Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2020/2021 | Beste urte batzuk:  2019/2020  |  2018/2019  |  2017/2018  |  2016/2017 
Zuzenbidean Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 351105 Irakasgaia: EKONOMIAREN HASTAPENAK
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 1º S
Saila: Ekonomia
Irakasleak:
GALARZA PRIETO, ENRIQUE   [Tutoretzak ] LERA LOPEZ, FERNANDO (Resp)   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Oinarrizko / Ekonomia

Gora

Deskripzioa/Edukiak

 

 

Ikasgai honek Ekonomiaren inguruko oinarri eta kontzeptu orokorrak eskaini nahi dizkio ikasleari, Zuzenbidearen arlora bideratzen delarik. Baita ere, ikasgai honen ulertzeak ikasleek aurrerago izango dituzten beste ikasgaien ulermena ahalbideratuko du

 

 

Gora

Gaitasun orokorrak

Ikasgai honen bidez ikasleak barneratu beharko dituen konpetentziak honakoak dira:

  • Analisi eta sintesi gaitasuna
  • Antolaketa eta plangintza gaitasuna
  • Arazoen konponketarako gaitasuna
  • Informazioaren kudeaketarako gaitasuna

Gora

Berariazko gaitasunak

Ikasgai honen bidez ikasleak honako konpetentzi espezifiko hauek barneratuko ditu:

  • Ekonomia arloko informazio iturriak eta informazio herramintak erabiltzen jakitea.
  • Gerta daitezkeen fenomeno eta prozesuen aurrean ikasleak bakarrik jokatzeko ahalmena eskuratzea.
  • Arlo ezberdinetan informazio eta komunikazio teknologiak erabiltzen jakitea.

Gora

Ikasketaren emaitzak

Gaiarekin lotutako idazkiak zuzenki egitea

Irakasgaia gainditzeko plangintza egokia zehaztea

Berezko ondorio eta iritzi zientifikoak izatea

Mota ezberdineko ariketa eta frogak gainditzea

Afera ekonomiko nagusienak ezagutu eta ulertzea

Gora

Metodologia

 

Jarduera hezigarriak Ordu presentzialak Ordu ez presentzialak
A-1 Klase teorikoak 43  0
A-2 Praktikak 30 15
A-3 Lanen elaborazioa    20
A-4 Banakako tutoretzak  2  0
A-5 Materialaren irakurketak   20
A-5 Ikasketa indibiduala    26
A-6 Azterketak, frogak 2  
     
...    
Osotara 60 90

Gora

Ebaluazioa

 

 

Ikasketaren emaitza
Ebaluazio-sistema
Pisua (%)
Izaera berreskuragarria
 R142, R20, R167, R107  Azterketa finala 50  Bai. Ez ohiko/berreskuratze ebaluazioan parte hartu ahal izateko.
R142, R145, R138, R20, R5, R6  Lanen aurkezpen eta elaborazioa eta ikasturtean zehar eginiko frogak 45  ez
R145, R138, R20, R5  Parte hartze gelan 5  ez
       

 

Kalifikazio azkenak hiru osagai ditu:

 

Azterketa finala: Irakasgaiaren funtsezko adigaien ulermen maila eta erabiltzeko gaitasun maila zehazteko azterketa finala eginen da. Osotara, notaren %50a  izanen dia. Ez ohiko ebaluazio/berreskuratzean parte ahal izateko.  

 

Lanen aurkezpenak: sehilekoan zehar lan praktiko, ariketak eta zenbait froga eginen dira, tartean, gelan aurkeztu beharreko talde lan bat. Gainera, eskola praktikoetan egindako zenbait jarduera ere kontuan hartuko dira. Osotara, lan praktiko eta ariketa hauen balioa nota azkenaren %25a izanen da, eskoletara joatearekin batera kontuan harturik. Ez ohiko deialdiarentzat, lan hauek ezin dira berreskuratu. Ikasturtean zehar egindako idatzizko frogek nota azkenaren %20a osatuko dute, ezin dira berreskuratu

 

Azkenik, ikasleak gelan izan duen parte hartze aktiboaren ebaluazioari notaren %5a dagokio. Ebaluazio hau ezin da berreskuratu. 

Gora

Gai-zerrenda

 

 

1. GAIA: Oinarrizko kontzeptuak

1.1.¿Zer da ekonomia?

1.2. Urritasuna eta eraginkortasuna

1.3. Antolaketa ekonomikoaren hiru arazoak

 

2. GAIA: Kontsumitzaileen portaera

2.1. Hautapena eta asegarritasunaren teoria

2.2. Baliabideen eskaintza, ondasunen eskaria.

2.3. Kontsumitzaileen soberakina

2.4. Balioaren paradoxa

 

3. GAIA: Enpresa baten ekoizpen erabakiak

3.1. Enpresa: oinarrizko kontzeptuak. Ekoizpen funtzioa. Guztirako ekoizpena, bataz bestekoa eta erantsia. Etekin beherakorren legea. Eskalako etekinak. Epe luzea eta epe laburra. Aldaketa teknologikoa.

3.2. Kostuen Analisi Ekonomikoa. Guztirako kostua: finkoa eta aldakorra.

3.3. Lehia perfektua

3.4. Enpresa lehiakorraren erabakiak

 

4. GAIA: Oreka lehia merkatuetan

4.1. Eskariaren taula

4.2. Eskaintzaren taula

4.3. Eskaintzaren eta eskariaren arteko oreka

 

5. GAIA: Merkatuaren hutsuneak eta eskuhartze publikoa

5.1. Estatuaren zeregin ekonomikoa: esleipena, banaketa eta egonkortasuna.

5.2. Eraginkortasuna

5.3. Herri ondasunak

5.4. Kanpo eraginak  

5.5. Ekitatea

5.6. Hazkundea eta egonkortasun makroekonomikoak

 

6. GAIA: Merkatuko Interferentzia eta eraginkortasun ezak

6.1. Prezioen kontrola

6.2. Gutxieneko soldatak eta lan eskaintzaren kontrola

6.3. Zergak: eraginkortasun galera berreskuraezina

 

7. GAIA: Lehia inperfektua eta monopolioaren arazoa

7.1. Lehia inperfektuaren patroiak

7.2. Diru sarrera erantsia

7.3. Nola maxizatzen ditu diru sarrerak monopolista batek?

 

8. GAIA: Oligopolioa eta monopolio-lehia

8.1. Lehiatzaile inperfektuen jokabidea

8.2. Enpresa handien jokabidea

8.3. Lehia inperfektuari buruzko balantzea

 

9. GAIA: Lan merkatua eta langabezia

9.1. Ziklo ekonomikoak

9.2. Langabezia

 

10. GAIA: Hazkunde ekonomikoa eta eskaintza agregatua

10.1. Herrialdeen hazkundearen joerak

10.2. Eskaintza agregatuaren funtsak

 

11. GAIA: Orekaren doktrina klasikoa

 

12. GAIA: Teoria makroekonomiko Keynesiarra

 

13. GAIA: Ekonomia Politikoa eta política ekonomikoa

13.1. Funtsak

13.2. Zentzuzko iguripenak

13.3. Ondorioak makroekonomiarako

13.4. Langabezia

13.5. Ondorioak polítika ekonomikorako

 

14. GAIA: Gastu publikoa ongizatearen estatuan

15. GAIA: Diru sarrera publikoak: zergak

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


 

 

- M. Zurbano   'MIkroekonomia'  UEU (apunteak)

- R. Edwards eta S Bowles 'Ekonomiarako Sarrera' UPV-EHU (apunteak)

- Nieto, J. (2006): «Decisiones y Mercados. Una Introducción a la Economía». Ed Pirámide, (2ª edición)

- Parkin, M. (2010): «Economics». Pearson

- Krugman, P., Wells, R y Olney, M. (2015). Fundamentos de Economía. Ed. Reverte

Gora

Hizkuntzak

Euskera

Gora