Nafarroako Unibertsitate Publikoa



Ikasturtea: 2011/2012 | Beste urte batzuk:  2010/2011 
Soziologia Aplikatuan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 303201 Irakasgaia: HISTORIA SOZIAL ETA POLITIKO GARAIKIDEA
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 2º S
Saila: Geografia eta Historia
Irakasleak:
MAJUELO GIL, EMILIO   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Deskripzioa/Edukiak

Irakasgai honetan irakatsiko diren edukiak aro garaikideko prozesu handiei dagozkie, ondoko hauei, alegia: iraultza burges liberala eta industrializazio prozesua, kapitalismoaren bilakaera eta langileen klasearen sorrera, protesta mugimenduak, sindikalismoa eta inperialismoa, XIX. Mendeko Europaren porrota eta Guerra Handia, uhin iraultzailea eta mugimendu faxistak, mendebaldeko demokraziak eta haien porrota, Bigarren Guerra Mundiala, ongizatearen estatuaren eraikuntza eta deskolonizazio prozesua, neoliberalismoa eta bloke sozialistaren krisia, eta, halaber, mende aldaketan agertzen diren arazoak. Hori guztia, ezertan ukatu gabe Espainiako historiako azken bi mendeei dagozkien iruzkinak.

Gora

Gaitasun orokorrak

Estudiatzeko, ulertzeko eta ikasteko gaitasun orokorrak eskuratzea, unibertsitate mailakoak (G1) Gaitasuna datuak, ideiak eta informazioa lortu eta interpretatzeko, historiako gaiei eta ikasten den gaien lanak antolatzeari eta programatzeari buruz (G2)

Ahoz eta idatziz argudiatzeko gaitasuna, ikasten diren prozesu historikoen gaiei buruz (G3)

Arrazonamendu kritikoa garatzea (G4)

Gora

Berariazko gaitasunak

Gizartean diren aldaketa eta eraberritze prozesuak erlazionatzeko eta interpretatzeko gaitasuna, industrializazioaren hasieratik ongizatearen estatuaren krisira arte (E1)

Saiakerak eta iruzkinak egitea, garaikideak diren gai historiko, politiko eta sozialei buruz (E2)

Historia garaikideko aldien ezaugarri garrantzitsuenak azaltzea (E3)

Iturri eta testu historikoei buruzko analisi eta gogoeta kritikoak egiteko gaitasuna (E4)

Gora

Metodologia

Metodologia - Jarduera

Ordu presentzialak

Ordu ez presentzialak

A-1 Eskola teorikoak
36
 
A-2 Praktikak
18
 

A-3 Eztabaidak, bateratze-lanak, taldeen tutoretza

10
 
A-4 Lana egitea
 
16
A-5 Materiala irakurtzea
 
30
A-6 Bakarka ikastea
 
30

A-7 Azterketak, ebaluaziorako probak

4
 
A-8 Tutoretzak bakarka
4
 
Guztira (75 ordu, 3 ects)
 
 
Guztira
150
 
**TAULA HONETAN 9AK SARTU DIRA.

Gora

Ebaluazioa

Ezaugarriak
Irizpideak
Tresna
Pisua
Izaera presentziala
Parte-hartzea
Irakaslearen kontrola
5
Norbanakoaren ikasketa
Tutoretza
Irakaslearen kontrola
5
Lan autonomoa

Tutoretza. Banakako lana prestatzea eta parte hartzea

Lana ematea eta hari buruzko iruzkina egitea

30
Edukien ezagutza
 
Idatzizko proba
60

Gora

Gai-zerrenda

HISTORIA SOZIAL ETA POLITIKO GARAIKIDEA

 
 

1. GAIA.- IRAULTZA INDUSTRIALA ETA NEKAZARITZA GIZARTEEN ERALDAKETAK

 
 

2. GAIA.- IRAULTZA LIBERALEN ZIKLOA (1789-1848) ETA EUROPAKO POLITIKA 1870EKO HAMARKADARA ARTE

 
 
 

3. GAIA.- LANGILEEN MUGIMENDUAREN AGERPENA.MARXISMOA ETA ANARKISMOA.KAPITALSIMOAREN BILAKAERA 1873RA ARTE. LANGILEEN NAZIOARTEKO ELKARTEAK

 
 

4- GAIA.- II. IRAULTZA INDUSTRIALA. DINAMIKA POLITIKOA ETA INPERIALISMOAREN HEDAPENA 1914RA ARTE

 
 
5. GAIA.- GERRA HANDIAIRAULTZA SOBIETARRA (1917)FAXISMOAREN JAIOTZA (1922)
 
 

6. GAIA.- MENDEBALDEKO DEMOKRAZIAK GERRARTEKO ALDIAN ITALIAKO ERREGIMEN FAXISTA. HOGEITA HAMARREKO DEPRESIO HANDIA ETA ALEMANIAKO NAZISMOA ESPAINIAKO II. ERREPUBLIKA

 
 

7. GAIA.- BIGARREN GERRA MUNDIALA ETA GERRAOSTEKO MUNDUA GERRA HOTZA ETA NAZIOARTEKO HARREMANAK. NBEa. DESKOLONIZAZIOA ETA GARAPEN BIDEAN DAUDEN HERRIALDEAK.

 
 

8. GAIA.- HAZKUNDE EKONOMIKOA ETA ERALDAKETA SOZIALAK GAURKO MUNDUAN. ONGIZATEAREN ESTATUA. GURE GARAIKO MUNDUA ETA GLOBALIZAZIOA

 
 

9. GAIA.- AUZI SOZIALAK ETA EKONOMIKOAK ESPAINIA GARAIKIDEAN

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


Aldizkari espezializatuak:

AYER, Asociación de Historia Contemporánea. Madril

Historia 16, Madril

Historia Contemporánea, EHU, Bilbo

Historia Social,
UNED-Alcira, Valentzia

Bibliografia orokorra:

AROSTEGUI,J., BUCHRUCKER,C. eta SABORIDO, J. (zuz.): El Mundo contemporáneo: Historia y problemas. Bartzelona, Crítica, 2001.

CALVOCORESSI, P.: Historia política del mundo contemporáneo. De 1945 a nuestros días. Madril, Akal, 1987

CARPENTER, J. eta LEBRUN, F. (zuz.): Breve Historia de Europa. Madril. Alianza 1994

CASANOVA, J.: Europa contra Europa 1914-1945. Bartzelona, Crítica, 2011

CIPOLLA, C.: Historia económica de Europa. Madril. Aguilar, 1973-80, 6 liburuki.

FISCHER, W.: Historia económica mundial del siglo XX. Bartzelona. Crítica 1985-86, 6 liburuki.

Historia de Europa. Madril, Siglo XXI, 1974-83.

Historia Universal. Madril, Siglo XXI,1970-86. 26. liburutik 36.ra arte

Historia Universal del siglo XX. Madril. Historia 16, 36 liburuki.

HOBSBAWM, E.J.: La era de las revoluciones (1789-1848). Bartzelona, Crítica, 2011

HOBSBAWM, E.J.: La era del capitalismo (1848-1875). Bartzelona, Crítica, 1994

HOBSBAWM, E.J.: La era del imperio (1875-1914). Bartzelona, Crítica, 2005.

HOBSBAWM, E.J.: Historia del siglo XX. 1914-1991. Bartzelona, Crítica, 1995

JOLL, J.: Historia de Europa desde 1870. Madril, Alianza, 1983.

KINDER, H. eta HILGEMANN, W.: Atlas histórico mundial. Madril, Alhambra, 1982, 2 liburuki.

MAMMARELLA, G.: Historia de Europa contemporánea (1945-1990). Bartzelona, Ariel, 1990.

TUSELL, J. eta beste batzuk: Historia política y social moderna y contemporánea. Madril, UNED,1988.
 
VILLARES, R. eta BAHAMONDE, A.: Gaur egungo mundua XIX. eta XX. mendeak. Bilbo, EHU, 2001.
 

Gora

Hizkuntzak

Euskera

Gora