Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2019/2020 | Beste urte batzuk:  2018/2019  |  2017/2018  |  2016/2017  |  2015/2016 
Soziologia Aplikatuan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 303102 Irakasgaia: IRAKASKUNTZA ERAKUNDEAK
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 2º S
Saila: Giza eta Hezkuntza Zientziak
Irakasleak:
BELLETICH RUIZ, OLGA GRIMANESA (Resp)   [Tutoretzak ] FLORES URIBE, UNAX   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Oinarrizko prestakuntza / Hezkuntza

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Era oso eta integratzailean, soziologo saiatuaren profesionala profilarekin elkartuta garatzen dira abordatzen dira hurrengo deskribatzaileekin lotutako edukiak: heziketa-Erakundeak eta sozializazio-prozesuak: Heziketa-sistemak; Haur Hezkuntza, Lehen Mailako eta Bigarren Mailakoa; Eskola Inklusiborako Heziketa Bereziko; Heziketa Iraunkorra eta pertsona helduko Heziketa; heziketa formaleko erakundeen antolaketa; heziketa ez formala; Heziketarako eta munduko Heziketarako eskubidea; sozioheziketa-erakundeak.

Gora

Deskribatzaileak

Oinarrizko prestakuntzako irakasgai bat da, lehen ikasmailako bigarren seihilekoan ematen dena. Ikasgai hau HEZKUNTZAREN markoan kokatzen da eta garatzen ditu honako topiko hauek: Behar, Politika eta garapena; Hezkuntza-sistemak eta haien lege-esparru; Hezkuntza eta arrisku taldeak; Hezkuntza erakunde formal eta hezkuntza ez-formala: Hezkuntza-erakunde eta administrazio antolatzea; sartzea, hezkuntza zerbitzuak; gizarte eta hezkuntza-zerbitzuak eta profesionalak; Hezkuntza eta Helduen Hezkuntzako jarraituz; Eskuin hezkuntza eta hezkuntza munduan ere; sozial eta hezkuntza erakundeak.

Gora

Gaitasun orokorrak

2.1. Oinarrizko gaitasunak

1. OG - Ikasleek bigarren hezkuntza orokorreko oinarritik abiatzen den ikasketa-arlo batean ezagutzak dituztela eta ulertzen dituztela frogatu izatea, eta nahiz eta testu-liburu aurreratuetan laguntza bilatu, beren ikasketa-alorreko abangoardiatik datozen ezagutzak dauzkatela adierazten duten zenbait alderdi kontrolatzeko mailan daudela frogatzea.

2. OG - Ikasleek beren ezagutzak beren lanetan edo bokazioetan modu profesionalean aplikatzen jakitea, eta beren ikasketa arloaren barruan arrazoiak prestatzearen eta defendatzearen bidez, eta problemen ebazpenaren bidez demostratzen diren gaitasunak edukitzea.

3. OG - Ikasleek (normalean beren ikasketen arloko) datu aipagarriak bildu eta interpretatzeko gaitasuna izatea, arlo sozial, zientifiko edo etikoari buruzko gai aipagarrien gaineko gogoeta hartuko duten iritziak emateko.

4. OG - Ikasleak, baijende espezializatuari eta bai espezializatu gabeari, informazioa, ideiak, arazoak eta konponbideak jakinarazteko gauza izatea.

2.2. Gaitasun orokorrak

1. GO Gizarte bizitza antolatzeko ikuspegi soziologikoak duen garrantziaz ohartzeko gaitasuna.

4. GO Arrazoibide kritikoa eta azalpen alternatiboen balioa zein den jakiteko gaitasuna pixkanaka garatzea.

5. GO  Gizarte eta kultura aniztasunaren aitorpenari irekitako gizarte sentsibilitate baten eta hiritartasun kontzientzia baten garapena.

2.3. Zeharkako gaitasunak (4 titulazioentzat)

 2. ZG-Hizkuntza gaitasuna frogatzea gaztelaniaz, edo, hala badagokio, euskaraz,  Europako Kontseiluaren "Hizkuntzen Erreferentziako Europako Esparru Komuna: ikastea, irakastea, ebaluazioa" delakoaren araberako C1 mailaren parekoa.

Gora

Berariazko gaitasunak

4. GE  Gizarte adierazleak eta gizarte neurketako tresnak egiteko, erabiltzeko eta interpretatzeko gaitasuna.

6. GE Ebidentzia enpirikoetan oinarritutako arrazoibide soziologikoko formulak ezagutzea. 

8. GE Gizarte bizitzako hainbat esparrutan gizarte-arazoak eta beren ondorioak zehazteko gaitasuna.

10. GE Gizarte proiektuak kudeatzeko eta proiektu horien analisi kritikoa egiteko gaitasuna hartzea.

Gora

Ikasketaren emaitzak

Ikasleak irakasgaian hartu behar dituen gaitasunak zehaztea da Ikasketaren emaitza. Hiru maila ezartzen dira:

- Ezin hobea: gaitasunen % 100 hartzea, eta maisutasuna gaitasunen % 75etan gutxienez ere.

- Erdi mailakoa: irakasgaiaren bidez lortu nahi diren gaitasun gehienak hartzea, eta maisutasuna tituluaren gaitasun espezifikoei dagozkien gaietan.

- Eskasa: tituluaren gaitasun espezifikoei dagozkien gaiak behar adina ez hartzea.

Ikasle batek GAI kalifikazioa lortzen du ikaskuntza maila ezin hobea edo erdi mailakoa baldin bada. Zehaztasuna:

1.IE-Ezagutuko du eta hizkuntza eta kontzeptuak erabiltzen jakingo du: behar soziala, politika soziala, garapena eta giza eskalarako eskubidea.

2.IE-Analizatuko du kritikoki, bereziki heziketa-eremuan, arrisku sozial zahar eta berriak.
3.IE-Jakingo du, bere printzipioak ezagutuz, hizkuntza eta administrazio publikoaren kontzeptuak erabiltzea.

4.IE- Ezagutzen ditu Espainian eta Nafarroan heziketa-sistemaren egitura eta Komunitate honetako aniztasunerako arretako gailuak.

5.IE-Dago ikerketetako eta mugei buruzko eztabaidetako tantora eta disfuntzioetara sistema hezigarriak Espainian eta Europan.

6.IE-Ezagutzen du funtzioak bat/heziketa-zentroan edo eskola-laguntza antolaketan gizarte-langileari
7.IE-Ezagutzen du eta daki heziketaren eta gizarte-zerbitzuen arteko koordinazioko gaurko metodoak era kritikoan analizatzen.

8.IE-Hobekuntza alderdi ezar litzake heziketa-eremuko lan sozialaren esku-hartzean.
9.IE-Aipatuko du zuzenki erreferentzia bibliografikoak eta gainerako informazio-iturriak.
10.IE-Zuzenki komunikatzeko gaia Izango da ahozko eran eta idatziz erabiliz, terminologia egokia.

Gora

Metodologia

5.1.-Irakas metodologiak

Kodea Deskripzioa Bai/ Ez
MD1 Azalpen magistrala X
MD2 Interakzioa talde handian X
MD3 Interakzioa talde ertainean X
MD5 Banakako Interakzioa: lan autonomorako eta ikasketarako aholkularitza eta zerginak X

 

5.2 Jarduera hezigarriak

Kodea Deskripzioa Bai/ Ez Orduak Presentzialtasuna
AF1 Klase teorikoak X 45 100
AF2 Klase praktikoak X 15 100
AF3 Lanak eta ahozko defensa (hala badagokio) X 30 10
AF4 Ikaslearen lan autonomoa X 50 0
AF5 Tutoriak X 5 100
AF6 Idazkiko zein ahozko azterketak X 5 100

Gora

Hizkuntzak

Euskara/ Gaztelania / Ingelera

Gora

Ebaluazioa

Emaitza Ebaluaziorako Sistema Pisua % %Errekuperagarria
R3/R5 SE1-Asistentzia parte hartzaile eta aktiboa 10 0
R2/R3/R4/R7 SE2-lan teorikoak laburpenezkoak hala sintesikoak 25 100
R2/R4/R6/R7 SE3-Lan praktikoak: behaketa, proposamena eta hala badagokio ebaluazioa. 20 0
R1 SE4-Ahozko zein idatzizko froga bat 45 100

 *Ikasgaia gainditzeko SE4 gainditu behar da. Bukaerako kalifikazioa lortzen da emandako ponderazioaren arabera.

Derrigorrez agertu behar da ebaluazio jarraikia egiten den saioetara.

Gora

Gai-zerrenda

1. multzoa: Hezkuntza: premia soziala, politika eta garapena.

1. gaia. Premia soziala, politika eta giza garapena. Hezkuntza sistema: kontzeptua, mailak, egitura eta elementuak. Politika sozialeko ikuspegiak hezkuntza sistemetan. Hezkuntza sistemaren analisia Hezkuntzaren Soziologiaren bidez.

2. gaia. Hezkuntza erakundeak eta Administrazio Publikoa. Hezkuntza erakundeen politika sozialaren joerak.

2. multzoa: Espainiako, Europako eta munduko hezkuntza erakundeen gaur egungo garapena.

3. gaia. Hezkuntza formala. Oinarrizko Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta Bigarren Hezkuntza. Aniztasunari erantzutea urrats hauetan. Gaur egungo lege garapena.

4. gaia. Hezkuntza sistemaren eta zerbitzu sozialen arteko koordinazioa. Gizarte, hezkuntza eta osasun arloetako koordinazioa. Gizarte langilearen eta soziologiaren eginkizuna hezkuntza formalaren esparruan aplikatua. Gizarte-hezkuntzako rolak

5. gaia. Hezkuntza iraunkorreko erakundeak eta helduen hezkuntza. Hezkuntza ez-formala. Hezkuntzari erantzun soziala bizitza osoan zehar.

 3. multzoa: Espainiako, Europako eta munduko hezkuntza erakundeen gaur egungo garapena.

6. gaia. Erakunde sozioedukatiboak. Premia sozialak eta erantzuna arrisku taldeei: pertsona, familia, talde, erakunde, komunitate eta beste profesional batzuekin esku hartzeko estrategiak.

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


11.1. Bibliografia Orokorra

AA.VV (2005): Pedagogo Sortzaileak. Hik Hasi aldizkariko monografikoa. Donostia: Xangorin.

BONA, C. (2015). La nueva educación.  Barcelona: Plaza &Janés.

CARREÑO, M. (2000): Teorías e instituciones contemporáneas de educación. Madrid: Síntesis.

DEL POZO, M.M. (2004). Teorías e Instituciones contemporáneas de educación. Madrid: Biblioteca Nueva.

COLMENAR, C. (1995): Génesis de la Educación Infantil en la Sociedad Occidental, Revista Complutense de Educación, 6, 1, pp.15-29. http://revistas.ucm.es/edu/11302496/articulos/RCED9595120015A.PDF
COLOM, A. (2002): Teorías e Instituciones contemporáneas de la educación. Ariel: Barcelona.
COLOM, A. (2002): Hezkuntzaren teoriak eta Erakunde Garaikideak. UNUP: Iruña.
DELORS, J. (1996): La educación encierra un tesoro, Madrid, Santillana/UNESCO.

ESCRIBANO, A. y MARTÍNEZ, A. (2013). Inclusión educativa y profesorado inclusivo. Aprender juntos para aprender a vivir juntos. Madrid: Narcea.

GARCÍA-RUIZ, R. (2013). Enseñar y aprender en educación infantil a través de proyectos. Publican: Santander.

HARGREAVES, A. (1996). Profesorado cultura y posmodernidad, cambian los tiempos cambia el profesorado, Madrid, Morata.

HERNÁNDEZ ARISTU, J. y LÓPEZ BLASCO, A.(2005): Cambio social y Educación Permanente, Madrid, MEC.

LÁZARO, J. L. & GISBERT, M. (2007). La integración de las TIC en los centros escolares de educación infantil y primaria condiciones previas. Pixel-Bit: Revista de medios y educación, 28. Pp. 27-34. (http://goo.gl/kNY2Kw)

LORENZO DELGADO, M. (2011). (Coord.). Organización y gestión de centros y contextos educativos. Madrid: Universitas.

MARTÍNEZ, M.J (2010). Y para muestra: políticas educativas de inmigración y modelos de escuela que practican la interculturalidad. Valencia: Universitat de Valencia. Servei de publicacions.

NAYA, L.M. y DÁVILA, P. (Coord.)(2008). El Derecho a la Educación en un mundo globalizado. Actas del X Congreso nacional de educación comparada, Organización de estados Iberoamericanos: http://www.oei.es/quipu/espana/ESPA02.PDF
SANCHIDRIÁN, C. y RUÍZ BERRIO, J. (2010). Historia y Perspectiva actual de la Educación Infantil. Barcelona: Grao.

11.2. BERARIAZKO BIBLIOGRAFIA

Irakasleriak erabakiko du atal honetarako erabiliko duen berezko bibliografia

ARNAIZ, P.; ISUS, S. (1995): La Tutoría: organización y tareas. Barcelona: Graó.

BESALÚ, X. (2002): Diversidad cultural y educación .Madrid: Síntesis.

LÓPEZ-GOÑI, I.; GOÑI ZABALA, J.M. (2014): Hacia un currículum guiado por las Competencias. Propuestas para la acción. Iruñea: UPNA-NUP.

MARTÍN, E.; MAURI, T. (1996): La Atención a la diversidad en la Educación Secundaria. Barcelona: ICE, Universitat de Barcelona: Horsori.

MOREN, R. (2006): Panfleto antipedagógico. Madrid: Lector universal.

NAYA, L.M., C. GARCÍA; F. GÓMEZ, ET ALL. (2005): La Educación y los derechos humanos. País Vasco: Espacio Universitario, EREIN.

PENNAC, D. (2008): Mal de Escuela. Barcelona: Literatura Mondadori.

SORIANO, E. (Coord.). (2007): Principio del formularioTítulo: Educación para la convivencia intercultural Madrid: La Muralla.

ZUFIAURRE, B. & CARR, W (1996): Comprensividad, desarrollo productivo y justicia social Barcelona: Icaria

ZUFIAURRE, B.  (2007): Se puede cambiar la educación sin contar con el profesorado? : Reflexiones sobre treinta y seis años de cambios en España, 1970-2006. Barcelona: Octaedro, 2007.

ZUFIAURRE, B. (2000): Evaluación escolar y coparticipación educativa: responsabilidad social y democrática: padres, madres, maestros, maestras, alumnas y alumnos, sociedad : la complejidad de la vida escolar . Valencia: Nau Llibres, 2000.

Gora

Non emango den

Arrosadiako campusa. Aulategia.

Gora