Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2022/2023 | Beste urte batzuk:  2021/2022  |  2020/2021  |  2019/2020  |  2018/2019 
Industria Teknologietako Ingeniaritzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 242104 Irakasgaia: ADIERAZPEN GRAFIKOA
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 1º S
Saila: Ingeniaritza
Irakasleak:
GOÑI GARATEA, MIKEL (Resp)   [Tutoretzak ] ESLAVA ADOT, URKO   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Oinarrizko prestakuntza modulua

Materia M13.- Adierazpen Grafikoa

Gora

Deskripzioa/Edukiak

IKASGAIA: ADIERAZPEN GRAFIKOA

 

Ingeniariaren oinarrizko Adierazpen Grafikoaren tekniken ikasketa

 

Marrazketa geometrikoa

Geometria proiektatzailea

Geometria deskribatzailea

Marrazketa teknikoa

Topografia eta marrazketa topografikoa

Ordenagailu bidezko irudikapena

 

Gora

Gaitasun orokorrak

CG3: Materia oinarrizko eta teknologikoak ezagutzea, metodo eta teoria berriak ikasteko gaitasunak izateko eta egoera desberdinetara egokitzeko ahalmena edukitzeko.

CG4: Arazo teknikoak ebazteko gaitasuna kreatibitatea, ekimena, metodologia eta arrazonamendu kritikoa erabiliz eta Industri Ingeniaritzarekin loturiko ezagutzak eta jakintzak komunikatzeko gaitasuna.

Gora

Berariazko gaitasunak

CB5: Ikuskera espaziala izatea eta irudikapen grafikoaren teknikak ezagutzea, bai geometriaren baliabide tradizionalak erabiliz zein ordenagailu bidezko diseinurako aplikazioak erabiliz.

Gora

Ikasketaren emaitzak

R1: Problema espazialak ebaztea eta, proiektuaren eta diseinu industrialaren sortze-jardueraren berezko forma teknikoak sortzea.

R2: Proiektu eta Diseinu Industrialaren prozesuetan CAD tresnak erabiltzea.

R3: Adierazpen Grafikoaren teknikak ezartzea ikasketa-planetako espezialitateko ikasgai eta ikasgai komunetan.

R4: Esku, hutsez, marrazketa tresnak eta CAD programak erabilita idei eta forma teknikoak, bai norberarenak bai besterenak, adierazi eta jakinaraztea.

R5: Topografia eta Marrazketa Topografikoaren kontzeptuak ezagutzea.

R6: Dokumentazio tekniko-grafiko profesionala lantzea proiektu eta diseinu industrialaren arloko ekintza teknikoen inguruan.

R7: Dokumentazio tekniko-grafiko profesionala lantzea proiektu, diseinu konstruktibo eta irudikapen topografikoaren arloko ekintza teknikoen inguruan.

R8: CAD tresna basiko bat menperatzea.

Gora

Metodologia

Metodologia - Jarduera Presentziako Orduak Ordu ez-presentzialak
A-1 Parte hartzeko azalpen sesioa. 30  
A-2 Banakako lan sesioa talde ertainean. 30  
A-3 Banakako lanen elaborazioa.   80
A-4 Dokumentazio eta informazioaren banakako azterketa, laburpen eta ikasketa.   4
A-5 Azterketak, ebaluazio probak. 6  
...    
Total 66 84

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren emaitza (Gaitasuna) Ebaluazio-jarduerak Pisua (%) Berreskuragarritasun izaera (4) Jarduera bakoitzaren zatien artean haztatzeko gutxienekoa (5) Jardueren artean haztatzeko gutxienekoa (6)
R-1, R-2, R-3, R-4, R-5, R-6, R-7, R-8 (CG3, CG4, CB5) Etengabeko ebaluazioko praktikak (1) (Lan esperimentaleko txostenak) 20 Bai. Berreskuragarria, zuzendutako lanak edo lan osagarriak entregatuz, irakasleak ezarritako argibideen eta daten arabera.   10etik 5
R-1, R-2, R-3, R-4, R-5, R-6, R-7, R-8 (CG3, CG4, CB5) Sintesi praktikak (2) (Lan esperimentaleko txostenak) 10 Ez    
R-1, R-2, R-3, R-4, R-5, R-6, R-7, R-8 (CG3, CG4, CB5) Azterketa (3) (Probak: Erantzun luzekoak eta lan esperimentalekoak) 70 Bai. Errekuperazio deialdiaren froga objektiboa. 10etik 4 10etik 5

 

(1) Etengabeko ebaluazioko praktikak: Banakako lana. Ariketa, problema eta kasu praktiko grafikoak, irakasgaiaren zati bakoitzari dagozkionak. Ikasgelan eta ikasgelatik kanpo egitekoak, seihilekoan zehar.

(2) Sintesi praktikak: Banakako lana. Ariketa, problema eta kasu praktiko grafikoak, irakasgaiaren zati bakoitzari dagozkionak. Gelan egitekoak, programatutako datan eta denbora mugatuan.

(3) Azterketa: Banakako proba objektiboa. Ariketa, problema eta kasu praktikoak, grafikoak, irakasgaiaren zati bakoitzaren sintesiak direnak. Ohiko deialdian eta berreskuratzeko deialdian egin beharrekoak.

(4) Berreskuratzearen helburua da, seihilekoan zehar, arrakastarik gabe, irakaskuntza aldian eta ebaluazio jarraituan programaturiko ebaluazio-jardueretan parte hartuz irakasgaia gainditzen saiatu den ikasleari bigarren aukera bat ematea irakasgaia seihileko berean gainditzeko.

(5) Jarduera bakoitzaren ebaluazioa (Praktikak eta Azterketa) irakasgaiaren bereizitako zatien arabera egingo da. Azterketa jardueran, ebaluatutako zatiren batean haztatzeko gutxienekoa betetzen ez bada, irakasgaiaren nota gehienez ere 10etik 4,5 izango da (ez gainditua).

(6) Ebaluazio-jardueraren batean haztatzeko gutxienekoa betetzen ez bada, irakasgaiaren nota gehienez ere 10etik 4,5 izango da (ez gainditua).

Gora

Gai-zerrenda

ADIERAZPEN GRAFIKOA INGENIARITZAN.

01 Unitatea  Adierazpen Grafikoaren eduki zientifikoa.

01 Gaia   Eduki zientifikoa.
02 Gaia   Geometria.
03 Gaia   Marrazketa Teknikoa eta Normalizazioa.
04 Gaia   Ingeniaritzaren proiektu eta diseinuen oinarriak.

02 Unitatea  Adierazpen Grafikoaren eduki aplikatua.

05 Gaia   Marrazketa Teknikoaren oinarriak. Sistema Diedrikoaren aplikazio teknikoak.
06 Gaia   Gainazal topografikoak. Sistema Akotatuaren aplikazio teknikoak
07 Gaia   Perspektiba axonometrikoa. Sistema Axonometrikoaren aplikazio teknikoak.
08 Gaia   Perspektiba konikoa. Sistema Konikoaren aplikazio teknikoak.

 

GEOMETRIA DESKRIBATZAILEA. SISTEMA AKOTATUA.

01 Unitatea  Elementu geometrikoen irudikapena.

01 Gaia   Sistema Akotatuaren oinarriak.
02 Gaia   Puntuaren irudikapena.
03 Gaia   Zuzenaren irudikapena.
04 Gaia   Planoaren irudikapena.

02 Unitatea  Elementu geometrikoen arteko posizioak.

05 Gaia   Elkarguneak.
06 Gaia   Paralelotasuna eta elkartzutasuna.
07 Gaia   Distantziak.

03 Unitatea  Sistema Akotatuaren metodoak eta beraien aplikazioak.

08 Gaia   Metodoak, operazioak eta irudikapenak.
09 Gaia   Eraispenak. Plano aldaketak. Biraketak.
10 Gaia   Angeluak. Neurketa eta eraiketak.

04 Unitatea  Sistema Akotatuaren aplikazio tekniko orokorrak.

11 Gaia   Marrazketa Topografikoaren oinarriak.
12 Gaia   Gainazal topografikoen gaineko oinarrizko trazatu teknikoak.
13 Gaia   Lur-berdinketak edo lauketak.
14 Gaia   Lurren gaineko infraestrukturen zuzenen trazatua.
15 Gaia   Eraikinen estalkien errepresentazioa.

 


GEOMETRIA DESKRIBATZAILEA. SISTEMA DIEDRIKOA.

01 Unitatea  Elementu geometrikoen irudikapena.

01 Gaia   Sistema Diedrikoaren oinarriak.
02 Gaia   Puntuaren irudikapena.
03 Gaia   Zuzenaren irudikapena.
04 Gaia   Planoaren irudikapena.

02 Unitatea  Elementu geometrikoen arteko posizioak.

05 Gaia   Elkarguneak.
06 Gaia   Paralelotasuna eta elkartzutasuna.
07 Gaia   Distantziak.

03 Unitatea  Sistema Diedrikoaren metodoak eta beraien aplikazioak.

08 Gaia   Metodoak, operazioak eta irudikapenak.
09 Gaia   Eraispenak.
10 Gaia   Plano aldaketak.
11 Gaia   Biraketak.
12 Gaia   Angeluak. Neurketa eta eraikitzea.

04 Unitatea  Gainazalen irudikapenaren oinarriak.

13 Gaia   Gainazalak. Kontzeptuak eta trazatu orokorrak.
14 Gaia   Gainazalen arteko elkarguneak.

 

MARRAZKETA TEKNIKOA.

01 Unitatea  Marrazketa Teknikoaren oinarriak.

01 Gaia   Normalizazioa. Sarrera.
02 Gaia   Normalizazio grafikoa.

02 Unitatea  Pieza industrialen irudikapen normalizatua.

03 Gaia   Irudikapen normalizatuak.
04 Gaia   Akotazio normalizatuaren oinarriak.

03 Unitatea  Marrazketa Industrialeko irudikapen normalizatuen oinarriak.

05 Gaia   Multzo mekaniko eta piezakatzeen marrazketaren oinarriak.
06 Gaia   Elkartze sistemen irudikapen normalizatuaren oinarriak.
07 Gaia   Elementu mekaniko eta mekanismoen irudikapen normalizatuaren oinarriak.
08 Gaia   Eraikuntza eta instalazioen irudikapen normalizatua.

 

ORDENAGAILUAREN BIDEZKO DISEINUA (CAD).

01 Unitatea  Ordenagailuaren bidezko diseinuaren hastapenak.

01 Gaia   Ordenagailuaren bidezko diseñuaren hastapenak.
02 Gaia   Teknika grafikoa eta CADa.
03 Gaia   Hardwarea.
04 Gaia   Softwarea.

02 Unitatea  Ordenagailuaren bidezko diseinuaren teknikak.

05 Gaia   Ordenagailuaren bidezko diseñua. Sarrera.
06 Gaia   Marrazki Teknikoak CADaren bidez.
07 Gaia   Ereduen eraikuntza CADaren bidez.
08 Gaia   Lanaren antolaketa CAD erabiltzerakoan.

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


Sar ezazu zure irakasleak Liburutegitik eskatu duen bibliografiara.

Geometria Deskribatzailea.

Textu basikoak.

[Ro1]    RODRÍGUEZ DE ABAJO, F.J., Geometría descriptiva. Tomo I. Sistema Diédrico. Editorial Donostiarra S.A., San Sebastián, 2007 (25ª ed.). ISBN: 978-84-7063-353-9. Sistema diedrikorako eskuliburua.

[Ro2]    RODRÍGUEZ DE ABAJO, F.J., Geometría descriptiva. Tomo II. Sistema de Planos Acotados. Editorial Donostiarra S.A., San Sebastián, (12ª ed.). ISBN: 84-7063-182-9. Sistema akotaturako eskuliburua.

[Co1]    COLLADO SÁNCHEZ-CAPUCHINO, V. Sistema de Planos Acotados: Sus aplicaciones en Ingeniería. Editorial Tébar Flores, S.L., 1988. ISBN: 84-7360-087-8. Sistema akotaturako eskuliburua.

[Ro3]    RODRÍGUEZ DE ABAJO, F.J., Geometría descriptiva. Tomo III. Sistema Axonométrico. Editorial Donostiarra S.A., San Sebastián, 1991 (6ª ed.). ISBN: 84-7063-170-5. Sistema Axonometriko Isometrikorako eskuliburua.

[Ro4]    RODRÍGUEZ DE ABAJO, F.J. y REVILLA BLANCO, A., Geometría Descriptiva. Tomo IV. Sistema de Perspectiva Caballera. Editorial Donostiarra S.A. 1991 (5ª ed.), ISBN: 84-7063-061-X. Cavalieri Perspektibarako eskuliburua.

Textu konplementarioak.

[Co2]    COLLADO SÁNCHEZ-CAPUCHINO, V. Dibujo técnico: expresión gráfica de la ingeniería, Editorial Tébar Flores, S.L., 1999 (1ª ed. 1ª imp.). ISBN: 84-930380-6-7. Sistema Akotatuarentzako osagai interesgarria.

[Le]       LEON ROBLES, C. Trazado Geométrico de obras lineales, Editorial Universidad de Granada., 2012 (1ª ed. 1ª imp.). ISBN: 84-930380-6-7. Contenido teórico y aplicado. El Sistema de Planos Acotados en el proyecto y representación de caminos y carreteras.

 [Iz1]     IZQUIERDO ASENSI, F., Geometría descriptiva. 1997. Editor: Izquierdo Ruiz de la Peña, F. J., Madrid, 1997 (23ª ed.). ISBN:  84-922109-1-5. Errepresentazio Sistema guztien oinarriak eta aplikazioak lantzen ditu, baina Sistema Diedrikoari lehentasuna ematen dio.

[Ta]      TAIBO FERNÁNDEZ, A., Geometría descriptiva y sus aplicaciones. Tomo I. Geometría descriptiva y sus aplicaciones. Tomo II. Editorial Tébar Flores, S.L., Tomo I: 2007 (2ª ed.). ISBN 13: 978-84-7360-273-0. Tomo II: 2007 (2ª ed.). ISBN 13: 978-84-7360-274-7. Bi liburu hauen argitalpen zaharrago asko daude. Lehenengo liburuan aldiberean Errepresentazio Sistema guztiak azaltzen dira. Bigarrenak Sistema Diedrikoan curba eta gainazalen irudikapena lantzen du.

Textu aplikatuak (ariketak eta praktikak). Hastapenak.

[Al1]      ALVAREZ BENGOA, V., Prácticas de dibujo técnico. 4. Perspectiva (axonométrica y caballera). Editorial Donostiarra S.A., 1997 (10ª ed.). ISBN: 84-7063-124-1. Ariketa errezen bilduma. Perspektiba axonometrikoaren oinarri basikoak ere azaltzen ditu.

[Go1]    GONZALO GONZALO, J., Prácticas de dibujo técnico. 7. Iniciación al Sistema Diédrico. Editorial Donostiarra S.A., 2007 (1ª ed. 13ª imp.). ISBN: 84-7063-138-1. Oinarrizko ariketak, sarrera teoriko labur bat ere badu.

[Me]      MENDEZ LOPEZ, C., Prácticas de dibujo técnico. 11. Sistema de planos acotados. Editorial Donostiarra S.A., 1997 (3ª ed.). ISBN: 84-7063-158-6. Sistema Akotatuaren laburpena ariketa errez batzuen bitartez.

Textu aplikatuak (ariketak eta praktikak). Aurreratua.

 [Iz2]     IZQUIERDO ASENSI, F., Ejercicios de Geometría descriptiva I (Sistema Diédrico). Madrid, 1994 (13ª ed.). ISBN: 84-237-0801-2. Sistema Diedrikoan koniken irudikapenerako ariketak, ariketak ebatzita eta komentatuta daude.

[Iz3]      IZQUIERDO ASENSI, F., Ejercicios de Geometría descriptiva II (Acotado y Axonométrico). Madrid, 1994 (13ª ed.). ISBN: 84-237-0800-4. Sistema Akotatuan irudikatzeko gainazal topografikoen inguruko ariketa liburua. Perspektiba axonometrikoan ere ariketa interesgarriak.

Marrazketa Geometrikoa eta Marrazketa Teknikoa.

Textu basikoak.

 [Ro5]   RODRÍGUEZ DE ABAJO, F.J. y ÁLVAREZ BENGOA, V., Curso de Dibujo Geométrico y de Croquización. Editorial Donostiarra, S.A., San Sebastián, 2005 (15ª ed.). ISBN: 978-84-7063-173-X. Marrazketa Geometriko eta Marrazketa Tekniko atalentzako eskuliburua.

[Ro6]    RODRÍGUEZ DE ABAJO, F.J. y GARRALAGA ASTIBIA, R., Normalización del Dibujo Industrial. Ed. Donostiarra S.A., 1999 (1ª ed. 2ª imp.). ISBN: 84-7063-181-0. Marrazketa Teknikorako UNE arau erabilien bilduma eta laburpena.

[Une]    Manual de normas UNE. Dibujo técnico. CD-ROM. Ed. AENOR, 2005 (3ª Ed.), ISBN: 978-84-8143-433-0. Marrazketa Teknikorako UNE arau erabilien bilduma.

Textu konplementarioak. Marrazketa Geometrikoa.

 [Cr]      CORBELLA, BARRIOS, D., Técnicas de representación geométrica con fundamentos de concepción espacial. Autor editor. Madrid. 1993. ISBN: 978-84-604-7495-1. Geometria launa eta espazialaren ikusmira orokorra.

[Go2]    GONZALO GONZALO, J., Dibujo Geométrico. Arquitectura-Ingeniería. Editorial Donostiarra S.A., 2001. ISBN: 978-84-7063-287-7. Marrazketa Geometrikoa eta Geometria Proiektatzailearen arteko loturan sakontzeko.

Textu konplementarioak. Marrazketa Teknikoa. Hastapenak

 [Go3]   GONZALO GONZALO, J., Prácticas de dibujo técnico. 1. Croquización. Editorial Donostiarra S.A., 2006, (2ª ed. 2ª imp.). ISBN: 84-7063-305-8. Esku hutsezko marrazketan trebetzeko praktika koadernoa.

[Go4]    GONZALO GONZALO, J., Prácticas de dibujo técnico. 2. Cortes, secciones y roturas. Editorial Donostiarra S.A., 2008 (1ª ed. 13ª imp.). ISBN: 84-7063-316-3. Ebakidura kontzeptua eta motak laburtzen dituen praktika koadernoa.

[Re1]    REVILLA BLANCO, A., Prácticas de dibujo técnico. 6. Vistas y visualización de piezas. Editorial Donostiarra S.A., 2005 (1ª ed. 14ª imp.). ISBN: 84-7063-132-2. Piezen bistan ortogonalen ariketak lantzeko koadernoa.

[Re2]    REVILLA BLANCO, A., Prácticas de dibujo técnico. 3. Acotación. Editorial Donostiarra S.A., 2003 (1ª ed. 11ª imp.). ISBN: 84-7063-128-4. Akotazio araua laburbiltzen duen koadernoa, ariketak ere baditu.

Textu konplementarioak. Marrazketa Teknikoa. Aurreratua.

 [Pr]      PRECIADO, C. y MORALES, F.J., Normalización del Dibujo Técnico. Editorial Donostiarra S.A., San Sebastián, 2004. ISBN: 978-84-7063-309-6. Marrazketa Industrialeko ikasgaia lantzeko liburua.

[Iso]      ISO STANDARDS HANDBOOK - TECHNICAL DRAWINGS (2 volumes). Volume 1: Technical drawings in general (part 1). 2002. ISBN 92-67-10370-9. Volume 2: Mechanical engineering drawings; construction drawings; drawing equipment (parts 2, 3, 4). 2002. ISBN 92-67-10370-7. Marrazketa teknikorako ISO arauen bilduma.

CAD.

[Re]        REYES RODRIGUEZ, A.M., Manual imprescindible de Autocad 2018. Ed. Anaya Multimedia (Anaya S.A.), 2017. ISBN: 978-84-415-3938-9. Liburu hau edo antzeko beste edozein erabili daiteke kontsultarako. Software informatiko ezberdinen manuak asko argitaratzen dira eta bertsioak berritu ahala etengabe berritzen dihoaz.

Gora

Hizkuntzak

Euskera eta Gaztelera.

Gora

Non emango den

Arrosadia kanpusa. Aulategia eta CAD laborategiak.

Gora