Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellanoEnglish | Ikasturtea: 2024/2025 | Beste urte batzuk:  2023/2024  |  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021 
Soziologia Aplikatuan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 303103 Irakasgaia: KULTURA-ANIZTASUNA, OINARRIZKO ESKUBIDEAK BERDINTASUNA ETA HIRITARTASUNA
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 2º S
Saila: Soziologia eta Gizarte Lana
Irakasleak:
INNERARITY GRAU, M. CARMEN (Resp)   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Modulua:

Gizarte Estrukturen eta Giza Portaeraren Oinarrizko ezagutza

 

Gaia:

Antropologia

 

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Mendebaldeko gizarte postindustrialetan gero eta arruntagoa den identitate eta kultur zein gizarte esparruko aniztasunaren garaiotan, aniztasun horiek sortzen dituen arrazoien identifikaziora eta haien gaineko hausnarketa kritikora ikasleak, hurbildu nahi ditu irakasgaiak. Ezberdintasunaren eraikuntzara eta gure errealitate soziokulturalean daukan garrantzia eta balioetara hurbiltzea, irakasgaiaren helburuak dira.

 

Gora

Gaitasun orokorrak

Oinarrizko gaitasunak

1. OG - Ikasleek bigarren hezkuntza orokorreko oinarritik abiatzen den ikasketa-arlo batean ezagutzak dituztela eta ulertzen dituztela frogatu izatea, eta nahiz eta testu-liburu aurreratuetan laguntza bilatu, beren ikasketa-alorreko abangoardiatik datozen ezagutzak dauzkatela adierazten duten zenbait alderdi kontrolatzeko mailan daudela frogatzea.

2. OG - Ikasleek beren ezagutzak beren lanetan edo bokazioetan modu profesionalean aplikatzen jakitea, eta beren ikasketa arloaren barruan arrazoiak prestatzearen eta defendatzearen bidez, eta problemen ebazpenaren bidez demostratzen diren gaitasunak edukitzea.

3. OG - Ikasleek (normalean beren ikasketen arloko) datu aipagarriak bildu eta interpretatzeko gaitasuna izatea, arlo sozial, zientifiko edo etikoari buruzko gai aipagarrien gaineko gogoeta hartuko duten iritziak emateko.

4. OG - Ikasleak, baijende espezializatuari eta bai espezializatu gabeari, informazioa, ideiak, arazoak eta konponbideak jakinarazteko gauza izatea.

 

Gaitasun orokorrak

1. GO Gizarte bizitza antolatzeko ikuspegi soziologikoak duen garrantziaz ohartzeko gaitasuna.

3. GO Egoera, prozesu eta arazo sozialen deskribapen, ulermen, diagnostiko eta azalpenean jakintza eta kontzeptu soziologikoak erabiltzeko gaitasuna.

4. GO Arrazoibide kritikoa eta azalpen alternatiboen balioa zein den jakiteko gaitasuna pixkanaka garatzea.

5. GO  Gizarte eta kultura aniztasunaren aitorpenari irekitako gizarte sentsibilitate baten eta hiritartasun kontzientzia baten garapena

 

 

Zeharkako gaitasunak

 

2. ZG - Hizkuntza gaitasuna frogatzea gaztelaniaz, edo, hala badagokio, euskaraz,  Europako Kontseiluaren "Hizkuntzen Erreferentziako Europako Esparru Komuna: ikastea, irakastea, ebaluazioa" delakoaren araberako C1 mailaren parekoa.

 

Gora

Berariazko gaitasunak

4. GE  Gizarte adierazleak eta gizarte neurketako tresnak egiteko, erabiltzeko eta interpretatzeko gaitasuna.

6. GE Ebidentzia enpirikoetan oinarritutako arrazoibide soziologikoko formulak ezagutzea. 

8. GE Gizarte bizitzako hainbat esparrutan gizarte-arazoak eta beren ondorioak zehazteko gaitasuna.

10. GE Gizarte proiektuak kudeatzeko eta proiektu horien analisi kritikoa egiteko gaitasuna hartzea.

Gora

Ikasketaren emaitzak

Ikasketaren emaitzak Edukiak Jarduera Hezigarriak Ebaluazio tresnak
Kulturaniztasun egoeratan Antropologiak erabiltzen dituen oinarrizko kontzeptuak ezagutu eta ulertu 1,2,4,5,6,7 gaiak 1.PJ, 2.PJ, 3.PJ, 4.PJ, 6.PJ 1.ET, 2.ET, 3.ET, 4.ET
Kulturaniztasuna kudeatze eredu nagusiak ezagutu eta ulertu 8. gaia 1.PJ, 2.PJ, 3.PJ, 4.PJ, 6.PJ 1.ET, 2.ET, 3.ET, 4.ET
Aniztasun soziokulturalari dagozkion legeri espainarra eta europearraren oinarriak ezagutu 3. gaia 1.PJ, 2.PJ, 3.PJ, 4.PJ, 6.PJ 1.ET, 2.ET, 3.ET, 4.ET
Edozein motatako entzunlegoari ezagutzak transmitizeko antolatzen jakin 1-8 gaiakPraktikak 2.PJ, 3.PJ 3.ET
Elkarbizikidetasuna sustatzeko eta gizabanakoen zein kolektiboen eskubideak errespetatzearren ezagupen antropologikoak ezarri. 1-8 gaiak. Praktikak 2.PJ, 3.PJ 1.ET, 3.ET
Edozein motako aniztasunarekin lotura duten egoera arazotsuak aurreikusi, identifikatu eta aztertu 2,4,5,6 gaiak 1.PJ, 2.PJ, 3.PJ, 4.PJ 3.ET
Testu zientifikoak zein edozein motatakoak aztertu eta laburtu, beti ere jarrera kritiko edukiz 1-8 gaiak 2.PJ, 3.PJ 2.ET, 3.ET,

Gora

Metodologia

5.1 Irakas metodologiak:

 

Kodea Deskribapena
1.IM Azalpen magistrala osoko bilkuretan.
2.IM Elkarreragina talde handian.
3.IM Elkarreragina talde ertainean.
4.IM Elkarreragina talde txikian.
5.IM Banakako elkarreragina: ikasketa autonomorako egitekoak eta jarraibideak.

 

5.2 Jarduera hezigarriak:

 

Kodea Deskribapena Orduak Izaera presentziala Izaera Ez presentziala
1.PJ Eskola teorikoak (funtsatzea, adibidez adieraztea, aplikazio kontrastatuak eta garapenak) 30 100 0
2.PJ Eskola praktikoak, edo, hala badagokio, kanpo praktikak (landa-praktikak). 22.5 100 0
3.PJ Lanak egitea, eta, hala badagokio, ahozko defentsa. 40 10 90
4.PJ Ikaslearen ikasketa autonomoa. 50 0 100
5.PJ Tutoretzak 1.5 100 0
6.PJ Ahozko edo idatzizko azterketak. 6 100 0

Gora

Ebaluazioa

EBALUAZIO SISTEMAK GUTXIENEKO PONDERAZIOA GEHIENEKO PONDERAZIOA
ES02. Aipamen eta laburpenei buruzko lan teorikoak. 20 40
ES03. Lan praktikoak: behaketa, proposamena, eta, hala badagokio, ebaluazioa. 10 20
ES04. Ahozko edo idatzizko probak, partzialak edo osokoak. 50 70

Gora

Gai-zerrenda

1. Identitateen aniztasuna eta desoreka soziala. Aniztasuna eta politika publikoak.
2. Eskubideak, hiritartasuna eta berdintasuna.
3. Bizikidetza: azterketa-ereduak.
4. Generoa eta desorekak.
5. Gizarte-integrazio ereduak.
6. Diskurtso eta jarrerak aniztasunaren aurrean.
7. Arrazismoa, arrazializazioa, interesekzionalitatea. Arrazakeri modu berriak.
8. Identitate pluralak eta nia-ren zatiketa globalizazio digitalaren aroan.

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


Bibliografía básica:

Malgesini, G., y Giménez, C. (2000). Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad. Madrid: Catarata.

Zanfrini, L. (2004). La convivencia interétnica. Madrid: Alianza.

A lo largo de la asignatura se recomendará bibliografía específica para cada tema.

 

Bibliografía complementaria:

Appadurai, A. (2007). El rechazo de las minorías. Ensayo sobre la geografía de la furia. Barcelona: Tusquets.

Baumann, G. (2001). El enigma multicultural. Barcelona: Paidós.

Kymlicka, W. (1996). Ciudadanía multicultural. Una teoría liberal de los derechos de las minorías. Barcelona: Paidós.

Sartori, G. (2001). La sociedad multiétnica. Madrid: Taurus.

Taylor, Ch. (2009). El multiculturalismo y la política del reconocimiento. México: Fondo de cultura económica.

Velasco, J. C. (2016). El azar de las fronteras. Políticas migratorias, ciudadanía y justicia. Madrid: Fondo de Cultura Económica.

Wieviorka, M. (2018). El antisemitismo explicado a los jóvenes. Buenos Aires: Libros del zorzal.

 

Gora

Hizkuntzak

Euskara, Gaztelania, Ingelesa. B2 Maila gomendatzen da.

Gora

Non emango den

Nafarroako Unibertsitate Publikoko Arrosadiko campusean. Zer ikasgelatan izango den jakiteko, begiratu Giza, Gizarte eta Hezkuntza Zientzien Fakultatearen web-orrialdean.

Gora