Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellanoEnglish | Ikasturtea: 2020/2021 | Beste urte batzuk:  2019/2020  |  2018/2019  |  2017/2018  |  2016/2017 
Gizarte Lanean Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 304102 Irakasgaia: OINARRI PSIKOLOGIKOAK: GIZABANAKOA ETA GIZARTE INGURUNEA
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 1º S
Saila: Osasun Zientziak
Irakasleak:
CASANOVA LAMOUTTE, ELSA MILAGROS (Resp)   [Tutoretzak ] IRAZABAL ZUAZUA, ITZIAR   [Tutoretzak ]
ALDAZ AGUIRRE, UXUE   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Oinarrizko Prestakuntza / Psikologia

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Ikasketa-Plan ofizialaren arabera, irakasgai honen edukiak dira: Oinarri Psikologikoak: banakoa eta sozial erdia erlazionatuta daude ikerketarekin: informazio-hartze prozesuak; eskuratze-prozesuak, biltegiratze eta informazio-belaunaldia; identitate pertsonaleko prozesuak eta ezagutzako eta balioespen sozialeko Prozesuak. Oinarri psikologikoak: gizabanakoa eta gizarte ingurua irakasgaiaren edukiek kontuan hartzen dituzte gizabanakoaren identitatearen eta gizarte identitatearen, testuinguru guztietako gizarte errealitatearen eta talde-jokabidea zehazten duten faktoreen irakaskuntza eta ikaskuntzari, ulertzeari, analisiari eta ebaluazioari euskarria ematen dioten prozesu psikologikoak.

Buruaren eta jokabidearen funtzionamendua azaldu eta aurreikusteko, psikologiak gizabanakoa hartzen du abiapuntu, izaki bakarra den aldetik, bere pertzepzio, emozio-bizipen, epai eta erabakiekin. Hauek denak, azken batean, inguruan dauzkan gizarte-baldintzen araberakoak izango dira, baldintza horiek bultzatzen baitute egokitzapen psikosozialera.

 

Gora

Gaitasun orokorrak

 

2.1. Oinarrizko gaitasunak

2. OG-Ikasleek beren ezagutzak beren lanetan edo bokazioetan modu profesionalean aplikatzen jakitea, eta beren ikasketa arloaren barruan arrazoiak prestatzearen eta defendatzearen bidez, eta problemen ebazpenaren bidez demostratzen diren gaitasunak edukitzea.

3. OG - Ikasleek (normalean beren ikasketen arloko) datu aipagarriak bildu eta interpretatzeko gaitasuna izatea, arlo sozial, zientifiko edo etikoari buruzko gai aipagarrien gaineko gogoeta hartuko duten iritziak emateko.

2.2. Gaitasun orokorrak

2. GO - Lehen haurtzaroan ikaskuntzak sustatzea eta ahalbidetzea, alderdi kognitibo, emozional, psikomotor eta nahimenezkoen ikuspegi globalizatzaile eta integratzaile batetik.

4. GO - Ikasgelan eta hortik kanpora bizikidetza sustatzea, eta gatazkak modu baketsuan konpontzeari ekitea. Ikasketa eta bizikidetza testuinguruak sistematikoki behatzen jakitea, eta haiei buruz gogoeta egiten jakitea.

5. GO - Taldean hausnartzea arauak onartzeari buruz eta besteenganako errespetuari buruz. Sustatzea ikasle bakoitzaren autonomia eta singulartasuna, lehen haurtzaroan emozioak, sentimenduak eta balioak hezteko faktoreak diren aldetik.

9. GO -  Lehen hezkuntzako ikastetxeen antolaketa eta bere funtzionamenduaren barruan sartzen diren jarduerak ezagutzea. Irakaslana hobetu eta bizi osoan zehar gertatzen diren aldaketa zientifiko, pedagogiko eta sozialetara egokitu behar dela onartzea.

10. GO - Gurasoen orientatzaile gisa aritzea 0-6 urte bitarteko epeko familia hezkuntzari buruzko gaietan, eta ikasle bakoitzaren familiarekin nola familia guztiekin harremanak garatzeko gizarte-trebetasunak edukitzea.

2.3. Zeharkako gaitasuna
2. ZG  Gaztelaniaz, edo, hala badagokio, euskaraz Europako Kontseiluaren "Hizkuntzen Erreferentziako Europako Esparru Komuna: ikaskuntza, irakaskuntza eta ebaluazioa"ren C1 mailako hizkuntza gaitasuna erakustea.

Gora

Berariazko gaitasunak

2. GE - Lehen haurtzaroko ikasketak dimentsio kognitibo, emozional, psikomotore eta bolitiboak batzen dituen ikuspegi globalizatzaile eta integratzaile batetik sustatzea.

3. GE - Diseinatzea ikasteko espazioak dibertsitatearen, kulturaniztasunaren eta eleaniztasunaren testuinguruetan, arretaz hartuz ikasle bakoitzaren hezkuntza beharrak, genero berdintasuna, ekitatea eta giza eskubideentzako errespetua.

4. GE - Ikaskuntzako eta eskola bizikidetzako testuinguruei buruz gogoeta egitea. Behaketa sistematikoa egiten jakitea, ongi egindako lana baliozkotzea, arauak onartzea eta besteak errespetatzea.

5. GE - Ikasgelako praktikei buruz gogoeta egitea, berrikuntza sustatzeko. Azturak eta trebetasunak eskuratzea ikasketa autonomo eta kooperatiboa ikasleen artean sustatzeko, eta kalitatea kudeatzeko ereduak ezagutzea.

9. GE -  Haur hezkuntzako ikastetxeen antolaketa ezagutzea, eta bere funtzionamendua, hezkuntza komunitatearen eta gizarte inguruaren sektore batzuen laguntzarekin.

10. GE - Lankidetza, bizikidetza, motibazioa eta ikasteko nahia sustatzea, ikastetxeko proiektuetan aktiboki parte hartzea eta familiekiko harremanak zaintzea.

Gora

Ikasketaren emaitzak

 

Ikasleak irakasgaian hartu behar dituen gaitasunak zehaztea da Ikasketaren emaitza. Hiru maila ezartzen dira:

R1 - Ezin hobea: gaitasunen  %  100 hartzea, eta maisutasuna gaitasunen % 75etan gutxienez ere.

R2 - Erdi mailakoa: irakasgaiaren bidez lortu nahi diren gaitasun gehienak hartzea, eta maisutasuna  tituluaren gaitasun espezifikoei dagozkien gaietan.

R3 - Eskasa: tituluaren gaitasun espezifikoei dagozkien gaiak behar adina ez hartzea.

Ikasle batek GAI kalifikazioa lortzen du ikaskuntza maila ezin hobea edo erdi mailakoa baldin bada.

Ikasketaren emaitza hauek irakasgaian modu honetan zehaztuko dira. EMAITZAK:

IE1. Arreta goiztiarrari buruzko oinarrizko ezagupenak biltzea. Oinarrizko prozesu psikologikoak identifikatzea eta deskribatzea. Lehen haurtzaroko nortasunaren eta ikaskuntzaren funtzionamenduaren oinarriak adieraztea.

IE2. Bai jende espezializatuari eta bai espezializatu gabeari ideiak, arazoak eta konponbideak deskribatzea, ebaztea eta adieraztea (4. OG, 2. GE).

IE3. Arreta goiztiarraren oinarriak, prozesu psikologiko oinarrizkoen funtzionamendua, ikasketaren gakoak eta nortasunaren eraikuntza  zehaztu, ezarri eta aplikatu ahal izatea (2. OG, 2. GO, 10. GO, 3. GE eta 8. GE).

IE4. Berrikuntza sustatzeko ikasgelako-praktiken gainean arrazoitzeko, analizatzeko eta gogoeta egiteko gaitasuna aplikatua izatea (5. GO, 4. GE eta 5. GE).

IE5. Ideiak diseinatzen, komunikatzen eta transmititzen jakitea, irtenbideak bilatu ahal izateko (4. OG). Geroko ikasketak autonomia maila handiarekin hasteko beharrezkoak diren ikasketa-trebetasunak identifikatzea (5. OG).

IE6.Ikasgelan eta hortik kanpora bizikidetza adieraztea eta diseinatzea, eta gatazkak modu baketsuan konpontzeari ekitea (3. GO, 4. GO). Ikasketa eta bizikidetza testuinguruak identifikatzea eta balioestea, sistematikoki (3. GO).

Ikasketen emaitzak Edukia Jarduera Hezigarriak Ebaluaziorako Tresna
Biltzea (2. OG, 7. GO, 8. GO, 2. GE) 1,2,3,4 1PJ, 6PJ SE1, SE4
Ebaztea (4. OG, 2. GE)  1,2,3,4 3PJ SE1, SE3, SE4
Zehaztea (1. OG, 2. GO, 3. GE, 8. GE, 10. GO) 1,2,3,4 1PJ, 6PJ SE1, SE2, SE3, SE4
Aplikatzea (5. GO, 4. GE, 5. GE) 1,2,3,4 2PJ SE1, SE3
Diseinatzea (4. OG, 5. OG) 1,2,3,4 3PJ, 4PJ, 6PJ SE3, SE4
Adieraztea (3. GO, 4. GO, 10. GE) 1,2,3,4 1PJ, 2PJ, 3PJ SE1, SE3

Gora

Metodologia

 

5.1. Irakasteko metodoak

Kodea Deskribapena
IM1 Azalpen magistrala osoko bilkuretan.
IM 2 Elkarreragina talde handian.
IM 3 Elkarreragina talde ertainean.
IM 5 Banakako elkarreragina: ikasketa autonomorako egitekoak eta jarraibideak.

 

5.2 Prestakuntza jarduerak

Kodea Izena. Ordu kp. Presentzialtasuna
1. PJ Eskola teorikoak (funtsatzea, adibidez adieraztea, aplikazio kontrastatuak eta garapenak) 45 100
2. PJ Eskola praktikoak, edo, hala badagokio, kanpoko praktikak. 15 100
3. PJ Lanak egitea, eta, hala badagokio, ahozko defentsa. 30 10
4. PJ  Ikaslearen ikasketa autonomoa 50 0
5. PJ  Tutoretzak 5 100
6. PJ  Ahozko edo idatzizko azterketak. 5 100

Gora

Hizkuntzak

Gaztelania, Euskara eta Ingelesa.

Gora

Ebaluazioa

Ebaluazio sistemak

 Ikaskuntzaren emaitzak  Ebaluatzeko Sistema  Pisua (%)  Berreskuragarria
R1-R2-R3  Irakaslearen erregistroa  %5 Ez
R1-R2-R3  Ikasitako ezagutzak jasotzen dituzten idatzizko probak %30  Idatzizko proben bidez %100 berreskuragarria
R2  Jarduerak eta paper-zorroa edo portafolioa  %25 Ez
R1-R2-R3  Lan praktiko eta aplikatuen burutzea %40  %100 berreskuragarria

 

Artean erlazioa ikasketaren emaitzak eta ebaluazio sistemak:

 

Ebaluazioa Gaitasunak  
Kodea Deskribapena Oinarrizkoak  Orokorrak Zeharkakoak  Espezifikoak   Haztapena
1. ES Irakaslearen erregistroa:  Asistentzia, jarrera eta partaidetza      2. OG., 3. OG 2. GO, 4. GO 2. ZG 4. GE, 7. GE, 10. GE       % 5 (Ez berreskuragarria)
  2.ES   Paper-zorroak edo portafolioak: Aipamen eta laburpenei buruzko lan teorikoak (norbanakakoak).    2. OG., 3. OG 1. GE, 2. GE 4. GE 2. ZG  4. GE 7. GE, 10. GE   % 25 (Ez berreskuragarria)
      3.ES   Lan praktikoak: behaketa, proposamena, eta, bidezkoa bada, ebaluazioa (taldekoa).     2. OG., 3. OG    1. GO, 2. GO, 4. GO                 2. ZG    4. GE, 7. GE, 10. GE % 40 (Berreskuagarria      % 100)
 4. ES   - Ahozko edo idatzizko probak, partzialak edo osokoak.   2. OG., 3. OG  1. GO, 2. GO, 4. GO            2. ZG  4. GE, 7. GE, 10. GE % 30 (Berreskuragarria  % 100)

 

Azterketei buruzko informazio gehigarria:

* Idatzizko azken proban, ikasleek gai izan behar dute ikasgaiak
berarekin dakartzan funtsezko kontzeptuak identifikatzeko, definitzeko eta deskribatzeko. Gainera, garatzeko ariketa bat erantzun beharko dute zeinetan
ikasgaian zehar ikasitako edukiaren analisia, sintesia eta edukiaren aplikazioaz baliatu beharko dira erantzuna emateko.

* Proba honen bidez, ikasleak ikasitako oinarrizko kontzeptu teorikoak ezagutzeko duen gaitasuna erakutsi beharko du, baita kontzeptu horiek hezkuntza-esparruak dakarren errealitate psikosozialean aplikatzeko duen gaitasuna ere. 3 puntuko balioarekin, hau da, % 30ekoarekin, proba edo ohiko azterketa Giza eta Gizarte Zientzien Fakultateak adierazitako egunean egingo da.

* Ikasgaia gainditzeko, amaierako proba gainditu beharko da, gutxienez 10etik 5eko kalifikazioarekin, hau da, 3,00 puntutik 1,50ekoarekin.

* Proba gainditu ez duen ikasleak errekuperazio-azterketaren deialdian gainditu beharko du, eta ikasgaiaren eduki orokorrari buruzko idatzizko proba bakar baten bidez aztertuko da, Giza eta Gizarte Zientzien Fakultateak adierazitako egunean.

* Lortutako ebaluazio jarraituaren ehunekoa (gehienez % 70: irakasleen Erregistroa, % 5; Lan teorikoak, % 25; Lan praktikoak, % 40) amaierako probaren amaierako kalifikazioari gehituko zaio, baldin eta gainditu bada.

* Eginkizunak ¿ Lan teorikoak eta praktikoak ¿ Irakasleak esleitutako egunetan soilik onartuko dira.

* Aurreneko ikasturtean burututako bakarkako eta taldeko lanak ebaluaziorako ez dira gordetzen.

Gora

Gai-zerrenda

1. MULTZOA: INFORMAZIOA JASOTZEKO PROZESUAK

1. gaia: Psikologia zientzia bezala.

2. gaia: Jokabidearen oinarri neuronalak.

3. gaia: Sentso-pertzeptzioa eta arreta.

2. MULTZOA: INFORMAZIOA ESKURATZEKO, BILTZEKO ETA SORTZEKO PROZESUAK

4. gaia: Ikaskuntza.

5. gaia: Oroimena.

6. gaia:  Pentsamendua.

3. MULTZOA: NORBERAREN IDENTITATEAREN PROZESUAK

7. gaia:  Motibazioa eta emozioa.

      8. gaia:  Nortasuna.

4. MULTZOA: KOGNIZIO ETA GIZARTE BALIOESPENEKO PROZESUAK

9. gaia:  Gizarte Kognizioa.

10. gaia. Gogatzeko joerak eta  prozesuak.

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


Oinarrizkoa Bibliografia

Sanz de Acedo Lizarraga, M.L. (2012). Psicología. Individuo y medio social. Bilbao: Desclée De Brouwer.

 

Bibliografia osagarria

Anderson, J. R. (2001). Aprendizaje y memoria. Un enfoque integral. México: McGraw-Hill.

Anderson, J. R. (2001). Aprendizaje y memoria. Un enfoque integral. México: McGraw-Hill.

Castillo Villar, M.D. (2009). La atención. Madrid: Pirámide.

Cuadrado Guirado, I. y Fernández Sedano, I.  (Coords) (2007): Psicología Social. Madrid, Sanz y Torres.

Deaux, K., Snyder, M. (Eds.) 2012. The Oxford Handbook of Personality and Social Psychology. New York: Oxford University Press.

De Diego Vallejo, R; Chico del Río, M. (2013). Prácticas de Psicología Social. Madrid: Pirámide.

De Torres,  J.S. (2006). Procesos Psicológicos Básicos. Madrid: McGraw-Hill.

Díaz Gómez, J. M., Gámez Armas, E. (2010). Motivación y emoción: investigaciones actuales. Servicio de Publicaciones, Universidad de La Laguna.

Domínguez Sánchez, F.J. (2003) Guía Didáctica. Procesos Psicológicos Básicos. Madrid: UNED.

Fernández-Abascal, E.G. (2010).Psicología de la emoción. Madrid: Ed. Univ. Ramón Areces.

Fernández-Abascal, E.G; Martín Díaz, M.D. y Domínguez Sánchez, F.J. (2001). Procesos Psicológicos. Madrid: Pirámide.

García Sevilla, J., y Fuentes Melero, L. (2010). Manual de psicología de la atención. Una perspectiva neurocientífica. Madrid: Síntesis.

Gaviria, E., Cuadrado, I. y  López Sáez, M. (2009). Introducción a la Psicología Social. Madrid: Sanz y Torres.

Gluck, M.A., Mercado, E., Myer, C.E. (2016). Learning and Memory. From Brain to Behavior. New York: Worth Publishers.

Goldstein, E. B. (2006). Sensación y percepción. Madrid: International Thomson.

Gross, R. D. (2007). Psicología. La ciencia de la mente y la conducta. México: Manual Moderno.

Holyoak, K. J., y Morrison, R. G. (2005). The Cambridge handbook of thinking and reasoning.Cambridge: Cambridge University Press.

Larsen, R. J., y Buss, D. M. (2005). Psicología de la personalidad: Dominios de conocimiento sobre la naturaleza humana. México DF: McGraw-Hill.

López Sáez, M. (2007). Fundamentos de la teoría de la disonancia cognitiva. En F. J. Morales, M. Moya, E. Gaviria, y I. Cuadrado (Eds.), Psicología social (pp. 517-534). Madrid: McGraw-Hill.

López S.J., Snyder, C.R. (2009). The Oxford Handbook of Positive Psychology. New York: Oxford University Press.

 Masmoudi, S.,Yun Dai, D.,Naceur, A. (2012). Attention, Representation and Human Performance. An Integration of Cognition, Emotion and Motivation. New York: Psychology Press.

Myers, D. (2011). Exploraciones de la psicología social. Madrid: McGraw-Hill.

Palmero, F; Mestre, J.M. (2004). Procesos Psicológicos Básicos. Madrid: Mc Graw-Hill.

Pinel, J. P. J. (2007). Biopsicología. Madrid: Pearson.

Posner, M. I. (2011). Cognitive neuroscience of attention (2ª ed.). New York: The Guilford Press.

Santiago de Torres, J. (2006) Procesos Psicológicos Básicos. Madrid: Pirámide.

Sanz Aparicio, M.T. (2013). Psicología de la Motivación: Teoría y Práctica. Madrid: Sanz y Torres.

Tortosa Gil, F. (2006). Historia de la Psicología. Madrid: McGraw-Hill.

Zentner, J. y Antoni, M. (2014) Las cuatro emociones básicas. Barcelona: Ed. Herder.

Gora

Non emango den

Nafarroako Unibertsitate Publikoko Arrosadiko campusean. Zer ikasgelatan izango den jakiteko, begiratu Giza, Gizarte eta Hezkuntza Zientzien Fakultatearen web-orrialdean.

Gora