Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2018/2019 | Beste urte batzuk:  2017/2018  |  2016/2017  |  2015/2016  |  2014/2015 
Soziologia Aplikatuan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 303201 Irakasgaia: HISTORIA SOZIAL ETA POLITIKO GARAIKIDEA
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 2º S
Saila: Giza eta Hezkuntza Zientziak
Irakasleak:
MAJUELO GIL, EMILIO (Resp)   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Soziologia Aplikatua

 

 

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Irakasgai honetan irakatsiko diren edukiak aro garaikideko prozesu handiei dagozkie, ondoko hauei, alegia: iraultza burges liberala eta industrializazio prozesua, kapitalismoaren bilakaera eta langileen klasearen sorrera, protesta mugimenduak, sindikalismoa eta inperialismoa, XIX. Mendeko Europaren porrota eta Guerra Handia, uhin iraultzailea eta mugimendu faxistak, mendebaldeko demokraziak eta haien porrota, Bigarren Guerra Mundiala, ongizatearen estatuaren eraikuntza eta deskolonizazio prozesua, neoliberalismoa eta bloke sozialistaren krisia, eta, halaber, mende aldaketan agertzen diren arazoak. Hori guztia, ezertan ukatu gabe Espainiako historiako azken bi mendeei dagozkien iruzkinak.

Gora

Deskribatzaileak

Historia soziala, politikoa, industrializazioaren ondorioak, auzi soziala, iraultzak, inperialismoa, munduko gerrak, faszismoak, demokraziak, deskolonizazioa, gerra hotza, ongizate estatua, kapitalismo sozialaren porrota, neoliberalismoa, sozialismo errealaren gainbehera.

Gora

Gaitasun orokorrak

Estudiatzeko, ulertzeko eta ikasteko gaitasun orokorrak eskuratzea, unibertsitate mailakoak (G1) Gaitasuna datuak, ideiak eta informazioa lortu eta interpretatzeko, historiako gaiei eta ikasten den gaien lanak antolatzeari eta programatzeari buruz (G2)

Ahoz eta idatziz argudiatzeko gaitasuna, ikasten diren prozesu historikoen gaiei buruz (G3)

Arrazonamendu kritikoa garatzea (G4)

Gora

Berariazko gaitasunak

Gizartean diren aldaketa eta eraberritze prozesuak erlazionatzeko eta interpretatzeko gaitasuna, industrializazioaren hasieratik ongizatearen estatuaren krisira arte (E1)

Saiakerak eta iruzkinak egitea, garaikideak diren gai historiko, politiko eta sozialei buruz (E2)

Historia garaikideko aldien ezaugarri garrantzitsuenak azaltzea (E3)

Iturri eta testu historikoei buruzko analisi eta gogoeta kritikoak egiteko gaitasuna (E4)

Gora

Ikasketaren emaitzak

Ikasleak irakasgaian hartu behar dituen gaitasunak zehaztea da Ikasketaren emaitza. Hiru maila ezartzen dira:

- Ezin hobea: gaitasunen  %  100 hartzea, eta maisutasuna gaitasunen % 75etan gutxienez ere.

- Erdi mailakoa: irakasgaiaren bidez lortu nahi diren gaitasun gehienak hartzea, eta maisutasuna  tituluaren gaitasun espezifikoei dagozkien gaietan.

- Eskasa: tituluaren gaitasun espezifikoei dagozkien gaiak behar adina ez hartzea.

Ikasle batek GAI kalifikazioa lortzen du ikaskuntza maila ezin hobea edo erdi mailakoa baldin bada.

 

Ikasgai honetan emaitza hauek modu honetan zehazten dira:

R1. Aldi historiko bakoitzaren ezaugarri garrantzitsuenak azaltzea, sakontasuna eta sintesirako gaitasuna bateratuz.

R.2. Iturri historikoetatik abiatzen den iraganari buruzko informazioa ulertzea

R3. Arazo historiko garrantzitsuei buruzko interpretazioak egitea, berezko iritzia erantsiz.

R4. Prozesu historikoen ezaugarrien konplexutasuna eta kausalitate-aniztasuna ulertzea eta azaltzea

Gora

Metodologia

 
 
Jarduera hezigarriak Orduak Presentzialak
Eskola teorikoak 45 100
Eskola praktikoak 15 100
Lan idatziak eta, behar izatekotan, hauen ahozko aurkezpena 30 10
Bakarka ikastea 50 40
Tutoretzak 5 100
Ahozko edo idatzizko azterketak 5 100

Gora

Ebaluazioa

 

 

 

 

Ikasketa emaitza Ebaluazio sistema % Berreskuratzeko modukoa
R2; R3; R4 Lan praktikoak, behaketa, proposamena, eta bere kasuan, ebaluazioa   %40 Azken azterketan zati bat ariketa praktikoekin lotuta egonen da.
R1; R3; R4 Ahozko zein idatzizko frogak, partzialak edo ikasgai osokoak.   %60  

Gora

Gai-zerrenda

HISTORIA SOZIAL ETA POLITIKO GARAIKIDEA

 
 

1. GAIA.- IRAULTZA INDUSTRIALA ETA NEKAZARITZA GIZARTEEN ERALDAKETAK

 
 

2. GAIA.- IRAULTZA LIBERALEN ZIKLOA (1789-1848) ETA EUROPAKO POLITIKA 1870EKO HAMARKADARA ARTE

 
 
 

3. GAIA.- LANGILEEN MUGIMENDUAREN AGERPENA.MARXISMOA ETA ANARKISMOA.KAPITALSIMOAREN BILAKAERA 1873RA ARTE. LANGILEEN NAZIOARTEKO ELKARTEAK

 
 

4- GAIA.- II. IRAULTZA INDUSTRIALA. DINAMIKA POLITIKOA ETA INPERIALISMOAREN HEDAPENA 1914RA ARTE

 
 
5. GAIA.- GERRA HANDIA IRAULTZA SOBIETARRA (1917) FAXISMOAREN JAIOTZA (1922)
 
 
 
 

6. GAIA.- MENDEBALDEKO DEMOKRAZIAK GERRARTEKO ALDIAN ITALIAKO ERREGIMEN FAXISTA. HOGEITA HAMARREKO DEPRESIO HANDIA ETA ALEMANIAKO NAZISMOA ESPAINIAKO II. ERREPUBLIKA

 
 

7. GAIA.- BIGARREN GERRA MUNDIALA ETA GERRAOSTEKO MUNDUA GERRA HOTZA ETA NAZIOARTEKO HARREMANAK. NBEa. DESKOLONIZAZIOA ETA GARAPEN BIDEAN DAUDEN HERRIALDEAK.

 
 

8. GAIA.- HAZKUNDE EKONOMIKOA ETA ERALDAKETA SOZIALAK GAURKO MUNDUAN. ONGIZATEAREN ESTATUA. GURE GARAIKO MUNDUA ETA GLOBALIZAZIOA

 
 

9. GAIA.- AUZI SOZIALAK ETA EKONOMIKOAK ESPAINIA GARAIKIDEAN

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


*Aldizkari berezituak:

Ayer, Asociación de Historia Contemporánea. Madril

Historia 16, Madril

Historia Contemporánea, EHU, Bilbo
Historia Social, UNED-Alcira, Valentzia

*Bibliografia orokorra:

-Aróstegui,J., Buchrucker,C. eta Saborido, J. (zuz.): El Mundo contemporáneo: Historia y problemas, Bartzelona, Crítica, 2001.
-Calvocoressi, P.: Historia política del mundo contemporáneo. De 1945 a nuestros días, Madril, Akal, 1987
-Carpenter, J. eta Lebrun, F. (zuz.): Breve Historia de Europa, Madril, Alianza 1994
-Casanova, J.: Europa contra Europa 1914-1945. Bartzelona, Crítica, 2011

-Cipolla, C., Historia económica de Europa. Madril. Aguilar, 1973-80, 6 liburuki

-Comín, F., Hernández, M., Llopis, E., Munduaren historia ekonomikoa. X.-XX Mendeak, Bilbo, EHU-UPV, 2013

-Fischer, W., Historia económica mundial del siglo XX. Bartzelona. Crítica 1985-86, 6 liburuki.

-Historia de Europa, Madril, Siglo XXI, 1974-83.

-Historia Universal. Madril, Siglo XXI,1970-86, 26. liburutik 36.ra arte

-Historia Universal del siglo XX. Madril, Historia 16, 36 liburuki.

-Hobsbawm, E.J.: La era de las revoluciones (1789-1848), Bartzelona, Crítica, 2011

-Hobsbawm, E.J.: La era del capitalismo (1848-1875), Bartzelona, Crítica, 1994

-Hobsbawm, E.J.: La era del imperio (1875-1914), Bartzelona, Crítica, 2005.

-Hobsbawm, E.J.: Historia del siglo XX. 1914-1991, Bartzelona, Crítica, 1995

-oll, J.: Historia de Europa desde 1870. Madril, Alianza, 1983.

-Kinder, H. eta Hilgemann, W.: Atlas histórico mundial. Madril, Alhambra, 1982, 2 liburuki.

-Mammarella, G.: Historia de Europa contemporánea (1945-1990). Bartzelona, Ariel, 1990.

-Tusell, J. eta beste batzuk: Historia política y social moderna y contemporánea. Madril, UNED,1988.

 -Villares, R. eta Bahamonde, A.: Gaur egungo mundua XIX. eta XX. mendeak. Bilbo, EHU, 2001.
 

Gora

Hizkuntzak

Euskera

Gora

Non emango den

Ikasgelategian

Gora