Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2022/2023 | Beste urte batzuk:  2021/2022  |  2020/2021  |  2019/2020  |  2018/2019 
Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 172505 Irakasgaia: INDUSTRIA ANTOLAKETA ETA LEHIA ESTRATEGIKOA
Kredituak: 6 Mota: Nahitaezkoa Ikasmaila: 3 Iraupena: 1º S
Saila: Enpresen Kudeaketa
Irakasleak:
AROCENA GARRO, PABLO (Resp)   [Tutoretzak ] GOÑI DUCAY, DANIEL   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Zuzendaritza nagusi.

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Irakasgai honek ematen dituen kontzeptuei eta azterketarako tresnei esker, ikasleak ondorengo hauek ulertu ahalko ditu:

(i) merkatuaren egituraren, enpresa-estrategien eta enpresaren emaitzen arteko erlazioa,

(ii) lehiaren oinarri ekonomikoak eta portaera estrategikoa,

(iii) enpresaren muga zutikakoak eta horizontalak erabakitzea,

(iv) industria politika, erregulazio eta lehiaren defentsarako auziak, enpresa lanean ari den ingurunea eta estrategiak baldintzatzen dituztenak.

Gora

Gaitasun orokorrak

1. GO - Azterketa eta sintesi ahalmena.

6. GO - Hainbat iturritako informazioa aztertzeko eta bilatzeko trebetasuna.

7. GO - Arazoak ebazteko ahalmena.

14. GO - Ahalmen kritikoa eta autokritikoa.

17. GO - Nork bere kasa ikasteko gaitasuna.

Gora

Berariazko gaitasunak

1. GE - Erakunde ekonomikoak ekonomiaren funtzionamenduari buruzko irudikapen teoriko edo formalen emaitza eta aplikazio bezala ulertzea.

3. GE - Datuetatik enpresarako garrantzitsua den eta profesionalak ez direnek ezin ezagutu dezaketen informazioa ondorioztatzea.

4. GE - Enpresaren kudeaketako arazoen azterketari tresna teknikoen maneiuan oinarritutako irizpide profesionalak aplikatzea.

5. GE - Aholkularitza txostenak jaulkitzea enpresa eta merkatuen egoera zehatzei buruz.

Gora

Ikasketaren emaitzak

9. E Oinarri ekonomikoek (baliabideen urritasuna eta izendapena, prezioen sistema, kontsumoaren eta ekoizpenaren teoria, lehiakortasun oreka, merkatu ez-lehiakorrak, eraginkortasun ekonomikoa eta ongizatearen teoria) lehia, merkatu-boterea eta portaera estrategikoa aztertzeko dituzten inplikazioak ulertzea eta aztertzea.

10. E Merkatuaren egituraren, estrategien formulazioaren eta enpresaren antolaketaren arteko erlazioa ulertzea eta aztertzea.

11. Enpresa-estrategiaren oinarriak ulertzea

Gora

Metodologia

Metodologia - Jarduera Aurrez aurreko orduak Bertaratzea eskatzen ez duten orduak
1. J Azalpen/parte-hartze eskolak 40  
2. J Praktikak 15 15
3. J Eztabaidak, elkarbanatzeak, taldeen tutoretza    
4. J Lana egitea   15
5. J Materialen irakurketak   10
6. J Banakako ikasketa   50
7. J Azterketak, ebaluazio-probak 05  
8. J Tutoretza indibidualak    
Guztira 60 90

Gora

Ebaluazioa

 

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
9,10,11 Azken azterketa (Berreskuragarria probarekin). 60 Bai  
9,10,11 Ariketak, kasu praktikoak, test motako probak (Berreskuragarria probarekin) 40 Bai  
         

 

Gora

Gai-zerrenda

01. Enpresak, merkatuak eta lehia.

02. Merkatu egitura, lehia eta merkatu-boterea.

03. Prezioak finkatzea merkatu-boterea duten enpresentzat.

04. Enpresaren limiteak.

05. Produktoaren diferentziazioa eta publizitatea.

06. Enpresen portaera estrategikoa eta oligopolioa.

07. Konpromiso estrategikoa eta sinesgarritasuna.

08. Sartzeari jarritako oztopoak.

09. Estatuaren esku-hartzea merkatuetan: erregulazio politikak eta lehia aldeztera zuzendutakoak.

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


-Irakasleak prestatutako materiala.

-Tarziján, J. y Paredes, R. (2013) Organización industrial para la estrategia empresarial. 3ª edición. Prentice Hall Pearson Education, México.

-Cabral, L. (1997) Economía Industrial. Madrid: McGraw Hill.

-Callejón, M. (coordinadora) (2001) Economía Industrial. Madrid: Civitas.

-Pepall, L.,  Richards, D. y Norman, G. (2006) Organización Industrial: Teoría y Práctica contemporáneas. 3ª edición. Thomson.

Gora

Hizkuntzak

Euskera.

Gora

Non emango den

NUP.

Gora