Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellanoEnglish | Ikasturtea: 2023/2024 | Beste urte batzuk:  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021  |  2019/2020 
Ingeniaritza Mekanikoko Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 245703 Irakasgaia: INGURUMENAREN TEKNOLOGIA
Kredituak: 3 Mota: Nahitaezkoa Ikasmaila: 4 Iraupena: 1º S
Saila: Zientziak
Irakasleak:
GIL BRAVO, ANTONIO (Resp)   [Tutoretzak ] JIMENEZ DE ABERASTURI ARRANZ, DORLETA   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

M25. Enpresen kudeaketa, ingurumena eta proiektuak

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Irakasgai honen helburu nagusia da modu aplikatuan ikastea jasangarritasunari eta ingurumenaren teknologiei buruzko ezagutzak. Industrietako eta etxeetako teknologiek kutsadura sortzen dute, eta hori prebenitzeko eta kontrolatzeko tresnak zein diren jakin behar da.

Gora

Gaitasun orokorrak

GO-INGT1: Oinarrizko gaietako eta gai teknologikoetako ezagutza, metodo eta teoria berriak ikasteko gai egiteko eta egoera berrietara egokitzeko egokikortasuna emateko ikasleei.

GO-INGT2: Problemak ekimenez ebazteko, erabakiak hartzeko, sormenerako eta arrazoiketa kritikorako ahalmena eta Industria Ingeniaritzaren esparruko ezagutzak, abileziak eta trebetasunak jakinarazteko eta bestetaratzeko ahalmena.

GO-INGT3: Ezinbestez bete behar diren arauak, espezifikazioak eta arautegiak erabiltzeko ahalmena.

GO-INGT4: Ahalmena analizatzeko eta balioesteko zein den konponbide teknikoen inpaktua ingurumenean eta gizartean.

GO-INGT5: Ingurune eleaniztun eta diziplina-aniztun batean lan egiteko ahalmena.

GO-INGT6: Industria ingeniaritzaren arloan behar diren legeak ezagutzea, ulertzea eta haiek aplikatzeko ahalmena izatea.

Gora

Berariazko gaitasunak

 

GE-INGT1: Ingurumenaren teknologiak eta jasangarritasunak dauzkaten oinarrizko kontzeptuak ezagutzea.

GE-INGT2: Efluenteak tratatzeko sistemen oinarrizko printzipioak ulertzea eta zein den haien eragina garapen iraunkorrean.

GE-INGT3: Kutsaduraren prebentziorako metodoak eta ingurumen kudeaketarenak zein diren jakitea.

Gora

Ikasketaren emaitzak

1. E: Txostenak idaztea eta aurreproiektuak prestatzea.

2. E: Proiektuen gauzatzerako legedi tekniko eta administratiboaren aplikazioa

3. E: Efluenteak tratatzeko sistemen oinarrizko printzipioak ulertzea eta zein den haien eragina garapen iraunkorrean.

4. E: Kutsaduraren prebentziorako metodoak eta ingurumen kudeaketarenak zein diren jakitea.

Gora

Metodologia

Metodologia - Jarduera
Ordu presentzialak
Ordu ez presentzialak
1. J Azaltzeko/parte hartzeko eskolak
 22,5
 
2. J Praktikak
 7,5
 
3. J Proiektuak taldean egitea
 
 5
4. J Ikasleak bere kabuz ikastea eta lan egitea
 
 35
5. J Tutoretzak eta ebaluazio probak
 5
 
Guztira
 35
 40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
1.E, 2.E, 3.E, 4.E, 5.E Ikasi diren kontzeptuak jasoko dituen proba idatzia 75 Errekuperatzekoa da idatzizko proba bat eginez 5/10
1.E, 2.E, 3.E, 4.E, 5.E Ikasi diren kontzeptuak jasoko dituen proba idatzia 25 Errekuperatzekoa da idatzizko proba bat eginez Ez

Irakasgaiaren azken nota (AN) honela kalkulatuko da:

AN = 0,75 x (AZTN) + 0,25 x (Praktiken Nota)

Azterketaren nota (AZTN) ez bada 5/10 baino gehiagokoa, irakasgaiaren azken nota azterketaren nota izanen da.

 

 

 

 

 

Gora

Gai-zerrenda

Ingurumenaren Teknologia irakasgaiak hiru gai unitate dauzka:

1. Unitatea Ur kutsatuak ezaugarritzea eta haien tratamendua.

2. Unitatea Atmosferaren kutsaduraren eragileak eta hauen kontrola.

3. Unitatea Hiri eta industria hondakin solidoen kudeaketa.

Gora

Praktika esperimentalen programa

Hondakin sintetiko baten kutsadura maila ezaugarritzen duten parametro fisiko-kimikoen ebaluazioa eta erlazioa:

Oxigeno kimikoen eskaera (KOD) zehaztea.

Amoniako kontzentrazioa zehaztea.

Nitrito kontzentrazioa zehaztea.

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


Contaminación ambiental. Una visión desde la Química. C. Orozco, A. Pérez, Mª.N. González, F.J. Rodríguez, J.M. Alfayate. Ediciones Paraninfo (2011).

Metcalf & Eddy, Ingeniería de aguas residuales. Tratamiento, vertido y reutilización. Tercera edición. Editorial McGraw-Hill (2000).

Metcalf & Eddy, Wastewater Engineering. Treatment and Resource Recovery. Fifth edition. McGraw-Hill (2014).

Ecuaciones y cálculos para el tratamiento de aguas. Mario Díaz. Ediciones Paraninfo (2018).

Introducción a las tecnologías de tratamiento de la contaminación atmosférica. Antonio Gil. Universidad Pública de Navarra (2021).

Gora

Hizkuntzak

Euskara. Ingelesezko oinarrizko bibliografia gomendatzen da.

Gora

Non emango den

Arrosadiko campusean

Gora