• ES
  • EU
  • EN


NUPeko ikasleak


SICUE nazioko mugikortasunerako 2017/18 deialdia

1º ESKAERA EGIN AURRETIK,
INFORMA ZAITEZ

Xedea
Ikaspostu-eskaintza.
Irakaskuntza betekizunak
SICUE koordinatzaileak 
Deialdiaren oinarriak
Maiz egiten diren galderak

 

2º ESKAERA

Eskaera: 2017ko otsailaren 14etik martxoaren 10era

3º ONARTUEN ZERRENDAK

Behin-behineko zerrenda: martxoaren 17
Behin betiko zerrenda: apirilaren 3
Onartzea edo uko egitea: 

 

4º HAUTATUA IZAN NAIZ,
eta orain zer?

Informazio bilera:
Ikasketa konpromisoa
Mugikortasuneko ikasleentzako gida

Deialdiaren xedeaz

Espainiako Unibertsitateetako Errektoreen Konferentziak (CRUE) sustatutako unibertsitateko ikasleen nazioko mugikortasunerako programa bat da SICUE. Ikasleei aukera ematen die ikasketen parte bat Espainiako beste unibertsitate batean egiteko, bermatuz beren ikasketei jatorrizko unibertsitatean egindako ikasketen balioa eta baliatzea onartuko zaiela.

Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak jakinarazi du ez duela Séneca beketarako deialdirik egingo programa honen bidez egindako mugikortasuna finantzatzeko. 

 Ikaspostu-eskaintza

Irakaskuntza betekizunak eta Hautatzeko irizpideak

Zilegi dute SICUE mugikortasuna eskatzea graduko ikasleek (master eta doktoretzako ikasleak deialditik kanpo geratuko dira), betiere betekizun hauek betetzen badituzte:

Gainera, gainditua edukitzea 2016ko uztailaren 31n:
     2015/16 ikasturtean matrikulatuta zeuzkaten kredituen % 60, NIGMETeko, TIIGMETeko eta Osasun Zientzietako ikasleentzat.
     2015/16 ikasturtean matrikulatuta zeuzkaten kredituen % 80 Giza eta Gizarte Zientzietako, Z. Juridikoetako edo Ekonomia eta Enpresa Zientzietako ikasleentzat. Ez dira kontuan hartuko graduetan aitortutako kredituak, ez baliokidetuak edo egokituak ere (NUPeko graduko oinarrizko prestakuntzako zeharkako irakasgaiak ez badira salbu).

Ez da zilegi parte-hartzea aurreko urteetan epez kanpo uko egin bazioten, edo aurretiaz bi aldiz parte hartu baldin badute NUPeko mugikortasuneko edo prestakuntza solidarioko programetan 

Gutxienez ere aurreko kurtsoko bukaeran 60 kreditu gaindituta edukitzea eta beste 30 kreditutan matrikulatuta egotea eskaera egiterakoan

Irakastordu kopurua 45 kreditu izango da ikasturte osorako eta 24 kreditu seihileko baterako.

Irakaskuntza betekizunak betetzen direla egiaztatu eta gero, deialdian ezarritako batez besteko notaren arabera egingo da aukeraketa.

 

SICUE koordinatzaileak

Deialdiaren oinarriak

Maiz eginten diren galderak

Maiz eginten diren galderak

Eskaera

Epea: 2017ko otsailaren 14etik martxoaren 10era

A través del siguiente enlace web

Onartuen zerrendak

Reunión informativa: el jueves 6 de abril, a las 12:00, en el aula 03 del Aulario 

Aceptación o renuncia: del 10 al 21 de abril

Se notificará por correo electrónico la información para realizar la aceptación on line. 

   - Aceptación: el estudiante habrá aceptado la plaza cuando lo indique en la aplicación informática  y cumplimente las fechas de su estancia el siguiente enlace web.

ACEPTACIÓN

 

   

    - Renuncia: entregar el siguiente documento en la Oficina de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo, Impreso de renuncia.

Bilerak eta Ikasketa konpromisoa 

Informazio bilera: apirilaren 6an, ostegunean, 12:00etan ikasgelategiko 03. ikasgelan.

Trukea egiteko ezinbestekoa izango da  irakaskuntza-akordioa lortzea koordinatzailearen jarraibideekin, unibertsitate hartzailearekin eta mugikortasun arautegiarekin bat etorriz.

1º Ikasketen konpromiso hau bete behar duzu online:

  • Noiz:
  • Nola: Jarraibide teknikoak
  • Sartu hemen

Eta, horretaz gainera, Ikasketen konpromisoaren inprimaki hau bete behar duzu

Mugikortasuneko ikasleentzako gida