Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellanoEnglish | Ikasturtea: 2022/2023 | Beste urte batzuk:  2021/2022  |  2020/2021  |  2019/2020  |  2018/2019 
Gizarte Lanean Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 304201 Irakasgaia: HISTORIA SOZIAL ETA POLITIKO GARAIKIDEA
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 2º S
Saila: Giza eta Hezkuntza Zientziak
Irakasleak:
SATRUSTEGUI ANDRES, IMANOL   [Tutoretzak ] BUCES CABELLO, FRANCISCO JAVIER (Resp)   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Oinarrizko formakuntza / Historia

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Historia Sozial eta Politika Garaikidea

Gora

Gaitasun orokorrak

Oinarrizko gaitasunak
1.OG - Ikasleek bigarren hezkuntza orokorreko oinarritik abiatzen den ikasketa-arlo batean ezagutzak dituztela eta ulertzen dituztela frogatu izatea, eta nahiz eta testu- liburu aurreratuetan laguntza bilatu, beren ikasketa- alorreko abangoardiatik datozen ezagutzak dauzkatela adierazten duten zenbait alderdi kontrolatzeko mailan daudela frogatzea.

3. OG - Ikasleek (normalean beren ikasketen arloko) datu aipagarriak bildu eta interpretatzeko gaitasuna izatea, arlo sozial, zientifiko edo etikoari buruzko gai aipagarrien gaineko gogoeta hartuko duten iritziak emateko.

5. OG Ikasleek geroko ikasketak autonomia maila handiarekin hasteko beharrezkoak diren ikasketarako abileziak garatu izatea.

Gaitasun orokorrak
1. GO Hainbat ikasketa-arlotako ezagutzak ulertzeko gaitasuna testu-liburu aurreratuetan oinarrituta, eta beren ikasketa-arloko ezagutza aurreratuak dauzkatela adierazten duten alderdiak sartzea.

2.GO-Beren ezagutzak Gizarte Laneko eginkizunetan modu profesionalean aplikatzen jakitea, eta beren ikasketa arloaren barruan arrazoibideak prestatzearen eta defendatzearen bidez, eta arazoen ebazpenaren bidez frogatzen diren gaitasunak edukitzea.

11.GO- Pertsona, talde eta komunitateen artean bitartekaritza egiteko gaitasuna.

Gora

Berariazko gaitasunak

1GE - Gaur eguneko gizarteen egitura eta dinamika aztertzeko beharrezkoak diren diziplina-ezagutzak lortzeko eta menderatzeko gaitasuna, eta horien artean fenomeno sozialen konplexutasuna aztertzeko gaitasuna, diziplina anitzeko ikuspegi bat erabiliz.

2GE - Gizarte langilea zer gizarte arazo eta beharretan esku-hartzen ari den, horiexek identifikatu eta aztertzeko gaitasuna.

Gora

Ikasketaren emaitzak

Etorkizuneko profesionalek ezagutzen dute eta azaltzen badakite, idatziz zein ahoz, Europan eta Espainian politika sozialak sortzen diren eta gizarte-laguntzaren profesionalizatzea gertatzen den testuinguru historikoa, hauen bilakaera eta gaur egungo egoera ulertzeko

Gora

Metodologia

Jarduera hezigarriak Ordu presentzialak Ordu ez presentzialak
Eskola teorikoak 42  
Eskola praktikoak 14  
Lan idatziak eta, behar izatekotan, hauen ahozko aurkezpena   40
Bakarka ikastea   50
Tutoretzak 2  
Ahozko edo idatzizko azterketak 2  
GUZTIRA 60 90
     

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera daitekeen edo ez Errekupera
daitekeen ehunekoa
Eskatzen den
nota minimoa
          IE2, IE3 Lan praktikoak, behaketa, proposamena, eta bere kasuan, ebaluazioa     45                   Ahozko eta/edo idatzizko probaren bidez berreskura daiteke     70                        %25ek 10etik 4ko edo hortik gorako nota behar du
IE1, IE3, IE4 Ahozko zein idatzizko frogak, partzialak edo ikasgai osokoak 50 Idatzizko probaren bidez berreskura daiteke 100 10etik 4ko edo hortik gorako nota behar da
IE3 Bertaratzea eta klasean parte hartzea, edota izatekotan, enpresareb edo elkarte batean 5   0  
  GUZTIRA 100   81,5  
           

 

 

 

Gora

Gai-zerrenda

1. GAIA.- IRAULTZA INDUSTRIALA ETA NEKAZARITZA GIZARTEEN ERALDAKETAK.
2. GAIA.- IRAULTZA LIBERALEN ZIKLOA (1789-1848) ETA EUROPAKO POLITIKA 1870EKO HAMARKADARA ARTE.
3. GAIA.- LANGILEEN MUGIMENDUAREN AGERPENA.MARXISMOA ETA ANARKISMOA.KAPITALSIMOAREN BILAKAERA 1873RA ARTE. LANGILEEN NAZIOARTEKO ELKARTEAK.
4. GAIA.- II. IRAULTZA INDUSTRIALA. DINAMIKA POLITIKOA ETA INPERIALISMOAREN HEDAPENA 1914RA ARTE.
5. GAIA.- GERRA HANDIA IRAULTZA SOBIETARRA (1917) FAXISMOAREN JAIOTZA (1922).
6. GAIA.- MENDEBALDEKO DEMOKRAZIAK GERRARTEKO ALDIAN ITALIAKO ERREGIMEN FAXISTA. HOGEITA HAMARREKO DEPRESIO HANDIA ETA ALEMANIAKO NAZISMOA ESPAINIAKO II. ERREPUBLIKA.
7. GAIA.- BIGARREN GERRA MUNDIALA ETA GERRAOSTEKO MUNDUA GERRA HOTZA ETA NAZIOARTEKO HARREMANAK. NBEa. DESKOLONIZAZIOA ETA GARAPEN BIDEAN DAUDEN HERRIALDEAK.
8. GAIA.- HAZKUNDE EKONOMIKOA ETA ERALDAKETA SOZIALAK GAURKO MUNDUAN. ONGIZATEAREN ESTATUA. GURE GARAIKO MUNDUA ETA GLOBALIZAZIOA.
9. GAIA.- AUZI SOZIALAK ETA EKONOMIKOAK ESPAINIA GARAIKIDEAN.

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


-Aróstegui,J., Buchrucker,C. eta Saborido, J. (zuz.): El Mundo contemporáneo: Historia y problemas, Bartzelona, Crítica, 2001.
-Bayly, C.A., El nacimiento del mundo moderno 1780-1914, Madril, SXXI, 2010
-Calvocoressi, P.: Historia política del mundo contemporáneo. De 1945 a nuestros días, Madril, Akal, 1987
-Carpenter, J. eta Lebrun, F. (zuz.): Breve Historia de Europa, Madril, Alianza 1994
-Casanova, J.: Europa contra Europa 1914-1945. Bartzelona, Crítica, 2011
-Cipolla, C., Historia económica de Europa. Madril. Aguilar, 1973-80, 6 liburuki
-Comín, F., Hernández, M., Llopis, E., Munduaren historia ekonomikoa. X.-XX Mendeak, Bilbo, EHU-UPV, 2013
-Fischer, W., Historia económica mundial del siglo XX. Bartzelona. Crítica 1985-86, 6 liburuki.
FONTANA, J. (2019). Capitalismo y democracia, 1756 - 1848. Cómo comenzó el engaño. Barcelona: Crítica.
- Historia de Europa, Madril, Siglo XXI, 1974-83.
- Historia Universal. Madril, Siglo XXI,1970-86, 26. liburutik 36.ra arte
- Historia Universal del siglo XX. Madril, Historia 16, 36 liburuki.
-Hobsbawm, E.J.: La era de las revoluciones (1789-1848), Bartzelona, Crítica, 2011
-Hobsbawm, E.J.: La era del capitalismo (1848-1875), Bartzelona, Crítica, 1994
-Hobsbawm, E.J.: La era del imperio (1875-1914), Bartzelona, Crítica, 2005.
-Hobsbawm, E.J.: Historia del siglo XX. 1914-1991, Bartzelona, Crítica, 1995
-Joll, J.: Historia de Europa desde 1870. Madril, Alianza, 1983.
- Kershaw, Ian, Ascenso y crisis. Europa 1950-2017: un camino incierto, Barcelona: Crítica, 2019
-Kinder, H. eta Hilgemann, W.: Atlas histórico mundial. Madril, Alhambra, 1982, 2 liburuki.
-Mammarella, G.: Historia de Europa contemporánea (1945-1990). Bartzelona, Ariel, 1990.
-MARKS, R., Mundu Modernoaren sorrera. Kontakizun global eta ekologiko bat, XV. Mendetik XXI. Mendera arte, EHU, Bilbo, 2015.
-Osterhammel, J., La transformación del mundo. Una historia global del siglo XIX, Barcelona, Crítica, 2017
-Tusell, J. eta beste batzuk: Historia política y social moderna y contemporánea. Madril, UNED,1988.
-Villares, R. eta Bahamonde, A.: Gaur egungo mundua XIX. eta XX. mendeak. Bilbo, EHU, 2001.

Gora

Hizkuntzak

Euskara

Gora

Non emango den

Nafarroako Unibertsitate Publikoko Arrosadiko campusean. Zer ikasgelatan izango den jakiteko, begiratu Giza, Gizarte eta Hezkuntza Zientzien Fakultatearen web-orrialdean.

Gora