Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2022/2023 | Beste urte batzuk:  2021/2022  |  2020/2021 
Bioteknologiako Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 506103 Irakasgaia: BIOLOGIA
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 1º S
Saila: Zientziak
Irakasleak:
ZABALZA AZNAREZ, ANA (Resp)   [Tutoretzak ] GIL MONREAL, MIRIAM   [Tutoretzak ]
ARANJUELO MICHELENA, IKER   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Oinarrizko prestakuntza/Oinarrizko biologia

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Biologia zelularra. Dibertsitate biologikoa. Ehunak eta organoak. Organismo bizidudunen desafio komunak.

Gora

Gaitasun orokorrak

 • 1OG - Ikasleek frogatu izatea badauzkatela eta ulertzen dituztela bigarren hezkuntza orokorraren oinarrian den ikasketa arloari dagozkion ezagutzak, kontuan harturik arlo horren jakintza maila edukitzeko, nahiz eta testuliburu aurreratuetan aurkitzen den, eduki behar direla, halaber, alderdi batzuetan, ikasketa alor honen abangoardiatik heldu diren ezagutza batzuk. 

 • 1ZG - Zientzien arloan jarduerak garatzeko gaitasuna, konpromiso sozial, etiko eta iraunkorra nork bere gain hartuz. 

 • 2ZG - Ahoz eta idatziz eraginkortasunez komunikatzeko gaitasuna. 

 • 3ZG - Bakoitzak duen lan arloari buruzko informazioa, araudiak eta arautegiak bilatzeko eta erabiltzeko gaitasuna izatea.

Gora

Berariazko gaitasunak

 • 1GO - Aplikatzen jakitea analizatzeko eta abstraitzeko gaitasuna eta bakoitzak lortu dituen intuizioa eta pentsamendu logikoa, problema konplexuak identifikatu eta analizatu ahal izateko, eta soluzioak bilatzea eta formulatzea disziplina anitzeko inguruneetan. 

 • 3GO - Trebetasun esperimentalak eta analitikoak edukitzea autonomiaz lan egiteko laborategi batean, eta egoera horretan gai izatea esperimentuak planteatzeko eta deskribatzeko, eta ondoriozko informazioa analizatzeko, ebaluatzeko eta interpretatzeko, soluzio alternatiboak eta berriak proposatu ahal izateko problema ezagunentzat edo/eta sortzen ari direnentzat. 

 • 6GE - Oinarri molekularrak, zelularrak, fisiologikoak, genetikoak eta herentzia genikoarenak menderatzea, zeinak determinatzen baitute izaki bizidunen organizazioa, funtzionamendua eta integrazioa, bai eta beren interakzioa ingurune naturalarekin

Gora

Ikasketaren emaitzak

 • 1.IE. Zelulen egitura ulertzea eta identifikatzea zein diren diferentziak dauden izaki bizidunen artean. 

 • 2.IE Izaki bizidunetan dauden ehunak eta organoak identifikatzea, eta ulertzea zer-nolakoak diren beren egiturak eta organizazioak. 

 • 3.IE. Izaki bizidunen talde nagusiak eta beren ezaugarri nagusiak identifikatzea. 

 • 4.IE. Zelularen prozesu fisiologikoak izaki bizidunen funtzionamenduan integratzea, betiere, aurrez aurre dauzkaten desafio komunak zein diren ezagutuz. 

 • 9.IE. Laborategiko lanarekin, instrumentazioarekin eta metodo esperimentalekin trebatzea. 

 • 10.IE. Laborategiko lanarekin, instrumentazioarekin eta metodo esperimentalekin trebatzea.

Gora

Metodologia

Metodologia - Jarduera 

Ordu presentzialak 

Ordu ez-presentzialak 

1.J. Azaltzeko/parte hartzeko eskolak 

26 

 

2.J. Praktikak 

30 

 

3. J Ikaskuntza kooperatiboko jarduerak 

 

 

4. J Proiektuak/lanak taldean egitea 

 

25 

5. J Ikasleak bere kabuz ikastea eta lan egitea 

 

63 

6. J Tutoretzak 

 

2 

7. J Ebaluazio probak 

4 

 

Guztira 

60 

90 

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
 1IE-5IE  Bakoitzaren proba idatzia 60 BAI 5/10
 1IE-5IE  Ahozko aurkezpenak 10 EZ 0
 1IE-5IE, 9IE  Lan esperimentala: probak eta txostenak 25 EZ 0
 1IE-5IE, 9IE  Parte hartze aktiboa 5 EZ 0


Partzialetan (bakoitzaren proba idatzitan) haztatzeko gutxienekoa betetzen ez bada, azken nota izanen da partziala 5 gainditzen ez duen edo 5 gainditzen ez duten partzialen batez besteko nota, eta gehienez ere 4,9 izanen da 10etik.

 

Gora

Gai-zerrenda

1. gaia: Biologiarako sarrera.

 • Pentsamendu sistematikoa.

-         Metodo zientifikoa: proba esperimentalen indarra.

 • Organizazio biologikoaren mailak.
 • Bizitzaren unitatea. Teoria zelularra.
 • Ikerketa biologikoaren izaera.
 • Ura, bioelementuak eta biomolekulak.

 

2. gaia: Zelulen egitura eta funtzioa.

·    Zelulen mugak: mintzak, hormak.

·    Prokariotoak eta eukariotoak: nukleoa.

·    Zelulen barnea (organuluak).

·    Zelulen arteko interakzioak.
·    Bioenergetikarako eta metabolismorako sarrera.

·   Zelulen ugalketa.

·   Bizitza zikloak.

·   Gene adierazpena eta kontrola.

·   Programa genetiko baten exekuzioa: garapena.

 

3. gaia.-  Eboluzioa eta biodibertsitatea.

·   Bizitzaren jatorria Lurrean.

·   Dibertsitatearen sorrera eta hautespen naturala.

·   Izaki bizidunen sailkapena.

·   Domeinuak eta Erreinuak: bizitzaren dibertsifikazioa.

·   Eboluzioaren prozesuak dituen oinarri genetikoak. Espeziazioa.

·   Espezieen arteko harremanak. Sinbiosia.

 

4. gaia.- Hazkundea eta garapena.

  ·     Garapenaren biologiaren oinarrizko kontzeptuak. Enbrioiaren ehunak.

  ·     Ehunak, erganoak eta sistemak

·    Landareen ehun eta organo nagusiak.

·    Animalien ehun eta organo nagusiak.

·    Egituraren eta funtzioaren arteko erlazioa.

 

5. gaia.- Lehorrera egokitu diren forma zelulanitzen desafio komunak

·    Gasen trukea.

·    Ura gordetzea eta solutuen oreka.

·    Barne ingurumena mantentzea. Homeostasia.

·     Ingurumeneko aldaketen pertzepzioa.

·    Koordinazioa zelula anitzeko gorputzetan.

 ·   Defentsarako mekanismoak mehatxuen aurka.

·    Ugalketa.

Gora

Praktika esperimentalen programa

 • Informazioari buruzko gaitasuna: Informazio iturriak eta bibliografia erabiltzeko lan praktikoak
 • Biomolekulak identifikatzea eta horien ezaugarri nagusiak aztertzea biologiako oinarrizko azterketa teknikak erabiliz
 • Zelula-mota desberdinak eta zelula-funtzioaren oinarrizko prozesuak behatzea
 • Izaki bizidunen funtzionamendua: funtzio funtsezkoak erregulatzeko oinarrizko mekanismoak.
 • Gaiari dagokionez gaur egungo gaiei buruzko mintegiak eta eztabaidak

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


ERREFERENTZIAKO LIBURUA

 

Freeman, S Biología (3 ed). Pearson Educación. Madrid 2009. ISBN 978-84-7829-098-7. (bertsio elektronikoa eskatu da liburutegian)

 

Freeman, Scott; Quillin, Kim; Allison, Lizabeth; Black, Michael; Podgorski, Greg y Taylor, Emily. Fundamentos de Biología (6. argitalpena). Pearson Educación/UNED. Madrid 2019. ISBN 978-84-9035-576-3. Horretaz aparte, aurreko bertsioak eskuragarri daude.

 

Starr C y Taggart R. Biología: La unidad y la diversidad de la vida (11 ed) Thomson. Mexico 2008. ISBN 970-686-777-5 

Gora

Hizkuntzak

Euskera

Gora

Non emango den

Nafarroako Unibertsitate Publikoan. Ikasgelategian (webgunean jakinaraziko da zein gelatan),¿ NIGMETek Olibondoak eraikinean eta Sario eraikinean dituen laborategietan eta instalazioetan. (Jarduera bakoitza non garatuko den NireIkasgelategiaren bidez jakinaraziko da irakasgaiaren hasierako aldian).

Gora