Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2024/2025 | Beste urte batzuk:  2023/2024  |  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021 
Lan Harremanetan eta Giza Baliabideetan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 352103 Irakasgaia: EKONOMIAREN HASTAPENAK
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 1º S
Saila: Ekonomia
Irakasleak:
GALARZA PRIETO, ENRIQUE   [Tutoretzak ] LERA LOPEZ, FERNANDO (Resp)   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Deskripzioa/Edukiak

Ikasgai honek Ekonomiaren inguruko oinarri eta kontzeptu orokorrak eskaini nahi dizkio ikasleari, zuzenbidearen arlora bideratzen delarik. Baita ere, ikasgai honen ulertzeak ikasleek aurrerago izango dituzten beste ikasgaien ulermena ahalbideratuko du

 

Gora

Gaitasun orokorrak

Ez dagokio.

Gora

Berariazko gaitasunak

Es dagokio.

Gora

Metodologia

Irakaskuntza-metodologian ondorengoak dira:

- Eskola magistralak, zeintzuetan ikasleek ikasi beharreko ezagutzak aurkeztuko diren. Gai horiek errazago jorratu ahal izateko, dagokien oinarrizko testuak aurrez irakurri behar dituzte ikasleek.

- Eskola praktikoetan, bertzeak bertze, gai bakoitzarekin lotuta dauden arazo ekonomiko errealen inguruko eztabaidak, gaurkotasunaren kariaz edo ikasleek proposaturik; ikasleek ezagutzak auto ebaluatzeko eta beharrezko gaitasunak garatzeko ariketak egitea; eta ariketa horien inguruko xehetasun, zalantza eta zuzenketen inguruko ezbaiak, argibide esanguratsuak aztertzeko eta komunikatzeko, iritzi kritikoen elkartrukatea erraztuz.

- Irakasgaiarekin lotuta dagoen gai baten inguruko idazlan labur bat egitea, taldeka. Horretarako, albiste ekonomiko eta orokorreko argibideak irakurri, bildu eta era kritiko batean azalduko dituzte ikasleek.

- Ikasturtean zehar froga zenbait eginen dira, ikasleen ezagutza maila epaitzeko.

Metodologia - Aktibitatea Ordu presentzialak Ordu ez presentzialak
A-1 Klase teorikoak 30 10
A-2 Praktikak 20 20
A-3 Eztabaidak, talde tutoria 10  
A-4 Lanaren elaborazioa 2 10
A-5 Materialaren irakurketak 10 30
A-6 Ikasketa indibiduala    
A-7 Azterketak, frogak 2  
A-8 Tutoria indibidualak 20  
...    
Total 94 70

Gora

Ebaluazioa

 

1.Ikasketen emaitzak 2.Ebaluaketa 3.Zatidura (%) 4. Berreskuratzea 5. Gutxieneko nota beharrezkoa
 R142, R20, R167, R107  azterketa finala  60 %  Bai Ez
R142, R145, R138, R20, R5, R6  Taldelana egitea eta gelako aurkezpen aktiboa  10 %  Ez Ez
R142, R20 Ikasturtean zehar eginiko frogak  20%  Bai Ez
R145, R138, R20, R5  Bertzelako jarduerak, gelan egindakoak  10 %  Ez Ez

 

Azterketa finala: Irakasgaiaren funtsezko adigaien ulermen maila eta erabiltzeko gaitasun maila zehazteko azterketa finala eginen da. Osotara, notaren %60a izanen dia. Errekuperagarria da, ez ohiko azterketa bat eginez.

Talde lana burutzea eta gelan egindako aurkezpen partehartzailea: Seihilekoan zehar talde lan bat prestatuko da; gelan aurkeztuko da, ikaskide guztien artean eztabaidatzeko. Kalifikazio finalaren haren zatia %10a da, eskola praktikoetara joatearekin lotuta. Ez ohiko ebaluaketan jarduera hau ezin da berreskuratu.

Ikasturtean zehar egindako frogak. Ikasturtean zehar hainbat froga eginen dira, azken notaren %20a balioko dutenak. Froga hauek errekuperatu daitezke, ezagueren froga berezi baten bitartez.

Gelan egindako elkarren arteko jarduerak eta nehorren partehartzea. Elkar laneko zenbait jarduera praktikoak gelan jorratuko dira, beti ere eskola praktikoetan. Ikasle bakoitzak gelan dituen jarrera eta jokaera aktiboak ere kontuan hartuko dira. Nota finalaren %10a da, eta ezin da errekuperatu.

 

Gora

Gai-zerrenda

1. GAIA: Oinarrizko kontzeptuak

1.1.¿Zer da ekonomia?

1.2. Urritasuna eta hautaketa

1.3. Jarduera ekonomikoa

1.4 Espezializazioa eta elkartrukea

-------------------------------------------------------------------------------------

2. GAIA: Kontsumitzaileen portaera

2.1. Hautapen arrazionala: efizientzia eta koherentzia

2.2. Baliabideen eskaintza, ondasunen eskaria.

2.3. Ordaintzeko borondatea eta Kontsumitzaileen soberakina

2.4. Elastikotasunak

-----------------------------------------------------------

3. GAIA: Enpresa baten ekoizpen erabakiak

3.1. Enpresa, Ekoizpen funtzioa, Teknologia eta Etekinen motak.

3.2. Kostuen Analisi Ekonomikoa. Kostu egitura.

3.3. Mozkinaren maximizazioa

3.4. Ekoizkin-eskaintza

-----------------------------------------------------------------------------------------------

4. GAIA: Merkatu lehiagarriaren oreka

4.1. Eszenatokia eta aktoreak

4.2. Merkatu-eskaria

4.3. Industria-eskaintza

4.4 Lehia perfektua

------------------------------------------------------------------------

5. GAIA: Erabakiak lehia perfektuan

5.1. Enpresa lehiakorraren erabakia

5.2. Merkatu lehiakorreko epe laburreko oreka

5.3. Merkatu lehiakorreko epe luzeko oreka

-----------------------------------------------------------------------------------------------

6. GAIA: Merkatuko hutsegiteak eta Estatu eskusarztea

6.1. Sektore publikoaren jarduera merkatu-ekonomietan: esleipena, banaketa, egonkortzea

6.2. Ondasun publikoak

6.3. Kanpoeraginak

6.4 Ekitatea eta efizientzia soziala

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. GAIA: Lehia inperfektua eta monopolioaren arazoa

7.1. Enpresa monopolistaren diru sarrerak

7.2. Nola maxizatzen ditu diru sarrerak monopolista batek?

7.3. Monopolioaren efizientzia sozialaren galera

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. GAIA: Lehia inperfektua : Oligopolioa eta monopolio-lehia

8.1. Lehiatzaile inperfektuen jokabidea: duopolioa eta Joku Teoria

8.2. Kopuru-erabakiak eta Cournot oreka

8.3. Merkatu kolusioa eta lidergoa

8.4. Lehia monopolistikoa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. GAIA: Lan merkatua eta langabezia

9.1. Lan eskari eta eskaintza

9.2. Lan merkatua

9.3. Gutxieneko soldata eta lan eskaintzaren kontrola

9.4. Langabezia eta haren neurketak

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. GAIA: Ekoizpena eta inflazioa

10.1. Ongizatearen adierazleak. Barne Produktu Gordina

10.2. Errenata Nazioanala eta desberdintasun ekonomikoa

10.3 Salneurri indizeak eta inflazio tasa

10.4 Inflazio mota ezberdinak eta haien neurriak

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. GAIA: Atzerriko Ordainketen Balantza

11.1 Ordainketen balantza

11.2. Atzerri merkataritza. espainiako datuak

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. GAIA: Truke tasak

12.1 Truke tasak

12.2 Dibisa merkatua

12.3 Tasa malguak

12.4 Tasa finkoak edo semifinkoak

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. GAIA: Politika Ekonomikoak

13.1 Politika fiskala

13.2 Diru politika/Moneta Politika: Moneta oinarria eta eskaintza monetarioa

13.3 Gainerako politika ekonomikoak. Merkataritza Politika. Eskaintza politika

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. GAIA: Gastu Publikoa Ongizate Estatuan. gastu sozialak eta prestazio ekonomikoak

14.1. Aurrekontu publikoa: gastu eta sarrerak. Zorra eta defizit publikoak

14.2. Ondasun preferenteak. Hezkuntza. Osasun zerbitzuak. Gainerakoak

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. GAIA: Diru sarrera publikoak: zerga sistema

15.1. Diru sarrera publikoak: sailkapena

15.2. Zergak

15.3 Zerga sistemaren egitura

15.4 Zerga hastapenak

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


 

Oinarrizko bibliografia

- M. Zurbano   'MIkroekonomia'  UEU (apunteak)

- R. Edwards eta S Bowles 'Ekonomiarako Sarrera' UPV-EHU (apunteak)

 

Osagarria bibliografía:

-  Krugman, P., y Wells, R., (2022). Fundamentos de Economía, 5ª edición original. Ed. Reverte.

-   Torres López, J. (2022). Introducción a la economía. Pirámide.

- De la Torre Diaz, F. (2023). Y esto ¿quién lo paga? Economía para adultos. Penguin Random House Grupo Editorial.

 

 

Gora

Hizkuntzak

Euskera

Gora