Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2020/2021 | Beste urte batzuk:  2019/2020  |  2018/2019  |  2017/2018 
Zuzenbidean Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 351202 Irakasgaia: ADMINISTRAZIO ZUZENBIDEAREN OINARRIAK
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 2º S
Saila: Zuzenbidea
Irakasleak:
ROMEO RUIZ, ARITZ (Resp)   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

OINARRZIKOA/ZUZENBIDEA

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Ikasgai honen objektua Administrazio Zuzenbidearen oinarri orokorren ikasketa da. Ikasleak Administrazio Publikoaren jarduera eta herritarren eskubideak oinarritzen dituzten hastapen eta arau orokorren ezagupenean sarbideratzea du helburu. Administrazio Zuzenbidearen kontzeptualizazioa eta eraketa historikoa aztertu ondoren,  iturriak, administrazio-egintza, prozedura administratiboa, errekurtso administratiboak, irakasten dira administrazio-jarduera ezberdinak eta, oso bereziki, zehatze ahala irakasten dira. Modu honetan, ikasleek Administrazio Publikoen funtzionamenduaren eta haiekin erlazionatzeko moduaren inguruko oinarrizko ezagupena eskuratuko dute. Atal hauek guztiak ikastearekin ikasleek Administrazioan bertan, edo Administrazioaren aurrean jarduteko oinarrizko tresnak eskuratzea lortu nahi da.

Gora

Gaitasun orokorrak

 • Analisi eta sintesirako gaitasuna (C.G.1)
 • Ahozko eta idatzizko komunikazioa berezko hizkuntzan (C.G.3)
 • Hausnartzeko eta arrazoitzeko gaitasuna (C.G.22)
 • Antolatzeko eta planifikatzeko gaitasuna (C.G.2)
 • Lan taldean aritzeko gaitasuna (C.G.9)
 • Arazoak konpontzea (C.G.7)
 • Informazioa kudeatzeko gaitasuna (C.G.6)
 • Pertsonen arteko harremanetan aritzeko trebetasuna  (C.G.12)
 • Ikaskuntza autonomoa (C.G.16)
 • Arazoak identifikatzeko gaitasuna (C.G.23)
 • Ikasleek gai izan behar dira bere ezagupenak lanean edota zaletasuna dela eta modu profesional batean erabiltzako. Bestetik ere, lortu nahi da ikasleek, ikasketa arlo honetan, argudioak egin eta defendatuz eskuratzen diren gaitasunak lor ditzaten (CB2) 

Gora

Berariazko gaitasunak

 • Hedatze laburreko oinarrizko idatzi juridikoak idazteko gaitasuna (C.E.a.3)
 • Oinarrizko arrazonamendu eta erreflexio juridikoa egiteko gaitasuna (CEa.9)
 • Iturri juridikoak maneiatzeko gaitasuna (C.E.a.2)
 • Zuzenbide iturri eta jurisprudentzia bilaketarako tresna informatikoen erabilpena (C.E.a.6)
 •  Oinarrizko erlazio eta argudiatze juridikorako gaitasuna (C.E.a.8)
 • Gizarte gertakari eta arazoetan gailentasun juridikoa aurkitzeko gaitasuna (C.E.a.10)

Oinarrizko testu juridikoak irakurtzeko eta interpretatzeko gaitasuna (C.E.a.1) 

Gora

Ikasketaren emaitzak

 • Analisirako eta sintesirako gaitasunen eta kontzeptuak erlazionatzeko gaitasunaren garapena.
 • Arrazonamendu logiko eta koherentearen garapena.
 • Hausnarketa kritikoak erabiliaz eta modu autonomoaz argudiatzeko garapena.
 • Argudioak erabiliaz konbentzitzea ondorio sintetikoak ateratzeko garapena.
 • Ideien transmisioan, arazoen analisian eta konponbideen proposamenetan oinarritutako ikaskuntza eraikitzeko gaitasuna.
 • Zuzenbidea harreman sozialak arautu eta zehatzen dituen sistema bezala eta Zuzenbideak bizitza sozialean duen betekizuna identifikatzeko gaitasuna.
 • Sistema arauemaile ezberdinen arteko ezberdintasuna zehazteko, eta sistema horiek baliozkotasun, justizia eta eragingarritasun juridikoaren ikuspuntuetatik konparatzeko eta ebaluatzeko gaitasuna.
 • Antolamendu juridikoaren izaera batua eta egituratua zein arazo juridiko garrantzituetan disziplinarteko ikuspegi batekin aztertzeko gaitasuna.
 • Arrazonamendu, interpretazio eta argudiaketa juridikorako tekniketan aritzea.
 • Izaera zibila, penala, zein administraboa izan dezaketen gertaeretan arazo garrantzitsuak identifikatzeko gaitasuna.
 • Zuzenbide zibileko, penaleko eta administratiboko oinarrizko kontzeptu eta kategoriak eta haien arteko harremana gogoratzea.
 •  
Ikasketaren emaitzak Edukia Actividad formativa Instrumento de evaluación
Analisirako eta sintesirako gaitasunen eta kontzeptuak erlazionatzeko gaitasunaren garapena erabili.   Zuzenbide Administratiboa: kontzeptua, osaera histotikoa, iturriak eta oinarri kostituzionalak. A-1, A-2, A-4, A-6, A-7. Asistentzia y partehartzea-15% Kasu praktikoak-15% Azken azterketa teoriko-praktikoa teórico/práctico-70%
Arrazonamendu logiko eta koherentearen erabili Zuzenbide Administratiboa: kontzeptua, osaera historikoa, iturriak eta oinarri kostituzionalak. A-2, A-3, A-4, A-5. Asistentzia y partehartzea-15% Kasu praktikoak-15% Azken azterketa teoriko-praktikoa teórico/práctico-70%
Hausnarketa kritikoak erabiliaz eta modu autonomoaz argudiatu.   Zehatzeko ahala. A-1, A-2, A-4, A-5, A-7. Asistentzia y partehartzea-15% Kasu praktikoak-15% Azken azterketa teoriko-praktikoa teórico/práctico-70%
Modu erreflexiboan, kritikoan eta autonomoan argudiatu.   Zuzenbide Administratiboa: kontzeptua, osaera historikoa, iturriak eta oinarri kostituzionalak. A-2, A-4, A-6, A-8. Asistentzia y partehartzea-15% Kasu praktikoak-15% Azken azterketa teoriko-praktikoa teórico/práctico-70%
Sistema arauemaile ezberdinen arteko ezberdintasuna zehaztea, eta sistema horiek baliozkotasun, justizia eta eragigarritasun juridikoaren ikuspuntuetatik konparatzeko eta ebaluatzeko izatea   Antolakuntza administratiboaren motak eta formak. A-1, A-2, A-3, A-4, A-6, A-7. Asistentzia y partehartzea-15% Kasu praktikoak-15% Azken azterketa teoriko-praktikoa teórico/práctico-70%
Argudioak erabiliaz konbentzitzea ondorio sintetikoak ateratzeko garapena  Administrazio egintza, prozedura administratiboa eta helegite administratiboak. El acto, el procedimiento y los recursos administrativos A-1, A-2, A-3, A-4, A-6, A-7. Asistentzia y partehartzea-15% Kasu praktikoak-15% Bukaerako azterketa teoriko-praktikoa 70%
Ideien transmisioan, arazoen analisian eta konponbideen proposamenetan oinarritutako ikaskuntza eraikitzea   Administrazio egintza, prozedura administratiboa eta helegite administratiboak. El acto, el procedimiento y los recursos administrativos A-2, A-4, A-7 Asistentzia y partehartzea-15% Kasu praktikoak-15% Bukaerako azterketa teoriko-praktikoa 70%
Recordar los conceptos y categorías básicas de Derecho civil, penal y administrativo y la relación existente entre todas ellas.   El acto, el procedimiento y los recursos administrativos. A-1, A-2, A-3, A-6. Asistentzia y partehartzea-15% Kasu praktikoak-15% Bukaerako azterketa teoriko-praktikoa 70%
Zuzenbide zibileko, penaleko eta administratiboko oinarrizko kontzeptu eta kategoriak eta haien arteko harremana gogoratzea.   Ofizioz berrikusketa A-1, A-2, A-4, A-5,  A-7. Asistentzia y partehartzea-15% Kasu praktikoak-15% Bukaerako azterketa teoriko-praktikoa 70%
Izaera zibila, penala zein administraboa izan dezaketen gertaeretan arazo garrantzitsuak identifikatzeko gaitasuna.   Ofizioz berrikusketa  A-2, A-4, A-6. Asistentzia y partehartzea-15% Kasu praktikoak-15% Bukaerako azterketa teoriko-praktikoa 70%
Arrazonamendu, interpretazio eta argudiaketa juridikorako tekniketan aritzea.   Ofizioz berrikusketa A-1,  A-2, A-4, A-5, A-7. Asistentzia y partehartzea-15% Kasu praktikoak-15% Bukaerako azterketa teoriko-praktikoa 70%
Antolamendu juridikoaren izaera batua eta egituratua zein arazo juridiko garrantzituetan disziplinarteko ikuspegi batekin aztertzea. Administrazio-jardueraren formak. A-1, A-2, A-3, A-4, A-6. Asistentzia y partehartzea-15% Kasu praktikoak-15% Bukaerako azterketa teoriko-praktikoa 70%
Izaera zibila, penala, zein administraboa izan dezaketen gertaeretan arazo garrantzitsuak identifikatzeko gaitasuna.   Administrazio-jardueraren formak. A-2, A-4, A-7. Asistentzia y partehartzea-15% Kasu praktikoak-15% Bukaerako azterketa teoriko-praktikoa 70%

Gora

Metodologia

Metodologia - Jarduera Ordu presentzialak Ordu ez presentzialak
A-1 Klase teorikoak 30  
A-2 Praktikak 15 30
A-3 Eztabaidak, amankomunean jartzea, talde-tutoretzak 15  
A-4 Lanak egitea    
A-5 Materialaren irakurketa   7
A-6 Banakako ikasketa    51
A-7 Azterketak, ebaluazio probak 2  
A-8 Banakako tutoretzak    
Osotara 62 88

Gora

Ebaluazioa

Ikasketaren emaitzak Ebaluazio sistemak Pisua (%) Izaera berreskuragarria
 R142,R145,R23,R44,R207,R47  Lanak eta kasu praktikoak egitea.  30 %  EZ
 R142,R145,R23,R40,R20,R16,R44, R1,R207,R47,R18  Bukaerako azterketa (parte teoriko bat eta kasu praktiko bat edo gehiago izanen du). Azterketa teorikoan galdera batean 0 kalifikazioa izanda, edo galdera bat erantzun Gabe utzita, ikasgaia ez da gaindituko. Partehartzea eta praktiken notak gehitu ahal izateko, gutxienez 4/10ko kalifikazioa lortu behar da azterketa teorikoan. Aukera izanen da azterketa partziala egiteko, izaera berreskuragarririk gabe  60 %  BAI Azterketa partziala eginen balitz, honek EZ DU IZAERA BERRESKURAGARRIRIK IZANGO.
 R40,R16,R1,R18 Saio presentzialetan (teorikoak zein praktikoak) bertaratze aktiboa  10 %  EZ

Gora

Gai-zerrenda

1go Gaia. Administrazio Zuzenbidea eta bere hastapen konstituzionalak 1 Administrazio Zuzenbidearen osaera historikoa. 2. Administrazio Zuzenbidearen Kontzeptua. 3. Administrazio Zuzenbidearen printzipio konstituzionalak. 4. Administrazio Zuzenbidearen erregimena.                    4. 1. Legezkotasun printzipioa.                    4. 2. Ahal administratiboak.                    4. 3. Norbanakoen bermeak.
2. Gaia. Administrazio Publikoak eta Herritarrak 1. Administrazio Publikoaren kontzeptua.                    1. 1. Definizioa.                    1. 2. Pertsonifikazio juridikoa eta administrazio organoak. 2. Lurralde Administrazioak. 3. Lurralde oinarririk ez duten administrazioak                    3. 1. Korporazio administrazioak.                    3. 2. Administrazio instumentalak.                             A. Erakunde administrazioak.                             B. Administrazio independenteak. 4. Herritarrak
3. Gaia. Administrazio zuzenbidearen iturriak (I). Konstituzioa eta hierarkizatu gabeko arautzetasuna 1. Iturri-sistema 2. Konstituzioa. 3. Legeak eta Gobernuaren lege lerruneko arauak 4. Gobernuaren lege lerruneko arauak.                    4. 1. Lege dekretuak                    4. 2. Legegintzazko dekretuak 5. Hierarkizatu gabeko arautzetasuna 5. 1. Ohitura, aurrekasua eta administrazio eginera. 5. 2. Zuzenbidearen printzipio orokorrak. 5. 3. Jurisprudentzia.
4. Gaia. Administrazio zuzenbidearen iturriak (II): Erregelamendua. 1. Erregelamenduaren kontzeptua.                    1. 1. Definizioa: legearekiko menpekotasuna.                    1. 2. Administrazio ekintzekiko ezberdintasuna                    1. 3. Erregelamenduak egiteko ahala.                    1. 4. Arau-eragingarritasuna: banakako indargabeezintasuna. 2. Erregelamendu motak. 3. Erregelamenduak egiteko prozedura. 4. Legez kanpoko erregelamenuen kontrola.
5. Gaia. Administrazio egintza (I): Kontzeptua eta egintza motak. 1. Kontzeptua. 2.. Antzeko figurekin ezberdintasunak                    2. 1. Egintza politikoak edo gobernu egintzak.                    2. 2. Erregelamenduekiko ezberdintasunak 3. Egintza motak, subjektuak direla eta sailkatuak                    3. 1. Egintza orokorrak eta singularrak.                    3. 2. Aldebakarreko egintzak eta aldebiko egintzak. 4. Egintza motak, prozeduran duten posizioarekiko eta  beren aurkaratzetasunarekiko sailkatuta.                    4. 1. Administrazio bidea agortzen duten egintzak (egoera sortzen duten egintzak).                    4. 2. Egintza irmoak. Irmotasuna eta errekurtsoa ezartzeko ezintasuna.                    4. 3. Behin betiko egintzak eta izapide egintzak. 5. Egintza motak, sortzen duten ondorioen arabera: aldeko egintzak, kargak ezartzen dituzten egintzak eta efektu bikoitzeko egintza edo egintza mistoak. 6. Araututako egintzak eta zuhurtziagabekeriazko egintzak                    6. 1. Administrazio zuhurtziagabekeria                    6. 2. Kontzeptu juridiko zehaztugabeak.                    6. 3. Zuhurtziagabekeria kontrolatzeko teknikak. 7. Egintza motak, formaren arabera: Egintza espresuak eta alegiazko egintzak.
6. Gaia. Administrazio Egintza (II): Eragingarritasuna, betearazpena eta baliogabetasuna.  1. Baliozkotasun presuntzioa. 2. Administrazio egintzen eragingarritasuna. 3. Administrazio egintzen jakinarazpena eta argitaratzea. 4. Administrazio egintzen betearazpena:                    4. 1. Printzipio orokorrak.                    4. 2. Nahitaezko betearazpenerako bitartekariak. 5. Administrazio egintzaren baliogabetasuna:                    5. 1. Zuzenbide osoko deuseztasuna          5.2. Deuseztagarritasuna eta  baliogabetzailea ez den irregulartasuna 
7. Gaia. Administrazio prozedura (I):  aspektu orokorrak. 1. Kontzeptua, prozedura motak eta erregulazioa. 2. Subjektuak administrazio prozeduran                    3. 1. Administrazio organoak.                    3. 2. Interesdunak. 3. Prozeduraren hasiera. 4. Prozeduraren garatzea edo instrukzioa.
8.  Gaia. Administrazio prozedura (II): prozeduraren amaiera. 1. Amaiera forma anormalak: atzera egitea, uko egitea, iraungitzea. 2. Prozeduren ebazpen espresua 3. Hitzarmenezko amaiera. 4. Alegiazko amaiera: administrazio isiltasuna
9. Gaia. Administrazio egintzen berrikuspena administrazio bidean (I): administrazio errekurtsoak. 1. Administrazio errekurtsoak eta motak. 2. Gora jotzeko errekurtsoa. 3. Berraztertzeko errekurtsoa. 4. Berrikuspeneko errekurtsoa. 5. Errekurtsoaren prozedura          5. 1. Hasiera.          5.2 Garapena, bereziki errekurritutako egintzaren etendura.          5. 3. Amaiera.
10. Gaia. Administrazio egintzen berrikuspena administrazio bidean (II):  ofiziozko berrikuspena. 1. Zuzenbide osoz deusez diren egintzen eta xedapenen ezeztapen zuzena.                    1. 1. Oinarria eta objektua.                    1. 2. Berrikuspen-prozedura. 2. Egitntza deuseztagarrien berrikusena eta kaltegarritasun errekurtsoa. 3. Administrazio egintzen ezeztapena. 4. Akats material eta aritmetikoen zuzentzea.  5. Administrazio berrikuspenaren mugak.
11. Gaia. Administrazioarekiko auzien jurisdikzioa eta administrazioarekiko auzien prozedura. 1. Administrazio jardueraren control judiziala. 2. Administrazioarekiko auzien jurisdikzioa.                    2. 1. Eremu funtzionala.                    2. 2. Jurisdikzio organoak. 3. Administrazioarekiko auzien prozeduraren subjektuak. 4. Administrazioarekiko auzi errekurtsoaren objektua.
12. Gaia. Administrazioarekiko auzien prozedura. 1. Administrazioarekiko auzien prozedura, orokorrean. 2. Administrazioarekiko auzien prozedura arrunta. 3. Errekurtso sistema administrazioarekiko auzien ordenean.                    3. 1. Orokorrean                    3. 2. Apelazio-errekurtsoa.                    3. 3. Kasazio-errekurtsoak 4. Administrazioarekiko auzi epaien betearaztea.
13. Gaia. Administrazio jardueraren formei hurbilketa. 1. Administrazio jardueraren motak: mugatze jarduera, zerbitzu publikoko jarduera, dzuztapen jarduera, desjabetze jarduera. 2. Administrazio elektronikoa. 2. 1. Administrazio elektronikoaren kontzeptua. 2. 2. Administrazio elektronikoaren printzipio juridikoak. 2. 3. Herritaren eskubideak administrazio elektronikoa dela eta. 2. 4. Sinadura elektronikoa.. 3. Datu pertsonalen babestea.
14. Gaia. Zehatze jarduera administratiboa (I): oinarria eta printzipioak. 1. Administrazioaren zehatze-ahala: eboluzioa, oinarria eta kontzeptua. 2. Zehatze prozeduraren printzipioak.                    2. 1. Zehatze sistema konfiguratzen duten printzipioak.                             A. Legezkotasun printzipioa eta lege erreserba                             B. Tipikotasun printzipioa.                             C. Preskriptzio printzipioa.                    2. 2. Zehatze sistemaren esleitze printzipioak.                             A. Erruduntasun edo erantzukizun printzipioa.                             B. Proportzionaltasun printzipioa.                             C. Non bis in ídem printzipioa. 3. Arau hauste administratiboak. 4. Administrazio zehapenak.                    4. 1. Kontzeptua.          4. 2. Zehapen motak eta neurri erantsiak.
15. Gaia. Zehatze jarduera administratiboa (II): zehatzeko prozedura. 1. Zehatzeko prozedura administratiboaren printzipioak. 2. Zehatzeko prozedura administratiboaren faseak. 3. Zehapenen betearatzetasuna.

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


 • COSCULLUELA MONTANER, L., Manual de Derecho Administrativo, Thomson Reuters, azken edizioa
 • AAVV., Lecciones y materiales para el estudio del Derecho Administrativo, tomo I, tomo III vol. I, tomo IV, ed. Iustel
 • SANTAMARÍA PASTOR, J. A., Principios de Derecho Administrativo General, 2 vols. Ed. Iustel, Madrid, azken edizioa.
 • PARADA VAZQUEZ, R., Adminstrazio Zuzenbidea, I, Zati Orokorra, Bilbo: Deustuko Unibertsitatea, 1996.
 • ARZOZ, X., Administrazio-Zuzenbidearen Hastapenak, Bilbo: Euskal Herriko Unibertsitatea-Universidad del País Vasco, 2006.
 • PARADA VAZQUEZ, R., Derecho Administrativo I, Parte General, Madrid: Marcial Pons, azken edizioa.

 

Bibliografía osagarria

 • García de Enterría, E. y Fernández Rodríguez, T. R., Curso de Derecho Administrativo, 2 vols., Civitas, Madrid.
 • González Navarro, F., Derecho Administrativo Español, ed. EUNSA, Pamplona.
 • González Pérez, J y González Navarro, F., Comentarios a la Ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas y procedimiento administrativo
 • Nieto, A., Derecho administrativo sancionador, 4ª ed., Tecnos, Madrid, 2004.Muñoz Machado, S., Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General, ed. Iustel, Madrid.

Gora

Hizkuntzak

Euskara

Gora

Non emango den

NUPeko Ikasgelategia.

Gora