Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellanoEnglish | Ikasturtea: 2020/2021 | Beste urte batzuk:  2019/2020  |  2018/2019  |  2017/2018  |  2016/2017 
Soziologia Aplikatuan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 303201 Irakasgaia: HISTORIA SOZIAL ETA POLITIKO GARAIKIDEA
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 2º S
Saila: Giza eta Hezkuntza Zientziak
Irakasleak:
MAJUELO GIL, EMILIO   [Tutoretzak ] MENDIOLA GONZALO, FERNANDO   [Tutoretzak ]
YANIZ BERRIO, EDURNE (Resp)   [Tutoretzak ] SATRUSTEGUI ANDRES, IMANOL   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Oinarrizko Formakuntza / Historia Sozial eta Politika Garaikidea

Gora

Deskripzioa/Edukiak

-Iraultza industriala eta Iraultza liberalak. Zuzenbide-estatua eta Estatu nazioa. Nazionalismoak
-Bigarren industrializazioa eta masa-gizartea. Langile mugimenduaren goraldia. Inperio kolonial berriak eta imperio zaharren krisialdia.
-Lehenengo Mundu Gerra. Errusiako iraultza. Depresio ekonomiko handia eta faxismoaren gorakada.Bigarren Mundu Gerra eta Gerra Hotza.
-Hazkunde ekonomikoa eta Ongizate Estatuaren eraikitzea. Deskolonizatze-prozesua eta Hirugarren Munduaren arazoak.
-Protesta sozialen uholdea. "Iraultza" neoliberala. Sozialismo errealaren krisialdia. Eredu social europearra. Gaurko joera eta arazoak.

Gora

Gaitasun orokorrak

Oinarrizko gaitasunak
OG1 - Estudiatzeko, ulertzeko eta ikasteko gaitasun orokorrak eskuratzea, unibertsitateak eskatzen dituen mailakoak.
OG2 - Gaitasuna datuak, ideiak eta informazioa lortu eta interpretatzeko, historiako gaiei eta ikasten den gaien lanak antolatzeari eta programatzeari buruz.
OG3 - Ahoz eta idatziz argudiatzeko gaitasuna, ikasten diren prozesu historikoen gaiei buruz
OG4 - Arrazonamendu kritikoa garatzea gizartean gero, adituak diren eta adituak ez diren pertsonei informazioa, ideiak, arazoak eta irtenbideak eskeintzeko gaitasuna.

Orokorrak
GO1 - Gaitasuna izan perspektiba soziologikoaren garrantzia behatzeko bizitza sozialaren eraketan
GO3 - Gaitasuna izan jakite eta konzeptu soziologikoak erabiltzeko egoerak, prozesuak eta arazo sozialak bai deskribapen eta ulermenean, bai analisi eta azalpenetan
GO4 - Gaitasuna izan kritikoki arrazoitzeko eta bestelako azalpenen balorapena kontutan izateko
GO6 - Gaitasuna izan laguntzeko giza eskubideen, gizon eta emakumeen berdinasun printzipioen, solidaritatearen, ingurugiro-babespenaren, berdintasun orokorraren eta pake kultura sostenguraren garapenari

Zeharkako Gaitasunak
ZG2 - Euskal Hizkuntz gaitasuna izan ofizialki onartuta den C1 mailan.

Gora

Berariazko gaitasunak

BG10 - Gizarte garaikideen garapena eta eraldaketa aztertzeko gaitasuna.
BG11 - Joerak eta sortu berriak diren auziak analizatzeko gaitasuna.
BG12 - Testuinguru kritikoak eta gizarte borroak aztertzeko gaitasuna.
BG13 - Diskurtso publikoaren analisirako eta komunikazio proiektuen burutze eta planifikaziorako gaitasuna.

Gora

Ikasketaren emaitzak

Ikasleak irakasgaian lortu behar dituen gaitasunen zehaztapenc a da Ikasketaren emaitza. Hiru maila ezartzen dira:
- Ezin hobea: gaitasunen % 100 hartzea, eta maisutasuna gaitasunen % 75etan gutxienez ere.
- Erdi mailakoa: irakasgaiaren bidez lortu nahi diren gaitasun gehienak hartzea, eta maisutasuna tituluaren gaitasun espezifikoei dagozkien gaietan.
- Eskasa: tituluaren gaitasun espezifikoei dagozkien gaiak behar adina ez hartzea.
Ikasle batek GAI kalifikazioa lortzen du ikaskuntza maila ezin hobea edo erdi mailakoa baldin bada.

Ikasgai honetan emaitza hauek modu honetan zehazten dira:
IE1. Aldi historiko bakoitzaren ezaugarri garrantzitsuenak azaltzea, sakontasuna eta sintesirako gaitasuna bateratuz.
IE2. Iturri historikoetatik abiatzen den iraganari buruzko informazioa ulertzea
IE3. Arazo historiko garrantzitsuei buruzko interpretazioak egitea, berezko iritzia erantsiz.
IE4. Prozesu historikoen ezaugarrien konplexutasuna eta kausalitate-aniztasuna ulertzea eta azaltzea

Gora

Metodologia

Jarduera hezigarriak Orduak Presentzialak
Eskola teorikoak 42 100
Eskola praktikoak 15 100
Lan idatziak eta, behar izatekotan, hauen ahozko aurkezpena 30 10
Bakarka ikastea 50 0
Tutoretzak 5 100
Ahozko edo idatzizko azterketak 5 100

Gora

Hizkuntzak

Euskera/Gastelania/Ingelesa

Gora

Ebaluazioa

Ikasketaren emaitzak Ebaluazio sistema Pisua nota orokorrean (%) Zati berreskuragarria (%) Berreskuratzeko modua
IE1. Aldi historiko bakoitzaren ezaugarri garrantzitsuenak azaltzea, sakontasuna eta sintesirako gaitasuna bateratuz.
IE2. Iturri historikoetatik abiatzen den iraganari buruzko informazioa ulertzea
IE3. Arazo historiko garrantzitsuei buruzko interpretazioak egitea, berezko iritzia erantsiz.
IE4. Prozesu historikoen ezaugarrien konplexutasuna eta kausalitate-aniztasuna ulertzea eta azaltzea
Lan praktikoak, behaketa, proposamena, eta bere kasuan, ebaluazioa % 40 % 100 Azken azterketan zati bat ariketa praktikoekin lotuta egonen da.
Ahozko zein idatzizko frogak, partzialak edo ikasgai osokoak. * % 60 % 100  Froga idatzia orokorra
  GUZTIRA % 100 % 100  

* Zati praktikoaren puntuak gehitzeko, beharrezkoa da azterketan 6 puntuetatik 2.5 puntu ateratzea

Gora

Gai-zerrenda

1. GAIA.- IRAULTZA INDUSTRIALA ETA NEKAZARITZA GIZARTEEN ERALDAKETAK.
2. GAIA.- IRAULTZA LIBERALEN ZIKLOA (1789-1848) ETA EUROPAKO POLITIKA 1870EKO HAMARKADARA ARTE.
3. GAIA.- LANGILEEN MUGIMENDUAREN AGERPENA.MARXISMOA ETA ANARKISMOA.KAPITALSIMOAREN BILAKAERA 1873RA ARTE. LANGILEEN NAZIOARTEKO ELKARTEAK.
4- GAIA.- II. IRAULTZA INDUSTRIALA. DINAMIKA POLITIKOA ETA INPERIALISMOAREN HEDAPENA 1914RA ARTE.
5. GAIA.- GERRA HANDIA IRAULTZA SOBIETARRA (1917) FAXISMOAREN JAIOTZA (1922).
6. GAIA.- MENDEBALDEKO DEMOKRAZIAK GERRARTEKO ALDIAN ITALIAKO ERREGIMEN FAXISTA. HOGEITA HAMARREKO DEPRESIO HANDIA ETA ALEMANIAKO NAZISMOA ESPAINIAKO II. ERREPUBLIKA.
7. GAIA.- BIGARREN GERRA MUNDIALA ETA GERRAOSTEKO MUNDUA GERRA HOTZA ETA NAZIOARTEKO HARREMANAK. NBEa. DESKOLONIZAZIOA ETA GARAPEN BIDEAN DAUDEN HERRIALDEAK.
8. GAIA.- HAZKUNDE EKONOMIKOA ETA ERALDAKETA SOZIALAK GAURKO MUNDUAN. ONGIZATEAREN ESTATUA. GURE GARAIKO MUNDUA ETA GLOBALIZAZIOA.
9. GAIA.- AUZI SOZIALAK ETA EKONOMIKOAK ESPAINIA GARAIKIDEAN.

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


-Aróstegui,J., Buchrucker,C. eta Saborido, J. (zuz.): El Mundo contemporáneo: Historia y problemas, Bartzelona, Crítica, 2001.
-Bayly, C.A., El nacimiento del mundo moderno 1780-1914, Madril, SXXI, 2010
-Calvocoressi, P.: Historia política del mundo contemporáneo. De 1945 a nuestros días, Madril, Akal, 1987
-Carpenter, J. eta Lebrun, F. (zuz.): Breve Historia de Europa, Madril, Alianza 1994
-Casanova, J.: Europa contra Europa 1914-1945. Bartzelona, Crítica, 2011
-Cipolla, C., Historia económica de Europa. Madril. Aguilar, 1973-80, 6 liburuki
-Comín, F., Hernández, M., Llopis, E., Munduaren historia ekonomikoa. X.-XX Mendeak, Bilbo, EHU-UPV, 2013
-Fischer, W., Historia económica mundial del siglo XX. Bartzelona. Crítica 1985-86, 6 liburuki.
FONTANA, J. (2019). Capitalismo y democracia, 1756 ¿ 1848. Como comenzó el engaño. Barcelona: Crítica.
-Historia de Europa, Madril, Siglo XXI, 1974-83.
-Historia Universal. Madril, Siglo XXI,1970-86, 26. liburutik 36.ra arte
-Historia Universal del siglo XX. Madril, Historia 16, 36 liburuki.
-Hobsbawm, E.J.: La era de las revoluciones (1789-1848), Bartzelona, Crítica, 2011
-Hobsbawm, E.J.: La era del capitalismo (1848-1875), Bartzelona, Crítica, 1994
-Hobsbawm, E.J.: La era del imperio (1875-1914), Bartzelona, Crítica, 2005.
-Hobsbawm, E.J.: Historia del siglo XX. 1914-1991, Bartzelona, Crítica, 1995
-Joll, J.: Historia de Europa desde 1870. Madril, Alianza, 1983.
- Kershaw, Ian, Ascenso y crisis. Europa 1950-2017: un camino incierto, Barcelona: Crítica, 2019
-Kinder, H. eta Hilgemann, W.: Atlas histórico mundial. Madril, Alhambra, 1982, 2 liburuki.
-Mammarella, G.: Historia de Europa contemporánea (1945-1990). Bartzelona, Ariel, 1990.
-MARKS, R., Mundu Modernoaren sorrera. Kontakizun global eta ekologiko bat, XV. Mendetik XXI. Mendera arte, EHU, Bilbo, 2015.
-Osterhammel, J., La transformación del mundo. Una historia global del siglo XIX, Barcelona, Crítica, 2017
-Tusell, J. eta beste batzuk: Historia política y social moderna y contemporánea. Madril, UNED,1988.
-Villares, R. eta Bahamonde, A.: Gaur egungo mundua XIX. eta XX. mendeak. Bilbo, EHU, 2001.

Gora

Non emango den

Nafarroako Unibertsitate Publikoko Arrosadiko campusean. Zer ikasgelatan izango den jakiteko, begiratu Giza, Gizarte eta Hezkuntza Zientzien Fakultatearen web-orrialdean.

 

Gora