Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2024/2025 | Beste urte batzuk:  2023/2024  |  2022/2023  |  2021/2022 
Zuzenbidean Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 351603 Irakasgaia: ESPAINIAKO ZERGA SISTEMA
Kredituak: 6 Mota: Nahitaezkoa Ikasmaila: 3 Iraupena: 2º S
Saila: Zuzenbidea
Irakasleak:
CASTRO BOSQUE, MARINA (Resp)   [Tutoretzak ] ESPARZA ADOT, XABIER   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

ZUZENBIDE PUBLIKOA/ FINANTZA ETA ZERGA ZUZENBIDEA

Gora

Deskripzioa/Edukiak

 

Estatu, erkidego eta toki administrazioari dagozkion zerga ezberdinen ikasketa egiten da, arreta haundiago estatu mailako zergei jarriz, eta neurri txikiagoan toki administrazio mailako zergei.

Gora

Gaitasun orokorrak

Ez dagokio.

Gora

Berariazko gaitasunak

Es dagokio.

Gora

Ikasketaren emaitzak

IE13.- Jakitea eta ulertzea zein den estatuko, autonomia-erkidegoko eta zerga-arloko finantzazioa, eta zergaren arloko eragiketetako problemak identifikatzea, bai eta zerga motak ere, gastu publikoa finantzatzeko iturri nagusi moduan.

IE18.- Idatzi juridikoak idaztea.

IE20.- Problema juridikoei soluzioa bilatzea Zuzenbidearen iturriak aplikatuz eta interpretatuz.

IE21.- Kontzeptu juridikoak kritikoki aztertzea, elkarri lotzea eta integratzea.

IE22.- Errealitate sozialeko problema juridikoak identifikatzea.

IE25.- Arau juridikoen aplikazioa argudiatzea eta hura oinarritzat hartzea.

IE30.- Lana efizientziaz antolatzea eta planifikatzea, eskuraturiko gaitasun sozial eta antolakuntzakoak aplikatuz.

Gora

Metodologia

 

Metodologia - Jarduera Ordu presentzialak Ordu ez presentzialak
A-1 Bakarkako ikasketa   60
A-2 Saio teoriko/praktikoak 45/15 0/15
A-3 Azterketa probak 1 (Azterketa partziala egiteko aukera)  
A-4 Lanak aurkeztu   20
A-5 Banakako tutoretzak   10
     
     
     
     
Guztira 60/ 1 proba 90/105

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
R25, R24, R46, R64, R37, R45, R82, R214. Azken proba 70 Bai Bai
R25, R24, R46, R69, R64, R82, R214 Idatzizko probak 20 Bai  
R25, R24, R69, R214
Klasean parte hartzea eta asistentzia aktiboa
10 Bai  
         

 

Ebaluazio jarraitua (idatzizko probak eta irakaslearen erregistroa) berariazko proba teoriko-praktiko baten bidez berreskuratu beharko da, ebaluazio aldi berezian egin beharrekoa.

Ikasgaia gainditu ahal izateko, azkeneko proban 10etik 4 edo gehiagoko nota (edo dena delako proportzioa) atera beharko da. Azkeneko proban 10etik 4 baino gutxiagoko nota ateraz gero, ebaluazio jarraituko nota kontutan izango da. Kasu honetan, ikasgaiaren kalifikazio finala, ebaluazio jarraituaren eta azkeneko probaren notak batuta, ezingo da 4,9 (10etik) baino gehiagokoa izan (gutxi).

 

 

Gora

Gai-zerrenda

IKASGAI-ZERRENDA
1 Ikasgaia Espainiako zerga sitemaren egitura.  
2 Ikasgaia Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga I.  
3 Ikasgaia Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga II.  
4 Ikasgaia Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga III.  
5 Ikasgaia Sozietateen gaineko Zerga I.  
6 Ikasgaia Sozietateen gaineko Zerga II.  
7 Ikasgaia Ez-egoilarren Errentaren gaineko Zerga.  
8 Ikasgaia Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga.  
9 Ikasgaia Ondarearen gaineko Zerga.  
10 Ikasgaia Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga.  
11 Ikasgaia Balio Erantsiaren Gaineko Zerga I.  
12 Ikasgaia Balio Erantsiaren Gaineko Zerga II.  
13 Ikasgaia Zerga bereziak eta aduanako zerga.  
14 Ikasgaia Autonomia erkidegoen zerga sistema.  
15 Ikasgaia Erakunde lokalen zerga sistema.

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


Bibliografía básica:

 

- PÉREZ ROYO, Fernando (Director). Curso de Derecho Tributario. Parte Especial. Madrid. Editorial Tecnos, ULTIMA EDICION.

 

Bibliografía específica:

.

-

Gora

Hizkuntzak

Euskera

Gora

Non emango den

Irakasgaiari dagokion ikasgelan.

Gora