Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellanoEnglish | Ikasturtea: 2020/2021 | Beste urte batzuk:  2019/2020  |  2018/2019  |  2017/2018  |  2016/2017 
Zuzenbidean Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 351606 Irakasgaia: NAZIOARTEKO ZUZENBIDE PRIBATUA
Kredituak: 6 Mota: Nahitaezkoa Ikasmaila: 3 Iraupena: 2º S
Saila: Zuzenbidea
Irakasleak:
BELINTXON MARTIN, UNAI (Resp)   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

NAZIOARTEKO ZUZENBIDE PRIBATUA

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Ondorengo gaitegian Nazioarteko Zuzenbide Pribatuaren edukiak agertzen dira.

Gora

Gaitasun orokorrak

 • Analisi eta sintesirako gaitasuna (C.G.1)
 • Antolakuntza eta plangintzarako gaitasuna (C.G.2)
 • Ahozko eta idatzizko komunikazioa ama hizkuntzan (C.G.3)
 • Ikasleak autonomoki goi mailako ondorengo ikasketak hasteko beharrezko ikasketa abileziak garatzea (C.B.5)
 • Informazioa kudeatzeko gaitasuna (C.G.6)
 • Problemen ebazpena (C.G.7)
 • Talde lana (C.G.9)
 • Ikaskuntza autonomoa (C.G.16)
 • Arrazoimenerako eta hausnarketarako gaitasuna (C.G.22)
 • Problemen identifikaziorako gaitasuna (C.G.23)

Gora

Berariazko gaitasunak

 • Oinarrizko testu juridikoak irakurtzeko eta interpretatzeko gaitasuna (C.E.a.1)

 • Iturri juridikoak maneiatzeko gaitasuna (C.E.a.2)

 • Hedatze laburreko oinarrizko idatzi juridikoak idazteko gaitasuna (C.E.a.3)

 • Oinarrizko gai juridikoak aztertzeko eta laburtzeko gaitasuna (C.E.a.5)

 • Zuzenbide iturri eta jurisprudentzia bilaketarako tresna informatikoen erabilpena (C.E.a.6)

 • Oinarrizko erlazio eta argudiatze juridikorako gaitasuna (C.E.a.8)

 • Gizarte gertakari eta arazoetan gailentasun juridikoa aurkitzeko gaitasuna (C.E.a.10)

Gora

Ikasketaren emaitzak

- Ikasgaiaren berezko edukiak era koherente batetan sistematizatu.

- Era argi batetan eta beharrezko terminologiak erabilita ikasgaiko

materiekin lotura duten idazkiak egin.

- Ezaguera teorikoak arazo errealen ebazpenak lortzeko erabili.

- Egungo gizartearen aniztasun eta kulturartekotasuna aintzatetsi eta

egoera berriei egokitu.

- Ikasgaiko materia guztien edukiak kritikoki aztertu.

- Berdintasun printzipioaren zeharkako izaera aintza hartu eta honek

materian duen irisgarritasuna ulertu.

- Ikasleak nazioarteko egoera pribatuetatik eratorritako arazo juridiko

partikularrak identifikatzen eta deskribatzen jakingo du.

- Ikasleak Nazioarteko Zuzenbide Pribatuko iturri nagusiak azaltzen eta

kasu praktikoen ebazpenetan ezartzen jakingo du.

- Nazioarteko egoera pribatu zehatz batetan aplikagarria den araua

zehazteko gaitasuna.

- Nazioarteko egoera pribatu batetan eragina duen arazo juridiko baten

ebazpenean aholkularitza desberdinak emateko gaitasuna.

 

 

Gora

Metodologia

Metodologia - Jarduerak Presentzi  orduak Presentzi gabeko orduak
A-1 Azalpen klaseak / parte-hartzaileak 45  
A-2 Praktikak 15 30
A-3 Debate, Bateratze-lana, talde tutoretza    
A-4 Lanen lanketa    
A-5 Materien irakurketa    
A-6 Ikasketa indibiduala   56
A-7 Azterketak, ebaluazio probak   4
A-8 Banakako tutoretzak    
     
Guztira 60 90

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntza emaitza Ebaluatzeko sistema Pisua (%) Errekuperaketa izaera
 R11,R15,R60,R66,R153,R179,R185,R205  Aurkezpenak eta kasuen ebazpenak  35%  Ez
 R11,R15,R60,R66,R152,R153,R179,R181,R205  Teoria atala edota praktika atalez osaturiko azterketa finala egitea  50%  Bai
 R11, R179,R181  Klase asistentzia eta partaidetza  15%  Ez
       

 

 

 

Gora

Gai-zerrenda

 

I. NAZIOARTEKO ZUZENBIDE PRIBATUA: OBJEKTU, EDUKI ETA IZAERAK

1. Nazioarteko Zuzenbide Pribatua: aurrekariak, kontzeptua eta teoria

2. Nazioarteko Zuzenbide Pribatuaren objektuaren egungo ezaugarriak

II. NAZIOARTEKO ZUZENBIDE PRIBATUA: ITURRIAK ETA ESPAINIAR SISTEMA ARAUEMAILEA

1. Nazioarteko Zuzenbide Pribatuaren iturriak

2. Europar Batasuneko Nazioarteko Zuzenbide Pribatua

3. Sorrera konbentzionala duen Nazioarteko Zuzenbide Pribatua. Nazioarteko Zuzenbide Pribatuaren nazioarteko hitzarmenak

4. Barne sorrera duen Nazioarteko Zuzenbide Pribatua

5. Nazioarteko Zuzenbide Pribatuaren iturri pribatuak: Lex Mercatoria berria

III. NAZIOARTEKO ESKUDUNTZA JUDIZIALA: OINARRIZKO EDUKIAK

1. Nazioarteko eskuduntza judiziala

2. Nazioarteko eskuduntza judizialaren mugak

3. Jurisdikzio immunitatearen gaia

4. Nazioarteko eskuduntza judizialaren foroak: kontzeptua, oinarria eta sailkapena

IV. NAZIOARTEKO ESKUDUNTZA JUDIZIALA: NAZIOARTEKO TRESNENGATIK ARAUTZEA

1. Nazioarteko tresnak eta nazioarteko eskuduntza judiziala

2. Europar Kontseiluaren 2012ko abenduaren 12ko 1215/2012 Erregelamendua (44/2001 Erregelamenduaren berritze prozesuaren emaitza).

3. 1215/2012 Erregelamenduaren eskumen foroak

4. 2007ko urriaren 30ko Lugano II Hitzarmena

5. Nazioarteko beste hitzarmenak nazioarteko eskuduntza judizialaren materian

6. 1968ko irailaren 27ko Brusela Hitzarmena

7. Erkidegoko beste hitzarmenak

V. NAZIOARTEKO ESKUDUNTZA JUDIZIALA: BARNE PRODUKZIO ARAUBIDEAK

1. Nazioarteko eskuduntza judiziala BJLO-an

2. Nazioarteko eskuduntza judizial sistemaren funtzionamendua BJLO-an

VI. NAZIOARTEKO ZUZENBIDE PRIBATUAREN ARAUTZE METODOAK ETA ARAUTEGI TEKNIKAK

1. Nazioarteko Zuzenbide Pribatuaren arau motak:

                a. Gatazka arauak

                b. Arau material bereziak

                c. Hedadura arauak

                d. Kode Zibileko 8.1 artikuluaren ezarpena

VII. GATAZKA ARAUAREN EZARPENEKO ARAZOAK (1)

1. Gatazka arauaren ezarpeneko arazoak

2. Neurketa

3. Lege-iruzurra

4. Birbidali: kontzeptua, funtzioa eta izaerak

5. Ordenamendu legegintza-anitzen igortzea

VIII. GATAZKA ARAUAREN EZARPENEKO ARAZOAK (2)

1. Atzerritar Zuzenbidearen ezarpen judiziala

2. Atzerritar Zuzenbidearen proba

3. Nazioarteko orden publikoa: kontzeptua, funtzioa eta izaerak

4. Atzerritar Zuzenbidearen ezarpen estrajudiziala

XI. LURRALDEZ KANPOKO ERABAKIEN BALIOGARRITASUNA: OINARRIZKO KONTZEPTUAK

1. Nazioarteko Zuzenbide Pribatuaren erlatibotasuna eta atzerriko erabakien eraginak

2. Espainian eragina sortarazi ditzaketen atzerritar erabakiak

3. Aitortzea

4. Exequatur

5. Erregistroko sarbiderako kontrol prozedura

6. Elkarrenganako aitorpenaren printzipioa (Principle of Mutual Recognition-Anerkennungsprinzip)

X. AUZI-PROZEDURETAN AGERTUTAKO SENTENTZIEN ERAGINAK ESPAINIAN

1. Aitortzearen nazioarteko tresnak eta atzerritar sententzien exequatur Espainian

2. 1215/2012 Erregelamendua

3. Bitariko Hitzarmenak

4. Materia zehatzen nazioarteko tresnak

5. Barne produkzio araubideak.

XI. PERTSONA FISIKOA

1. Kode Zibileko 9.1 artikulua

2. Nazionalitate anizkoitza

3. Aberrigabeak

4. Zehaztugabeko nazionalitatea duten pertsonak eta errefuxiatuak

5. Absentzia- eta heriotza-deklarazioa

6. Adin nagusia eta adingabekoa

7. Emantzipazioa

8. Ezgaitasuna eta ezgaitu nagusien babes neurriak

9. Nortasunaren eskubideak

XII. EZKONTZA ETA IZATEZKO BIKOTEA

1. Familia ereduak eta Nazioarteko Zuzenbide Pribatua

2. Ezkon-hitza

3. Ezkongaitasunean eta onarpenean lege aplikagarria: atsegintasunezko nazioarteko ezkontzak eta ezkonsari islamikoa

4. Ezkontzaren ospakizuna

5. Ezkontzaren izen-ematea Erregistro Zibilean

6. Nazioarteko Zuzenbide Pribatua eta izatezko bikoteak

XIII. EZKONTZA KRISIALDIAK

1. Sarrera

2. Nazioarteko eskuduntza judiziala eta ezkontza krisialdiak: 2003ko azaroaren 27ko 2201/2003 Erregelamendua

3. Nazioarteko eskuduntza judiziala eta ezkontza krisialdiak: BJLO 22 artikulua

4. Banatze judizialaren eta dibortzioaren lege aplikagarria: 2010ko abenduaren 20ko 1259/2010 Erregelamendua

5. Ezkontzaren baliogabetasunaren eta izatezko bikote banaketaren lege aplikagarria

6. Banaketa eta dibortzioen inguruko atzerritar sententzien eraginak Espainian: 2201/2003 Erregelamendua

7. Banaketa eta dibortzioen inguruko atzerritar sententzien eraginak Espainian: barne produkzio araubideak

XIV. NAZIOARTEKO ADODZIOA

1. Nazioarteko adopzioaren araubide juridikoa Espainian

2. Espainiar epai eta tribunalen nazioarteko eskuduntza juridikoa

3. Espainiar kontsulen eskuduntza juridikoa

4. Nazioarteko adopzioaren lege aplikagarria

5. 1993ko Hayako Hitzarmena

6. Atzerritar aginpidean eginiko adopzioen baliagarritasuna Espainian

7. Atzerritar adopzioen baliagarritasuna: 1993ko Hayako Hitzarmenaren araubidea

8. Atzerritar adopzioen baliagarritasuna: hitzarturiko beste araubideak

9. Atzerritar adopzioen baliagarritasuna: barne produkzio araubidea

XV. NAZIOARTEKO KONTRATUAK

1. Kontratuari aplikagarria den Zuzenbidea: iturriak

2. Erroma I Erregelamenduaren araberako lege aplikagarria:

                a. Aplikazio esparrua

                b. Autonomia-borondatea

                c. Hautaketarik ezean lege aplikagarria

                d. Kontratuaren lege zuzentzailearen esparrua

                e. Polizia legeak

                f. Zenbait kontratu irudi zehatzen lege aplikagarria

3. Nazioarteko lan-kontratua: nazioarteko eskuduntza judiziala eta lege aplikagarria

4. Nazioarteko lan-kontratua: lege aplikagarria

5. Nazioarteko kontsumo kontratuak

6. Garraio kontratuak: Errepide bidezko garraioak; itsas-zuzenbidea; zuzenbide aeronautikoa.

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


OINARRIZKO BIBLIOGRAFIA

 • Irakasleak Nazioarteko Zuzenbide Pribatuko irakasgaiko ikasleei eskuragarri utziko dizkien baliabideak.

 

BIBLIOGRAFIA OSAGARRIA

 • J. L. Iriarte Angel, M. Casado Abarquero, A. Muñoz Fernandez, Codigo de Derecho Internacional Privado, 17. argitalpena, Cizur Menor, Aranzadi, 2019.
 • A, L. Calvo Caravaca, J. Carrascosa Gonzalez, Compendio de Derecho internacional privado, Murtzia, Rapid Centro Color, 2.Edizioa 2020.

Gora

Hizkuntzak

Nazioarteko Zuzenbide Pribatuaren irakasgaia euskaraz emango da.

Gora

Non emango den

Irakasgaiari dagokion ikasgela.

Gora