Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2024/2025 | Beste urte batzuk:  2023/2024  |  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021 
Zuzenbidean Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 351402 Irakasgaia: DELITUAK
Kredituak: 6 Mota: Nahitaezkoa Ikasmaila: 2 Iraupena: 2º S
Saila: Zuzenbidea
Irakasleak:
FRANCES LECUMBERRI, PAZ (Resp)   [Tutoretzak ] MARTIN CESTAO, LEIRE   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Zuzenbide publikoa/zigor zuzenbidea

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Zigor Kodearen IILiburuaren delitu eta III liburuaren faltak ezagutzea da gure helburua. Hala ere arreta gehiago jarriko dugu larriak edota ohikoak diren delituetan, horiez sakonki ezagutzeko behar haundia dagoelago ikasleen aldetikan.

Gora

Gaitasun orokorrak

Ez dagokio.

Gora

Berariazko gaitasunak

Es dagokio.

Gora

Ikasketaren emaitzak

IE8.- Zuzenbide Estatuaren testuinguruan Zigor Zuzenbidearen aplikazioaren printzipioak eta aplikazio eremua ulertzea, bai eta zigor erantzuneko erantzuna ere.

IE17.- Ideiak ahoz adieraztea terminologia eta teknika egokiak erabiliz.

IE19.- Egoera bati aplikagarriak zaizkion Zuzenbidearen iturriak bilatzea, hautatzea eta maneiatzea.

IE20.- Problema juridikoei soluzioa bilatzea Zuzenbidearen iturriak aplikatuz eta interpretatuz.

IE21.- Kontzeptu juridikoak kritikoki aztertzea, elkarri lotzea eta integratzea.

IE23.- Testu juridikoak irakurtzea eta interpretatzea.

IE24.- Auzi nagusiak aztertzea eta sintetizatzea, nagusiki arlo juridikoan.

IE30.- Lana efizientziaz antolatzea eta planifikatzea, eskuraturiko gaitasun sozial eta antolakuntzakoak aplikatuz.

 

Gora

Metodologia

Jarduera                                        Ordu Presentzialak                        Ordu ez presentzialak

 Klase teorikoak                                               45                                      

 Praktikak                                                        13                                        

                                   

 Lanak egitea                                                                                                  15

 

 Banakako ikasketak                                                                                         75

 Azterketak, ebaluatzeko frogak                            2                                               

                                                                                                  

Totala                                                 60                                    90

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
R142, R145, R160, R137, R161, R40, R20, R16, R121, R43
Taldekako eta banakako lanak egitea
40% BAI.  Bigarren ebaluaketa denboraldian berdinak edo parekoak diren jarduerak arbitratu egingo dira, zeinak, inguruabarrak kontutan hartuta, azterketa aurretik edo honi gehituak izango direnak EZ.
 R142, R145, R160, R137, R161, R40, R16, R121, R43
Azken azterketa bat egitea
60% BAI
4 ko gutxiengo nota bat ateratzea beharrezkoa izanen da

Ebaluaketako jardueraren batean ez balitz kontutan hartzeko beharrezkoa izango den gutxiengo nota emango, ikasgaiaren gehiengo nota 10 etik 4,9 izanen da (suspentsoa)

 

 

 

 

 

Gora

Gai-zerrenda

 1. Gaia.- Gizakiaren bizitza independientearen aurkako delituak.- Hilketa.- Erailketa.Suizidiorako indukzioa eta ezinbesteko laguntza.- Eutanasia.
 1. Gaia.- Dependiente edo osatzen ari den gizakiaren bizitzaren aurkako delituak. Abortua: afera politiko-kriminalak. Abortuaren tipifikazioa. Zigortzen ez den abortua: sistemak eta haien arteko desberdintasunak
 1. Gaia.- Osasuna eta Osotasun pertsonalaren aurkako delituak I Lesioen Oinarrizko tipoa, arinagoa eta kualifikatuak. Lesioen delitu arinak. Lesio arin errepikatuaz osatzen den lesio delituaren eraikuntza. Liskarra nahaspilatsu baten parte hartzea medio arrskutsuak erabiliz.
 1. Gaia.- Osasuna eta Osotasun pertsonalaren aurkako delituak II.  Jenero edota etxeko indarkeriaren delituak. Haien arteko desberdintasunak. Etxeko indarkeriaren delitu ez ohikoa. Etxeko indarkeriaren delitu ohikoa dena
 1. Gaia.- Askatasunaren aurkako delituak.- Mehatxuak.- Derrigortzeak.- Legez kontrako atxiloketak.- Xantaiak
 
 1. Gaia.- Askatasun sexualaren aurkako delituak I. Eraso sexualak. 16 urte baino gutxiago adingabetuen aurkako eraso sexualak.
 1. Gaia Askatasu sexualaren aurkako delituak  II. Prostituzioa eta adingabekoen aurkako ustelkeria. Erakuskeria eta probokazio sexuala. Ziberjazarpena. Jazarpen sexuala.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Gaia. Ondarearen aurkako delituak I.- Ebasketa.- Gauzen gaineko indarra eginiko lapurreta. Idarkeria edota larderia erabiliz eginiko lapurreta. Motorra duen berebilen ebasketak eta lapurretak. Ebasketa arin errepikatuen osaturiko ebasketa delitua.- Delitu arina.
 1. Gaia.- Ondarearen aurkako delituak II -Iruzurrak. ¿Maula delituak.-Kalteak.
      10.-  Gaia.- Faltsukeriak.
 1. Gaia. Orden publikoaren aurkako delituak. Atentatua eta desobedientzia delituak.
 1. Gaia.- Osasun Publikoaren aurkako delituak. Droga trafikoaren delituak.
 1. Gaia.- Bide zihurtasunaren aurkako delituak. Tipoen analisia.
 1. Administrazio Publikoaren aurkako delituak.- Prebarikazioa: Hirigintza eta Ingurumena Alorrei buruzko  aipamenak. Eroskeria: Ustelkeri publikoa eta ustelkeri prubatua eta kirolan ere erreferentzia eginez. Nazioarteko ustelkeria.- Influenzien trafikoa. Kaudimen publikoen bidegabeko eragiltze
 1. Gaia.- Justizia Administrazioaren aurkako delituak. Prebarikazio Judiziala. Delituak uko egiteko beharraren ez egite.- Estalkeria.- salaketa faltsuak. Kondena urratze.
    Ikasleak bere kabuz ikasi beharreko gaiak eta ebaluaketarako ere kontutan hartuko direnak:  
  • Tortura eta tratu apalgarriak, eremu laboralean eta etxebizitzako jazarpen morala (173.1, 174, 175, 176 eta 177. Art.
  • Gizakietako salerosketa delitua (177 bis)
  • Intimitatearen kontrako delitua, berezko irudirako eta bizileku bortxaezinaren eskubidea (197-204. Art.)
  • Ohorearen kontrako delituak (205-216. Art.).

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

 • MUÑOZ CONDE, Francisco: Derecho penal. Parte Especial, 24ª edición, revisada y puesta al día con la colaboración de Carmen López Peregrín conforme a las LLOO 2/2020, 3/2021, 5/2021, 6/2021, 8/2021 y 9/2021, y actualizada con la más reciente bibliografía y jurisprudencia, Tirant Lo Blanch, 2022. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:  

 • CORCOY BIDASOLO, MIRENTXU (dir): Manual de Derecho Penal. Parte Especial. Doctrina y Jurisprudencia con casos solucionados. Tomo I. ,  Tirant Lo Blanch, Valencia, 3ª Edición, 2022.
 • SILVA SÁNCHEZ, Jesús (dir.): Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial, 8ª ed. Atelier, Barcelona, 2023.
 • MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS, Elena (dir.):Lecciones de Derecho penal. Parte Especial, 3ª ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2022.

Gora

Hizkuntzak

Euskera

Gora

Non emango den

Ikasgelategi

Gora