Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2024/2025 | Beste urte batzuk:  2023/2024  |  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021 
Haur Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 301102 Irakasgaia: KULTURA-ANIZTASUNA, OINARRIZKO ESKUBIDEAK, BERDINTASUNA ETA HIRITARTASUNA
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 1º S
Saila: Soziologia eta Gizarte Lana
Irakasleak:
JASO ESAIN, XABIER   [Tutoretzak ] FERNANDEZ RASINES, PALOMA (Resp)   [Tutoretzak ]
ISABA LACABE, ALBERTO   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Oinarrizko prestakuntza / Antropologia

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Mendebaldeko gizarte postindustrialetan gero eta arruntagoa den identitate eta kultur zein gizarte esparruko aniztasunaren garaiotan, aniztasun horiek sortzen dituen arrazoien identifikaziora eta haien gaineko hausnarketa kritikora ikasleak, hurbildu nahi ditu irakasgaiak. Ezberdintasunaren eraikuntzara eta gure errealitate soziokulturalean daukan garrantzia eta balioetara hurbiltzea, irakasgaiaren helburuak dira.

Gora

Gaitasun orokorrak

2.1. Oinarrizko gaitasunak

1.OG - Ikasleek bigarren hezkuntza orokorreko oinarritik abiatzen den ikasketa-arlo batean ezagutzak dituztela eta ulertzen dituztela frogatu izatea, eta nahiz eta testu- liburu aurreratuetan laguntza bilatu, beren ikasketa- alorreko abangoardiatik datozen ezagutzak dauzkatela adierazten duten zenbait alderdi kontrolatzeko mailan daudela frogatzea.

3.OG - Ikasleek (normalean beren ikasketen arloko) datu aipagarriak bildu eta interpretatzeko gaitasuna izatea, arlo sozial, zientifiko edo etikoari buruzko gai aipagarrien gaineko gogoeta hartuko duten iritziak emateko.

4.OG - Ikasleak, bai jende espezializatuari eta bai espezializatu gabeari, informazioa, ideiak, arazoak eta konponbideak jakinarazteko gauza izatea.

2.2. Gaitasun orokorrak

3.GO - Diseinatzea eta erregulatzea ikasteko espazioak dibertsitatearen testuinguruetan, arretaz hartuz ikasle bakoitzaren hezkuntza beharrak, genero berdintasuna, ekitatea eta giza eskubideentzako errespetua.

4.GO - Ikasgelan eta hortik kanpora bizikidetza sustatzea, eta gatazkak modu baketsuan konpontzeari ekitea. Ikasketa eta bizikidetza testuinguruak sistematikoki behatzen jakitea, eta haiei buruz gogoeta egiten jakitea.

5.GO - Taldean hausnartzea arauak onartzeari buruz eta besteenganako errespetuari buruz. Sustatzea ikasle bakoitzaren autonomia eta singulartasuna, lehen haurtzaroan emozioak, sentimenduak eta balioak hezteko faktoreak diren aldetik.

11.GO - Ikasgelako praktikei buruz gogoeta egitea, irakaskuntza berritu eta hobetzeko. Azturak eta trebetasunak eskuratzea ikasketa autonomo eta kooperatiborako, eta ikasleen artean sustatzea.

2.3. Zeharkako gaitasunak

2.ZG - Hizkuntza gaitasuna frogatzea gaztelaniaz, edo, hala badagokio, euskaraz, Europako Kontseiluaren "Hizkuntzen Erreferentziako Europako Esparru Komuna: ikastea, irakastea, ebaluazioa" delakoaren araberako C1 mailaren parekoa.

Gora

Berariazko gaitasunak

3.BG - Diseinatzea ikasteko espazioak dibertsitatearen, kulturaniztasunaren eta eleaniztasunaren testuinguruetan, arretaz hartuz ikasle bakoitzaren hezkuntza beharrak, genero berdintasuna, ekitatea eta giza eskubideentzako errespetua.

4.BG - Ikaskuntzako eta eskola bizikidetzako testuinguruei buruz gogoeta egitea. Behaketa sistematikoa egiten jakitea, ongi egindako lana baliozkotzea, arauak onartzea eta besteak errespetatzea.

5.BG - Ikasgelako praktikei buruz gogoeta egitea, berrikuntza sustatzeko. Azturak eta trebetasunak eskuratzea ikasketa autonomo eta kooperatiboa ikasleen artean sustatzeko, eta kalitatea kudeatzeko ereduak ezagutzea.

10.BG - Lankidetza, bizikidetza, motibazioa eta ikasteko nahia sustatzea, ikastetxeko proiektuetan aktiboki parte hartzea eta familiekiko harremanak zaintzea.

11.BG - Harreman kritikoa eta autonomoa edukitzea, hezkuntzan inplikatutako jakintzei, balioei eta erakundeei buruz.

Gora

Ikasketaren emaitzak

 

Ikasleak irakasgaian hartu behar dituen gaitasunak zehaztea da Ikasketaren emaitza. Hiru maila ezartzen dira:

- Ezin hobea: gaitasunen  %  100 hartzea, eta maisutasuna gaitasunen % 75etan gutxienez ere.

- Erdi mailakoa: irakasgaiaren bidez lortu nahi diren gaitasun gehienak hartzea, eta maisutasuna  tituluaren gaitasun espezifikoei dagozkien gaietan.

- Eskasa: tituluaren gaitasun espezifikoei dagozkien gaiak behar adina ez hartzea.

Ikasle batek GAI kalifikazioa lortzen du ikaskuntza maila ezin hobea edo erdi mailakoa baldin bada.

ZEHAZTASUN

Ikasketaren emaitzak Edukiak Jarduera Hezigarriak Ebaluazio Sistemak
E1. Kulturaniztasun egoeratan Antropologiak erabiltzen dituen oinarrizko kontzeptuak ezagutu eta ulertu 1-2, 4-7 gaiak 1.JH, 2.JH, 3.JH, 4.JH, 6.JH 1.ES, 2.ES, 3.ES, 4.ES
E2. Kulturaniztasuna kudeatze eredu nagusiak ezagutu eta ulertu 8. gaia 1.JH, 2.JH, 3.JH, 4.JH, 6.JH 1.ES, 2.ES, 3.ES, 4.ES
E3. Aniztasun soziokulturalari dagozkion legeri espainarra eta europearraren oinarriak ezagutu 3. gaia 1.JH, 2.JH, 3.JH, 4.JH, 6.JH 1.ES, 2.ES, 3.ES, 4.ES
E4. Edozein motatako entzunlegoari ezagutzak transmitizeko antolatzen jakin 1-8  gaiak Praktikak 2.HJ, 3.JH 3.ES
E5. Elkarbizikidetasuna sustatzeko eta gizabanakoen zein kolektiboen eskubideak errespetatzearren ezagupen antropologikoak ezarri. 1-8 gaiak. Praktikak 2.JH, 3.JH 1.ES, 3.ES
E6. Edozein motako aniztasunarekin lotura duten egoera arazotsuak identifikatu eta aztertu 2, 4-7 gaiak 1.JH, 2.JH, 3.JH, 4.JH 3.ES
E7. Testu zientifikoak zein edozein motatakoak aztertu eta laburtu, beti ere jarrera kritiko edukiz 1-8 gaiak 2.JH, 3.JH 2.ES, 3.ES,

Gora

Metodologia

5.1 Irakas metodologiak

Kodea Deskribapena
1.IM Azalpen magistrala osokobilkuretan.
2.IM Elkarreragina talde handian.
3.IM Elkarreragina talde ertainean.
5.IM Banakako elkarreragina: ikasketa autonomorako egitekoak eta jarraibideak.

5.2 Jarduera hezigarriak

Kodea Deskribapena Ordu presentzialak %-presentziala
1.JH Eskola teorikoak (funtsatzea, adibidez adieraztea, aplikazio kontrastatuak eta garapenak) 30 100
2.JH Eskola praktikoak, edo, hala badagokio, kanpo praktikak (landa-praktikak). 22.5 100
3.JH Lanak egitea, eta, hala badagokio, ahozko defentsa. 40 10
4.JH Ikaslearen ikasketa autonomoa. 50 0
5.JH Tutoretzak 1.5 100
6.JH Ahozko edo idatzizko azterketak. 6 100
   GUZTIRA 150  

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
IE1, IE2, IE6 1.ES- Klasera, edo, hala badagokio, ikastetxera joatea eta bertan parte hartzea; 10 - -
IE3, IE5, IE6, IE7 2.ES. Aipamen eta laburpenei buruzko lan teorikoak. 20 10 -
IE5, IE6, IE7 3.ES. Lan praktikoak: behaketa, proposamena, eta, bidezkoa bada, ebaluazioa. 30 20 5
IE1,IE2,IE4,IE5,IE7 4.ES. Ahozko edo idatzizko probak, partzialak edo osokoak. 40 40 5
  OSOTARA 100 70  

 

Gora

Gai-zerrenda

1. Gaia: Gizarte eta Kultura Antropologiari sarrera

2. Gaia: Kultura

3. Gaia: Eskubideak, Hiritartasuna eta Berdintasuna

4. Gaia: Arraza eta Etnizitatea

5. Gaia: Generoa

6. Gaia: Hizkuntza

7. Gaia: Erlijioa

8. Gaia: Multikulturalismoak.

 

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


11.1. Oinarrizko Bibliografia

Etxeberria, X. (2004). Sociedades multiculturales. Bilbao: Ed. Mensajero.

Kottak, C. (2011). Antropología cultural. México DF: McGraw-Hill. https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=413375

Stavenhagen, R. (2006). ¿La presión desde abajo: derechos humanos y multiculturalismo?. In D. Gutiérrez (koord.): ¿Multiculturalismo: perspectivas y desafíos? Mexiko D.F : Siglo Veintiuno, Universidad Nacional Autónoma de México: El Colegio de México.

Subirats, M. eta Tomé, A. (2007): Balones fuera, Reconstruir los espacios desde la coeducación. Bartzelona: Ediciones Octaedro. 

ZAS (Zurrumurruen Aurkako Sarea). (2020). Usteak ustel. Argitu ditzagun zalantzak¿ Eusko Jaurlaritza.

 

11.2. Sakontze Bibliografía


Álvarez, I. (2002). La construcción del inintegrable cultural. De Lucas, J. eta Torres, F. (arg.). Inmigrantes: ¿cómo los tenemos?. Madril: Talasa.

Amezaga, J. (1998). Kultura eta Kultur politikaz. Jakin, (105), 91-95. http://www.jakin.eus/show/4305c834da6d84e5acadfa2af920b4d8f7debacb

Appadurai, A. (2007). El rechazo de las minorías. Ensayo sobre la geografía de la furia. Barcelona: Tusquets.

Arana, A. (2015). Hilak gure artean. Agerpenak eta jai-eskeak. Donostia: Elkar Argitaletxea.

Arsuaga, J.L. (2009). La puerta del campo. El naturalista en su sillón (39-44 or.). Madril: Temas de hoy.

Arsuaga, J.L. (2009). Lágrima por un niño neandertal. El naturalista en su sillón (25-33 or.). Madril: Temas de hoy.

Ayala, F. eta Cela Conde, C. J (2001). Senderos de la evolución humana. Madril: Alianza editorial.

Ayala, F., Cela Conde, C. J. (2001). Senderos de la evolución humana. Madril: Alianza editorial.

Bacete, R. (2017). Nuevos hombres buenos. La masculinidad en la era del feminismo. Bartzelona: Península.

Basterretxea, I. (2009). Kultura kontzeptuaren inguruan. Bilbao: Deustoko unibertsitatea.

Baumann, G. (2001). El enigma multicultural. Barcelona: Paidós.

Baztarrika, P. (2011). "The evolution of the basque revival Minority Language¿. Protection in Europe: Into a New Decade. Brussels: Council of Europe.

Baztarrika, P. (2011). ¿La evolución de la promoción del euskera? La protección de las lenguas minoritarias en Europa. Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.

Bessis, S. (2001). Occidente y los otros Historia de una supremacía. Madril: Alianza. Editorial.

Buruma, I. (2006). Asesinato en Amsterdam. Bartzelona: Debate.

Castells, M. (2003): ¿La era de la información?. II Bilduma. El poder de la identidad. (34- 40. or.). Madril: Alianza Editorial.

Castells, M. (2003ko otsailaren 18a). El poder de la identidad. El País. http://elpais.com/diario/2003/02/18/opinion/104552280_850215.html

Castells, M. (2005eko azaroaren 5a). La importancia de la identidad. La Vanguardia. http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2005/11/05/pagina-29/42848329/pdf.html

Cobo, R. (1995). Género. ¿Diez palabras clave sobre mujer?. Lizarra: Verbo Divino.

Coelho, E. (2006). Enseñar y aprender en escuelas multiculturales. Una aproximación integrada. Bartzelona: Horsori Editorial, 309.

Corm, G., (2004). La fractura imaginaria. Las falsas raíces del enfrentamiento entre Oriente y Occidente. Bartzelona: Tusquets.

De Lucas, J., (2003). Globalización e identidades. Claves políticas y jurídicas. Bartzelona: Icaria.

De Miguel, J. M. (1996). Auto/biografías. Cuadernos Metodológicos, 17. Madril: CIS.

Del Valle, T. (koord.) (2000). Perspectivas feministas desde la antropología social. Madril: Ariel.

Delgado, M. (2002). "¿Quién puede ser 'inmigrante' en la ciudad?. VV.AA. Exclusión social y diversidad cultural (9-24 or.). Donostia: Gakoa.

Diller, J.V. (2007). Cultural Diversity: A Primer for the Human Services (4. arg.). Belmont, CA: Brooks/Cole.
EHU / Hegoa. (2010). Begirada irekiz. Generoa Garapenerako Hezkuntzan.

Esteban, M. L. (2011). Critica del pensamiento amoroso. Barcelona: Ediciones Bellaterra.

Esteban, M. L. (arg.) (2020). Komunitateak ehunduz herri ekimenetatik. Leioa: EHU.

Fernández de Larrinoa, K. (2008). Apunte pertsonalak. Antropologia soziokulturalari buruzko idazkiak. Iruña: Nafarroako Unibertsitate Publikoa. 

García Canclini, N. (2004). Diferentes, desiguales y desconectados: Mapas de la interculturalidad. Bartzelona: Editorial Gedisa. 

Geraud, M-O., Leservoisier, O. eta Pottier, R. (2011). Etnologiaren nozio giltzarriak. Azterketak eta testuak. Leioa: EHU.

Giménez Romero, C. (2000). Evolución y vigencia del pluralismo cultural: del multiculturalismo a la interculturalidad. In M.

Casáus eta C. Giménez (arg.). Guatemala hoy: reflexiones y perspectivas interdisciplinares. México: UAM.

Gorostitzu Mujika, A. (2012). Aldamenekoa. Donostia: Elkar. 

Guillaumin, C. (1993). Ya lo sé pero... o los avatares de la noción de raza. Archipiélago, 12, 52-60.

Imaz, E. (ed.) (2008). La materialidad de la identidad. Donostia-San Sebastián: Ariadna Editorial.

Irujo, X.; Urrutia I. (2008). Basque in the Foral Community of Navarre (CFN). In G. Totoricagüena eta I. Urrutia. The legal status of the basque language today: one language, three administrations, seven different geographies and a diaspora (197-220 or.). Donostia / San Sebastian: Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos - Society for Basque Studies,.

Jociles, M. I. eta Franzé, A. (koord.) (2008). ¿Es la escuela el problema? perspectivas socio-antropológicas de etnografía y educación. Madrid: Trotta.

Juliano, D. (2001). La prostitución: el espejo oscuro. Barcelona: Icaria.

Juliano, D. (2006). La escuela y las niñas que han venido de lejos. Hitzaldia 1er Congrés Internacional d'Educació a la Mediterrània. Palma de Mallorca.

Kerbo, H. (2003). La estratificación social en las sociedades humanas: la historia de la desigualdad. In Estratificación social y desigualdad. El conflicto de clases en perspectiva histórica, comparada y global. (47-76 or.). Madril: McGraw-Hill.

Kerbo, H. (2003). La estratificación social en las sociedades humanas: la historia de la desigualdad. Estratificación social y desigualdad. El conflicto de clases en perspectiva histórica, comparada y global (47-76 or.). Madril: McGraw-Hill.

Kocke, U. et al (arg.) (2012). A Companion to the Anthropology of Europe. London: Wiley-Blackwell.

Kottak, C. (2014). Cultural Anthropology: Appreciating Cultural Diversity (15. arg.). New York: McGraw-Hill.

Kottak, C. P. eta Kozaitis, K. A. (2012). On being different: Diversity and multiculturalism in the North American mainstream. New York: McGraw-Hill Humanities Social. https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=413373.

Kymlicka, W. (1996). Ciudadanía multicultural. Una teoría liberal de los derechos de las minorías. Barcelona: Paidós.
Laburthe-Tolra, P. eta Warnier, J.P. (1998). Etnología y Antropología. Madril: Akal.

Larrañaga, M. eta Jubeto Y. (ed.). (2011). La cooperación y el desarrollo humano local. Retos desde la equidad de género y la participación social. Bilbao: Hegoa.  http://publicaciones.hegoa.ehu.eus/uploads/pdfs/92/La_cooperacion_y_el_desarrollo_humano_local.pdf?1488539243

Levi-Strauss, C. (2009). Tropiko tristeak. Klasikoak S.M. Argitaletxea.Ozaita, J. eta

Lombard, J. (1997). Introducción a la etnología. Madril: Alianza.

Maalouf, A. (1998) "Domesticar a la pantera", Identidades asesinas. (127-168 or.). Madril: Alianza,.

Maalouf, A. (1999). Identidades asesinas. Madril: Alianza.

Maquieira, V. (arg.) (2010). Mujeres, globalización y derechos humanos. Madril: Cátedra.

Miller, B. (2011). Antropología social. Madril: Pearson/Uned.

Moreno Feliu, P. (2010). Encrucijadas antropológicas. Madril: Editorial universitaria Ramón Areces.

Moreno Feliu, P. (2014). De lo lejano a lo próximo: encrucijadas antropológicas. Madril: Editorial universitaria Ramón Areces. 

Ore, T.E. (2009). The Social Construction of Difference and Inequality: Race, Class, Gender, and Sexuality (5. arg.). New York: McGraw ¿Hill. https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=409183

Perales Díaz, J. A. (2004). Fronteras y contrabando en el Pirineo occidental. Pamplona: Gobierno de Navarra.

Prat, J. (coord.) (2004). I¿ això és la meva vida. Temes d´Etnologia de Catalunya, 9. Bartzelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.

Roca Martínez, B. (koord.). (2008). Antropología y anarquismo. Relaciones e influencias mutuas entre la antropología social y el pensamiento libertario. Madrid: La Malatesta.

Sartori, G. (2001). La sociedad multiétnica. Madril: Taurus. 

Sen, A. (2007). Identidad y violencia. Madrid: Katz editores. 

Stolcke, V. (1992) ¿Es el sexo para el género como la raza para la etnicidad? In Mientras Tanto (48).

Suárez-Navaz, L. eta Aída Hernández, R. (arg.). (2008): Descolonizando el feminismo. Teorías y prácticas desde los márgenes. Madril: Ediciones Cátedra. 

Suárez-Navaz, L.  Macià, R. eta  Moreno, Á. (arg.). (2007). Las luchas de los sin papeles y la extensión de la ciudadanía. Perspectivas críticas desde Europa y Estados Unidos. Madril: Traficantes de sueños. 

Taylor, Ch. (2009). El multiculturalismo y ¿la política del reconocimiento?. Mexiko: Fondo de cultura económica

 

Gora

Hizkuntzak

Euskara, Gaztelania, Ingelesa. B2 Maila gomendatzen da.

Gora

Non emango den

Nafarroako Unibertsitate Publikoko Arrosadiko campusean. Zer ikasgelatan izango den jakiteko, begiratu Giza, Gizarte eta Hezkuntza Zientzien Fakultatearen web-orrialdean.

Gora