Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellanoEnglish | Ikasturtea: 2023/2024 | Beste urte batzuk:  2022/2023  |  2021/2022 
Zuzenbidean Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 351604 Irakasgaia: "COMMON LAW" IZENEKOAREN OINARRIAK
Kredituak: 3 Mota: Nahitaezkoa Ikasmaila: 3 Iraupena: 2º S
Saila: Zuzenbidea
Irakasleak:
ORBEGOZO MIGUEL, XABIER (Resp)   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

ZUZENBIDE PRIBATUA/ COMMON LAW-REN OINARRIAK

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Ipar Amerikako ordenamendu juridikoaren azterketa: deskribapen orokorra, egitura, organigrama, zuzenbidearen iturriak, jurisprudentziaren azterketa eta nazioarteko zuzenbide pribatua (international private law).

Gora

Gaitasun orokorrak

 • Atzerriko hizkuntza bat jakitea (C.G.4)
 • Arrazoibide kritikoa (C.G.14).
 • Aniztasuna eta kultura-aniztasuna aintzat hartzea (C.G.13).

Gora

Berariazko gaitasunak

 • Terminologia eta teknika egokiak erabiliz ahoz adierazteko gaitasuna. Ingelesez behar denean. [C.E.b.2]
 • Materiari dagozkion kontzeptuak deskribatzeko gaitasuna [C.E.b.9].

Gora

Ikasketaren emaitzak

- Ikasgaiaren berezko edukiak era koherente batetan sistematizatu. Ingeleraz behar denean.

- Era argi batetan eta beharrezko terminologiak erabilita ikasgaiko materiekin lotura duten idazkiak egin.

- Egungo gizartearen aniztasun eta kulturartekotasuna aintzatetsi eta egoera berriei egokitu.

- Ikasgaiko materia guztien edukiak eta Common Law-ren instituzioak kritikoki aztertu.

- Ikasleak Common Law-ren oinarrizko instituzioak identifikatzen eta deskribatzen jakingo du.

- Ikasleak Common Law Zuzenbidearen oinarrizko erakundeak eta Espainiako Zuzenbidearen instituzioak bereizten jakingo du.

Gora

Metodologia

 

Metodología - Jarduera Presentzi orduak Presentzi gabeko orduak  
A-1 Azalpen klaseak/ parte-hartzaileak 22    
A-2 Praktikak 8 18  
A-3 Debate, Bateratze-lana, talde tutoretza      
A-4 Lanen lanketa      
A-5 Materien irakurketa      
A-6 Ikasketa indibiduala   25  
A-7 Azterketak, ebaluazio probak 2    
A-8 Banako tutoretzak      
       
Guztira 32 43  75

 

 

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
 R10,R151,R186,R204,R213  Aurkezpenak eta kasuen ebazpenak: bakarkako lan bat eta taldeko bi lan entregatzeko  35% Bai. Idatzizko proba baten bidez  
 R10,R151,R186,R204,R213  Teoria atala edota praktika atalez osaturiko azterketa finala egitea  50% Bai 5/10*
 R10,R186,R204,R213  Klase asistentzia eta partaidetza aktiboa.  15%  Ez  
         

*Ikasgaia gainditzeko, azken azterketan 10etik 5 edo gehiagoko kalifikazioa behar da (edo haren balorazioarekiko proportzionala). Azken azterketan 10etik 5etik beherako nota lortuz gero, etengabeko ebaluazioaren kalifikazioa hartuko da kontuan, eta irakasgaiaren azken kalifikazioa, etengabeko kalifikazioa eta azken kalifikazioa batuta, ezin izango da 10etik 4,9 baino handiagoa izan.

 

 

 

 

Gora

Gai-zerrenda

I: Aurrekariak: Ipar Amerikako Zuzenbidearen historia eta originaltasuna.

1.1 Kolonizazioa.

1.2 Independentzia eta konfederazioa.

1.3 1787ko Konstituzioa eta Federalismoa.

1.4. Konstituzionalismo konparatua - apunte batzuk

II. Estatu Batuen eraketa:

2.1 Sarrera.

2.2 Estatu Batuen eraketaren egitura-ikuspegia.

2.3 Artikuluak: gobernu-egiturak eta botere partekatuak.

2.4 Zuzenketak: banakako eskubide eta askatasunak eta egiturazko aldaketak.

III. Sistema judizialak AEB. :

3.1 Sarrera.

3.2 Auzitegi federalak.

3.3 Epaimahaia aukeratzea: jurisdikzioko gaiak eta antzekoak.

3.4 Estatuko sistema judizialari buruzko oharrak.

IV. Estatu Batuetako zuzenbide-iturriak eta lotutako gaiak:

4.1 Iturriak Estatu Batuetako ordenamendu juridikoan eta Espainiako ordenamendu juridikoan.

4.2 Jurisprudentziaren eginkizuna: Sarrera.

V. Lege komunaren garapena eta aurrekarien erabilera:

5.1 Common Law-en garapena.

5.2 Jurisprudentzia oinarriak eta aztertzea.

5.3 Stare Decisis-aren arauak.

VI. Sozietateen zuzenbidea AEBetan:

6.1 Sarrera.

6.2 Tipologia eta motak.

6.3 Zuzenbide konparatua.

VII. Gatazkak konpontzeko auziak eta bestelako prozesuak Estatu Batuetan:

7.1 Sarrera.

7.2 Gatazken ebazpen alternatiboa:

a) Arbitrajea.

b) Bitartekaritza.

7.3 Zuzenbide prozesal estatubatuarra:

a) Auzi zibilak.

b) Auzi penalak.

c) Apelazioak eta apelazio-prozesua.

VIII. Europako nazioarteko zuzenbide pribatuaren eta Estatu Batuetako nazioarteko zuzenbide pribatuaren ikuspegi konparatua:

8.1 Sarrera.

8.2 AEBen nazioarteko tresna juridiko nagusiak:

a) Merkataritza-zuzenbidea.

b) Itsas zuzenbidea.

c) Laguntza judiziala.

d) Familia-zuzenbidea.

8.3 Aipamen berezia nazioarteko merkataritza-arbitrajeari, Estatu Batuetako ordenamendu juridikoaren ikuspegitik.

a) Barne-ekoizpeneko arauak. US kodea Arbitration Act federala

b) New Yorkeko 1958ko hitzarmena.

c) Washingtongo 1965eko hitzarmena. 

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


 

OINARRIZKO BIBLIOGRAFIA: 

- Irakasleak irakasgaiko ikasleei eskuragarri utziko dizkien baliabideak

 

BIBLIOGRAFIA OSAGARRIA

 • DOMINO, J.C., Civil Rights and Liberties in the 21st Century. Routledge, 2018.
 • BRADLEY. C., International Law in the US. Legal System, Oup, USA, ,2013.
 • FINE,Toni M., An introduction to the Anglo-american legal system, Global Law Collection, Pamplona,Thomsom Aranzadi,2011.
 • TARDIF, Eric, Sistemas jurídicos contemporáneos. Derecho comparado.Limusa 2012.
 • SEROUSSI, Roland,Introduction aux droits anglais et américain, Paris, Dunod,2008.
 • ALCARAZ, Enrique, CAMPOS, Miguel Angel y MIGUELEZ, Cynthia. El inglés jurídico norteamericano,Ariel,2007 

Gora

Hizkuntzak


Common Law-ren irakasgaia euskeraz emango da.

Gora

Non emango den

Ikasgelategian

Gora