Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellanoEnglish | Ikasturtea: 2022/2023 | Beste urte batzuk:  2021/2022  |  2020/2021  |  2019/2020  |  2018/2019 
Soziologia Aplikatuan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 303104 Irakasgaia: OINARRI PSIKOLOGIKOAK: GIZABANAKOA ETA GIZARTE INGURUNEA
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 1º S
Saila: Osasun Zientziak
Irakasleak:
CASANOVA LAMOUTTE, ELSA MILAGROS (Resp)   [Tutoretzak ] CALDERON IRURZUN, NEREA   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Oinarrizko prestakuntza/Psikologia

Gora

Deskripzioa/Edukiak

 

Oinarri psikologikoak: gizabanakoa eta gizarte ingurua irakasgaiaren edukiek kontuan hartzen dituzte gizabanakoaren identitatearen eta gizarte identitatearen, testuinguru guztietako gizarte errealitatearen eta talde-jokabidea zehazten duten faktoreen prozesu psikologikoak, irakaskuntza eta ikaskuntzari, ulertzeari, analisiari eta ebaluazioari euskarria ematen diotenak. Buruaren eta jokabidearen funtzionamendua azaldu eta aurreikusteko, psikologiak gizabanakoa hartzen du abiapuntutzat, izaki bakarra den aldetik, bere pertzepzio, emozio-bizipen, epai eta erabakiekin. Hauek denak, azken batean, inguruan dauzkan gizarte-baldintzen araberakoak izango dira, baldintza horiek bultzatzen baitute egokitzapen psikosozialera.

 

 

Gora

Gaitasun orokorrak

1. GO - Gizarte bizitza antolatzeko ikuspegi soziologikoak duen garrantziaz ohartzeko gaitasuna.

2. GO - Gizartea eta gizarte dinamikak aztertzeko garatutako teoria, eskola eta ikuspegi nagusiak ezagutzea.

4. GO - Arrazoibide kritikoa eta azalpen alternatiboen balioa zein den jakiteko gaitasuna.

2.3. Zeharkako gaitasunak
2. ZG  -  Gaztelaniaz, edo, hala badagokio, euskaraz Europako Kontseiluaren "Hizkuntzen Erreferentziako Europako Esparru Komuna: ikaskuntza, irakaskuntza eta ebaluazioa"ren C1 mailako hizkuntza gaitasuna erakustea.

Gora

Berariazko gaitasunak

3.1. Gaitasun espezifikoak

4. GE -  Datuen eta arrazoibideen analisirako eta sintesirako eta ezagutzak harremanetan eta testuinguruan jartzeko ahalmena.

7. GE - Gizarte bizitzako hainbat esparrutan gizarte-arazoak eta beren ondorioak zehazteko ahalmena.

10. GE - Gaurko gizarteen bilakaera eta eraldaketa aztertzeko ahalmena.

Gora

Ikasketaren emaitzak

Ikasleak irakasgaian hartu behar dituen gaitasunak zehaztea da Ikasketaren emaitza. Hiru maila ezartzen dira:

R1 - Ezin hobea: gaitasunen  %  100 hartzea, eta maisutasuna gaitasunen % 75etan gutxienez ere.

R2 - Erdi mailakoa: irakasgaiaren bidez lortu nahi diren gaitasun gehienak hartzea, eta maisutasuna  tituluaren gaitasun espezifikoei dagozkien gaietan.

R3 - Eskasa: tituluaren gaitasun espezifikoei dagozkien gaiak behar adina ez hartzea.

Ikasle batek GAI kalifikazioa lortzen du ikaskuntza maila ezin hobea edo erdi mailakoa baldin bada.

Ikasketaren emaitza hauek irakasgaian modu honetan zehaztuko dira. EMAITZAK:

IE1. Arreta goiztiarrari buruzko oinarrizko ezagupenak biltzea. Oinarrizko prozesu psikologikoak identifikatzea eta deskribatzea. Lehen haurtzaroko nortasunaren eta ikaskuntzaren funtzionamenduaren oinarriak adieraztea.

IE2. Bai jende espezializatuari eta bai espezializatu gabeari ideiak, arazoak eta konponbideak deskribatzea, ebaztea eta adieraztea (4. OG, 2. GE).

IE3. Arreta goiztiarraren oinarriak, prozesu psikologiko oinarrizkoen funtzionamendua, ikasketaren gakoak eta nortasunaren eraikuntza  zehaztu, ezarri eta aplikatu ahal izatea (2. OG, 2. GO, 10. GO, 3. GE eta 8. GE).

IE4. Berrikuntza sustatzeko ikasgelako-praktiken gainean arrazoitzeko, analizatzeko eta gogoeta egiteko gaitasuna aplikatua izatea (5. GO, 4. GE eta 5. GE).

IE5. Ideiak diseinatzen, komunikatzen eta transmititzen jakitea, irtenbideak bilatu ahal izateko (4. OG). Geroko ikasketak autonomia maila handiarekin hasteko beharrezkoak diren ikasketa-trebetasunak identifikatzea (5. OG).

IE6.Ikasgelan eta hortik kanpora bizikidetza adieraztea eta diseinatzea, eta gatazkak modu baketsuan konpontzeari ekitea (3. GO, 4. GO). Ikasketa eta bizikidetza testuinguruak identifikatzea eta balioestea, sistematikoki (3. GO).

 

Ikasketen emaitzak Edukia Jarduera Hezigarriak Ebaluaziorako Tresna
Biltzea (2. OG, 7. GO, 8. GO, 2. GE) 1,2,3,4 1PJ, 6PJ SE1, SE4
Ebaztea (4. OG, 2. GE)  1,2,3,4 3PJ SE1, SE3, SE4
Zehaztea (1. OG, 2. GO, 3. GE, 8. GE, 10. GO) 1,2,3,4 1PJ, 6PJ SE1, SE2, SE3, SE4
Aplikatzea (5. GO, 4. GE, 5. GE) 1,2,3,4 2PJ SE1, SE3
Diseinatzea (4. OG, 5. OG) 1,2,3,4 3PJ, 4PJ, 6PJ SE3, SE4
Adieraztea (3. GO, 4. GO, 10. GE) 1,2,3,4 1PJ, 2PJ, 3PJ SE1, SE3

Gora

Metodologia

5.1. Irakasteko metodoak
Kodea Deskribapena
1. IM Azalpen magistrala talde osoaren aurrean.
2. IM Elkarreragina talde handian.
3. IM Elkarreragina talde ertainean.
5. IM Banakako elkarreragina: ikasketa autonomorako egitekoak eta jarraibideak.
5.2 Prestakuntza jarduerak
Kodea Izena. Ordu kp. Presentzialtasuna
1. PJ Eskola teorikoak (funtsatzea, adibideez adieraztea, aplikazio kontrastatuak eta garapenak) 45 100
2. PJ Eskola praktikoak, edo, hala badagokio, kanpoko praktikak. 15 100
3. PJ Lanak egitea, eta, hala badagokio, ahozko defentsa. 30 10
4. PJ  Ikaslearen ikasketa autonomoa 50 0
5. PJ  Tutoretzak 5 100
6. PJ  Ahozko edo idatzizko azterketak. 5 100

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
         
IE1, IE2, IE3, IE4, IE5, IE6  Jarduerak eta paper-zorroa edo portafolioa %10 Ez Ez
IE1, IE2, IE3, IE4, IE5, IE6 Lan praktiko eta aplikatuen burutzea %20 EZ Ez
IE1, IE2, IE3, IE4, IE5, IE6 Bukaerako azterketa idatzia, test modukoa %70 Errekuperatzeko modukoa, idatzizko proba bat eginez Azkeneko kalifikazioan ponderatu ahal izateko gutxieneko nota 3,5
    Ordu kopuru totala %100 %70  

 

Azterketei buruzko informazio gehigarria:

* Idatzizko azken proban, ikasleek gai izan behar dute ikasgaiak
berarekin dakartzan funtsezko kontzeptuak identifikatzeko, definitzeko eta deskribatzeko.

* Proba honen bidez, ikasleak hezkuntza eta komunitate mailei buruz ikasitako oinarrizko kontzeptu psikologikoak ezagutzeko duen gaitasuna erakutsi beharko du. 7 puntuko balioarekin, hau da, % 70 ekoarekin, proba edo ohiko azterketa Giza eta Gizarte Zientzien Fakultateak adierazitako egunean egingo da.

* Ikasgaia gainditzeko, amaierako proba gainditu beharko da, gutxienez 10etik 5eko kalifikazioarekin, hau da, 7,00 puntutik 3,50 ekoarekin.

* Proba gainditu ez duen ikasleak errekuperazio-azterketaren deialdian gainditu beharko du, eta ikasgaiaren eduki orokorrari buruzko idatzizko proba bakar baten bidez aztertuko da, Giza eta Gizarte Zientzien Fakultateak adierazitako egunean.

* Lortutako ebaluazio jarraituaren ehunekoa ( Lan teorikoak, % 10; Lan praktikoak, % 20) amaierako probaren amaierako kalifikazioari gehituko zaio, baldin eta gainditu bada.

* Eginkizunak ¿ Lan teorikoak eta praktikoak ¿ Irakasleak esleitutako egunetan soilik onartuko dira.

* Aurreneko ikasturtean burututako bakarkako eta taldeko lanak ebaluaziorako ez dira gordetzen.

.

 

Gora

Gai-zerrenda

1. MULTZOA: INFORMAZIOA JASOTZEKO PROZESUAK

1. gaia: Psikologia zientzia bezala.

2. gaia: Jokabidearen oinarri neuronalak.

3. gaia: Sentso-pertzeptzioa eta arreta.

2. MULTZOA: INFORMAZIOA ESKURATZEKO, BILTZEKO ETA SORTZEKO PROZESUAK

4. gaia: Ikaskuntza.

5. gaia: Oroimena.

6. gaia:  Pentsamendua.

3. MULTZOA: NORBERAREN IDENTITATEAREN PROZESUAK

7. gaia:  Motibazioa eta emozioa.

      8. gaia:  Nortasuna.

4. MULTZOA: KOGNIZIO ETA GIZARTE BALIOESPENEKO PROZESUAK

9. gaia:  Gizarte Kognizioa.

10. gaia. Gogatzeko joerak eta  prozesuak.

 

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


Oinarrizkoa Bibliografia

Sanz de Acedo Lizarraga, M.L. (2012). Psicología. Individuo y medio social. Bilbao: Desclée De Brouwer.

 

Bibliografia osagarria

Anderson, J. R. (2001). Aprendizaje y memoria. Un enfoque integral. México: McGraw-Hill.

Anderson, J. R. (2001). Aprendizaje y memoria. Un enfoque integral. México: McGraw-Hill.

Castillo Villar, M.D. (2009). La atención. Madrid: Pirámide.

Cuadrado Guirado, I. y Fernández Sedano, I.  (Coords) (2007): Psicología Social. Madrid, Sanz y Torres.

Deaux, K., Snyder, M. (Eds.) 2012. The Oxford Handbook of Personality and Social Psychology. New York: Oxford University Press.

De Diego Vallejo, R; Chico del Río, M. (2013). Prácticas de Psicología Social. Madrid: Pirámide.

Delgado Losada, M. L. (2014). Fundamentos de psicología: para ciencias sociales y de la salud. Madrid: Panamericana.

De Torres,  J.S. (2006). Procesos Psicológicos Básicos. Madrid: McGraw-Hill.

Díaz Gómez, J. M., Gámez Armas, E. (2010). Motivación y emoción: investigaciones actuales. Servicio de Publicaciones, Universidad de La Laguna.

Domínguez Sánchez, F.J. (2003) Guía Didáctica. Procesos Psicológicos Básicos. Madrid: UNED.

Fernández-Abascal, E.G. (2010).Psicología de la emoción. Madrid: Ed. Univ. Ramón Areces.

Fernández-Abascal, E.G; Martín Díaz, M.D. y Domínguez Sánchez, F.J. (2001). Procesos Psicológicos. Madrid: Pirámide.

García Sevilla, J., y Fuentes Melero, L. (2010). Manual de psicología de la atención. Una perspectiva neurocientífica. Madrid: Síntesis.

Gaviria, E., Cuadrado, I. y  López Sáez, M. (2009). Introducción a la Psicología Social. Madrid: Sanz y Torres.

Gluck, M.A., Mercado, E., Myer, C.E. (2016). Learning and Memory. From Brain to Behavior. New York: Worth Publishers.

Goldstein, E. B. (2006). Sensación y percepción. Madrid: International Thomson.

Gross, R. D. (2007). Psicología. La ciencia de la mente y la conducta. México: Manual Moderno.

Holyoak, K. J., y Morrison, R. G. (2005). The Cambridge handbook of thinking and reasoning.Cambridge: Cambridge University Press.

Larsen, R. J., y Buss, D. M. (2005). Psicología de la personalidad: Dominios de conocimiento sobre la naturaleza humana. México DF: McGraw-Hill.

López Sáez, M. (2007). Fundamentos de la teoría de la disonancia cognitiva. En F. J. Morales, M. Moya, E. Gaviria, y I. Cuadrado (Eds.), Psicología social (pp. 517-534). Madrid: McGraw-Hill.

López S.J., Snyder, C.R. (2009). The Oxford Handbook of Positive Psychology. New York: Oxford University Press.

 Masmoudi, S.,Yun Dai, D.,Naceur, A. (2012). Attention, Representation and Human Performance. An Integration of Cognition, Emotion and Motivation. New York: Psychology Press.

Myers, D. (2011). Exploraciones de la psicología social. Madrid: McGraw-Hill.

Palmero, F; Mestre, J.M. (2004). Procesos Psicológicos Básicos. Madrid: Mc Graw-Hill.

Pinel, J. P. J. (2007). Biopsicología. Madrid: Pearson.

Posner, M. I. (2011). Cognitive neuroscience of attention (2ª ed.). New York: The Guilford Press.

Santiago de Torres, J. (2006) Procesos Psicológicos Básicos. Madrid: Pirámide.

Sanz Aparicio, M.T. (2013). Psicología de la Motivación: Teoría y Práctica. Madrid: Sanz y Torres.

Tortosa Gil, F. (2006). Historia de la Psicología. Madrid: McGraw-Hill.

Zentner, J. y Antoni, M. (2014) Las cuatro emociones básicas. Barcelona: Ed. Herder.

Gora

Hizkuntzak

Gaztelania, Euskara eta Ingelesa.

Gora

Non emango den

Nafarroako Unibertsitate Publikoko Arrosadiko campusean. Zer ikasgelatan izango den jakiteko, begiratu Giza, Gizarte eta Hezkuntza Zientzien Fakultatearen web-orrialdean.

Gora