Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2024/2025 | Beste urte batzuk:  2023/2024  |  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021 
Soziologia Aplikatuan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 303101 Irakasgaia: GIZARTE ANTOLAKETA ETA GIZA GARAPENA
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 1º S
Saila: Soziologia eta Gizarte Lana
Irakasleak:
SANCHEZ CAPDEQUI, CELSO (Resp)   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Oinarrizko Prestakuntza/Soziologia

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Irakasgaiaren zentzua, ikasketa-planean, da ¿begirada soziologikoa¿ (berezko tresna bat) eskuratzea gaurko gizartearen gai nabarienak aztertzeko. Alde batetik, asmoa da mundua eta elkarbizitzari buruz dugun ¿sen onaren begiradak¿ (gure begirada arrunta) kolokan jartzea eta zuzentzea, oso ikuspegi estua, motza eta partziala izaten delako gehienetan. Izan ere, begirada horiek barneratzen ditugulako gizarteratze eta nortasunaren garapen prozesuaren lehenengo fase gorabeheratsuetan, munduarekiko eta gure leku propiotik distantziarik hartu gabe. Baina bestetik, helburua da ere ikastea 1) mundua soziologiatik begiratzen; 2) etorkizuneko lanbidea soziologiatik begiratzea.

Gora

Gaitasun orokorrak

Oinarrizko gaitasunak 

3. OG - Ikasleek (normalean beren ikasketen arloko) datu aipagarriak bildu eta interpretatzeko gaitasuna izatea, arlo sozial, zientifiko edo etikoari buruzko gai aipagarrien gaineko gogoeta hartuko duten iritziak emateko.

4. OG Ikasleak, bai jende espezializatuari eta bai espezializatu gabeari, informazioa, ideiak, arazoak eta konponbideak jakinarazteko gauza izatea.

Gaitasun orokorrak 

4. GO - Arrazoibide kritikoa eta azalpen alternatiboen balioa zein den jakiteko gaitasuna.

7. GO - Arazo soziologikoak konpontzeko argudioak prestatu eta defenditzeko gaitasuna, baita taldean lan egiteko eta lidergo partekaturako ere.

8. GO - Gaurko gizarteko prozesu, egoera eta arazoei egokitutako azterketa teoriko eta enpirikoko arazoak planteatzeko gaitasuna.

Zeharkako gaitasunak 

2. ZG - Hizkuntza gaitasuna frogatzea gaztelaniaz, edo, hala badagokio, euskaraz,  Europako Kontseiluaren "Hizkuntzen Erreferentziako Europako Esparru Komuna: ikaskuntza, irakaskuntza, ebaluazioa" delakoaren araberako C1 mailaren parekoa.

Gora

Berariazko gaitasunak

3. GE  - Gizarte adierazleak eta gizarte neurketako tresnak egiteko, erabiltzeko eta interpretatzeko gaitasuna.

4. GE -  Datuen eta arrazoibideen analisirako eta sintesirako eta ezagutzak harremanetan eta testuinguruan jartzeko gaitasuna.

5. GE - Ebidentzia enpirikoetan oinarritutako arrazoibide soziologikoko formulak ezagutzea.

8. GE - Gizarte aldaketa eta gizarte gatazkaren testuinguruetan  egoerak deskribatu, eta interpretatzeko eta bitartekaritza egiteko gaitasuna.

9. GE - Gizarte proiektuak kudeatzeko eta haiek kritikoki analizatzeko gaitasuna.

11. GE - Sortzen ari diren joerak eta arazoak diagnostikatzeko gaitasuna.

14. GE - Gizartean txertatu behar den populazioa atzeman eta aztertzeko gaitasuna.

Gora

Ikasketaren emaitzak

E1. Gizakien gizarteari buruzko kontzeptu eta azalpen nagusiak ulertu, bai haren egonkortasunaren oinarria den estruktura sozial eta instituzionala ezagutzeko, bai bere aldaketa prozesuak eta eraldaketa sozialak identifikatzeko. 

E2. Gizartearen ekoizpena eta berrekoizpena ahalbidetzen dituzten instituzioak eta oinarrizko prozesuak desberdintzea. 

E3. Gizarte desberdintasunen eta diferentzia kulturalen funtsezko elementuak antzematea. 

E4. Gizartearen mugimendu sozial eta politikoak ezagutzea eta botere, zilegitasun eta Estatuaren inguruko teoria nagusiak ulertzea. 

E5. Gizarte garaikidearen arazo eta aspektu garrantzitsuenak modu kritikoan aztertzeko gaitasuna, kontzeptu eta ikuspegi soziologikoak aplikatuz. 

E6. Errealitate sozialaren inguruko analisi baten emaitzak publikoki adierazteko gaitasuna.  

Gora

Metodologia

IRAKAS METODOLOGIAK

 

Kodea  Deskribapena
MD1 Ikasgai magistrala osoko klasean
MD2 Talde handian antolatutako elkarrekintza
MD3 Talde ertainean antolatutako elkarrekintza
MD5 Banakako elkarrekintza: norberaren ikaste prozesurako eginkizun eta jarraibideak 

 

JARDUERA HEZIGARRIAK

 

 Kodea  Deskribapena  Orduak   Egote beharra 
AF1  Klase teorikoak (oinarrien azalpena, adibideak, aplikazio eta burutze kontrastatuak, eta garapenak) 45 100
AF2  Klase praktikoak, edota kanpoan egindako praktikak 15 100
AF3  Lanen burutzea, eta dagokionean, horien ahozko aurkezpena  30 10
AF4  Ikaslearen ikaste autonomoa 50 0
AF5  Tutoretzak  5 100
AF6  Ahozko edo idatzizko azterketak 5 100

Gora

Ebaluazioa

EBALUAZIO SISTEMAK GUTXIENEKO PONDERAZIOA GEHIENEKO PONDERAZIOA
ES02. Aipamen eta laburpenei buruzko lan teorikoak. 30 50
ES04. Ahozko edo idatzizko probak, partzialak edo osokoak. 50 70

Gora

Gai-zerrenda

1. Gaia. Begirada eta analisi soziologikoak, eta honen baliagarritasuna

2. Gaia. Familiak, generoa eta identitateak

3. Gaia. Lana, aisialdia eta kontsumoa. 

4. Gaia.  Komunikazioa, mundu globala eta teknologia berriak 

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


Oinarrizko testuliburua: Anthony GIDDENS, Sociología, Madrid, Alianza, 2014 (7. edizioa). 

Besteo testuliburu on bat, eta munduko unibertsitatetan oso zabaldua, da hurrengoa: John J. Macionis y Ken Plummer: Sociología, Madrid: Prentice Hall, 1999.

Kontsultarako bibliografia

BELTRAN VILLALBA, Miguel (1991), La realidad social, 2ª ed. ampliada, Madrid, Tecnos, 2003.

BELTRÁN VILLALBA, M., Perspectivas sociales y conocimiento, Barcelona, Anthropos, 2000.

Berger, Peter L., Introducción a la sociología, México, Limusa, 1987.

BERGER, P. L. y KELLNER, H., La reinterpretación de la sociología. Ensayo sobre el método y la vocación sociológicos, Madrid, Espasa Calpe, 1985

BERGER, P. y LUCKMANN, Thomas (1968): La construcción social de la realidad.

BOUDON, Raymond, La lógica de lo social, Madrid, Rialp, 1981.

bretones, María Trinidad, Sociedades avanzadas. Manual de estructura social; Barcelona, Hacer, 2001.

BOURDIEU, Pierre, CHAMBOREDON, Jean Claude, PASSERON, Jean Claude, El oficio de sociólogo. Presupuestos epistemológicos, Siglo XXI, Madrid, (12ª ) 1989.

ELIAS, Norbert, Sociología fundamental, Barcelona, Gedisa, 1982.

FREYER, Hans (1931), Introducción a la sociología, traducción de Felipe González Vicén, Madrid, Aguilar, 1973.

GARCIA FERRANDO, Manuel (coord.), Pensar nuestra sociedad. Fundamentos de Sociología. (Edición Compendiada). Tirant lo Blanch, Valencia, 1995.

Giner, Salvador (1969), Sociología, Barcelona, Península, 1993.

GINER, S. (ed.), Teoría sociológica moderna, Madrid, Ariel, 2003.

MANNHEIM, Karl (1934-35), Sociología sistemática. Introducción al estudio de la sociedad, traducción de Luis Legaz Lacambra, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1960 (V. O.: 1934-35).

Garvía, Roberto, Conceptos fundamentales de sociología, Madrid, Alianza, 1999.

GIDDENS, Anthony (1990), Consecuencias de la modernidad, Madrid, Alianza, 1993.

GINER, Salvador, LAMO DE ESPINOSA, Emilio y Torres, Cristóbal (comps.), Diccionario de Sociología, Madrid, Alianza, 2006, 2ª ed..

NISBET, Robert A., Introducción a la sociología: el vínculo social, Barcelona, Vicens Universidad, 1975.

NISBET, R. A., La formación del pensamiento sociológico, I-II, Buenos Aires, Amorrortu, 1969.

PÉREZ DIAZ, Víctor, Introducción a la sociología, Madrid, Alianza, 1980.

RITZER, Georges, Teoría sociológica clásica, Madrid, Mcgraw Hill, 1993.

ROCHER, G. (1973): Introducción a la sociología general. Barcelona, Herder, 1979.

Stuart Hughes, Herbert., Conciencia y sociedad. La reorientación del pensamiento social europeo 1890-1930, Madrid, 1972.

WRIGHT MILLS, Charles. (1959): La imaginación sociológica, México, F. C. E., 1961.

Gora

Hizkuntzak

Euskara/Gaztelania/Ingelesa

Gora

Non emango den

Nafarroako Unibertsitate Publikoko Arrosadiko campusean. Zer ikasgelatan izango den jakiteko, begiratu Giza, Gizarte eta Hezkuntza Zientzien Fakultatearen web-orrialdean.

Gora