Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellanoEnglish | Ikasturtea: 2024/2025 | Beste urte batzuk:  2023/2024  |  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021 
Gizarte Lanean Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 304101 Irakasgaia: GIZARTE ANTOLAKETA ETA GIZA GARAPENA
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 1º S
Saila: Soziologia eta Gizarte Lana
Irakasleak:
SANCHEZ CAPDEQUI, CELSO (Resp)   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Gizarte Estrukturen eta Giza Portaeraren Oinarrizko ezagutza

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Irakasgaiaren zentzua, ikasketa-planean, da ¿begirada soziologikoa¿ (berezko tresna bat) eskuratzea gaurko gizartearen gai nabarienak aztertzeko. Alde batetik, asmoa da mundua eta elkarbizitzari buruz dugun ¿sen onaren begiradak¿ (gure begirada arrunta) kolokan jartzea eta zuzentzea, oso ikuspegi estua, motza eta partziala izaten delako gehienetan. Izan ere, begirada horiek barneratzen ditugulako gizarteratze eta nortasunaren garapen prozesuaren lehenengo fase gorabeheratsuetan, munduarekiko eta gure leku propiotik distantziarik hartu gabe. Baina bestetik, helburua da ere ikastea 1) mundua soziologiatik begiratzen; 2) etorkizuneko lanbidea soziologiatik begiratzea.

Gora

Gaitasun orokorrak

CG1 - Giza portaerari eta gizarte-inguruneari buruzko ezagutzak aplikatzen ditu bere analisietan.

CG2 - Gizarte-errealitateari, gizarte-arazoei eta gizarte-laneko diziplinari buruzko ezagutza sortzen du.

CB1 - Ikasleek bigarren hezkuntza orokorreko oinarritik abiatzen den ikasketa-arlo batean ezagutzak dituztela eta ulertzen dituztela frogatu izatea, eta nahiz eta testu- liburu aurreratuetan laguntza bilatu, beren ikasketa- alorreko abangoardiatik datozen ezagutzak dauzkatela adierazten duten zenbait alderdi kontrolatzeko mailan daudela frogatzea.

CB3 - Ikasleek datu garrantzitsuak bildu eta interpretatzeko gaitasuna izatea (normalean beren ikasketa-arloaren barruan), arlo sozial, zientifiko edo etikoko gai garrantzitsuei buruzko gogoeta barne hartzen duten iritziak emateko.

CB5 - Ikasleek geroko ikasketak autonomia maila handiarekin hasteko beharrezkoak diren ikasketarako abileziak garatu izatea.

Gora

Berariazko gaitasunak

CE1 - Gizarte garaikidea, haren egitura eta dinamika aztertzeko beharrezkoak diren diziplinazko ezagutzak eskuratzeko eta menderatzeko gaitasuna; besteak beste, fenomeno sozialen konplexutasuna aztertzea, diziplina anitzeko ikuspegia hartuta.

CE2 - Gizarte langileak esku hartzen duen gizarte-arazoak eta -beharrak identifikatzeko eta aztertzeko gaitasuna.

CE19 - Pertsona, talde eta komunitateentzat arriskutsuak diren portaerekin lan egiteko gaitasuna, jokabide hori osatzen duten egoerak eta inguruabarrak identifikatuz eta ebaluatuz, eta horiek aldatzeko estrategiak landuz. 

Gora

Ikasketaren emaitzak

E1. Gizakien gizarteari buruzko kontzeptu eta azalpen nagusiak ulertu, bai haren egonkortasunaren oinarria den estruktura sozial eta instituzionala ezagutzeko, bai bere aldaketa prozesuak eta eraldaketa sozialak identifikatzeko. 

E2. Gizartearen ekoizpena eta berrekoizpena ahalbidetzen dituzten instituzioak eta oinarrizko prozesuak desberdintzea. 

E3. Gizarte desberdintasunen eta diferentzia kulturalen funtsezko elementuak antzematea. 

E4. Gizartearen mugimendu sozial eta politikoak ezagutzea eta botere, zilegitasun eta Estatuaren inguruko teoria nagusiak ulertzea. 

E5. Gizarte garaikidearen arazo eta aspektu garrantzitsuenak modu kritikoan aztertzeko gaitasuna, kontzeptu eta ikuspegi soziologikoak aplikatuz. 

E6. Errealitate sozialaren inguruko analisi baten emaitzak publikoki adierazteko gaitasuna. 

Gora

Metodologia

IRAKAS METODOLOGIAK

 

Kodea  Deskribapena
MD1 Ikasgai magistrala osoko klasean
MD2 Talde handian antolatutako elkarrekintza
MD3 Talde ertainean antolatutako elkarrekintza
MD5 Banakako elkarrekintza: norberaren ikaste prozesurako eginkizun eta jarraibideak 

 

JARDUERA HEZIGARRIAK

Código Descripción Presenciales No presenciales
AF1 Clases teóricas (fundamentación, ejemplificaciones, aplicaciones contrastadas y desarrollos) 35  
AF2 Clases prácticas o, en su caso, prácticas externas 15  
AF3 Elaboración de trabajos y, en su caso, defensa oral   40
AF4 Estudio autónomo del estudiante   50
AF5 Tutorías 5  
AF6 Exámenes orales o escritos 5  
  TOTAL 60 90

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
R1,R2, R3, R4, R5, R6 Idatzizko lanak eta lan parktikoak (eska daitekeen gutxieneko nota, nota totalaren %50 da) %40 Bai  
Ri, R2, R3, R4, R5 Azterketa eta idatzizko proba (eska daitekeen gutxieneko nota, nota totalaren %50 da) %60 Bai  
         
         

 

 

 

 

Ebaluaketa bi ataletan banatzen da, hurrengo proportzio eta baldintzekin:

  • Azterketa: %60
  • Lan eta Praktiken atala: %40
    • Atal honetan, jardueren %20a errekupera daiteke

Bi ataletan lortutako notak batu ahal izateko, biek (Azterketa zein Lan eta Praktiken atala) gainditurik egon behar dute.

Ikasturte hasieran, irakasleek azalduko dute zehazki zenbat eta zein motatako jarduerak hartzen ditu barne Lan eta Praktiken atalak, horietako zeintzuk diren banakako edo taldeko jarduerak, edota zeintzuk errekuperatu daitezkeen.

 

Ikasketaren emaitzak Ebaluazio sistemak Ehunekoa (%) Errekuperazio aukera
E1. E2. E3. E4, E5, E6 ES2- Aipamen eta laburpenei buruzko lan teorikoak (Idatzizko lana) ES3- Lan praktikoak: behaketa, proposamena, eta, bidezkoa bada, ebaluazioa. ES4: Ahozko probak: aurkezpenak 40% Jarduera hauen %30a errekupera daiteke
E1. E2. E3. E4. E5. ES4- Azterketa  60%  Bai

 

Gora

Gai-zerrenda

1. Gaia. Begirada eta analisi soziologikoak, eta honen baliagarritasuna

2. Gaia. Familiak, generoa eta identitateak

3. Gaia. Lana, aisialdia eta kontsumoa. 

4. Gaia.  Komunikazioa, mundu globala eta teknologia berriak 

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


Oinarrizko testuliburua: Anthony GIDDENS, Sociología, Madrid, Alianza, 2014 (7. edizioa). 

Besteo testuliburu on bat, eta munduko unibertsitatetan oso zabaldua, da hurrengoa: John J. Macionis y Ken Plummer: Sociología, Madrid: Prentice Hall, 1999.

Kontsultarako bibliografia

BELTRAN VILLALBA, Miguel (1991), La realidad social, 2ª ed. ampliada, Madrid, Tecnos, 2003.

BELTRÁN VILLALBA, M., Perspectivas sociales y conocimiento, Barcelona, Anthropos, 2000.

Berger, Peter L., Introducción a la sociología, México, Limusa, 1987.

BERGER, P. L. y KELLNER, H., La reinterpretación de la sociología. Ensayo sobre el método y la vocación sociológicos, Madrid, Espasa Calpe, 1985

BERGER, P. y LUCKMANN, Thomas (1968): La construcción social de la realidad.

BOUDON, Raymond, La lógica de lo social, Madrid, Rialp, 1981.

bretones, María Trinidad, Sociedades avanzadas. Manual de estructura social; Barcelona, Hacer, 2001.

BOURDIEU, Pierre, CHAMBOREDON, Jean Claude, PASSERON, Jean Claude, El oficio de sociólogo. Presupuestos epistemológicos, Siglo XXI, Madrid, (12ª ) 1989.

ELIAS, Norbert, Sociología fundamental, Barcelona, Gedisa, 1982.

FREYER, Hans (1931), Introducción a la sociología, traducción de Felipe González Vicén, Madrid, Aguilar, 1973.

GARCIA FERRANDO, Manuel (coord.), Pensar nuestra sociedad. Fundamentos de Sociología. (Edición Compendiada). Tirant lo Blanch, Valencia, 1995.

Giner, Salvador (1969), Sociología, Barcelona, Península, 1993.

GINER, S. (ed.), Teoría sociológica moderna, Madrid, Ariel, 2003.

MANNHEIM, Karl (1934-35), Sociología sistemática. Introducción al estudio de la sociedad, traducción de Luis Legaz Lacambra, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1960 (V. O.: 1934-35).

Garvía, Roberto, Conceptos fundamentales de sociología, Madrid, Alianza, 1999.

GIDDENS, Anthony (1990), Consecuencias de la modernidad, Madrid, Alianza, 1993.

GINER, Salvador, LAMO DE ESPINOSA, Emilio y Torres, Cristóbal (comps.), Diccionario de Sociología, Madrid, Alianza, 2006, 2ª ed..

NISBET, Robert A., Introducción a la sociología: el vínculo social, Barcelona, Vicens Universidad, 1975.

NISBET, R. A., La formación del pensamiento sociológico, I-II, Buenos Aires, Amorrortu, 1969.

PÉREZ DIAZ, Víctor, Introducción a la sociología, Madrid, Alianza, 1980.

RITZER, Georges, Teoría sociológica clásica, Madrid, Mcgraw Hill, 1993.

ROCHER, G. (1973): Introducción a la sociología general. Barcelona, Herder, 1979.

Stuart Hughes, Herbert., Conciencia y sociedad. La reorientación del pensamiento social europeo 1890-1930, Madrid, 1972.

WRIGHT MILLS, Charles. (1959): La imaginación sociológica, México, F. C. E., 1961.

Gora

Hizkuntzak

Euskara

Gora

Non emango den

Nafarroako Unibertsitate Publikoko Arrosadiko campusean. Zer ikasgelatan izango den jakiteko, begiratu Giza, Gizarte eta Hezkuntza Zientzien Fakultatearen web-orrialdean.

Gora