Nafarroako Unibertsitate PublikoaCastellano | Ikasturtea: 2024/2025 | Beste urte batzuk:  2023/2024  |  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021 
Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Kodea: 172105 Irakasgaia: FINANTZA ERAGIKETAK
Kredituak: 6 Mota: Oinarrizkoa Ikasmaila: 1 Iraupena: 1º S
Saila: Enpresen Kudeaketa
Irakasleak:
GONZALEZ URTEAGA, ANA (Resp)   [Tutoretzak ]

Partes de este texto:

 

Modulua/Gaia

Finantza / Finantza eragiketak.

Gora

Deskripzioa/Edukiak

Ikaslea finantza eragiketak aztertu eta ebazteko gai izan dadin ezagupen zehatzak jasotzeko moduan antolatua dago ikasgai hau.

Helburua, ikasleak oinarrizko finantza kontzeptuak ezagutu eta erabiltzeko gaitasuna lortzea da, formakuntza elemental baten bidez. Modu honetan, testuinguru ekonomiko edo finantzario erreal batean finantza aukera ezberdinen arteko azterketa arrazional bat egiteko baldintzak izanen ditu.

Gora

Gaitasun orokorrak

Ez dagokio

Gora

Berariazko gaitasunak

Es dagokio

Gora

Ikasketaren emaitzak

RA01: Enpresarentzat garrantzitsuak diren informazio ekonomikoaren iturriak eta horien edukia identifikatzea.
RA02: Erakunde ekonomikoak ulertzea ekonomiaren funtzionamenduari buruzko irudikapen teoriko edo formalen emaitza eta aplikazio gisa.
RA03: Enpresarentzat garrantzitsua den informazioa bideratzea, profesionalak ez direnek aitortu ezin dituzten datuetatik abiatuta.
RA05: Finantza-merkatuen egitura, eragileak eta produktuak ulertzea.
RA20: Kudeaketa globaleko edo enpresaren arlo funtzionaletako proiektuak planifikatzea, antolatzea eta kontrolatzea.
RA21: Enpresa-kudeaketaren efikazia eta efizientzia hobetzera bideratutako politikak eta praktikak aplikatzea.
RA24. Finantza-eragiketen matematika aplikatzea.
RA25: Ezagutza, trebetasun eta trebetasun pertsonalak, sozialak eta metodologikoak erabiltzea, enpresen eta merkatuen egoera zehatzei buruzko aholkularitza-txostenak egiteko.

Gora

Metodologia

Aktibitatea/Orduak Presentziala Ez Presentzialak
A-1 Saio Teorikoak 28  
A-2 Saio Praktikoak 28  
A-3 Banakako ikasketa   42
A-4 Banakako edota taldeko jarduerak   40
A-5 Tutoretzak   08
A-6 Azterketa 04  
  60 90

Gora

Ebaluazioa

Ikaskuntzaren
emaitza
Ebaluazio
jarduera
Pisua (%) Errekupera
daitekeen edo ez
Eskatzen den
nota minimoa
  Taldeka egin beharreko jarduerak 10% Ez berreskuragarria Ez
  Banaka egin beharreko jarduerak 30% Berreskuragarria1 Ez
  Azterketa finala 60% Berreskuragarria1 Bai2 
Azkeneko kalifikazioan ponderatu ahal izateko gutxienezko nota = 5/10

1Errekuperazio-azterketa, ikastetxeak errekuperazio-deialdiaren barruan ezarritako datan
2Azterketa finalean ez bada betetzen ponderazioa egiteko gutxieneko baldintzak, ebaluazio jarraiaren nota hartuko da kontuan, eta irakasgaiaren azken nota, ebaluazio jarraiko nota eta azterketa finaleko nota batuta, ezin izango da 10etik 4,5etik gorakoa izan (ez gainditua).

Gora

Gai-zerrenda

1. UNITATEA: FINANTZA BALORAZIOA ETA FINANTZA ERAGIKETAK

1. Gaia: Finantza Balorazioa

1.1. Finantza balorazioaren oinarriak

1.1.1. Finantza Kapitala

1.1.2. Finantza legeak eta hauen ezaugarriak

1.1.3. Kapitalizazio bakuna

1.1.4. Kapitalizazio konposatua

1.1.5. Deskontu bakuna: merkatala eta arrazionala

1.1.6 Deskontu konposatua: merkatala eta arrazionala

1.2. Kapitalen konparaketa eta ordezkapena

1.2.1. Kapitalen konparaketa

1.2.2. Kapitalen batuketa

1.2.3. Kapitalen banakuntza

2. Gaia: Finantza Eragiketak

2.1. Kontzeptua

2.2. Sailkapena

2.3. Finantza baliokidetasuna

2. UNITATEA: FINANTZA ERRENTEN BALORAZIOA

3. Gaia: Finantza errenten balorazioa

3.1. Kontzeptua, sailkapena, kapital balioa eta ezaugarriak

3.2. Errenta konstante eta aldiunekoak

3.3. Errenta diferituak eta aurrez-aurretikoak

3.4. Errenta aldakorrak

3.5. Errenta frakzionatuak

3. UNITATEA: EPE LUZEKO FINANTZA ERAGIKETAK

4. Gaia: Maileguak

4.1. Kontzeptua

4.2. Amortizazio metodoak

4.3. Amortizazio frakzionatua

4.4. Amortizazioa gabetasun epeekin

4.5. Amortizazioa interes aldakorrekin

4.6. Interes tasa efektiboak eta TAE

Gora

Bibliografia

Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.


Oinarrizko Bibliografia.

  • De Pablo López, A. (2002) -Valoración Financiera- Editorial Centro de Estudios Ramón Areces

Bestelako bibliografia

  • BETZUEN ZALBIDEGOITIA, Amancio (1990) Euskaratzailea: BILBAO GARZON, Alberto: MATEMATIKA FINANTZARIOZKO KURTSOA. Oinarrizko Finantz Analisia. Errentak. Kapitalen Eraketaren Eragiketak-. Instituto de Estudios FinancieroActuariales / Finantza Aktuarial Ikerketetarako Institutua. UPV/EHU. Bilbo.
  • BETZUEN ZALBIDEGOITIA, Amancio (1993) Euskaratzailea: BILBAO GARZON, Alberto: -MATEMATIKA FINANTZARIOZKO KURTSOA. Mailegu-Eragiketak. Obligazio-Jesapenen Eragiketak-. Instituto de Estudios FinancieroActuariales / Finantza Aktuarial Ikerketetarako Institutua. UPV/EHU. Bilbo.
  • De Pablo López, A. (2002) -Matemáticas de las operaciones financieras- Editorial UNED.
  • Delgado, C y Palomero, J (2002) -Gestión Financiera: Teoría y 800 ejercicios-. Palomero-Delgado Editores.
  • Ruiz Cabestre, F.J. y Rodríguez Oses, E. (2005): -Valoración de las Operaciones Financieras: Manual teórico-práctico- Ed. Thomson.

Gora

Hizkuntzak

Euskara.

Gora

Non emango den

Gela arruntak eta informatika gelak.

Gora