Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2022/2023 | Beste urte batzuk:  2021/2022 
Ingeniaritza Mekanikoko Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 248209 Irakasgaia: MATERIALEN ERRESISTENTZIA ETA MALGUTASUNA
Kredituak: 6 Mota: Nahitaezkoa Ikasmaila: 2 Iraupena: 2º S
Saila: Ingeniaritza
Irakasleak:
MALVE ., MAURO (Resp)   [Tutoretzak ] BACAICOA DIAZ, JULEN   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Modulua: Formación Común a la Rama Industrial

Gaia: M22 Ingeniería Mecánica

Gora

Deskripzioa/Edukiak

 • Elastikotasunaren teoriaren sarrera.
 • Tentsio kontzeptua.
 • Deformazioaren teoria orokorra.
 • Tentsioen eta deformazioen arteko harremana.
 • Materialen erresistentziaren sarrera.
 • Ardatzeko indarrak, Ebakidura, Bihurdura.
 • Makurdura. tentsioen azterketa.
 • Makurdura. deformazioen azterketa.
 • Gilbordura.

Gora

Gaitasun orokorrak

Oinarrizko Gaitasuna

2. OG - Ikasleek beren ezagutzak beren lanetan edo bokazioetan modu profesionalean aplikatzen jakitea, eta zenbait gaitasun edukitzea, hain zuzen ere, bakoitzaren ikerketa arloan arrazoiak prestatuz eta defendatuz eta arazoak ebatziz erakusten direnak.

 

Gaitasun Osoa

3. GO - Oinarrizko gaiak eta gai teknologikoak ezagutzea, metodo eta teoria berriak ikasteko gai egiteko ikasleak, eta egoera berrietara egokitzeko egokikortasuna emateko haiei.

4. GO - Ahalmena arazoak ekimenez ebazteko, erabakiak hartzeko, sormenerako eta arrazoiketa kritikorako, eta ezagutzak, abileziak eta trebetasunak jakinarazteko eta bestetaratzeko Industria Ingeniaritzaren eremuan, Mekanikaren teknologia espezifikoan.

6. GO - Espezifikazio, araudi eta behartutako betetzeko arauen erabileraren ahalmena.

11. GO - Industria Ingeniari Teknikoaren lanbidean behar diren legeak ezagutzea, ulertzea eta haiek aplikatzeko ahalmena edukitzea.

Gora

Berariazko gaitasunak

CC8: Ezagutu eta jakin materialeen erresistentziaren oinarriak.

 

Gora

Ikasketaren emaitzak

 • R1: Sistemak planteatu eta egituren eta fabrikazio sistemen proiektuak egin.
 • R2: Metodo eta teoria berriak ikasteko ahalbidetuko duten egituren inguruko ezagutzak jaso.
 • R3: Egiturazko elementuen inguruko ideiak eta sistemak adierazi eta komunikatu.

Gora

Metodologia

Metodología - Jarduera Bertaratzeko orduak Ez bertaratzeko orduak
A1. Saio teorikoak 30.0  
A2. Praktikak 20.0  
A3. Eztabaidak, bateratze-lanak, talde-tutoretzak 2.0  
A4 Lana egitea   10.0
A5. Materialak irakurtzea   30.0
A6. Banakako ikasketa   50.0
A7. Azterketak, ebaluaziorako probak 6.0  
A8. Banakako tutoretzak 2.0  
Guztira 60.0 90.0

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
R1,R2,R3 1. Partziala: Malgutasuna 10% Bai Ez
R1,R2,R3 2. Partziala: Solizitazio diagramak 20% Bai Ez
R1,R2,R3 3. Partziala: Trakzioa 10% Bai Ez
R1,R2,R3 Ohizko Azterketa 60% Bai Ez

 

 

 

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

(Materialen erresistentzia eta malgutasuna)

 

EBALUAZIO JARRAIA

Ohiko azterketaren azken nota, 2 atal ezberdinetan lortutako emaitzen menpe egonen da: Froga partzialak eta azterketa.

FROGA MOTA PISUA
AZTERKETA 60%
FROGA PARTZIALAK  40%

 

Hiru froga partzial egingo dira, irakasgaiaren lehenengo 3 ataletako bakoitzeko bat, eta atalaren inguruan ariketak galdetuko dira. Atalak hurrengoak dira: Malgutasuna (pisua: % 10), Solizitazio diagramak (pisua: % 20), Trakzioa (pisua: % 10).

Ohiko azterketan 4. eta 5. atalen inguruko ariketak galdetuko dira: Bihurdura (pisua: % 25) eta Makurdura (pisua: % 35). Azterketaren pisua froga partzialetan lortzen diren emaitzekiko independientea da.

 

GUTXIENEKOAK

Froga partzialen batazbesteko nota guztiekiko kalkulatuko da (hau da, hiruekiko) eta ez egindako froga kopuruarekiko. Froga partzialen pisu espezifikoa % 40-koa izango da aurretik aipatutako 3 ataletan banatua (1. atala %10, 2. atala %20 eta 3. atala %10).

Froga partzialen nota EZ DA BERRESKURAGARRI izanen ebaluazio ordinarioan, ordea BERRESKURAGARRIA izango da berreskurapen ebaluazioan.

 

OHIKO AZTERKETA ETA EBALUAZIO JARRAIA

Ohiko azterketa, azterketa bakarra izango da azken bi atalen inguruan: 4. atala, Bihurdura (pisua %25) eta 5. atala, Makurdura (pisua %35). Ohiko azterketaren pisu espezifikoa %60-koa izango da irakasgaiaren azken notan.

Irakasgaia gainditzeko nahitaezkoa izango da, gutxienez 10-tik 5 puntu lortzea froga partzialen eta azterketaren artean.

BERRESKURAPEN EBALUAZIOA 

Azterketa bakarra izango da, non irakasgaiaren eduki guztiak galde daitezkeen, hau da, 5 atalei dagozkien edukiak. Berreskurapen azterketan ateratzen den nota, irakasgaiaren nota izango da. Fase honetan, 3 froga partzialek ez dute balioko. Errekuperaketa azterketan gai bakoitzaren pisu espezifiko aldatu liteke, ohiko azterketarekin alderatuta.

Irakasgaia gainditzeko nahitaezkoa da azterketan gutxienez 10-tik 5 puntu lortzea.

Gora

Gai-zerrenda

1. Gaia:      ELASTIKOTASUNAREN TEORIAREN SARRERA 

 • Elastikotasunaren Helburua
 • Solido kontzeptua
 • Oreka Estatiko eta Elastikoa
 • Tentsio kontzeptua


  2. Gaia:      TENTSIO KONTZEPTUA 

 • Tentsio bektorea. Osagai intrintsekoak
 • Tentsio Matrizea
 • Tentsio eta Norabide Nagusiak
 • Mohrren Zirkuluak


  3. Gaia:      DEFORMAZIOAREN TEORIA OROKORRA 

 • Puntu baten inguruko efektuak
 • Deformazio Matrizea
 • Deformazio Bektorea
 • Tentsioekiko parekotasuna


  4. Gaia:      TENTSIOEN ETA DEFORMAZIOEN ARTEKO HARREMANA 

 • Tentsio Deformazio  diagrama
 • Zeharkako Deformazioak
 • Gainezarpen Printzipioak
 • Hooken lege orokortuak
 • Lameren ekuazioak


  5. Gaia:      MATERIALEN ERRESISTENTZIAREN SARRERA 

 • Materialen Erresistentziaren Helburua
 • Prisma Mekanikoa
 • Oreka Elastikoa
 • Materialen Erresistentziaren Printzipioak
 • Akzioak
 • Segurtasun koefizienteak
 • Sistema isostatiko eta hiperestatikoak
 • Deformazio Energia
 • Teorema Energetikoak


6. Gaia:      ARDATZEKO INDARRAK 

 • Definizioa. Oreka Elastikoa. Tentsioak.
 • Tentsio kontzentrazioak
 • Deformazio egoera
 • Deformazio Energia
 • Tenperaturaren eragina


7. Gaia:      EBAKIDURA 

 • Definizioa. Oreka Elastikoa. Tentsioak.
 • Loturak.


8. Gaia:    BIHURDURA 

 • Definizioa. Oreka Elastikoa. Zeinu Irizpideak.
 • Sekzio zirkularreko egiturak.
 • Esfortzu eta deformazioen kalkulua.
 • Hiperestatikotasuna.


9. Gaia:     MAKURDURA. TENTSIOEN AZTERKETA 

 • Kanpoko karga, ebakitzaile eta makurtzaileen arteko harremana.
 • Definizioa. Oreka Elastikoa.
 • Tentsioa normalak Makurdura. Navierren legea.
 • Tentsio ebakitzaileak Makurduran. Kolignonen teorema.


  10. Gaia:    MAKURDURA. DEFORMAZIOEN AZTERKETA 

 • Elastika. Deformazioen kalkulurako metodoak.Lan birtualen oinarria.


11. Gaia:    GILBORDURA 

 • Sarrera.
 • Eulerren Karga Kritikoa.
 • Euskarrien eragina. Gilbordura Luzera.
 • Eulerren tentsio kritikoa.

 

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


 • "Elastikotasunaren Teoria eta Materialen Erresistentzia", Ruben Ansola Loyola. Udako Euskal Unibertsitatea, ISBN 4.8438-068-8
 • "Elasticidad", Luis Ortiz Berrocal. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Superior de Ingenieros Industriales, 549pp, ISBN 84-481-2046-9.
 • "Resistencia de Materiales", Luis Ortiz Berrocal. McGraw-Hill, 684pp, ISBN 84-7615-512-3
 • "Elasticidad y Resistencia de Materiales. Prácticas de Laboratorio", J.J. Lumbreras, A. Resano, J. Zurita, D. Narro, I. Cenoz, G. Fernández. Universidad Pública de Navarra, ISBN 84-9769-060-5
 • "Introducción al Cálculo de Solicitaciones. Diagramas", José Javier Lumbreras Azanza. Universidad Pública de Navarra, ISBN 978-84-9769-197-0
 • "Mecánica de Materiales", Gere-Timoshenko. Grupo Editorial Iberoamericana, 825 pp, ISBN 968-7270-16-0.
 • "Resistencia de Materiales", Manuel Vázquez. Editorial Noela, Madrid.
 • "Ejercicios de Resistencia de Materiales", Begoña Calvo Calzada, Jesús Zurita Gabasa. Colección Textos Docentes, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1996, 272pp, ISBN 84-7733-465-X.

Gora

Hizkuntzak

Euskera, gaztelera eta ingelera.

 

Gora