Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2022/2023 | Beste urte batzuk:  2021/2022  |  2020/2021  |  2019/2020  |  2018/2019 
Industria Teknologietako Ingeniaritzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 242702 Irakasgaia: INGURUMENAREN TEKNOLOGIA
Kredituak: 3 Mota: Nahitaezkoa Ikasmaila: 4 Iraupena: 1º S
Saila: Zientziak
Irakasleak:
GIL BRAVO, ANTONIO (Resp)   [Tutoretzak ] JIMENEZ DE ABERASTURI ARRANZ, DORLETA   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Deskripzioa/Edukiak


Gora

Berariazko gaitasunak


Gora

Ikasketaren emaitzak

1. E: Txostenak idaztea eta aurreproiektuak prestatzea.

2. E: Proiektuen gauzatzerako legedi tekniko eta administratiboaren aplikazioa

3. E: Ingurumenaren teknologiak eta jasangarritasunak dauzkaten oinarrizko kontzeptuak ezagutzea.

4. E: Efluenteak tratatzeko sistemen oinarrizko printzipioak ulertzea eta zein den haien eragina garapen iraunkorrean.

5. E: Kutsaduraren prebentziorako metodoak eta ingurumen kudeaketarenak zein diren jakitea.

Gora

Metodologia

Metodologia - Jarduera Ordu presentzialak Ordu ez presentzialak
1. J Azaltzeko/parte hartzeko eskolak  22,5  
2. J Praktikak  7,5  
3. J Proiektuak taldean egitea    5
4. J Ikasleak bere kabuz ikastea eta lan egitea    35
5. J Tutoretzak eta ebaluazio probak  5  
Guztira  35  40

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
1.E, 2.E, 3.E, 4.E, 5.E Ikasi diren kontzeptuak jasoko dituen proba idatzia 75 Errekuperatzekoa da idatzizko proba bat eginez 5/10
1.E, 2.E, 3.E, 4.E, 5.E Ikasi diren kontzeptuak jasoko dituen proba idatzia 25 Errekuperatzekoa da idatzizko proba bat eginez Ez

Irakasgaiaren azken nota (AN) honela kalkulatuko da:

AN = 0,75 x (AZTN) + 0,25 x (Praktiken Nota)

Azterketaren nota (AZTN) ez bada 5/10 baino gehiagokoa, irakasgaiaren azken nota azterketaren nota izanen da.

 

 

 

 

 

Gora

Gai-zerrenda

Ingurumenaren Teknologia irakasgaiak hiru gai unitate dauzka:

1. Unitatea Ur kutsatuak ezaugarritzea eta haien tratamendua.

2. Unitatea Atmosferaren kutsaduraren eragileak eta hauen kontrola.

3. Unitatea Hiri eta industria hondakin solidoen kudeaketa.

Gora

Praktika esperimentalen programa

Hondakin sintetiko baten kutsadura maila ezaugarritzen duten parametro fisiko-kimikoen ebaluazioa eta erlazioa:

Oxigeno kimikoen eskaera (KOD) zehaztea.

Amoniako kontzentrazioa zehaztea.

Nitrito kontzentrazioa zehaztea.

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


Contaminación ambiental. Una visión desde la Química. C. Orozco, A. Pérez, Mª.N. González, F.J. Rodríguez, J.M. Alfayate. Ediciones Paraninfo (2011).

Metcalf & Eddy, Ingeniería de aguas residuales. Tratamiento, vertido y reutilización. Tercera edición. Editorial McGraw-Hill (2000).

Metcalf & Eddy, Wastewater Engineering. Treatment and Resource Recovery. Fifth edition. McGraw-Hill (2014).

Ecuaciones y cálculos para el tratamiento de aguas. Mario Díaz. Ediciones Paraninfo (2018).

Introducción a las tecnologías de tratamiento de la contaminación atmosférica. Antonio Gil. Universidad Pública de Navarra (2021).

Gora

Hizkuntzak

Euskara. Ingelesezko oinarrizko bibliografia gomendatzen da

Gora