Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2020/2021 | Beste urte batzuk:  2019/2020  |  2018/2019  |  2017/2018  |  2016/2017 
Haur Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 301617 Irakasgaia: GAUR EGUNGO METODO ETA EREDUAK MUSIKA HEZKUNTZAN
Kredituak: 6 Mota: Aukerakoa Ikasmaila: Iraupena: 2º S
Saila: Giza eta Hezkuntza Zientziak
Irakasleak:
ANDRES VIERGE, MARCOS (Resp)   [Tutoretzak ] SAENZ ABARZUZA, IGOR   [Tutoretzak ]
DAVILA BARRIO, PABLO   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Aukerakoa / Aipameneko irakasgaia Musikan

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Musika-heziketako gaurko metodologien ezaguera, baita ere sareko musika-baliabideetako oinarrizko alderdiak lortzea.

Gora

Gaitasun orokorrak

2.1. Oinarrizko gaitasunak

2. OG - Ikasleek beren ezagutzak beren lanetan edo bokazioetan modu profesionalean aplikatzen jakitea, eta beren ikasketa arloaren barruan arrazoiak prestatzearen eta defendatzearen bidez, eta problemen ebazpenaren bidez demostratzen diren gaitasunak edukitzea.

4. OG - Ikasleak, baijende espezializatuari eta bai espezializatu gabeari, informazioa, ideiak, arazoak eta konponbideak jakinarazteko gauza izatea.

2.2. Gaitasun orokorrak

1. GO - Haur Hezkuntzako helburuak, curriculum edukiak eta ebaluazio-irizpidea ezagutzea.

3. GO - Diseinatzea eta erregulatzea ikasteko espazioak dibertsitatearen testuinguruetan, arretaz hartuz ikasle bakoitzaren hezkuntza beharrak, genero berdintasuna, ekitatea eta giza eskubideentzako errespetua.

7. GO - Informazio eta komunikazioaren teknologiek  hezkuntzan duten inplikazioa, eta bereziki telebistak lehen haurtzaroan duena.

11. GO - Ikasgelako praktikei buruz gogoeta egitea, irakaskuntza berritu eta hobetzeko. Azturak eta trebetasunak eskuratzea ikasketa autonomo eta kooperatiborako, eta ikasleen artean sustatzea.

2.3. Zeharkako gaitasunak
2. ZG - Hizkuntza gaitasuna frogatzea gaztelaniaz, edo, hala badagokio, euskaraz,  Europako Kontseiluaren "Hizkuntzen Erreferentziako Europako Esparru Komuna: ikastea, irakastea, ebaluazioa" delakoaren araberako C1 mailaren parekoa.

Gora

Berariazko gaitasunak

5. GE - Ikasgelako praktikei buruz gogoeta egitea, berrikuntza sustatzeko. Azturak eta trebetasunak eskuratzea ikasketa autonomo eta kooperatiboa ikasleen artean sustatzeko, eta kalitatea kudeatzeko ereduak ezagutzea.

6. GE - Haurtzaroaren aldian hizkuntzak duen bilakaera ezagutzea eta egon daitezkeen disfuntzioak identifikatzea. Hizkuntzaren garapena sustatuko duten teknikak hartzea, ahoz eta idatziz azalpenak ematea eta adierazpen teknika desberdinak menderatzea.

7. GE - Informazioaren eta komunikazioaren teknologiek hezkuntzan duten inplikazioa ezagutzea.

12. GE - Era aktiboan antolatzea Lehen Hezkuntzakoak diren edukien irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuak, gaitasunak garatzeko ikuspegi batetik.

Gora

Ikasketaren emaitzak

Ikasleak irakasgaian hartu behar dituen gaitasunak zehaztea da Ikasketaren emaitza. Hiru maila ezartzen dira:
- Ezin hobea: gaitasunen % 100 hartzea, eta maisutasuna gaitasunen % 75etan gutxienez ere.
- Erdi mailakoa: irakasgaiaren bidez lortu nahi diren gaitasun gehienak hartzea, eta maisutasuna tituluaren gaitasun espezifikoei dagozkien gaietan.
- Eskasa: tituluaren gaitasun espezifikoei dagozkien gaiak behar adina ez hartzea.
Ikasle batek GAI kalifikazioa lortzen du ikaskuntza maila ezin hobea edo erdi mailakoa baldin bada.

Ikasketaren-emaitza hauek irakasgai honetan hurrengo eran gauzatzen dira:
- Musika-heziketa metodologia desberdinez eta bere bilakaeraz kontzientea izatea.
- Musika-heziketa metodo desberdinen funtsezko alderdiak ulertzea.
- Musika-heziketa metodo desberdinen erabilera irizpideen gainean hausnartzea.
- Musika-heziketa metodo desberdinen baliabide/erramientak modu praktikoan eta proeiktu ezberdinen bidez praktikatzea eta egitea.

 

Gora

Metodologia

5.1. Irakas metodologiak

KODEA Deskribapena
1 IM  Azalpen magistrala osoko bilkuretan. 
2 IM Talde handiko interakzioa
4 IM

Elkarreragina talde txikian. 

5 IM

Banakako elkarreragina: ikasketa autonomorako egitekoak eta jarraibideak. 

 

5.2 Jarduera hezigarriak

Kodea Deskribapena Orduak Presencialidad
1 PJ

Eskola teorikoak (funtsatzea, adibidez adieraztea, aplikazio kontrastatuak eta garapenak) 

45 100
2 PJ

Eskola praktikoak, edo, hala badagokio, kanpo praktikak (landa-praktikak). 

15 100
3 PJ

Lanak egitea, eta, hala badagokio, ahozko defentsa. 

30 10
4 PJ

Ikaslearen ikasketa autonomoa. 

50 0
5 PJ Tutoretzak 5 100
6 PJ

Ahozko edo idatzizko azterketak. 

5 100

Gora

Hizkuntzak

Euskera/Gaztelania

Gora

Ebaluazioa

Ikaskuntza emaitza Ebaluazio-sistema Ebaluazio eredua Pisua (%) Berreskuragarria
 R1, R2, R3, R4 1.ES. Klaseko partehartzea eta asistentzia Klaseko partehartzea eta asistentzia  % 10  Ez
 R1, R2, R3, R4 2.ES.  Berrikuspen eta sintesizko lan teorikoak   Bakarlan    % 25   Bai, %25. Irakasleak eginda kozuzenketa, ohar eta ezarritako datan aurkeztuzberreskuratuko da.  
 R1, R2, R3, R4  3.ES. Lan praktikoak: behaketa, proposamena eta, hala badagokio, ebaluazioa. Talde lanak % 25 Nota baxuena azkenemaitzan pondera dezan: 5/10.  Bai, % 25. Idatzizko probabidezberreskuratuko da
R1, R2, R3, R4 4.ES. Ahozko edo idatzizko probak, partzialak edo multzokoak   Ahozko edo idatzizko frogak % 40 Nota baxuena azkenemaitzan pondera dezan: 5/10 . Bai, %40   Idatzizko proba bidezberreskuratuko da.
Total 100% 90%  

Gora

Gai-zerrenda

- Aurrekariak: Europa erdialdeko heziketa-musika-sistema.
- Metodoak eta gaurko modeloak: ikasgelako sormena
- Konpositore garaikideak, proposamen sortzaile eta esperimentalak: Schafer, Paynter, Delalande.
- Heziketaren zerbitzura ikerketa: Swanwick.
- Kontzertu didaktikoak. Errepertorioa ikasleei hurbiltzeko proposamenak.
- Musika informazioa eta ezagutza sarean bidez.

- Musika baliabideak.
- Software librea: sarbidea, ezaguera eta erabilera.

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


11.1 Oinarrizkoa
- Díaz, M. ; Giráldez, A. (2011). Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical. Barcelona: Graó
- Hurtado, J. (2004). "Conciertos didácticos: aprendiendo a escuchar". Eufonía: Didáctica de la música, 32, pp. 51-59.
- Neuman V. Los conciertos didácticos para escolares. En: Eufonía: Didáctica de la música, nº 32, 2004 pags. 17-28.
- Paynter J. (1990) Oír aquí y ahora. Buenos Aires: Ricordi
- Paynter J. (1999) Sonido y estructura: Madrid: Akal.
- Schafer M (1985) El nuevo paisaje sonoro. Buenos Aires: Ricordi.
- Swanwick K.(1991) Música, pensamiento y educación. Madrid: Morata
- Palomo, R. (2000): La tecnología informática como recurso de la música. Quaderns Digitals, 24. (Enlace web: http://www.quadernsdigitals.net
- Salinas, Mª I.; Viticcioli, S.Mª (2008): Innovar con blogs en la Enseñanza Universitaria Presencial. EDUTEC, Revista Electrónica de Tecnología Educativa, nº 27.
- Trabaldo, S.; Piriz, N.; Lorenzatii, G. (2008): Herramientas 2.0 al Servicio del E-learning Colaborativo. RIED v. 11: 2, (89-112)
- Yúdice, G. (2007): Nuevas tecnologías, música y experiencia. Barcelona: Gedisa.
11.2 Osagarria
- AA.VV. (2010) Fundamentos musicales y didácticos en educación infantil. Santander: Universidad de Cantabria.
- Akoschky, J (2008). Las actividades musicales. En: P. Alsina; M. Díaz; A. Girádez, La música en la escuela infantil (pp. 37-100). Barcelona: Graó
- Delalande F. (1995). La música es un juego de niños. Buenos aires: Ricordi.
- Gadner, H (1993). Arte, mente y cerebro. Una aproximación cognitiva a la creatividad. Barcelona: Paidós.
- Hentschke L. Los conciertos didácticos, hoy. Papeles del festival de música española de Cádiz. Nº 4, 2009
- Moreiras A. Conciertos didácticos y trabajo en el aula: guía para el profesorado. Papeles del Festival de Música Española de Cádiz, ISSN 1886-4023, Nº. 4, 2009, págs. 147-163
- Tafuri, J (2006). ¿Se nace musical?. Barcelona: Graó.

Gora

Non emango den

Nafarroako Unibertsitate Publikoko Arrosadiko campusean. Zer ikasgelatan izango den jakiteko, begiratu Giza, Gizarte eta Hezkuntza Zientzien Fakultatearen web-orrialdean.

Gora