Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2024/2025 | Beste urte batzuk:  2023/2024  |  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021 
Telekomunikazio Teknologien Ingeniaritzako Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 243103 Irakasgaia: INFORMATIKA
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 1º S
Saila: Estatistika, Informatika eta Matematika
Irakasleak:
SESMA SARA, MIKEL (Resp)   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Modulua: Oinarrizko formakuntza
Gaia: Informática

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Sarrera: Ordenagailu baten egitura fisiko eta logikoak. Sistema eragileak.

Programaziorako sarrera: Datu motak, kontrol egiturak eta modularizazioa.

Bestelako programak: Kalkulu-orria, datu baseak, proiektu plangintza, internet erabiltzeko oinarriak.

Gora

Gaitasun orokorrak

G2. Taldekako lana.

G3. Banakako ikasketa.

CB1. Ikasleek bigarren hezkuntzako oinarrian jatorria duten ikasketa arloen ezagutza izatea eta ulertzea frogatu izana, eta maila batean aurkitu behar dira non, testu liburu aurreratuez baliatuta, baita beste ezagupenak izatea bere arloko abangoardian jatorria dutenak.

CB2. Ikasleek bere ezagutzak bere lanean edo zaletasunean aplikatzen jakitea era profesional batean eta argumentuen eta argumentuen elaborazioa eta defentsaren bidez eta bere arloko problemen ebazpenaren bidez frogatzen diren gaitasunak izatea.

CB5. Ikasleek ikasketarako beharrezkoak diren trebetasunak garatzea gero ikasketa berriak autonomia gradu altu batekin hasi ahal izateko.

Gora

Berariazko gaitasunak

1.2. Ordenagailuen erabilerari eta programazioari buruzko ezagutzak izatea, sistema eragileak, datu baseak eta ingeniaritzan aplikazioa duten programa informatikoak.

Gora

Ikasketaren emaitzak

R1. Ordenagailuaren sistema fisiko eta logikoen konponente ezberdinak identifikatzea

R2. Sistema eragilea ordenagailuaren sistema fisikoaren kudeatzaile bezala funtzionatzen duela ulertzea

R3. Sistema eragile arruntak erabiltzea

R4. Programak garatzeko edizio, konpilazio eta exekuzio erramintak erabiltzea

R5. Programak garatzeko kontrol egitura ezberdinak erabiltzea

R6. Programak garatzeko datu egitura ezberdinak erabiltzea

R7. Garatutako programak balioztatzeko probak egitea

R8. Datu-base sinple bat diseinatzea

R9. Datu-base batean kontsultak egitea

R10. Kalkulu-orri bat erabiltzea

R11. Ingeniaritzako proiektuak planifikatzeko erramintak ezagutzea

R12. WWW-ko paradigma ulertzea

Gora

Metodologia

Metodologia - Aktibitatea Ordu presentzialak Ordu ez presentzialak
A-1 Klase teorikoak 30  
A-2 Praktikak 30  
A-3 Banakako tutoretzak 2  
A-4 Azterketak, ebaluaketa frogak 4  
A-5 Banakako ikasketa   84
...    
Guztira 66 84

Gora

Ebaluazioa

Ikaskuntzaren emaitza Ebaluazio jarduera Pisua (%) Errekupera daitekeen edo ez Eskatzen den nota minimoa
R4, R5, R6, R7 Azterketa teoriko-praktikoa (proba bat edo batzuk) 65% Bai 10etik 5
R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12 Klaseko asistentzia eta parte-hartze aktiboa
 • Asistentzia eta praktiken entregak
15% Ez -
R4, R5, R6, R7 Lan eta kasu praktikoak
 • Klaseetan proba labur bat edo gehiago
20% Bai -

 

 

Berreskurapenaren ebaluazioa azterketa teoriko-praktiko baten bitartez egingo da, lehenengo eta hirugarren atalak berreskuratzeko balioko duena.

 

Berreskurapen honetan 10 puntutik 5 gutxienez lortzen ez dutenek, ezin izango dute bigarren atalarekin batez bestekoa egin eta bere kalifikazio finala azterketa honetan lortutako nota osatuko du (10 puntutatik).

Gora

Gai-zerrenda

 1. Sarrera
  • Oinarrizko Informatika
  • Sistema Eragileak
 2. Programazioa
  • Algoritmoak
  • Datu-motak sinpleak eta aldagaiak
  • Oinarrizko instrukzioak
  • Baldintzazko kontrol egiturak
  • Errepikapenezko kontrol egiturak
  • Datu-motak egituratuak: karaktere kateak, zerrendak¿
  • Funtzioak: definizioa, parametroak, aldagai globalak eta lokalak
 3. Kalkulu-orria eta datu-baseak
  • Kalkulu-orria: Formulak, funtzioak eta grafikoak
  • Datu-baseak: Taulak, erlazioak eta kontsultak

 

 

 

Gora

Praktika esperimentalen programa

 1. Python lengoaiaren ingurunea
 2. Baldintzazko kontrol egiturak
 3. Errepikapenezko kontrol egiturak
 4. Datu egituratuak: karaktere kateak
 5. Datu egituratuak: zerrendak
 6. Funtzioak
 7. Kalkulu-orria: Formulak, funtzioak eta grafikoak
 8. Datu-baseak: Taulak, erlazioak eta kontsultak

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


 • A. Marzal, Introducción a la programación con Python 3, accesible on-line en la Colección Sapientia de la Universidad Jaume I (www.sapientia.uji.es).
 • The Python Foundation, The Python Language Reference (Official), accesible on-line en la página oficial de la Python Foundation (docs.python.org/3.5/reference/).
 • F. Charte, Excel 2013, Anaya (2013)
 • F. Charte, Access 2013, Anaya (2013).

Gora

Hizkuntzak

Euskara, Gaztelera eta Ingelera.

Gora

Non emango den

Gelategia

http://www.unavarra.es/ets-industrialesytelecos/estudios/grado/grado-en-ingenieria-en-tecnologias-de-telecomunicacion/presentacion?submenu=yes

 

 

 

Gora