partehartzea eskoletan.
Gizarte eta osasun zerbitzuak. Adingabeen babesa.
4. HEZKUNTZA ETA BERDINTASUN EZA
Klase sozialak, generoa eta etnia.
Eskola porrota.
Adimen-kozientea,familiaren kapital kulturala eta eskolako errendimendua.
PISA txostena. Bolonia prozesua.

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


Bibliografia orokorra
Fernández Palomares, F. (coord.) (2003): Sociología de la Educación, Pearson, Madrid..
Taberner Guasp. J. (2008): Sociología y educación. Funciones del sistema educativo en las sociedades modernas, Tecnos, Madrid.
Trinidad Requena, A. y Gómez González, J. (2012) Sociedad, familia, educación, Tecnos, Madrid.
Bibliografia berezia
Álvarez, N. (2009): La situación de los profesores noveles 2008, OEI- FSM.
http://www.oei.es/pdfs/la_situacin_de_los_profesores_noveles.pdf
Besalú, X. (2002): Diversidad cultural y educación, Madrid, Síntesis.
Carabaña, J. (2008): ¿PISA 2006: sin novedad¿, Claves de Razón Práctica, 179, 22-79.
Bolívar
http://www.elboomeran.com/upload/ficheros/noticias/claves179caraba.pdf
Carabaña, J. (2008): ¿El impacto de la emigración en el sistema educativo español¿, ARI, Nº 63.
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/programas/migraciones+internacionales/publicaciones/ari63-2008
Carbonell, J. (1996): La escuela entre la utopía y la realidad, Diez temas de sociología de la educación, Eumo, Barcelona.
Hargreaves, A. (2003): ¿Enseñar para la sociedad del conocimiento: educar para la creatividad¿, en Hargreaves, A. (ed.): Enseñar en la sociedad del conocimiento, Octaedro, Barcelona.
Feito, R. (coord.) (2010) ¿Sociología de la Educación Secundaria¿, Barcelona, Graó.
Feito, R. (2003): ¿La construcción social de la adolescencia y la condición de alumno¿, en Fernández Palomares, F (coord.) Sociología de la educación, Madrid, Pearson.
Feito, R. (2003):¿Sistema de enseñanza y estratificación social¿ en Fernández Palomares, F. (coord.): Sociología de la Educación, Pearson, Madrid.
Fernández Enguita, M., Mena, L. y Riviere, J., (2010) ¿Fracaso y abandono escolar en España¿, Fundación La Caixa, Barcelona. http://multimedia.lacaixa.es/lacaixa/ondemand/obrasocial/pdf/estudiossociales/vol29_completo_es.pdf
Fernández Enguita, M, Gaete Fiscella, JM y Terrén, E. (2008) ¿¿Fronteras en las aulas?: contacto transcultural y endogamia en las interacciones del alumnado¿, Revista de Educación, Nº 345, Nº 213.
http://www.revistaeducacion.mec.es/re345/re345_07.pdf
Fernández Palomares, F. (2003) ¿Las funciones sociales de la escuela¿, en Fernández Palomares, F (coord.) Sociología de la educación, Madrid, Pearson.
Fernández Palomares, F. (2003) ¿Socialización y escuela¿, en Fernández Palomares, F (coord.) Sociología de la educación, Madrid, Pearson.
Fundación FAES (2007): ¿El catecismo del buen socialista ¿Educación para la ciudadanía? Lo que Zapatero obliga a enseñar a nuestros escolares¿, Papeles FAES, nº 56
http://www.fundacionfaes.org/record_file/filename/1689/papel56_PAPELES.pdf
Giró, J. (2006): ¿Adolescencia, inmigración e identidad¿, Actas de la XII Conferencia de Sociología de la Educación, Logroño.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2376184
Marchesi, A. y Martín, E. (1998). Calidad de la enseñanza en tiempos de cambio, Alianza, Madrid.
Martínez García, J. S. (2009): ¿Fracaso escolar, PISA y la difícil ESO¿, RASE (Revista de la Asociación de Sociología de la Educación), vol. 2, nº. 1, 56-85.
http://webpages.ull.es/users/josamaga/ESO-DIFICIL.pdf
Martínez García, JS (2005) ¿Dos reflexiones sobre el sistema educativo español: El nivel educativo no cae, y las clases sociales sí existen¿, El viejo topo.
http://webpages.ull.es/users/josamaga/VT-dos%20reflexiones.pdf
Red IRES (2008): Manifiesto pedagógico: ¿No es verdad¿, http://www.redires.net/?q=node/51
Pérez-Agote, José Mª (2010) ¿Presentación¿. (as coordinator of the especial issue ¿La ciudadanía y la identidad en las instituciones educativas¿), Política y Sociedad, Vol.47, Núm. 2, 9-13.
http://revistas.ucm.es/cps/11308001/articulos/POSO1010230009A.PDF
Pérez-Agote, José Mª (2010) ¿Los retos del proceso de socialización en los sistemas educativos de las sociedades modernas avanzadas¿, Política y Sociedad, Vol.47, Núm. 2, 27-45.
http://revistas.ucm.es/cps/11308001/articulos/POSO1010230027A.PDF
Pérez-Agote, José Mª (2009) Educación y socialización en la modernidad líquida, Estudios Filosóficos, 167, 93-106.
Puelles Benítez, M. (2000): ¿Estado, políticas y educación¿, en Puelles Benítez M. et al. Política y educación en Iberoamérica, OEI, Madrid.
Taberner (2008). ¿Educación y modernidad. El caso histórico de España¿, en Sociología y educación. Funciones del sistema educativo en las sociedades modernas, Tecnos, Madrid.
Taberner (2008). ¿La socialización moderna de la personalidad¿, en Sociología y educación. Funciones del sistema educativo en las sociedades modernas, Tecnos, Madrid.
Taberner (2008). ¿Educación y modernidad. El caso histórico de España¿, en Sociología y educación. Funciones del sistema educativo en las sociedades modernas, Tecnos, Madrid.
Viñao, A. (2002): Sistemas educativos, culturas escolares y reformas, Morata, Madrid.

Gora

Hizkuntzak

Gaztelania / Euskara

Gora

Non emango den

Nafarroako Unibertsitate Publikoko Arrosadiko campusean. Zer ikasgelatan izango den jakiteko, begiratu Giza, Gizarte eta Hezkuntza Zientzien Fakultatearen web-orrialdean

Gora