Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellanoEnglish | Ikasturtea: 2024/2025 | Beste urte batzuk:  2023/2024  |  2022/2023  |  2021/2022 
Zuzenbidean Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 351604 Irakasgaia: "COMMON LAW" IZENEKOAREN OINARRIAK
Kredituak: 3 Mota: Nahitaezkoa Ikasmaila: 3 Iraupena: 2º S
Saila: Zuzenbidea
Irakasleak:
ORBEGOZO MIGUEL, XABIER (Resp)   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

ZUZENBIDE PRIBATUA/ NAZIOARTEKO ZUZENBIDE PRIBATUA

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Ipar Amerikako ordenamendu juridikoaren azterketa: deskribapen orokorra, egitura, organigrama, zuzenbidearen iturriak, jurisprudentziaren azterketa eta nazioarteko zuzenbide pribatua (international private law).

Gora

Gaitasun orokorrak

Ez dagokio.

Gora

Berariazko gaitasunak

Es dagokio.

Gora

Ikasketaren emaitzak

IE11.- Zuzenbide Pribatuko egoeretan atzerriko elementu batean esku hartzeak dituen ondorio nagusiak ezagutzeko.

IE17.- Ideiak ahoz adierazea terminologia eta egokiak erabiliz.

IE21.- Kontzeptu juridikoak kritikoki aztertzea, elkarri lotzea eta integratzea.

IE23.- Testu juridikoak irakurtzea eta interpretatzea.

IE31.- Barneratzea eta lantzea giza eskubideekiko errespetua, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna eta dibertsitatearen eta jasangarritasunaren azterketa.

Gora

Metodologia

 

Metodología - Jarduera Presentzi orduak Presentzi gabeko orduak
A-1 Azalpen klaseak/ parte-hartzaileak 22  
A-2 Praktikak 8  
A-6 Lanen lanketa   18
A-6 Ikasketa indibiduala   25
A-3 Azterketak, ebaluazio probak   2
     
Guztira 30 60

 

 

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
 R10,R151,R186,R204,R213  Aurkezpenak eta kasuen ebazpenak  40% Bai. Idatzizko proba baten bidez  
 R10,R151,R186,R204,R213  Teoria atala edota praktika atalez osaturiko azterketa finala egitea  50% Bai 5/10*
 R10,R186,R204,R213  Klase asistentzia eta partaidetza aktiboa.  10%  Ez  
         

*Ikasgaia gainditzeko, azken azterketan 10etik 5 edo gehiagoko kalifikazioa behar da (edo haren balorazioarekiko proportzionala). Azken azterketan 10etik 5etik beherako nota lortuz gero, etengabeko ebaluazioaren kalifikazioa hartuko da kontuan, eta irakasgaiaren azken kalifikazioa, etengabeko kalifikazioa eta azken kalifikazioa batuta, ezin izango da 10etik 4,9 baino handiagoa izan.

 

 

 

 

Gora

Gai-zerrenda

I: Aurrekariak: Ipar Amerikako Zuzenbidearen historia eta originaltasuna.

1.1 Kolonizazioa.

1.2 Independentzia eta konfederazioa.

1.3 1787ko Konstituzioa eta Federalismoa.

1.4. Konstituzionalismo konparatua - apunte batzuk

II. Estatu Batuen eraketa:

2.1 Sarrera.

2.2 Estatu Batuen eraketaren egitura-ikuspegia.

2.3 Artikuluak: gobernu-egiturak eta botere partekatuak.

2.4 Zuzenketak: banakako eskubide eta askatasunak eta egiturazko aldaketak.

III. Sistema judizialak AEB. :

3.1 Sarrera.

3.2 Auzitegi federalak.

3.3 Epaimahaia aukeratzea: jurisdikzioko gaiak eta antzekoak.

3.4 Estatuko sistema judizialari buruzko oharrak.

IV. Estatu Batuetako zuzenbide-iturriak eta lotutako gaiak:

4.1 Iturriak Estatu Batuetako ordenamendu juridikoan eta Espainiako ordenamendu juridikoan.

4.2 Jurisprudentziaren eginkizuna: Sarrera.

V. Lege komunaren garapena eta aurrekarien erabilera:

5.1 Common Law-en garapena.

5.2 Jurisprudentzia oinarriak eta aztertzea.

5.3 Stare Decisis-aren arauak.

VI. Sozietateen zuzenbidea AEBetan:

6.1 Sarrera.

6.2 Tipologia eta motak.

6.3 Zuzenbide konparatua.

VII. Gatazkak konpontzeko auziak eta bestelako prozesuak Estatu Batuetan:

7.1 Sarrera.

7.2 Gatazken ebazpen alternatiboa:

a) Arbitrajea.

b) Bitartekaritza.

7.3 Zuzenbide prozesal estatubatuarra:

a) Auzi zibilak.

b) Auzi penalak.

c) Apelazioak eta apelazio-prozesua.

VIII. Europako nazioarteko zuzenbide pribatuaren eta Estatu Batuetako nazioarteko zuzenbide pribatuaren ikuspegi konparatua:

8.1 Sarrera.

8.2 AEBen nazioarteko tresna juridiko nagusiak:

a) Merkataritza-zuzenbidea.

b) Itsas zuzenbidea.

c) Laguntza judiziala.

d) Familia-zuzenbidea.

8.3 Aipamen berezia nazioarteko merkataritza-arbitrajeari, Estatu Batuetako ordenamendu juridikoaren ikuspegitik.

a) Barne-ekoizpeneko arauak. US kodea Arbitration Act federala

b) New Yorkeko 1958ko hitzarmena.

c) Washingtongo 1965eko hitzarmena. 

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


 

OINARRIZKO BIBLIOGRAFIA: 

- Irakasleak irakasgaiko ikasleei eskuragarri utziko dizkien baliabideak

 

BIBLIOGRAFIA OSAGARRIA

  • GÁMEZ GONZÁLEZ, R. y CUÑADO, F., Introducción al Common Law, Thomnson Aranzadi, 2017.
  • DOMINO, J.C., Civil Rights and Liberties in the 21st Century. Routledge, 2018.
  • BRADLEY. C., International Law in the US. Legal System, Oup, USA, ,2013.
  • FINE,T. M., An introduction to the Anglo-american legal system, Global Law Collection, Pamplona,Thomsom Aranzadi,2011.
  • TARDIF, E., Sistemas jurídicos contemporáneos. Derecho comparado. Limusa 2012.
  • SEROUSSI, Roland,Introduction aux droits anglais et américain, Paris, Dunod,2008.
  • ALCARAZ, Enrique, CAMPOS, Miguel Angel y MIGUELEZ, Cynthia. El inglés jurídico norteamericano,Ariel,2007.
  •  

Gora

Hizkuntzak


Common Law-ren irakasgaia euskeraz emango da.

Gora

Non emango den

Ikasgelategian

Gora