Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellanoEnglish | Ikasturtea: 2019/2020 | Beste urte batzuk:  2018/2019  |  2017/2018  |  2016/2017  |  2015/2016 
Gizarte Lanean Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 304102 Irakasgaia: OINARRI PSIKOLOGIKOAK: GIZABANAKOA ETA GIZARTE INGURUNEA
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 1º S
Saila: Osasun Zientziak
Irakasleak:
CASANOVA LAMOUTTE, ELSA MILAGROS (Resp)   [Tutoretzak ] IRAZABAL ZUAZUA, ITZIAR   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Oinarrizko Prestakuntza (102 ECTS) / Psikologia (12 ECTS)

Gora

Deskripzioa/Edukiak

 

Oinarri psikologikoak: gizabanakoa eta gizarte ingurua irakasgaiaren edukiek kontuan hartzen dituzte gizabanakoaren identitatearen eta gizarte identitatearen, testuinguru guztietako gizarte errealitatearen eta talde-jokabidea zehazten duten faktoreen irakaskuntza eta ikaskuntzari, ulertzeari, analisiari eta ebaluazioari euskarria ematen dioten prozesu psikologikoak.

 

Buruaren eta jokabidearen funtzionamendua azaldu eta aurreikusteko, psikologiak gizabanakoa hartzen du abiapuntu, izaki bakarra den aldetik, bere pertzepzio, emozio-bizipen, epai eta erabakiekin. Hauek denak, azken batean, inguruan dauzkan gizarte-baldintzen araberakoak izango dira, baldintza horiek bultzatzen baitute egokitzapen psikosozialera.

 

Gora

Deskribatzaileak

 

"Psikologia" gaiaren irakasgaia, non eduki hauek garatuko baitira:

 

1- Informazioa hartzeko prozesuak

2- Informazioa atxikitzeko, gordetzeko eta sortzeko prozesuak

3- Norberaren identitatearen prozesuak

4- Kognizio eta gizarte balioespeneko prozesuak

 

Gora

Gaitasun orokorrak

 2.1. Oinarrizko gaitasunak

2. OG- Ikasleek beren ezagutzak beren lanetan edo bokazioetan modu bokazionalean aplikatzen jakitea, eta beren ikasketa arloaren barruan arrazoiak prestatzen eta defendatzen, eta arazoak konponduz erakusten diren gaitasunak edukitzea.

3. OG - Ikasleek (normalean beren ikasketen arloan) datu aipagarriak bildu eta interpretatzeko gaitasuna izatea, arlo sozial, zientifiko edo etikoari buruzko gai aipagarrien gaineko gogoeta hartuko duten iritziak emateko.
4. OG Ikasleak, baijende espezializatuari eta bai espezializatu gabeari, informazioa, ideiak, arazoak eta konponbideakjakinarazteko gauza izatea.

5. OG Ikasleek geroko ikasketak autonomia maila handiarekin hasteko beharrezkoak diren ikasketarako abileziak garatu izatea.


2.2. Gaitasun orokorrak
1. GO Hainbat ikasketa-arlotako ezagutzak ulertzeko gaitasuna  testu-liburu aurreratuetan oinarrituta, eta beren ikasketa-arloko ezagutza aurreratuak dauzkatela adierazten duten alderdiak sartzea.
7. GO Pertsonen, familien, taldeen eta komunitateen iritzia balioesteko eta kontuan hartzeko gaitasuna.
8. GO Norberaren eta gizartearen arazoak konpontzeko interesa eta kezka izateko gaitasuna.
9. GO Taldeen funtzionamendua ezagutzeko, taldeak garatzeko eta taldean eta taldeekin lan egiteko gaitasuna.
10. GO Eginkizun profesionalean sare sozialen ahalmena erabiltzeko gaitasuna.


2.3. Zeharkako gaitasunak
2. ZG Gaztelaniaz, edo, hala badagokio, euskaraz Europako Kontseiluaren "Hizkuntzen Erreferentziako Europako Esparru Komuna: ikaskuntza, irakaskuntza eta ebaluazioa"ren C1 mailako hizkuntza gaitasuna erakustea.

 

2.3.1- Gizarte Laneko zeharkako gaitasun berekiak

1. ZG Beren ikasketen arloko datu aipagarriak bildu eta interpretatzeko gaitasuna izatea, arlo sozial, zientifiko edo etikoari buruzko gai aipagarrien gaineko gogoeta hartuko duten iritziak emateko.

4. ZG Baijende espezializatuari eta bai espezializatu gabeari, informazioa, ideiak, arazoak eta konponbideakjakinarazteko gauza izatea.

5. ZG Enpatia erakusteko trebetasuna eta entzuten jakitea bezalako trebetasunak.

6. ZG Pertsonen arteko trebetasunak garatzeko trebetasuna.

7. ZG Geroko ikasketak autonomia maila handiarekin hasteko beharrezkoak diren ikasketa-trebetasunak.

8. ZG Hausnarketa kritikorako gaitasuna.

9. ZG Diziplina anitzetako taldeetan lan egiteko gaitasuna.

12. ZG Programak eta jarduketa planak sormenez diseinatzeko gaitasuna.

13. ZG Idatziz modu egokian aditzera emateko gaitasuna.

14. ZG Ahoz erraztasunez mintzatzeko gaitasuna.

Gora

Berariazko gaitasunak

3.1. Gaitasun espezifikoak

5. GE  Bai indibidualki, bai taldean beren jokabide eta lan profesionalari buruz gogoeta egiteko gaitasuna, eta, beharrezkoa izanez gero aldatzea eta etengabe identifikatzea eta aztertzea beren muga pertsonalak eta profesionalak.
9. GE  Ezagutzak eta trebetasunak etengabe eskuratzeko ardura bere gain hartzeko gaitasuna.

 

3.2. Gizarte Laneko gaitasun espezifikoak

1. GE Hainbat ikasketa-arlotako ezagutzak ulertzeko gaitasuna  testu-liburu aurreratuetan oinarrituta, eta beren ikasketa-arloko ezagutza aurreratuak dauzkatela adierazten duten alderdiak sartzea.

2. GE Beren ezagutzak Gizarte Laneko eginkizunetan modu profesionalean aplikatzen jakitea, eta beren ikasketa arloaren barruan arrazoibideak prestatzearen eta defendatzearen bidez, eta arazoen ebazpenaren bidez frogatzen diren gaitasunak edukitzea.

7. GE Pertsonen, familien, taldeen eta komunitateen iritzia balioesteko eta kontuan hartzeko gaitasuna.

8. GE Norberaren eta gizartearen arazoak konpontzeko interesa eta kezka izateko gaitasuna.

14. GE Desberdintasunak errespetatzeko eta kulturarteko testuinguruetan moldatzeko gaitasuna.

 

3.3 Gizarte egituren eta giza portaeraren oinarrizko ezagutza izeneko moduluaren gaitasun espezifikoak.

5. MGE  Bai indibidualki, bai taldean beren jokabide eta lan profesionalari buruz gogoeta egiteko gaitasuna, eta, beharrezkoa izanez gero aldatzea eta etengabe identifikatzea eta aztertzea beren muga pertsonalak eta profesionalak.

9. MGE  Ezagutzak eta trebetasunak etengabe eskuratzeko ardura bere gain hartzeko gaitasuna.

 

Gora

Ikasketaren emaitzak

Ikasleak irakasgaian hartu behar dituen gaitasunak zehaztea da Ikasketaren emaitza. Hiru maila ezartzen dira:

R1- Ezin hobea: gaitasunen  %  100 hartzea, eta maisutasuna gaitasunen % 75etan gutxienez ere.

R2- Erdi mailakoa: irakasgaiaren bidez lortu nahi diren gaitasun gehienak hartzea, eta maisutasuna  tituluaren gaitasun espezifikoei dagozkien gaietan.

R3- Eskasa: tituluaren gaitasun espezifikoei dagozkien gaiak behar adina ez hartzea.

Ikasle batek GAI kalifikazioa lortzen du ikaskuntza maila ezin hobea edo erdi mailakoa baldin bada.

Ikasketaren emaitza hauek irakasgaian modu honetan zehaztuko dira. EMAITZAK:

 

1) Ezagutzea:  1.1. Bere ikasketa esparruaren barruan datu aipagarriak bildu eta interpretatzeko gaitasuna garatzea (3. OG, 1. ZG)

                        1.2. Taldeen funtzionamendua ezagutzea eta deskribatzea (9. GO)

 

2) Ulertzea:    2.1. Informazioa, ideiak, arazoak eta konponbideak jakinarazten eta komunikatzen jakitea (4. OG, 4. ZG)

                       2.2. Irakasgaiaren ikasketa arloek osatzen duten ezagupenak ulertu izana (1. GO, 1. GE)

                       2.3. Gatazka psikosozialen balizko kausei eta ondorioei buruzko kezka eta interesa agertzeko gaitasuna izatea (8. GO, 8. GE)

                       2.4. Ikasitako ezagupenak bai idatziz bai ahoz modu egokian bestetaratzeko gaitasuna izatea (13. ZG, 14. ZG)

 

3) Aplikatzea:  3.1. Ezagupenak eta gaitasunak baliozko argudioak defendatuz aplikatzen jakitea (2. OG)

                        3.2.  Bere lana garatzean sare sozialak erabiltzen jakitea (10. GO)

                        3.3. Enpatia eta entzutea eta errespetua bezalako pertsonen arteko trebetasunak garatu izana (5. ZG, 6. ZG)

                        3.4. Gizarte Laneko Psikologiaren arloan ezagutzak eta gaitasunak frogatzen jakitea (2. GE)

                        3.5. Testuinguru psikosozial desberdinetan moldatzen jakitea eta desberdintasunak errespetatzeko gauza izatea (14. GE)

 

4) Analizatzea:  4.1. Gainerakoen iritziak arrazoitzen, analizatzen eta balioesten jakitea, etengabeko aberastasun iturri diren aldetik (7. GO, 7. GE) 

                          4.2. Norbere portaerari eta jarrera psikosozialei buruz hausnarketa egiteko gauza izatea (5. GE, 5. MGE) 

 

5) Sintetizatzea:   5.1. Geroko ikasketak autonomia maila handian oinarritzeko beharrezkoak diren ikasketa-trebetasunak garatu izana (5. OG)

                             5.2. Ikasitako ezagupenetatik abiatuta balizko programak sormenez eta modu berritzailean diseinatzen jakitea (12. ZG)

 

6) Ebaluatzea:   6.1. Gai psikosozialei buruz hausnarketa kritiko eta pertsonala biltzen duten iritziak emateko gauza izatea (3. OG, 1. ZG, 8. ZG)

                          6.2. Ezagupenak eta lanbiderako trebetasunak etengabe ikasten egoteak dakarren erantzukizuna barneratzen eta balioesten jakitea (9. MGE) 

 

Ikasketaren Emaitzak Edukia Prestakuntza jarduera Ebaluaziorako Tresna
 Ezagutzea (3. OG, 1. ZG, 9. GO)  1, 2, 3, 4  1. PJ, 2. PJ, 3. PJ, 6. PJ,           1. ES, 2. ES
 Ulertzea (4. OG, 4. ZG, 1. GO, 1. GE, 8. GO, 13. ZG, 14. ZG)  1, 2, 3, 4  1. PJ, 2. PJ, 3. PJ, 6. PJ,  1. ES, 3. ES, 4. ES
 Aplikatzea (2. OG, 10. GO, 5. ZG, 6. ZG, 2. GE, 14. GE)  1, 2, 3, 4  1. PJ, 2. PJ, 3. PJ  1. ES, 2. ES, 3. ES, 4. ES
Analizatzea (7. GO, 5. GE, 7. GE, 5. MGE)  1, 2, 3, 4  2. PJ, 3. PJ, 4. PJ  1. ES, 3. ES, 4. ES
 Sintetizatzea (5. OG, 7. GO, 5. GE, 7. GE, 5. MGE, 12. ZG)  1, 2, 3, 4  3. PJ, 4.PJ  3. ES, 4. ES
 Ebaluatzea (3. OG, 1. ZG, 8. ZG, 9. MGE)    1. PJ, 2. PJ, . PJ, 4. PJ, 6. PJ  1. ES, 3. ES, 4. ES

Gora

Metodologia

 

5.1. Irakasteko metodoak

Kodea Deskribapena
IM1 Azalpen magistrala osoko bilkuretan.
IM 2 Elkarreragina talde handian.
IM 3 Elkarreragina talde ertainean.
IM 5 Banakako elkarreragina: ikasketa autonomorako egitekoak eta jarraibideak.

 

 

5.2 Prestakuntza jarduerak

Kodea Izena. Ordu kp. Presentzialtasuna
1. PJ Eskola teorikoak (funtsatzea, adibidez adieraztea, aplikazio kontrastatuak eta garapenak) 45 100
2. PJ Eskola praktikoak, edo, hala badagokio, kanpoko praktikak. 15 100
3. PJ Lanak egitea, eta, hala badagokio, ahozko defentsa. 30 10
4. PJ  Ikaslearen ikasketa autonomoa 50 0
5. PJ  Tutoretzak 5 100
6. PJ  Ahozko edo idatzizko azterketak. 5 100

Gora

Hizkuntzak

Gaztelania, Euskara eta Ingelesa.

Gora

Ebaluazioa

Ebaluazio sistemak

 Ikaskuntzaren emaitzak  Ebaluatzeko Sistema  Pisua (%)  Berreskuragarria
R1-R2-R3  Irakaslearen erregistroa  %5 Ez
R1-R2-R3  Ikasitako ezagutzak jasotzen dituzten idatzizko probak %60  Idatzizko proben bidez %100 berreskuragarria
R2  Jarduerak eta paper-zorroa edo portafolioa  %20 Bakarkako idatzizko txostenaren bidez %50 berreskuragarria
R1-R2-R3  Talde-lan praktikoen burutzapena %15  Ez

 

Artean erlazioa ikasketaren emaitzak eta ebaluazio sistemak:

Ebaluazioa Gaitasunak  
Kodea Deskribapena Oinarrizkoak  Orokorrak Zeharkakoak  Espezifikoak   Haztapena
1. ES Irakaslearen erregistroa:  Asistentzia, jarrera eta partaidetza      2. OG., 3. OG 2. GO, 4. GO 2. ZG 4. GE, 7. GE, 10. GE       % 5
  2.ES   Paper-zorroak edo portafolioak: Aipamen eta laburpenei buruzko lan teorikoak (norbanakakoak).    2. OG., 3. OG 1. GE, 2. GE 4. GE 2. ZG  4. GE 7. GE, 10. GE   % 20 (Errekuperagarria % 50)
      3.ES   Lan praktikoak: behaketa, proposamena, eta, bidezkoa bada, ebaluazioa (taldekoa).     2. OG., 3. OG    1. GO, 2. GO, 4. GO                 2. ZG    4. GE, 7. GE, 10. GE % 15 (Errekuperagarria      % 0)
 4. ES   - Ahozko edo idatzizko probak, partzialak edo osokoak.   2. OG., 3. OG  1. GO, 2. GO, 4. GO            2. ZG  4. GE, 7. GE, 10. GE % 60 (Errekuperagarria  % 100)

 

Azterketei buruzko informazio gehigarria:

*Idatziko probek edo azterketek test moduko 40 galdera izango dituzte 4 erantzunekin aukeratzeko. Erantzun zuzen bakoitza 1 puntuarekin baloratuko da. Erantzun oker batengatik 0,25 puntu kenduko dira.

*Lehenengo azterketan edo partzialean 1. gaitik 4-5. gaira biak barne sartuko dira eta bukaerako puntuazioaren % 30a suposatuko du. Ikasleak azterketa hau gainditzeko 10etik gutxienez 5 puntu atera behar ditu (40 puntutik 20). Azterketa hau ikasleei aurretik jakinaraziko zaie eta azaroaren lehen asteetan egingo da.

*Bigarren azterketan edo partzialean 5-6. gaitik 10. gaira biak barne sartuko dira eta bukaerako puntuazioaren % 30a suposatuko du. Ikasleak azterketa hau gainditzeko 10etik gutxienez 5 puntu atera behar ditu (40 puntutik 20). Azterketa honen data Giza eta Gizarte Zientzien Fakultateak urtarrilean ezarriko du.

*Irakasgaia gainditzeko bi azterketak nahitaez gainditu behar dira. Ez gaindituez gero ez da batezbestekoa egingo.

*Partzial bat edo bi partzial gainditu ez dituen ikasleak errekuperazio azterketaren deialdian egin beharko du, idatzizko proba edo azterketa (40 galdera test moduan 4 erantzunekin aukeratzeko) bakarra eginez: ez gainditutako partzialarena edo irakasgai osoarena. Giza eta Gizarte Zientzien Fakultateak errekuperazio azterketaren data ezarriko du. Partzial bat gaindituez gero nota igotzeko ezin izango da aurkeztu.

*Ikasleak lortu duen ebaluazio jarraiaren ehunekoa (% 30a) azterketen bukaerako kalifikazioari gehituko da baldin eta bakarrik azterketak gaindituta badaude.

*Bakarkako eta taldeko lan praktikoak irakasleak ezarritako epean entregatu beharko dira.

*Aurreneko ikasturtean burututako bakarkako eta taldeko lanak ebaluaziorako ez dira gordetzen.

Gora

Gai-zerrenda

 

1. MULTZOA: INFORMAZIOA JASOTZEKO PROZESUAK

1. gaia: Psikologia zientzia bezala.

2. gaia: Jokabidearen oinarri neuronalak.

3. gaia: Sentso-pertzeptzioa eta arreta.

2. MULTZOA: INFORMAZIOA ESKURATZEKO, BILTZEKO ETA SORTZEKO PROZESUAK

4. gaia: Ikaskuntza.

5. gaia: Oroimena.

6. gaia:  Pentsamendua.

3. MULTZOA: NORBERAREN IDENTITATEAREN PROZESUAK

7. gaia:  Motibazioa eta emozioa.

      8. gaia:  Nortasuna.

4. MULTZOA: KOGNIZIO ETA GIZARTE BALIOESPENEKO PROZESUAK

9. gaia:  Gizarte Kognizioa.

10. gaia. Gogatzeko joerak eta  prozesuak.

 

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


Oinarrizkoa Bibliografia

Sanz de Acedo Lizarraga, M.L. (2012). Psicología. Individuo y medio social. Bilbo: Desclée de Brouwer.


Bibliografia osagarria

 

*          Anderson, J. R. (2001). Aprendizaje y memoria. Un enfoque integral. México: McGraw-Hill.

*          Anderson, J. R. (2001). Aprendizaje y memoria. Un enfoque integral. México: McGraw-Hill.

*          Castillo Villar, M.D. (2009). La atención. Madrid: Pirámide.

*          Cuadrado Guirado, I. y Fernández Sedano, I.  (Coords) (2007): Psicología Social. Madrid, Sanz y Torres.

Deaux, K., & Snyder, M. (Eds.) (2012). The Oxford Handbook of     Personality and Social Psychology. New York: Oxford University Press.

*          De Diego Vallejo, R; Chico del Río, M. (2013). Prácticas de Psicología Social. Madrid: Pirámide.

            De Torres, J.S. (2006). Procesos Psicológicos Básicos. Madrid: McGraw-Hill.

*          Díaz Gómez, J. M., Gámez Armas, E. (2010). Motivación y emoción: investigaciones actuales. Servicio de Publicaciones, Universidad de La Laguna.

*           Domínguez Sánchez, F.J. (2003) Guía Didáctica. Procesos Psicológicos Básicos. Madrid: UNED.

*          Fernández-Abascal, E.G. (2010).Psicología de la emoción. Madrid: Ed. Univ. Ramón Areces.

*          Fernández-Abascal, E.G; Martín Díaz, M.D. y Domínguez Sánchez, F.J. (2004). Procesos Psicológicos. Madrid: Pirámide.

*          García Sevilla, J., y Fuentes Melero, L. (2010). Manual de psicología de la atención. Una perspectiva neurocientífica. Madrid: Síntesis.

*          Gaviria, E., Cuadrado, I. y López Sáez, M. (2009). Introducción a la Psicología Social. Madrid: Sanz y Torres.

*          Gluck, M.A., Mercado, E., & Myers, C.E. (2016). Learning and memory. From brain to behavior (3rd edition).  New York: Worth Publishers.

 

*          Goldstein, E. B. (2006). Sensación y percepción. Madrid: International Thomson.

*          Gross, R. D. (2007). Psicología. La ciencia de la mente y la conducta. México: Manual Moderno.

*          Holyoak, K. J., y Morrison, R. G. (2005). The Cambridge handbook of thinking and reasoning. Cambridge: Cambridge University Press.

*          Larsen, R. J., y Buss, D. M. (2005). Psicología de la personalidad: Dominios de conocimiento sobre la naturaleza humana. México DF: McGraw-Hill.

*          López Sáez, M. (2007). Fundamentos de la teoría de la disonancia cognitiva. En F. J. Morales, M. Moya, E. Gaviria, y I. Cuadrado (Eds.), Psicología social (pp. 517-534). Madrid: McGraw-Hill.

*         López S.J. & Snyder, C.R. (2009). The Oxford Handbook of Positive Psychology. New York: Oxford University Press.

*         Masmoudi, S., Yun Dai, D., & Naceur A. (Eds.) (2012). Attention, representation, and human performance. An integration of   cognition, emotion, and motivation. New York: Psychology Press.

*          Myers, D. (2011). Exploraciones de la psicología social. Madrid: McGraw-Hill.

*          Palmero, F; Mestre, J.M. (2004). Procesos Psicológicos Básicos. Madrid: McGraw-H.

*         Sanz Aparicio, M.T. (2013). Psicología de la Motivación: Teoría y Práctica. Madrid: Sanz y Torres.

*         Tortosa Gil, F. (2006). Historia de la Psicología. Madrid: McGraw-Hill.    

 

 

 

 

Gora

Non emango den

Nafarroako Unibertsitate Publikoko Arrosadiko campusean. Zer ikasgelatan izango den jakiteko, begiratu Giza eta Gizarte Zientzien Fakultatearen web-orrialdean.

Gora