Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2023/2024 | Beste urte batzuk:  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021  |  2019/2020 
Haur Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 301622 Irakasgaia: GORPUTZ-HEZKUNTZA ETA OSASUNA
Kredituak: 6 Mota: Aukerakoa Ikasmaila: Iraupena: 2º S
Saila: Osasun Zientziak
Irakasleak:
NAVARRO AMEZQUETA, ION   [Tutoretzak ] ALONSO MARTINEZ, ALICIA MARIA (Resp)   [Tutoretzak ]
MARTINEZ LABARI, CRISTINA   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Aukerakoa/ Aipameneko irakasgaia Gorputz Heziketan.

Gora

Gaitasun orokorrak

2.1 Oinarrizko gaitasunak

1. OG - Ikasleek bigarren hezkuntza orokorreko oinarritik abiatzen den ikasketa-arlo batean ezagutzak dituztela eta ulertzen dituztela frogatu izatea, eta nahiz eta testu-liburu aurreratuetan laguntza bilatu, beren ikasketa-alorreko abangoardiatik datozen ezagutzak dauzkatela adierazten duten zenbait alderdi kontrolatzeko mailan daudela frogatzea.

2. OG-Ikasleek beren ezagutzak beren lanetan edo bokazioetan modu profesionalean aplikatzen jakitea, eta beren ikasketa arloaren barruan arrazoiak prestatzearen eta defendatzearen bidez, eta problemen ebazpenaren bidez demostratzen diren gaitasunak edukitzea.

4. OG - Ikasleak, baijende espezializatuari eta bai espezializatu gabeari, informazioa, ideiak, arazoak eta konponbideak jakinarazteko gauza izatea.

2.2. Gaitasun orokorrak

1. GO - Haur Hezkuntzako helburuak, curriculum edukiak eta ebaluazio-irizpidea ezagutzea.

2. GO - Lehen haurtzaroan ikaskuntzak sustatzea eta ahalbidetzea, alderdi kognitibo, emozional, psikomotor eta nahimenezkoen ikuspegi globalizatzaile eta integratzaile batetik.

3. GO - Diseinatzea eta erregulatzea ikasteko espazioak dibertsitatearen testuinguruetan, arretaz hartuz ikasle bakoitzaren hezkuntza beharrak, genero berdintasuna, ekitatea eta giza eskubideentzako errespetua.

4. GO - Ikasgelan eta hortik kanpora bizikidetza sustatzea, eta gatazkak modu baketsuan konpontzeari ekitea. Ikasketa eta bizikidetza testuinguruak sistematikoki behatzen jakitea, eta haiei buruz gogoeta egiten jakitea.

5. GO - Taldean hausnartzea arauak onartzeari buruz eta besteenganako errespetuari buruz. Sustatzea ikasle bakoitzaren autonomia eta singulartasuna, lehen haurtzaroan emozioak, sentimenduak eta balioak hezteko faktoreak diren aldetik.

8. GO - Haurren dietetikaren eta higienearen hastapenak ezagutzea. Laguntza goiztiarraren hastapenak eta lehen haurtzaroko prozesu psikologikoak, ikaskuntza prozesuak eta nortasunaren eraikuntzari buruzkoak ulertzen laguntzen duten oinarri eta garapenak ezagutzea.

11. GO - Ikasgelako praktikei buruz gogoeta egitea, irakaskuntza berritu eta hobetzeko. Azturak eta trebetasunak eskuratzea ikasketa autonomo eta kooperatiborako, eta ikasleen artean sustatzea.

2.3. Zeharkako gaitasunak

2. ZG - Hizkuntza gaitasuna frogatzea gaztelaniaz, edo, hala badagokio, euskaraz,  Europako Kontseiluaren "Hizkuntzen Erreferentziako Europako Esparru Komuna: ikastea, irakastea, ebaluazioa" delakoaren araberako C1 mailaren parekoa.

Gora

Berariazko gaitasunak

1. GE - Haur Hezkuntzaren helburuak, curriculum-edukiak, antolaketa, metodologia eta ebaluazio-irizpideak ezagutzea.

2. GE - Lehen haurtzaroko ikasketak dimentsio kognitibo, emozional, psikomotore eta bolitiboak batzen dituen ikuspegi globalizatzaile eta integratzaile batetik sustatzea.

3. GE - Diseinatzea ikasteko espazioak dibertsitatearen, kulturaniztasunaren eta eleaniztasunaren testuinguruetan, arretaz hartuz ikasle bakoitzaren hezkuntza beharrak, genero berdintasuna, ekitatea eta giza eskubideentzako errespetua.

5. GE - Ikasgelako praktikei buruz gogoeta egitea, berrikuntza sustatzeko. Azturak eta trebetasunak eskuratzea ikasketa autonomo eta kooperatiboa ikasleen artean sustatzeko, eta kalitatea kudeatzeko ereduak ezagutzea.

8. GE - Arreta goiztiarraren funtsak, oinarrizko prozesu psikologikoen funtzionamendua, ikasketaren gakoak eta nortasunaren eraikuntza ezagutzea, eta higienearen eta dietetikaren funtsak haurtzaroan ezartzea.

12. GE - Era aktiboan antolatzea Lehen Hezkuntzakoak diren edukien irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuak, gaitasunak garatzeko ikuspegi batetik.

Gora

Ikasketaren emaitzak

Ikasleak irakasgaian hartu behar dituen gaitasunak zehaztea da Ikasketaren emaitza. Hiru maila ezartzen dira:

- Ezin hobea: gaitasunen  %  100 hartzea, eta maisutasuna gaitasunen % 75etan gutxienez ere.

- Erdi mailakoa: irakasgaiaren bidez lortu nahi diren gaitasun gehienak hartzea, eta maisutasuna  tituluaren gaitasun espezifikoei dagozkien gaietan.

- Eskasa: tituluaren gaitasun espezifikoei dagozkien gaiak behar adina ez hartzea.

Ikasle batek GAI kalifikazioa lortzen du ikaskuntza maila ezin hobea edo erdi mailakoa baldin bada.

Da zehaztea zeintzuk diren Ikasketaren emaitzak; adibidez:

1. IE.Gorputzaren funtzionamendu anatomiko eta biomekanikoari buruzko beharrezko edukiak jasotzea.

2. IE. Natur inguruneko ezaugarriak ezagutzea naturan lana egin ahal izateko.

3. IE. Kirol egoera desberdin aurrean gorputza nola erabili jakitea.

4. IE. Entrenatzeko teknika desberdinak erabiltzea jakitea.

5. IE. Mugitzeko teknikak  leku desberdinetan erabiltzea: uretan, elurretan, etab.

Gora

Metodologia

5.1. Irakas metodologiak
Kodea Deskribapena
1. IM Azalpen magistrala osoko bilkuretan.
2. IM Elkarreragina talde handian.
3. IM Elkarreragina talde ertainean.
4. IM Elkarreragina talde txikian.
5. IM Banakako elkarreragina: ikasketa autonomorako egitekoak eta jarraibideak.

5.2 Jarduera hezigarriak

Kodea Deskribapena Orduak Izaera presentziala
1. PJ Eskola teorikoak (funtsatzea, adibidez adieraztea, aplikazio kontrastatuak eta garapenak) 45 100
2. PJ Eskola praktikoak, edo, hala badagokio, kanpo praktikak (landa-praktikak). 15 100
3. PJ Lanak egitea, eta, hala badagokio, ahozko defentsa. 30 10
4. PJ Ikaslearen ikasketa autonomoa. 50 0
5. PJ Tutoretzak 5 100
6. PJ Ahozko edo idatzizko azterketak. 5 100

Gora

Prestakuntza jardueren-gaitasunen/ikaskuntzaren emaitzen arteko erlazioa

Gaitasuna Jarduera hezigarria
CB-2,   CG-1, CG-2,   CG-4, CG-10, CT2, CE1, CE2, CE4, CE5, CE10,  AF-1
CB-2, CG-4, CG-5,   CG-10, CE10, CE12,  AF-2
CB-1,   CB-2, CB-3, CB-4, CG-2, CG-4, CG-5, CG-7, CG-8,   CG-10, CT2, CE4, CE5, CE8, CE9, CE10, CE13,  AF-3
CB-3, CG-1,   CG-2, CG-4, CE2, CE3, CE4, CE5, CE8, CE9, CE12,  AF-4
CG-3, CG-7, CG-8,   CE1, CE2, CE3, CE9,  AF-5
 CG-3  AF-6
CB-1, CB-2,   CB-3, CB-4, CB-4, CB-5, CG-1, CG-8, CT2, CE9,  AF-7
   AF-8

Gora

Hizkuntzak

Euskera/ Gaztelania

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
E1,E2,E3,E4,E5 1.ES-Klasera, edo, hala badagokio, ikastetxera joatea eta bertan parte hartzea. 15 0 5
E1,E2 2.ES.Aipamen eta laburpenei buruzko lan teorikoak. 25 25 5
E3,E4,E5 3.ES. Lan praktikoak: behaketa, proposamena, eta, bidezkoa bada, ebaluazioa. 30 20 5
E1,E2,E3, 4.ES.Ahozko edo idatzizko probak, partzialak edo osokoak. 30 30 5

 

 

 

 

Gora

Edukien azalpen laburra

Jarduera Fisikoa (¿kirola¿) eta Osasuna: orokortasunak, mitoak, aurreiritziak eta ideia faltsuak.

Printzipio orokorrak ariketa fisikoko programa bat diseinatzerakoan.

Ariketa fisikoaren onurak.

Erresistentzia, indarra, malgutasuna, trebetasun zinestesikoak eta koordinazioa.

Bizkarreko mina eta gorputz jarreraren hezkuntza.

Natur inguruneko aukera ezberdinen ezagutza.

Nafar Gobernuko kanpainak ezagutza.

 

Gora

Gai-zerrenda

 1. Ariketa fisikoa (kirolak) eta osasunari buruzko mito faltsuak eta sinesmenak.
 2. Ariketa fisikoaren onurak. Osasunerako Gorputz Heziketa.
 3. Eskola garaian jarduera fisikoko programen diseinua.
 4. Erresistentzia oinarrizko eta funtsezko gaitasun fisiko gisa.
 5. Indar musculara.
 6. Malgutasuna eta bere garrantzia autonomia pertsonalaren edo berreskurapen funtzionalaren mugimenduan. Lan sistemak.
 7.  Mugimenduaren analisia (posizio anatomikoa).
 8. Arnasketa eta erlaxazioa.
 9. Eskola Nafarroako Gobernuak proposatutako Eskola Kanpainak aztertzea.
 10. Ingurune naturaleko jardueren azterketa orokorra.
 11. Haur Hezkuntzaren esparruan izaera alorreko unitate didaktiko bat prestatzea.

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


11.1 Básica

- López Miñarro Pedro A. Mitos y falsas creencias en la práctica deportiva.. Editorial Inde.

- Ortega Cañavate Pablo. Educación Física para la salud. Editorial Inde.

- Miller, Todd. Guía de pruebas y evaluaciones de la NSCA. Editorial Paidotribo.

-American College of Sports Medicine. Manual ACSM para la valoración y prescripción del ejercicio. Editorial Paidotribo.

- Begur Calafat, Caritat. Prescripción de ejercicio físico para la salud. Editorial Paidotribo.

- Payne, Rosemary A.Técnicas de relajación. Guía práctica para el profesional de la salud. Editorial Paidotribo.

- Castañer, M. / Camerino O.(1988) ¿Unidades didácticas para Primaria I¿ Ed. INDE

- Atlas de anatomía humana Sobota. Ed. R. Putz y R. Pabst. 21ª Edición. Panamericana. Versión CD.

- McArdle y otros. Exercise Physiology. Lippincott Williams and Wilkins.

- ACSM. Recomendaciones y prescripción para la práctica de Actividad Física. Versión en castellano.

- DVD interactivo: FITNESS Y FUERZA MUSCULAR. B. Echávarri, A. Alonso y P. Serrano.

- Izquierdo M. Ejercicio físico y salud. Editorial: BH. 2013.

- López Chicharro, J. y López Mojares. Fisiología del ejercicio. Editorial Médica Panamericana.

- Tortora y Derrickson. Introducción al cuerpo humano. Fundamentos de anatomía y Fisiología. Editorial Médica Panamericana.

- Izquierdo M. Biomecánica y bases neuromusculares de la Actividad Física y el Deporte: Editorial Médica Panamericana.

- Ibáñez Javier et al. (2001). Deporte: Un gran aliado para la salud. Fundación Eroski. Valencia. http://saludydeporte.consumer.es/guia/imprimir_index.html

11.2 Complementaria
- Guillen R. / Lapetra S. / Casterad J., (2000). Actividades en La Naturaleza. Ed Inde Madrid.

- Cuadernillo didáctico: Alimentación y ejercicio físico. Editado por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud. J. Ibáñez y E. Gorostiaga.

- Izquierdo M. y Alonso A. Biomecánica y Bases Neuromusculares de la Actividad Física y el Deporte. Capítulo 2: El cuerpo humano y sus movimientos. Edita: Editorial Médica Panamericana S.A.

- Guía para educadores: Juega, come y diviértete con Tranqui. A. Alonso, C. Gómez y J. Ibáñez. Edita: Gobierno de Navarra. Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud. Instituto Navarro de Deporte y Juventud. 2006.

- Cuaderno del alumno para 1º y 2º de Primaria: El Cumpleaños de Tranqui. (Campaña Juega, come y diviértete con Tranqui). Javier Ibáñez, A. Alonso y C. Gómez. Edita: Gobierno de Navarra. Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud. Instituto Navarro de Deporte y Juventud. 2006.

-  Cuaderno del alumno para 3º y 4º de Primaria:¡A Bailar! (Campaña Juega, come y diviértete con Tranqui). J. Ibáñez, Al. Alonso y C. Gómez. Edita: Gobierno de Navarra. Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud. Instituto Navarro de Deporte y Juventud. 2006

- Cuaderno del alumno para 5º y 6º de Primaria: La gymkhana (Campaña Juega, come y diviértete con Tranqui). J. Ibáñez, A. Alonso y C. Gómez. Edita: Gobierno de Navarra. Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud. Instituto Navarro de Deporte y Juventud. 2006.

Gora

Non emango den

Nafarroako Unibertsitate Publikoko Arrosadiko campusean. Zer ikasgelatan izango den jakiteko, begiratu Giza, Gizarte eta Hezkuntza Zientzien Fakultatearen web-orrialdean.

Gora