Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2020/2021 | Beste urte batzuk:  2019/2020  |  2018/2019  |  2017/2018  |  2016/2017 
Zuzenbidean Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 351402 Irakasgaia: DELITUAK
Kredituak: 6 Mota: Nahitaezkoa Ikasmaila: 2 Iraupena: 2º S
Saila: Zuzenbidea
Irakasleak:
BARBER BURUSCO, MARÍA SOLEDAD (Resp)   [Tutoretzak ] MARTIN CESTAO, LEIRE   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

zuzenbide publikoa/zigor zuzenbidea

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Zigor Kodearen IILiburuaren delitu eta III liburuaren faltak ezagutzea da gure helburua. Hala ere arreta gehiago jarriko dugu larriak edota ohikoak diren delituetan, horiez sakonki ezagutzeko behar haundia dagoelago ikasleen aldetikan.

Gora

Gaitasun orokorrak

KONPETENTZIA OROKORRAK

 • Hausnartzeko eta arrazoiak pentsatzeko gaitasuna C.G.22
 • Taldean Lanean aritzeko gaitasuna C.G.9ç
 • Arazoak konpontzea C.G.7

Gora

Berariazko gaitasunak

KONPETENTZIA BEREZIAK

 • Ahozko adierazpen maila altua izateko hiztegia eta teknika egokiak erabiltzeko gaitasuna lortzea C.E.c.1
 • Zuzenbide Penalaren afera juridikoei buruzko testuak interpretateko eta irakurtzeko gaitasuna lortzea C.E.c.2
 • Zuzenbide Penalaren arazo juridikoak konpontzeko gaitasuna lortzea C.E.c.5

Gora

Ikasketaren emaitzak

 • Analisi, sintesi eta kontzeptuen arteko harremana lortzeko gaitasuna erabiltzea
 • Arrazonamendu logiko eta bateratua erabiltzea
 • Zentzu kritikoarenkin aritzen dela erakustea
 • Informazio jurikoa bilatzeko gaitasun eta trebezia dela erakustea
 • Ezagupena hautatzeko eta erizpideak bilatzeko arauak erabiltzeko gaitasuna erabiltzea
 • Ondorio laburrak ateratzeko, argudioak konparatzeko eta argitzeko gaitasuna erabiltzea.
 • Ideiak adieraztea, arazoak deskribitzea eta ustezko emaitzak laburbiltzea.
 • Zuzenbidea, giza harremanetan arauak jartzeko eta zigortzeko sistema bezala identifikatzea, bere betebehar soziala hori izanik.
 • Espainako Zigor Kodean dauden delituak identifikatzea.
 • Zigor zuzenbidean esanguratsuak diren eztabaida juridikoi buruzko arrazonamendu logiko, koherente eta bizkarhezur duena erabiltzea.

 

Ikasketaren emaitzak         Edukia Jarduera formatiboa Ebaluatzeko tresna
Analisi, Sintesi eta kontzeptuen arteko harremana lortzeko gaitasuna erabiltzea   Zigor Kodearen II Liburuaren delituen ikasketa. Delitu eta arauen pilaketa. A-2, A-4, A-6, A-7. Etxeko lanak eta frogak egitea/ Azken azterketa teoriko-praktikoa
Arrazonamendu logiko eta bateratua erabiltzea Zigor Kodearen II Liburuaren delituen ikasketa. Delitu eta arauen pilaketa. A-2, A-4, A-7. Etxeko lanak eta frogak egitea/ Azken azterketa teoriko-praktikoa
Zentzu kritikoarenkin aritzen dela erakustea Zigor Kodearen II Liburuaren delituen ikasketa. A-2, A-4, A-5. Etxeko lanak eta frogak egitea/ Azken azterketa teoriko-praktikoa
Informazio jurikoa bilatzeko gaitasun eta trebezia dela erakustea Zigor Kodearen II Liburuaren delituen ikasketa. A-2, A-4, A-8. Etxeko lanak eta frogak egitea/ Azken azterketa teoriko-praktikoa
Ezagupena hautatzeko eta erizpideak bilatzeko arauak erabiltzeko gaitasuna erabiltzea Zigor Kodearen II Liburuaren delituen ikasketa. A-2, A-4. Etxeko lanak eta frogak egitea/ Azken azterketa teoriko-praktikoa
Ondorio laburrak ateratzeko, argudioak konparatzeko eta argitzeko gaitasuna erabiltzea. Zigor Kodearen II Liburuaren delituen ikasketa. Delitu eta arauen pilaketa. A-2, A-4, A-6, A-7. Etxeko lanak eta frogak egitea/ Azken azterketa teoriko-praktikoa
Ideiak adieraztea, arazoak deskribitzea eta ustezko emaitzak laburbiltzea. Zigor Kodearen II Liburuaren delituen ikasketa. Delitu eta arauen pilaketa. A-2, A-4, A-7 Etxeko lanak eta frogak egitea/ Azken azterketa teoriko-praktikoa
Zuzenbidea, giza harremanetan arauak jartzeko eta zigortzeko sistema bezala identifikatzea, bere betebehar soziala hori izanik. Zigor Kodearen II Liburuaren delituen ikasketa. Delitu eta arauen pilaketa. A-1, A-2, A-6. Etxeko lanak eta frogak egitea/ Azken azterketa teoriko-praktikoa
Espainako Zigor Kodean dauden delituak identifikatzea. Zigor Kodearen II Liburuaren delituen ikasketa. A-1, A-2, A-4, A-5,  A-7. Etxeko lanak eta frogak egitea/ Azken azterketa teoriko-praktikoa
Zigor zuzenbidean esanguratsuak diren eztabaida juridikoi buruzko arrazonamendu logiko, koherente eta bizkarhezur duena erabiltzea. Zigor Kodearen II Liburuaren delituen ikasketa. Delitu eta arauen pilaketa. A-2, A-4, A-7. Etxeko lanak eta frogak egitea/ Azken azterketa teoriko-praktikoa

Gora

Metodologia

Jarduera                                        Ordu Presentzialak                        Ordu ez presentzialak

 Klase teorikoak                                               30                                      

 Praktikak                                                        15                                           30

 Eztabaidak, Amankomunean jartzeak, tutoretzak, taldeak                                      15  

 Lanak egitea                                                                                                  6

Materialaren irakurketak                                                                                     7

 Banakako ikasketak                                                                                         45

 Azterketak, ebaluatzeko frogak                            2                                               

 Banakako tutoretzak                                                                                                              

Totala                                                             62                                           88

Gora

Ebaluazioa

Ikasketaren emaitza
Ebaluazio-sistema
Pisua (%)
Izaera berreskuragarria
 R142, R145, R160, R137, R161, R40, R20, R16, R121, R43
 taldekako eta banakako lanak egitea
 50 %  EZ
 R142, R145, R160, R137, R161, R40, R16, R121, R43.
 azken azterketa bat egitea (4 ko gutxiengo nota bat ateratzea beharrezkoa izanen da)
 50 %  BAI

 

 

 

 

Gora

Gai-zerrenda

 1. Gaia.- Gizakiaren bizitza independientearen aurkako delituak.- Hilketa.- Erailketa.- Suizidiorako indukzioa eta ezinbesteko laguntza.- Eutanasia.
 
 1. Gaia.- Dependiente edo osatzen ari den gizakiaren bizitzaren aurkako delituak. Abortua: afera politiko-kriminalak. Abortuaren tipifikazioa. Zigortzen ez den abortua: sistemak eta haien arteko desberdintasunak.
   
 
 1. Gaia.- Osasuna eta Osotasun pertsonalaren aurkako delituak I Lesioen Oinarrizko tipoa, arinagoa eta kualifikatuak. Lesioen faltak. Lesio arin errepikatuaz osatzen den lesio delituaren eraikuntza. Liskarra nahaspilatsu baten parte hartzea medio arrskutsuak erabiliz.
 
 1. Gaia.- Osasuna eta Osotasun pertsonalaren aurkako delituak II.  Jenero edota etxeko indarkeriaren delituak. Haien arteko desberdintasunak. Etxeko indarkeriaren delitu ez ohikoa. Etxeko indarkeriaren delitu ohikoa dena
 
 1. Gaia.- Askatasunaren aurkako delituak.- Mehatxuak.- Derrigortzeak.- Legez kontrako atxiloketak.- Xantaiak
 
 1. Gaia.- Askatasun sexualaren aurkako delituak I. Eraso sexualak. Abusu sexualak. 13 urte baino gutxiago adingabetuen aurkako eraso eta abusu sexualak.
 
 1. Gaia Askatasu sexualaren aurkako delituak  II. Prostituzioa eta adngabekoen aurkako ustelkeria. Erakuskeria eta probokazio sexuala. Ziberjazarpena. Jazarpen sexuala.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Gaia. Ondarearen aurkako delituak I.- Ebasketa.- Gauzen gaineko indarra eginiko lapurreta. Idarkeria edota larderia erabiliz eginiko lapurreta. Motorra duen berebilen ebasketak eta lapurretak. Ebasketa arin errepikatuen osaturiko ebasketa delitua.- Faltak
 1. Gaia.- Ondarearen aurkako delituak II -Iruzurrak. ¿Legez kontrako jabetzak. Delitu eta faltak. -Kalteak. ¿Errezibitze-delitu
       10.-  Gaia.- Faltsukeriak.  
 1. Gaia. Atzerritar hiritarren aurkako delituak: Pertsonen legez kontrako trafikoa. Gizakiaren salerosketa.
 1. Gaia.- Osasun Publikoaren aurkako delituak. Droga trafikoaren delituak.
       13. Gaia.- Bide zihurtasunaren aurkako delituak. Tipoen analisia.
       14. Administrazio Publikoaren aurkako delituak.- Prebarikazioa: Hirigintza eta Ingurumena Alorrei buruzko  aipamenak. Eroskeria: Ustelkeri publikoa eta ustelkeri prubatua eta kirolan ere erreferentzia eginez. Nazioarteko ustelkeria.- Influenzien trafikoa. Kaudimen publikoen bidegabeko eragiltze
       15. Gaia.- Justizia Administrazioaren aurkako delituak. Prebarikazio Judiziala. Delituak uko egiteko beharraren ez egite.- Estalkeria.- norberaren eskubidea modu arbitrarioan egikaritze.- Akusazio eta salaketa faltsuak. Kondena urratze.

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


Oinarrizko bibliografía. Edizio berriak agertzekotan abisatuko da klasean

 • MUÑOZ CONDE, Francisco: Derecho Penal Parte Especial, 18ª ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010
 • VIVES ANTÓN, Tomás Salvador/BOIX REIG, Javier/ORTS BERENGUER, Enrique/CARBONELL MATEU, Juan Carlos/GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis: Derecho Penal. Parte Especial, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2004
 • QUERALT JIMÉNEZ, Joan: Derecho Penal Español. Parte Especial, 5ª ed., Atelier, Barcelona, 2007

Bertze bibliografía

 • .COBO DEL ROSAL, Manuel (dir.): Derecho Penal Español. Parte Especial, Marcial Pons, Madrid, 2004
 • CÓRDOBA RODA, Juan/GARCÍA ARÁN, Mercedes: Comentarios al CP: Parte Especial, 2004
 • DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis/GRACIA MARTÍN, Luis (coords.): Comentarios al CP: Parte Especial (vol. I y II), Títulos I-IV; VII-XII y faltas correspondientes, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997-2004.
 • QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (dir.)/MORALES PRATS, Fermín (coord.): Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal, 8ª ed. , Aranzadi, 2009.
 • SILVA SÁNCHEZ, Jesús (dir.): Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial, 2ª ed. Atelier, Barcelona, 2009.
 • CARDENAL MONTRAVETA, Sergi/FERNÁNDEZ BAUTISTA, Silvia/GALLEGO SOLER, José Ignacio/GÓMEZ MARTÍN, Victor/HORTAL IBARRA, Juan Carlos/CORCOY BIDASOLO, Mirentxu (dir.): manual Práctico de Derecho Penal. Parte Especial, 2ª ed., Tirant lo Blanch, 2004
 • ZUGALDÍA ESPINAR/MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS (dir.): Derecho Penal. Parte Especial. Un estudio a través del sistema de casos. Tomo I. Delitos contra las personas, 2ª ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2008.
 • Bertze obra orokorrei buruzko erreferentzia eta zenbait gai batzuei buruzko lan bereziak izatekotan irakasleeko ikasleei komunikatuko diete.

Gora

Hizkuntzak

Euskera

Gora

Non emango den

Ikasgelategi

Gora