Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellanoEnglish | Ikasturtea: 2023/2024 | Beste urte batzuk:  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021  |  2019/2020 
Gizarte Lanean Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 304102 Irakasgaia: OINARRI PSIKOLOGIKOAK: GIZABANAKOA ETA GIZARTE INGURUNEA
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 1º S
Saila: Osasun Zientziak
Irakasleak:
CASANOVA LAMOUTTE, ELSA MILAGROS (Resp)   [Tutoretzak ] BIDAURRAZAGA ANGULO, ENARA   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Gizarte Estrukturen eta Giza Portaeraren Oinarrizko ezagutza

Gora

Gaitasun orokorrak

CG1 - Giza portaerari eta gizarte-inguruneari buruzko ezagutzak aplikatzen ditu bere analisietan.

CG2 - Gizarte-errealitateari, gizarte-arazoei eta gizarte-laneko diziplinari buruzko ezagutza sortzen du.

CG8 - Pertsonak laguntzen ditu euren beharrak, ikuspegiak eta eskaerak adierazteko gai izan daitezen. 

CG13 - Erakundearen barruan, gainbegiratuta eta lagunduta, bere praktika arduratsu kudeatzen du. 

CB1 - Ikasleek bigarren hezkuntza orokorreko oinarritik abiatzen den ikasketa-arlo batean ezagutzak dituztela eta ulertzen dituztela frogatu izatea, eta nahiz eta testu- liburu aurreratuetan laguntza bilatu, beren ikasketa- alorreko abangoardiatik datozen ezagutzak dauzkatela adierazten duten zenbait alderdi kontrolatzeko mailan daudela frogatzea.

CB2 - Ikasleek beren ezagutzak beren lanetan edo bokazioetan modu profesionalean aplikatzen jakitea, eta beren ikasketa arloaren barruan arrazoiak prestatzearen eta defendatzearen bidez, eta problemen ebazpenaren bidez demostratzen diren gaitasunak edukitzea.

CB4 - Ikasleek informazioa, ideiak, arazoak eta konponbideak transmititu ahal izatea publiko espezializatu bati zein espezializatu gabeari

CB5 - Ikasleek geroko ikasketak autonomia maila handiarekin hasteko beharrezkoak diren ikasketarako abileziak garatu izatea.

Gora

Berariazko gaitasunak

CE3 - Premiei aurre egiteko sareak garatzen laguntzeko eta planifikatutako emaitzen alde lan egiteko gaitasuna, pertsonekin batera eskura eta gara ditzaketen laguntza-sareak aztertuz.

CE9 - Zaurgarritasun eta arrisku sozialeko egoeretan identifikatzea eta jardutea

CE13 - Pertsona, familia, talde, erakunde eta komunitateekin esku hartzeko gaitasuna, haien beharrei, egoerei, arriskuei, lehentasunezko aukerei eta baliabideei buruzko erabakiak hartzeko orduan ahalduntzeko. 

CE16 - Taldeak antolatzea, pertsonen, familien, taldeen, erakundeen eta komunitateen interesak defendatzeko.

CE22 - Gatazkak identifikatzea eta kudeatzea.

Gora

Ikasketaren emaitzak

Ikasleak irakasgaian hartu behar dituen gaitasunak zehaztea da Ikasketaren emaitza. Hiru maila ezartzen dira:

R1 - Ezin hobea: gaitasunen  %  100 hartzea, eta maisutasuna gaitasunen % 75etan gutxienez ere.

R2 Erdi mailakoa: irakasgaiaren bidez lortu nahi diren gaitasun gehienak hartzea, eta maisutasuna  tituluaren gaitasun espezifikoei dagozkien gaietan.

R3 - Eskasa: tituluaren gaitasun espezifikoei dagozkien gaiak behar adina ez hartzea.

Ikasle batek GAI kalifikazioa lortzen du ikaskuntza maila ezin hobea edo erdi mailakoa baldin bada.

Ikasketaren emaitza hauek irakasgaian modu honetan zehaztuko dira. EMAITZAK:

IE1. Arreta goiztiarrari buruzko oinarrizko ezagupenak biltzea. Oinarrizko prozesu psikologikoak identifikatzea eta deskribatzea. Lehen haurtzaroko nortasunaren eta ikaskuntzaren funtzionamenduaren oinarriak adieraztea.

IE2. Bai jende espezializatuari eta bai espezializatu gabeari ideiak, arazoak eta konponbideak deskribatzea, ebaztea eta adieraztea (4. OG, 2. GE).

IE3. Arreta goiztiarraren oinarriak, prozesu psikologiko oinarrizkoen funtzionamendua, ikasketaren gakoak eta nortasunaren eraikuntza  zehaztu, ezarri eta aplikatu ahal izatea (2. OG, 2. GO, 10. GO, 3. GE eta 8. GE).

IE4. Berrikuntza sustatzeko ikasgelako-praktiken gainean arrazoitzeko, analizatzeko eta gogoeta egiteko gaitasuna aplikatua izatea (5. GO, 4. GE eta 5. GE).

IE5. Ideiak diseinatzen, komunikatzen eta transmititzen jakitea, irtenbideak bilatu ahal izateko (4. OG). Geroko ikasketak autonomia maila handiarekin hasteko beharrezkoak diren ikasketa-trebetasunak identifikatzea (5. OG).

IE6.Ikasgelan eta hortik kanpora bizikidetza adieraztea eta diseinatzea, eta gatazkak modu baketsuan konpontzeari ekitea (3. GO, 4. GO). Ikasketa eta bizikidetza testuinguruak identifikatzea eta balioestea, sistematikoki (3. GO).

Gora

Metodologia

 

5.1. Irakasteko metodoak

Kodea Deskribapena
IM1 Azalpen magistrala osoko bilkuretan.
IM 2 Elkarreragina talde handian.
IM 3 Elkarreragina talde ertainean.
IM 5 Banakako elkarreragina: ikasketa autonomorako egitekoak eta jarraibideak.

 

5.2 Actividades formativas

Código Denominación Presencial No presencial
AF1 Clases teóricas (fundamentación, ejemplificaciones, aplicaciones contrastadas y desarrollos) 35  
AF2 Clases prácticas o, en su caso, prácticas externas 15 10
AF3 Elaboración de trabajos y, en su caso, presentación oral 2 30
AF4  Estudio autónomo del estudiante   50
AF5  Tutorías 5  
AF6  Exámenes orales o escritos 3  
  TOTAL HORAS 60 90

 

Gora

Prestakuntza jardueren-gaitasunen/ikaskuntzaren emaitzen arteko erlazioa

  Competencias
Actividad Básicas Generales Específicas
AF1 CB1 CG1, CB2, CG8, CG13 CE3, CE9, CE13, CE16, CE22
AF2 CB2, CB5 CG1, CB2, CG8, CG13 CE3, CE9, CE13, CE16, CE22
AF3 CB2, CB4, CB5 CG1, CB2, CG8, CG13 CE3, CE9, CE13, CE16, CE22
AF4 CB1, CB5 CG1, CB2, CG8, CG13 CE3, CE9, CE13, CE16, CE22
AF5 CB1, CB5 CG1, CB2, CG8, CG13 CE3, CE9, CE13, CE16, CE22
AF6 CB1, CB2, CB4, CB5 CG1, CB2, CG8, CG13 CE3, CE9, CE13, CE16, CE22

Gora

Hizkuntzak

Euskara 

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
         
IE1, IE2, IE3, IE4, IE5, IE6  Jarduerak eta paper-zorroa edo portafolioa %10 Ez Ez
IE1, IE2, IE3, IE4, IE5, IE6 Lan praktiko eta aplikatuen burutzea %20 EZ Ez
IE1, IE2, IE3, IE4, IE5, IE6 Bukaerako azterketa idatzia, test modukoa %70 Errekuperatzeko modukoa, idatzizko proba bat eginez Azkeneko kalifikazioan ponderatu ahal izateko gutxieneko nota 3,5
    Ordu kopuru totala %100 %70  

 

Azterketei buruzko informazio gehigarria:

* Idatzizko azken proban, ikasleek gai izan behar dute ikasgaiak
berarekin dakartzan funtsezko kontzeptuak identifikatzeko, definitzeko eta deskribatzeko.

* Proba honen bidez, ikasleak hezkuntza eta komunitate mailei buruz ikasitako oinarrizko kontzeptu psikologikoak ezagutzeko duen gaitasuna erakutsi beharko du. 7 puntuko balioarekin, hau da, % 70 ekoarekin, proba edo ohiko azterketa Giza eta Gizarte Zientzien Fakultateak adierazitako egunean egingo da.

* Ikasgaia gainditzeko, amaierako proba gainditu beharko da, gutxienez 10etik 5eko kalifikazioarekin, hau da, 7,00 puntutik 3,50 ekoarekin.

* Proba gainditu ez duen ikasleak errekuperazio-azterketaren deialdian gainditu beharko du, eta ikasgaiaren eduki orokorrari buruzko idatzizko proba bakar baten bidez aztertuko da, Giza eta Gizarte Zientzien Fakultateak adierazitako egunean.

* Lortutako ebaluazio jarraituaren ehunekoa ( Lan teorikoak, % 10; Lan praktikoak, % 20) amaierako probaren amaierako kalifikazioari gehituko zaio, baldin eta gainditu bada.

* Eginkizunak ¿ Lan teorikoak eta praktikoak ¿ Irakasleak esleitutako egunetan soilik onartuko dira.

* Aurreneko ikasturtean burututako bakarkako eta taldeko lanak ebaluaziorako ez dira gordetzen.

.

 

Gora

Edukien azalpen laburra

Ikasketa-Plan ofizialaren arabera, irakasgai honen edukiak dira: Oinarri Psikologikoak: banakoa eta sozial erdia erlazionatuta daude ikerketarekin: informazio-hartze prozesuak; eskuratze-prozesuak, biltegiratze eta informazio-belaunaldia; identitate pertsonaleko prozesuak eta ezagutzako eta balioespen sozialeko Prozesuak. Oinarri psikologikoak: gizabanakoa eta gizarte ingurua irakasgaiaren edukiek kontuan hartzen dituzte gizabanakoaren identitatearen eta gizarte identitatearen, testuinguru guztietako gizarte errealitatearen eta talde-jokabidea zehazten duten faktoreen irakaskuntza eta ikaskuntzari, ulertzeari, analisiari eta ebaluazioari euskarria ematen dioten prozesu psikologikoak.

Buruaren eta jokabidearen funtzionamendua azaldu eta aurreikusteko, psikologiak gizabanakoa hartzen du abiapuntu, izaki bakarra den aldetik, bere pertzepzio, emozio-bizipen, epai eta erabakiekin. Hauek denak, azken batean, inguruan dauzkan gizarte-baldintzen araberakoak izango dira, baldintza horiek bultzatzen baitute egokitzapen psikosozialera.

 

Gora

Gai-zerrenda

1. MULTZOA: INFORMAZIOA JASOTZEKO PROZESUAK

1. gaia: Psikologia zientzia bezala.

2. gaia: Jokabidearen oinarri neuronalak.

3. gaia: Sentso-pertzeptzioa eta arreta.

2. MULTZOA: INFORMAZIOA ESKURATZEKO, BILTZEKO ETA SORTZEKO PROZESUAK

4. gaia: Ikaskuntza.

5. gaia: Oroimena.

6. gaia:  Pentsamendua.

3. MULTZOA: NORBERAREN IDENTITATEAREN PROZESUAK

7. gaia:  Motibazioa eta emozioa.

      8. gaia:  Nortasuna.

4. MULTZOA: KOGNIZIO ETA GIZARTE BALIOESPENEKO PROZESUAK

9. gaia:  Gizarte Kognizioa.

10. gaia. Gogatzeko joerak eta  prozesuak.

 

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


Oinarrizkoa Bibliografia

Sanz de Acedo Lizarraga, M.L. (2012). Psicología. Individuo y medio social. Bilbao: Desclée De Brouwer.

 

Bibliografia osagarria

Anderson, J. R. (2001). Aprendizaje y memoria. Un enfoque integral. México: McGraw-Hill.

Anderson, J. R. (2001). Aprendizaje y memoria. Un enfoque integral. México: McGraw-Hill.

Castillo Villar, M.D. (2009). La atención. Madrid: Pirámide.

Cuadrado Guirado, I. y Fernández Sedano, I.  (Coords) (2007): Psicología Social. Madrid, Sanz y Torres.

Deaux, K., Snyder, M. (Eds.) 2012. The Oxford Handbook of Personality and Social Psychology. New York: Oxford University Press.

De Diego Vallejo, R; Chico del Río, M. (2013). Prácticas de Psicología Social. Madrid: Pirámide.

Delgado Losada, M. L. (2014). Fundamentos de psicología: para ciencias sociales y de la salud. Madrid: Panamericana.

De Torres,  J.S. (2006). Procesos Psicológicos Básicos. Madrid: McGraw-Hill.

Díaz Gómez, J. M., Gámez Armas, E. (2010). Motivación y emoción: investigaciones actuales. Servicio de Publicaciones, Universidad de La Laguna.

Domínguez Sánchez, F.J. (2003) Guía Didáctica. Procesos Psicológicos Básicos. Madrid: UNED.

Fernández-Abascal, E.G. (2010).Psicología de la emoción. Madrid: Ed. Univ. Ramón Areces.

Fernández-Abascal, E.G; Martín Díaz, M.D. y Domínguez Sánchez, F.J. (2001). Procesos Psicológicos. Madrid: Pirámide.

García Sevilla, J., y Fuentes Melero, L. (2010). Manual de psicología de la atención. Una perspectiva neurocientífica. Madrid: Síntesis.

Gaviria, E., Cuadrado, I. y  López Sáez, M. (2009). Introducción a la Psicología Social. Madrid: Sanz y Torres.

Gluck, M.A., Mercado, E., Myer, C.E. (2016). Learning and Memory. From Brain to Behavior. New York: Worth Publishers.

Goldstein, E. B. (2006). Sensación y percepción. Madrid: International Thomson.

Gross, R. D. (2007). Psicología. La ciencia de la mente y la conducta. México: Manual Moderno.

Holyoak, K. J., y Morrison, R. G. (2005). The Cambridge handbook of thinking and reasoning.Cambridge: Cambridge University Press.

Larsen, R. J., y Buss, D. M. (2005). Psicología de la personalidad: Dominios de conocimiento sobre la naturaleza humana. México DF: McGraw-Hill.

López Sáez, M. (2007). Fundamentos de la teoría de la disonancia cognitiva. En F. J. Morales, M. Moya, E. Gaviria, y I. Cuadrado (Eds.), Psicología social (pp. 517-534). Madrid: McGraw-Hill.

López S.J., Snyder, C.R. (2009). The Oxford Handbook of Positive Psychology. New York: Oxford University Press.

 Masmoudi, S.,Yun Dai, D.,Naceur, A. (2012). Attention, Representation and Human Performance. An Integration of Cognition, Emotion and Motivation. New York: Psychology Press.

Myers, D. (2011). Exploraciones de la psicología social. Madrid: McGraw-Hill.

Palmero, F; Mestre, J.M. (2004). Procesos Psicológicos Básicos. Madrid: Mc Graw-Hill.

Pinel, J. P. J. (2007). Biopsicología. Madrid: Pearson.

Posner, M. I. (2011). Cognitive neuroscience of attention (2ª ed.). New York: The Guilford Press.

Santiago de Torres, J. (2006) Procesos Psicológicos Básicos. Madrid: Pirámide.

Sanz Aparicio, M.T. (2013). Psicología de la Motivación: Teoría y Práctica. Madrid: Sanz y Torres.

Tortosa Gil, F. (2006). Historia de la Psicología. Madrid: McGraw-Hill.

Zentner, J. y Antoni, M. (2014) Las cuatro emociones básicas. Barcelona: Ed. Herder.

Gora

Non emango den

Nafarroako Unibertsitate Publikoko Arrosadiko campusean. Zer ikasgelatan izango den jakiteko, begiratu Giza, Gizarte eta Hezkuntza Zientzien Fakultatearen web-orrialdean.

Gora