Nafarroako Unibertsitate Publikoa



Castellano | Ikasturtea: 2019/2020 | Beste urte batzuk:  2018/2019  |  2017/2018  |  2016/2017  |  2015/2016 
Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 172505 Irakasgaia: INDUSTRIA ANTOLAKETA ETA LEHIA ESTRATEGIKOA
Kredituak: 6 Mota: Nahitaezkoa Ikasmaila: 3 Iraupena: 1º S
Saila: Enpresen Kudeaketa
Irakasleak:
AROCENA GARRO, PABLO (Resp)   [Tutoretzak ] GOÑI DUCAY, DANIEL   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Estrategia eta berrikuntza

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Irakasgai honek ematen dituen kontzeptuei eta azterketarako tresnei esker, ikasleak ondorengo hauek ulertu ahalko ditu:

(i) merkatuaren egituraren, enpresa-estrategien eta enpresaren emaitzen arteko erlazioa,

(ii) lehiaren oinarri ekonomikoak eta portaera estrategikoa,

(iii) enpresaren muga zutikakoak eta horizontalak erabakitzea,

(iv) industria politika, erregulazio eta lehiaren defentsarako auziak, enpresa lanean ari den ingurunea eta estrategiak baldintzatzen dituztenak.

Gora

Deskribatzaileak

Merkatu-egitura. Lehia. Merkatu-boterea. Portaera estrategikoa.

Gora

Gaitasun orokorrak

1. GO - Azterketa eta sintesi ahalmena

6. GO - Hainbat iturritako informazioa aztertzeko eta bilatzeko trebetasuna

7. GO - Arazoak ebazteko ahalmena.

14. GO - Ahalmen kritikoa eta autokritikoa.

17. GO - Nork bere kasa ikasteko gaitasuna

Gora

Berariazko gaitasunak

1. GE - Erakunde ekonomikoak ekonomiaren funtzionamenduari buruzko irudikapen teoriko edo formalen emaitza eta aplikazio bezala ulertzea

3. GE - Datuetatik enpresarako garrantzitsua den eta profesionalak ez direnek ezin ezagutu dezaketen informazioa ondorioztatzea

4. GE - Enpresaren kudeaketako arazoen azterketari tresna teknikoen maneiuan oinarritutako irizpide profesionalak aplikatzea

5. GE - Aholkularitza txostenak jaulkitzea enpresa eta merkatuen egoera zehatzei buruz

Gora

Ikasketaren emaitzak

9. E Oinarri ekonomikoek (baliabideen urritasuna eta izendapena, prezioen sistema, kontsumoaren eta ekoizpenaren teoria, lehiakortasun oreka, merkatu ez-lehiakorrak, eraginkortasun ekonomikoa eta ongizatearen teoria) lehia, merkatu-boterea eta portaera estrategikoa aztertzeko dituzten inplikazioak ulertzea eta aztertzea.

10. E Merkatuaren egituraren, estrategien formulazioaren eta enpresaren antolaketaren arteko erlazioa ulertzea eta aztertzea.

Gora

Metodologia

Metodologia - Jarduera Aurrez aurreko orduak Bertaratzea eskatzen ez duten orduak
1. J Azalpen/parte-hartze eskolak 41  
2. J Praktikak 15 30
3. J Eztabaidak, elkarbanatzeak, taldeen tutoretza    
4. J Lana egitea    
5. J Materialen irakurketak   10
6. J Banakako ikasketa   50
7. J Azterketak, ebaluazio-probak 04  
8. J Tutoretza indibidualak    
Guztira 60 90

Gora

Ebaluazioa

Alderdia Irizpideak Ebaluaziorako tresna Pisua (%)
    Azken azterketa (errekuperagarria). Irakasgaia gainditzeko, gutxienez, 4ko nota lortu beharko da azterketan. Errekuperazio azterketa egiteko beharrezkoa da, gutxienez, 2ko nota lortzea azterketan. 70
    Ariketak, kasu praktikoak, test-probak hainbat aukerarekin (ezin errekupera daitekeena) 30

Gora

Gai-zerrenda

01. Industria antolakuntzaren hastapenak: enpresak, merkatuak eta lehia

02. Merkatu egitura, lehia eta merkatu-boterea

03. Prezioak finkatzea merkatu-boterea duten enpresentzat

04. Enpresaren limiteak

05. Enpresen portaera estrategikoa eta joko-teoria

06. Konpromiso estrategikoa eta sinesgarritasuna

07. Sartzeari jarritako oztopoak

08. Publizitatea eta lehia. Ikerkuntza eta garapena

09. Estatuaren esku-hartzea merkatuetan: erregulazio politikak eta lehia aldeztera zuzendutakoak

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


  • Irakasleak prestatutako materiala
  • Tarziján, J. y Paredes, R. (2013) Organización industrial para la estrategia empresarial. 3ª edición. Prentice Hall Pearson Education, México.
  • Cabral, L. (1997) Economía Industrial. Madrid: McGraw Hill.
  • Callejón, M. (coordinadora) (2001) Economía Industrial. Madrid: Civitas.
  • Pepall, L.,  Richards, D. y Norman, G. (2006) Organización Industrial: Teoría y Práctica contemporáneas. 3ª edición. Thomson

Gora

Hizkuntzak

Euskera.

Gora

Non emango den

NUP.

Gora